nedeľa, 23 júna, 2024
spot_img

Na čo myslí René

Hrubá čiara

0
Ak nás niečo zabije, tak sú to určite hrubé čiary. Za povšimnutie stojí ich zrod. Rodičmi sú vždy potencionálni vinníci. Vajíčko vyrobia z výroku „Nie...

Občan

0
René Pavlík Koľkokrát som za svojho života počul od politikov vetu „všetko pre občana“, alebo „občan na prvom mieste“, spokojný občan – náš cieľ.  Variácie...

Babylon

0
René Pavlík, 10. apríla 2022, Brezová Mesto Babylon sa do nášho povedomia dostalo na základe zmätenia jazykov. Došlo k nemu vinou mešťanov. Svoju pýchu sa...

Zmena?

0
Brezová, 5. 11. 2021 René Pavlík Všetci sme ju chceli, všetci sme sa dočkali. Pred niekoľkými dňami sme zistili, že náš nedoučený reprezentant nepozná vlajku vlastného...

Referendum

0
Brezová, 26. januára 2021          René Pavlík, člen združenia Rastic                                 Skôr či neskôr nás čakajú voľby do NRSR. Doposiaľ sme vždy vládu nad našim životom...

Unikát

0
V strede Európy žije osobitý národ. Dalo by sa povedať, unikát medzi národmi. Územie na ktorom sa rozprestiera jeho životný priestor obýva od historickej nepamäti, pritom...

Dôveryhodnosť

0
V ostatnom čase je takmer denne diskusia o voľbe generálneho prokurátora. Striedajú sa argumenty, názory, postoje, vyjadrenia. Najčastejšie sa hovorí o prijatí novely zákona, ktorá umožní...

Vyrobený hrdina

0
Mesiac máj patrí k tým dňom, keď sa kolesá dejín v našich končinách krútili najrýchlejšie. Aj 27. máj 1942 bol pre protektorát Čechy a Morava osudový....

Tajomstvo velikána

0
Máloktorý človek sa o existenciu nášho štátu pričinil takým dielom ako Dr. Milan Rastislav Štefánik  (*21. júl 1880 +4. mája 1919). Neobyčajnou jasnozrivosťou, cieľavedomosťou,  pracovitosťou, vzdelanosťou, ale...

Strany a voľby

0
Ľudia si od nepamäti pre svoju bezpečnosť a istoty zakladajú spoločenské zoskupenia do akejsi pyramídy existenčnej istoty. Historicky túto funkciu plní rodina, kmeň, obec, ..., štátny útvar....