nedeľa, 23 júna, 2024
spot_img
ÚvodNa zamyslenieAko ďalej Slováci?

Ako ďalej Slováci?

            V  pokračovaní  cyklu „ AKÉ  ČASY  TO  ŽIJEME? “  sa budeme opäť – ako to vyplýva z názvu relácie – zaoberať predovšetkým našou slovenskou problematikou bezprostredne vyplývajúcou z domácich pomerov v slovenskej spoločnosti a jej štáte. V súčasnosti sa všetci občania Slovenskej republiky nachádzajú  v osudovom priesečníku dvoch spolupôsobiacich  celospoločenských udalostí, ktoré dominantne zasahujú do nášho života. Je to vymenovanie novej Vlády SR a epidémia koronavírusu, ktorá nadobúda charakter pandémie. V obidvoch prípadoch ide o vážny – už krízový – stav s takmer neodhadnuteľnými následkami. Všeobecne sa predpokladá, že najmä negatívnymi. Jeden na zdravie a životy občanov slovenského štátu a druhý na slovenskú štátnosť. Pritom zdravie občanov aj štátnosť národa sa delia o prvé miesto nášho rebríčka hodnôt a zasluhujú si mimoriadnu starostlivosť, podporu a ochranu.

             V hlavnej téme s názvom „Ako ďalej, Slováci?!“   si povieme ako sa v čase krízy menia – často až zásadne – mnohé pohľady na veci a javy, postoje ľudí k hodnotám aj medziľudské vzťahy. V jasnejšom svetle a s ostrejšími obrysmi sa ľuďom javia ich povinnosti voči sebe, ale najmä voči spoločenstvu, ktorého sú organickou súčasťou. Spolupatričnosť, vzájomná pomoc a spolupráca odsúvajú inokedy uprednostňované sebectvo na okraj spoločenského záujmu. Akútny stav si vždy vyžaduje neodkladné opatrenia  potrebné na vrátenie postihnutého spoločenstva znova do plne funkčného stavu. Strata iniciatívy je vždy aj stratou času a môže spôsobiť aj trvalú stratu hodnôt, ktoré sú krízou ohrozené.  To si Slováci ako národ ani ich štát dovoliť nemôžu a ani nesmú! Je to naša povinnosť a iba naša zodpovednosť. Preto sa treba spýtať autorít aj národa Ako ďalej, Slováci?! a národné sily spolupracujúce pod heslom ZA SLOVENSKÉ SLOVENSKO zapojiť do uskutočnenia našej predstavy o vlastnom živote.

     V zmysle našej overenej pracovnej metódy: NÁROČNOSŤ,  KRITICKOSŤ,  TVORIVOSŤ  budeme spoločne hľadať a navrhovať  spôsoby ako riešiť a čo najlepšie zabezpečiť  túto základnú podmienku slobodného a ľudsky dôstojného života nášho aj každého iného národa.   

                             Do relácie „Slovenské KORENE“, ktorú bude moderovať  Miroslav Hazucha, sa možno aktívne zapájať a klásť otázky či povedať vlastné  názory a skúsenosti súvisiace s danou témou.

Výbory Združení slovenskej inteligencie a Rada osobností

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň