nedeľa, 22 mája, 2022
spot_img

Historické a zastierané fakty

Na margo ocenenia Púčika, Tunegu a Tesára Radom Ľudovíta Štúra I....

1
19.5. 2022 Martin Lacko Slovenskom otriasa škandál nebývalých rozmerov. Hlava samostatného Slovenska vyznamenala ľudí, ktorí obetovali svoj život za samostatné  Slovensko. Nie za Československo! Čosi neslýchané... Vyznamenala...

Zápas o domovinu (1989 – 1993)

1
V roku 2022 si pripomíname 30. výročie udalostí vedúcich k obnove štátnej samostatnosti Slovenska. Od vyhlásenia jeho zvrchovanosti, 17. júla 1992, cez prijatie Ústavy Slovenskej republiky,...

Prezident prvej Slovenskej republiky Dr. Jozef Tiso nebol vojnovým zločincom.

0
Branislav Čech, 18. apríla 2022 18. apríla 1947 bol popravený prezident 1. Slovenskej republiky Dr. Jozef Tiso, za ktorého vlády nebol vykonaný ani jeden politický...

Cyrilo-metodská misia a nahota Slovákov

0
3.4.2022, Peter Grečo „Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich. Vzali aj spodný odev.“ (Ján 19, 23) Ak v horách zablúdime, musíme sa bezodkladne otočiť a vrátiť...

14. marec 1939 – po 83 rokoch

3
14. 3. 2022, Martin Lacko 14. marca 1939 o 12. hodine a 7. minúte poslanci Snemu Slovenskej krajiny vyhlásili osamostatnenie Slovenska – vznik Slovenského štátu. V priebehu niekoľkých týždňov...

Slovensko v rokoch 1939 – 1945 – Štát a režim

3
14. 3. 2022, Stanislav J. Kirschbaum 14. marec sa na Slovensku neoslavuje pre úmyselné zahmlievanie zmyslu dvoch pojmov: štát a režim. Vyplýva to z argumentu, ktorý predkladajú tí,...

Podnet na členov vlády za Ohrozenie mieru podľa § 417 zákona...

2
Združenie slovenskej inteligencie, 2. 3. 2022 Vec:     Podnet na preskúmanie skutočností nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť zo strany členov vlády Slovenskej republiky k trestnému činu...

Všetci vo vedení Slovenskej republiky ste spoluzodpovední!

0
Branislav Čech, 27. 2. 2022 Áno, vy, ktorí sa nás každým dňom snažíte podlo klamať a presviedčať nás, že priania a stanoviská vašich chlebodarcov sú totožné...

Národné pexeso – buditelia a obrancovia národa medzi revolúciou a vojnou...

0
Stav historického vedomia u príslušníkov nášho národa je dnes alarmujúci.  Politické elity sú historicky vykorenené, školstvo a rodina v rozklade. Médiá, takmer bezozvyšku poplatné liberálnej ideológii, sa...