štvrtok, 20 júna, 2024
spot_img

Aliancia pokračuje v presadzovaní autonómie

Margaréta Vyšná

Na kandidátnej listine menšinovej maďarskej strany Aliancia sa nachádza viacero kandidátov s kontroverznými prejavmi alebo činnosťou, ktoré už môžu súvisieť aj s maďarskou iredentou. Väčšina dostatočne nahlas žiada územnú autonómiu južnej časti Slovenskej republiky. Národniari za Slovenskú národnú stranu, a nielen oni už v minulosti varovali, že by tým došlo k postupnému odtrhnutiu územia od Slovenska. Doposiaľ však príslušné štátne orgány neprejavili záujem preveriť menšinové maďarské strany, či nejde o protištátnu činnosť. Naopak, tzv. liberálne politické strany, ako sa zdá, ochotou spolupracovať s nimi na takomto rozpade Slovenska ich legitimizujú. Je najvyšší čas nahlas povedať, aké prejavy a činnosť sú ešte v medziach zásad demokratického režimu a aké sa už vzťahujú na maďarskú iredentu.

V prvej desiatke kandidátky menšinovej maďarskej strany Aliancia sa nachádza hneď niekoľko „autonomistov“, ktorí sa svojimi cieľmi už ani netaja. Ešte nedávno svorne a všemožne zatĺkali, že im nejde o žiadnu autonómiu. Keď boli odhalení, vyšli s farbou von.

Predseda stany Krisztián Forró a jednotka na kandidátke na stretnutí Maďarskej stálej konferencie (MÁÉRT), organizácie s maďarskými členmi z okolitých štátov Maďarska v roku 2022 vyjadril nádej, že po voľbách v roku 2024, keď sa dostane strana do NR SR bude môcť konečne otvoriť Benešove dekréty. Zrušenie Benešovych dekrétov, upozorňuje historik Anton Hrnko, by znamenalo, že stredná Európa by sa rozletela ako krištáľová guľa hodená o zem, nezostal by tu ani kameň na kameni. Mimochodom, na tom istom stretnutí MÁÉRTu Árpád János Potápi, štátny tajomník pre národnú politiku Maďarska poďakoval Maďarom za hranicami za 318 tisíc hlasov odovzdaných v maďarských parlamentných voľbách v roku 2022 a najmä za to, že 12 % z nich podporilo stranu Fidesz s jeho predsedom V. Orbánom. Potápi sa nafukuje, že v nedávnych storočných dejinách Maďarska nikdy nebolo také úspešné volebné obdobie ako to, ktoré sa práve skončilo. Vzhľadom na vonkajšie okolnosti však bude budúci rok tiež úspešný, ak dokážu udržať dosiahnuté výsledky, takže keď bude opäť príležitosť na expanziu, bude možné rásť zo súčasnej úrovne. Na stránkach maďarského volebného úradu sa uvádza, že v štátoch, ktoré „zakazujú“ dvojité občianstvo (teda aj Slovensko) bol počet prijatých žiadostí o registráciu takmer 40-tis. a počet zapísaných voličov takmer 22-tisíc.

Finančná a rozpočtová autonómia

Trojkou na kandidátke je Sabolcs Mózes, riaditeľ prvej súkromnej maďarskej vysokej školy Maďarského kolégia v Bratislave, ktorú podporuje maďarská nadácia Pro Collegio Posoniensi, ktorá je zas podporovaná maďarským ministerstvom pre národnú politiku, maďarským fondom G. Bethlena a slovenským fondom na podporu kultúr národnostných menšín Kultminor. Členom študijnej rady je aj súčasný predseda vlády Slovenskej republiky maďarskej národnosti Ódor Lajos (ako sa uvádza na stránke školy).

Ďalším v prvej desiatke kandidátov je Örs Orosz, predseda občianskeho združenia Sine Metu, člen predsedníctva Maďarského kolégia pôsobiaci aj na Gemeri ako spoluorganizátor Gombaseckých letných táborov, ktoré podporuje finančne aj Slovensko fondom Kultminor a spoluorganizátorom je RTVS. Orosz je známy najmä svojou horlivou aktivitou na 100. výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy. V Gombaseku (ale aj na mnohých ďalších miestach) oficiálne a slávnostne bola vztýčená maďarská tzv. felvidécka vlajka, čo je možné odčítať aj tak, že autori týchto aktov neuznávajú mier na tomto území a súčasné hranice, ktoré stanovila táto mierová zmluva a násilne formujú nové štátne územie. Časť pozemkov v Gombaseku údajne zakúpilo Sine Metu s podporou maďarskej vlády a banky OTP.

