1

Národná identita. Čo nám rok 2021 dal a čo vzal. (Záznam relácie z 27. 12. 2021)

3. 1. 2022. Najdôležitejšie témy tohto roku z pohľadu národnoštátnych záujmov.