nedeľa, 19 mája, 2024
spot_img

Expertná komisia pre slovensko-maďarské vzťahy vydala návrhy

Margaréta Vyšná

Prijať štátnu doktrínu, Ústavu kultúry, posilniť Maticu slovenskú, zriadiť fond na podporu slovenskej kultúry na juhu štátu, ale aj zrušiť uplatňovanie druhej národnosti a ďalšie konkrétne riešenia sú návrhy Expertnej komisie pre slovensko-maďarské vzťahy pre nasledujúce volebné obdobie.

Problematika na územiach s národnostne zmiešaným obyvateľstvom je rovnako závažná ako akékoľvek experimetnálne ideológie globalistických autorov. Južné oblasti svojou všeobecnou labilitou a nedostatočným záujmom štátu rovnako negatívne vplývajú na celé územie Slovenska a jeho obyvateľov, aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá. Je to tichý, driemajúci „front“, ktorému sa žiadne štátne orgány ani špecialisti systematicky a dostatočne nevenujú. Aké asi budú dôsledky, ak sa problém vyostrí do medzinárodného rozmeru a cesta naspäť bude nemožná? Tzv. liberálne politické strany (SaS, PS, Demokrati, Modrí) zo všetkých síl podporujú prehlbovanie národnostno-politického a medzinárodného vyostrenia. Ak budú po voľbách vládnuť, plánujú zrušenie štátneho jazyka a uzákonenie úradných jazykov, slobodné používanie menšinových symbolov, rôzne druhy autonómie pre národnostné menšiny, dvojjazyčnosť všade tam, kde ešte nie je, ďalšie a ďalšie navyšovanie peňazí pre menšiny a ďalšie a ďalšie rozširovanie práv pre menšiny, v skutočnosti návrat do Uhorska. To všetko napriek tomu, že o autonómiu má údajne záujem iba 5 % príslušníkov maďarskej menšiny.

Expertná komisia pre slovensko-maďarské vzťahy, ktorá sa zaoberá aktuálnou problematikou v oblastiach s národnostne zmiešaným obyvateľstvom navrhuje konkrétne celoplošné riešenia aj riešenia pre jednotlivé oblasti. Zverejňuje vybraných 20 návrhov, celkovo navrhuje 29 riešení – všeobecných návrhov, návrhov na podporu národnej a štátnej identity a pre národnostnú politiku.

Návrhy Expertnej komisie pre slovensko-maďarské vzťahy v plnom znení:

20 najzásadnejších návrhov na podporu národnoštátnych záujmov

a pre národnostnú politiku

Na roky 2023 – 2027

Návrhy Expertnej komisie pre slovensko-maďarské vzťahy obsahujú krátkodobé, okamžité, dočasné, dlhodobé a systematické riešenia na nasledujúce volebné obdobie. Vzťahujú sa na celé územie Slovenska a vychádzajú z tzv. primordiálneho prístupu ku kategórii národ a tradičných názorov na národnú identitu a jej definície, kultúrnej politiky štátu, slovenskej kultúry ako štátnointegratívnej a národnoreprezentačnej funkcie. Návrhy komisie sa týkajú troch oblastí – všeobecného kultúrneho a právneho prostredia, národnostnej politiky a medzinárodných vzťahov.

Expertná komisia navrhuje:

 1. prijať Štátnu doktrínu Slovenskej republiky ako ucelenú koncepciu smerovania štátu v budúcnosti
 2. prijať Ústavu kultúry, filozofiu a definíciu slovenskej kultúry, definovať a fixovať väčšinovú konzervatívnu a tradičnú kultúrnu orientáciu Slovákov
 3. prijať strategický rámcový dokument Národnostná politika Slovenskej republiky, definovať základné pojmy a vzťahy, práva a povinnosti štátu a národnostných menšín
 4. prijať legislatívu na ochranu obyvateľov Slovenskej republiky pred skrytým zahraničným vplyvom, tzv. zákon o registrácii zahraničných agentov (variant zákona FARA, Foreign Agents Registration Act v RF, SŠA a inde)
 5. zachovať súčasné územno-správne členenie, príp. zmeniť na tri kraje, na podporu národnej a štátnej identity a ochranu proti cudzím záujmom na juhu Slovenska
 6. zaviesť opatrenia proti skupovaniu pôdy cudzincami, zakázať predaj pôdy cudzincom na ochranu pôdy, vody a nerastných surovín ako národného bohatstva všetkých obyvateľov
 7. previesť zriaďovateľské kompetencie materských, základných a stredných škôl z obcí a krajov priamo pod ministerstvo školstva, výchovno-vzdelávací proces mladej generácie v súlade s tradičnými, overenými kultúrnymi hodnotami, výchova nemôže byť obeťou chaosu a cieľom cudzích záujmov
 8. zmenu právnych podmienok vo voľbách do samospráv obcí a krajov v oblastiach s národnostne zmiešaným obyvateľstvom, zabezpečenie podmienok na uplatnenie ústavných a ľudských práv a rozhodovanie o svojich záležitostiach
 9. novelizáciu zákonov v oblasti kultúry, médií a štátneho jazyka, prijatie opatrení na objektívne a nediskriminačné informovanie verejnoprávnymi médiami, skultúrnenie a kultivovanie verejného kultúrneho a mediálneho priestoru, posilnenie štátnointegratívnej funkcie štátneho jazyka
 10. novelizáciu zákona o Matici slovenskej, prijať ústavnú ochranu Matice slovenskej a posilniť jej činnosť
 11. zriadiť poradný orgán vlády Slovenskej republiky na podporu národnej, štátnej a jazykovej identity
 12. vyčleniť účelovo viazané finančné prostriedky na slovenskú kultúru pre obce s národnostne zmiešaným obyvateľstvom, na vyváženie slovenskej kultúry a slovenského jazyka ako integračných prvkov
 13. zriadiť fond na podporu slovenskej kultúry pre organizácie pôsobiace na území s národnostne zmiešaným obyvateľstvom a produkujúce slovenskú kultúru
 14. prehodnotiť medzištátnu Zmluvu o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi SR a MR, navrhnúť zmeny a dodatky
 15. zákonom definovať maďarskú iredentu a revizionizmus
 16. zrušiť súčasné nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. januára 2023, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva a opätovne vydať opravené
 17. zrušiť uplatňovanie tzv. druhej národnosti v rámci výsledkov Sčítania obyvateľstva, domov a bytov v roku 2021, ako ochranu proti deštrukcii národnej identity
 18. vytvoriť a sfunkčniť súčasné kontrolné mechanizmy na plnenie právnych noriem v oblasti ústavných, ľudských a menšinových práv
 19. na ministerstve kultúry a školstva realizovať jedenkrát za dva roky správu o podiele účasti obyvateľstva slovenskej národnosti na správe verejných záležitostí
 20. podporiť štúdium hungaristiky pre slovenských študentov, s cieľom vychovať odborníkov pre slovensko-maďarské vzťahy

23. 9. 2023

Za Expertnú komisiu pre slovensko-maďarské vzťahy

Mgr. Margaréta Vyšná

MUDr. Peter Dragijský

PhDr. Libuša Klučková

MUDr. Štefan Paulov

Mgr. Rafael Rafaj

- Podporte nas -
SÚVISIACE ČLÁNKY

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)