Pre slovenskú spoločnosť takmer zabudnutý József Menyhárt bývalý predseda Strany maďarskej komunity a kandidát na prezidenta SR pôsobil o. i. v jazykovej kancelárii Gramma, založenou Mestským úradom v Dunajskej Strede na riešenie praktických otázok používania maďarského jazyka. Na princípe presadenia maďarského jazyka v obciach bolo založené napríklad aj združenie miest a obcí Lingua Civis s desiatkou členských obcí. Pokiaľ ide o otázku autonómie, Menyhárt v roku 2020 odkazuje na program SMK – rozšírenie kompetencií samospráv v oblasti kultúry, školstva a regionálnej samosprávy, dodržiavanie menšinových práv slovenskou spoločnosťou, otázka práv menšín nemôže byť iba vnútroštátnou záležitosťou. Rozšírenie kompetencií samospráv neznamená nič iné, ako autonómne a nezávislé rozhodovanie menšinových maďarských strán (resp. Budapešti) o chode slovenských obcí a o všetkých tamojších obyvateľoch, teda aj o slovenskej väčšinovej spoločnosti.

V ztyčovanie maďarskej tzv. felvidéckej vlajky na slovenskom území v Gombaseku

Územná autonómia áno, ale mierovou cestou

Jedenástkou na kandidátke je József Nagy, bývalý minister životného prostredia Slovenskej republiky, poslanec za stranu Most a europoslanec. V roku 2015 sa zúčastnil stretnutia pracovnej skupiny európskeho parlamentu pre menšiny, ktoré inicioval bývalý podpredseda vlády SR a vtedajší europoslanec Pál Csáky a kde bola predstavená koncepcia územnej autonómie Strany maďarskej komunity (SMK). Nagy protestoval, aby sa územná autonómia na Slovensku presadzovala silou, násilím alebo dokonca vojnou, ktoré navrhovali maďarskí extrémisti za Jobbik a Fidesz v EP. „Nie sú to naši úprimní priatelia a predstavitelia, ktorí chcú pomôcť presadiť našu územnú autonómiu prostredníctvom balkánskych, násilných metód. Môžeme zvýšiť informovanosť o našich právach prostredníctvom mierového, občianskeho a politického tlaku,“ uviedol vo svojej tlačovej správe Nagy. Takže Nagy s územnou autonómiou súhlasí, ale mierovou cestou.

Péter  Őry, starosta Štvrtku na Ostrove a predseda OZ Pro Civis sa špecializuje najmä na miestne a regionálne samosprávy. S finančnou podporou maďarskej vlády preložilo združenie so svojimi zamestnancami a externými spolupracovníkmi (právnikmi, prekladateľmi, grafikmi, novinármi) do roku 2021 96 zákonov SR a 565 legislatívnych zmien, ako aj medzinárodné dohody a sľub volených predstaviteľov samospráv (starostov, primátorov, poslancov) do maďarčiny a doručilo všetkým obciam s povinnosťou používať menšinový maďarský jazyk podľa zákona. Organizácia pripravila aj kompletné podklady modelov autonómie pre Fórum maďarských poslancov (neexistujúcej) Karpatskej kotliny. Őry presadzuje autonómiu slovenského územia tirolského vzoru a odporúča oficiálne skladanie sľubu primátorov a poslancov v maďarčine.

Ak nebude autonómia, odstúpim

Až na 20. mieste sa nachádza súčasný a trojnásobný podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a bývalý predseda SMK József Berényi. Keď sa nedávno spájali menšinové maďarské strany, Berényi vyhlásil, že „odstúpi“ ak nebude územná autonómia zahrnutá do cieľov Aliancie. „Od roku 2010 sa budeme opäť programovo zaoberať autonómiou (slovenského územia, pozn. aut.). Nevidím v tom právne prekážky, ale oveľa väčším problémom je rigidná pozícia slovenského odporu,“ vyhlásil v minulosti Berényi na rokovaní podvýboru pre autonómiu (výboru národnej jednoty maďarského parlamentu), ktorý existuje dodnes. Berényi špekuluje, že je potrebné prekonať dezinterpretáciu ohľadom maďarskej autonómie na slovenskom území medzi maďarskou menšinou, lebo o autonómiu má záujem len 5 % príslušníkov menšiny. Lebo ak nechcú (Slováci), aby „komunita“ zmizla, autonómia môže byť kedykoľvek legitímnou témou. Berényiho argument sa čoskoro môže stať najsilnejším dôvodom, ako medovými motúzmi a falošným hraním na city oklamať slovenskú spoločnosť a získať tak legitimitu na dosiahnutie nezávislosti slovenských južných území. S Berényiho postupom súhlasí napríklad aj Zsolt Semjén, podpredseda maďarskej vlády, keď v roku 2014 presviedča, že autonómia je dobrá pre väčšinový národ aj menšiny. Berényi sa priamym otázkam, či získal maďarské štátne občianstvo stále vyhýba.

