1

Adolf Peter Záturecký – Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia