1

Korene

akademický maliar Viliam Hornáček
Venované SSI KORENE k 30. výročiu vzniku a nepretržitej činnosti na prospech slovenského národa a jeho štátu…