Do Dunajskej Stredy a Vinice (okr. V. Krtíš) už asi dorazila autonómia, mestské zastupiteľstvo v DS rokuje pod maďarskou vlajkou

Cieľ – autonómia

Gyula Bárdos, 21. na kandidátke, bývalý poslanec NR SR a súčasný predseda Csemadoku sa v roku 2020 vyjadril, že strana Spolupatričnosť (dnes súčasť Aliancie), ktorej bol predstaviteľom si bezpečne stojí za svojím cieľom – autonómiou južných území Slovenskej republiky, pričom, podľa neho, reforma regionálnej samosprávy je jedným z najdôležitejších cieľov. Dôležité je vytvoriť hranice okresov v súlade s etnickými, jazykovými, regionálnymi, historickými a ekonomickými kritériami (maďarskými bez ohľadu na slovenské, pozn. aut.). Bárdos v gombaseckom tábore pred deviatimi rokmi hovoril najmä o autonómii na Slovensku. V tom istom roku na komárňanských debatách ako kandidát na prezidenta SR hovoril tiež o autonómii. Spolieha sa na to, že jeho kandidatúra na prezidenta SR by mohla byť začiatkom dialógu so Slovákmi, otázkami samosprávy podľa maďarského konceptu treba Slovákov kŕmiť postupne.

Vďačným hosťom tzv. alternatívnych médií zameraných najmä na konzervatívne hodnoty sa v poslednej dobe stal bývalý poslanec za OĽANO a súčasný kandidát za Alianciu na čestnom 150. mieste György Gyimesi, nedávno ešte Juraj. Gyimesiho, všeobecne obľúbeného v časti slovenskej politickej scény, najmä preto, že jej pomáha vyraďovať z hry konkurenčné politické strany a výnimočnou schopnosťou vyvolávať svojou prítomnosťou alebo účinkovaním konflikt, tiež podozrievajú, že neoprávnene vlastní maďarské štátne občianstvo a tým aj právo voliť v maďarských voľbách. Okrem mediálne známych politických prešľapov bol iniciátorom nenápadnej novelizácie zákona o používaní jazykov národnostných menšín, ktorý s pomocou progresívnych a tzv. liberálnych poslancov fatálne schválila NR SR. Výsledkom v praxi bude symbolický návrat časti obcí s maďarským označením do Uhorska, resp. pozemkov maďarským šľachticom, ktoré v rámci pozemkovej reformy od roku 1921 za ťažkých životných a pracovných podmienok zakladali slovenskí osadníci z rôznych kútov Slovenska. Dnes, aj zásluhou tohto slovakofóba sa už osadzujú maďarské označenia časti obcí, napriek tomu, že v nich žijú vo väčšom počte Slováci a potomkovia slovenských zakladateľov. Gyimesiho arogancia a povýšenectvo zašlo až tak ďaleko, že si dovolil diktovať aj zmenu matičného zákona. Inicioval aj prijatie zákona o Csemadoku a pravidelného finančného príjmu, tejto kontroverznej organizácii presadzujúcej maďarskú autonómiu. Práve na tieto politické kroky plné nenávisti voči všetkému slovenskému by sa mali pýtať aj alternatívne médiá, čím by odhalili jeho skutočné zámery a charakter.

Fanatická idea „veľkého Maďarska“ spolu s maďarskou autonómiou na juhu Slovenska nemôže byť reálna. Maďarskou politikou zneužívaná maďarská menšina (vlastne po novom časť maďarského národa), ktorá je už dlhodobo v postavení plánovanej obete by v autonómii na juhu Slovenska zostala visieť vo vzduchoprázdne, zostala by v izolácii z každej strany. Slovensko by nemalo o ňu záujem a nepodporovalo by ani ich záujmy. Len by sa kultúrne a hospodársky zdevastovalo celé územie a zastavil by sa rozvoj. Maďarsko by sa aj v tomto prípade zachovalo ako v prípade Vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros. Nebolo schopné zvládnuť ani toto dielo a trúfa si na maďarskú autonómiu na Slovensku? Nemôže to fungovať a nikdy to fungovať nebude, je to iba chiméra!

SÚVISIACE ČLÁNKY

1 KOMENTÁR

  1. Nehrozí nám žiadne nebezpečenstvo, veď nás chránia / čie?/ lietadlá.A ak by sme potrebovali pomoc, neviem, na koho sa obrátiť? Na Bidena.Či Putina. História – magistra vitae!
    Dá si Šimečka do volebného programu bod Ochrana Slovenska?
    A ak sme nepoučiteľní, nemáme právo na svojbytie. Konajme! V zmysle zákonov.

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)