1

Krátke stanovisko k návrhu PVV – prof. Ing. Jaroslav Husár, CSc. (list predsedovi vlády)

Vážený pán

Igor Matovič

predseda vlády SR

Námestie slobody 1

Bratislava

Vážený
pán predseda vlády,

šéfka
EK počas nedeľňajšej ceremónie v Bruseli vyhlásila, že jej tím komisárov má
ambíciu zanechať budúcim generáciám Európsku úniu, ktorá bude silnejšia než je
v súčasnosti. „Európa je poklad, ktorý sme zdedili. Je našou povinnosťou
tento poklad zachovať
“, vyhlásila von der Leyenová. V tomto duchu sa
obraciam na Vás, dnes pri schvaľovaní programového vyhlásenia vlády
s takouto konkretizáciou, ktorá by sa mohla dostať do programového vyhlásenia.

Súčasná
úroveň stavu a rozvoja technológií kladie čoraz nástojčivejšie do popredia
naliehavosť riešenia objektívne jestvujúceho, doterajším chodom historického
vývoja podmieneného protirečenia
medzi vysokou industriálnou
ekonomickou úrovňou celého radu krajín EÚ na jednej strane, a nízkou úrovňou, ekonomickou
zaostalosťou mnohých krajín na druhej strane – krajiny V4. Riešenie tohto
protirečenia je tak najzásadnejšou úlohu
ekonomickej politiky vlády. Základným
ekonomickým problémom sú veľké
regionálne
(okresné) rozdiely na Slovensku, a zvlášť veľké sú
regionálne rozdiely v EÚ. Vyrovnávanie medzinárodnej a medzioblastnej
(medziokresnej) ekonomickej úrovne vystupuje v mnohostrannej zložitej
podobe. V tomto ponímaní považujem za rozhodujúce vymedzenie
charakteristických znakov vyrovnávania. Prvým znakom by bolo, či je ekonomický
vývoj spojený s likvidáciou zaostávania príslušného štátu (oblasti,
okresu) a druhým, do akej miery sa medzištátny (medzioblastný, okresný)
ekonomický vývoj spája so zmenšovaním ekonomických a sociálnych
rozdielov
.

To
si, pán predseda, žiada vyriešiť spôsob  merania (miery,
ukazovateľov) medzinárodného a  medzioblastného vyrovnávania z pohľadu
ekonomickej efektívnosti fungovania ekonomiky SR, či ekonomík EÚ, čo je druhým
zásadným problémom. HDP je bezobsažný ukazovateľ, ako som to napísal
eurokomisárovi (viď prílohu). Predovšetkým si to žiada aj jednoznačné jeho
meranie, určenie stupňa ekonomického vývoja. Nemôžeme sa uspokojiť
tým, že poľskí inštalatéri sú schopní napojiť plynové potrubie na sprchy,
alebo, že Slovensko identifikuje to, že sa tu narodil Jánošík.

Vláda
by mala mať ako jednu z hlavných úloh utvárať relatívne rovnocenné
podmienky realizácie pracovnej sily dnešnej modernej spoločnosti EÚ
, naši
šoféri boli potrestaní.

Ako
vidíme, podstatne sa menia podmienky,  a menia
sa aj cesty a nástroje realizácie  ekonomického obsahu zachovania si Európy
ako pokladu.

Vážený
pán predseda, programové vyhlásenie obsahuje veľa nezmyselných ekonomických pojmov, napr. rovná daň, či daňový mix.
Vláda musí urobiť neúprosné
rozhodnutia, blúdime.

Prílohy:

 1. Agregované makroekonomické údaje pre vládu
 2. List ministri financií I. Miklošovi o nezmysle
  rovnej dani
 3. List eurokomisárovi Paolo Gentiloneovi, o slabostiach
  HDP a meraní rozvoja
 4. List predsedovi vlády R. Ficovi z 13/4/2012
 5. List predsedovi vlády R. Ficovi z 14/6/2012
 6. List predsedovi vlády R. Ficovi z 21/7/2006
 7. List predsedovi Smeru R. Ficovi
 8. List predsedníčke vlády I. Radičovej z 21/12/2010
 9. List predsedovi vlády R. Ficovi z 21/4/2015, sústava
  tabuliek o veličinách HDP
 10. List predsedovi vlády Pellegrínimu o venovaní mojej
  knihy Aj ekonómia je veda

S
pozdravom

Prof.
Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc.

Bratislava
20/4/2020.