piatok, 21 júna, 2024
spot_img
ÚvodOtvorené listyList primátorovi mesta Košice

List primátorovi mesta Košice

Vážený pán primátor mesta Košice,

stavať pamätníky ľuďom, ktorí presadzujú humanistické a všeľudské hodnoty je určite vznešená a záslužná vec. Stavať však pamätníky ľuďom, ktorí nielen neuznávali, ale aj urážali a prenasledovali slovenský národ a jeho najvýznamnejších predstaviteľov – ako sa to stalo už pri treťom postavení (prvý raz v roku 1907 – v roku černovskej tragédie, druhý raz po tzv. viedenskej arbitráži v roku 1938 a obsadení slovenského juhu horthyovským Maďarskom) sochy maďarského šovinistického politika Ľudovíta Košúta (Kossuth Lajos)  v Rožňave  – či chystané postavenie sochy  zástancovi a vyznávačovi maďarskej iredenty (myšlienky obnovenia tzv. veľkého Uhorska, demokratickou kultúrnou Európou nazývaného „väzenie národov“), ktorý nadšene vítal Mikulaša Hortyho (Horthy Miklos), zakladateľa a predstaviteľa maďarského fašizmu, ktorý zomrel v emigrácii u svojho ideového spriaznenca, fašistického diktátora Salazara v Portugalsku, nie je prejavom „kultúrnosti a tolerancie“, ale prejavom neznalosti slovenských a európskych dejín a tiež prejavom neschopnosti brániť demokratické hodnoty a štátnosť slovenského národa  – ak nechcem priamo povedať, že z istého hľadiska –  aj propagácia fašizmu.

            Len tak mimochodom, ohľadom tej tzv. našej slovenskej tolerancie – má generál Milan Rastislav Štefánik ako nesporný a praktickými skutkami najviac zaslúžilý „zakladateľ prvého Č-S štátu“ nejaký pomník v Česku? Môžem Vás ubezpečiť, že nielen že nemá, ale jeho pamiatka je od vzniku 1. Č-SR systematicky vymazávaná z pamäti českého národa či deformovaná historikmi a ideológmi – naposledy o tom, že táto naša slovenská osobnosť prvej veľkosti a európskeho významu – vraj! – spáchala samovraždu.

Táto absurdnosť pripomína kŕčovité znevažovanie osobností rovnakého formátu – Ľudovíta Štúra, o ktorom maďarskí historici, ale aj iní zámerne rozširovali, že spáchal samovraždu.

            Vážený pán primátor, sme presvedčení, že prišiel čas, aby sme sa pozreli do tváre vlastných dejín, ale aj na dejiny ostatných národov a Európy ako sebavedomý národ tvorcov hodnôt, ktoré civilizovali Európu a svet. Z tohto hľadiska Vám ponúkame našu spoluprácu s odbornými autoritami – profesormi či doktormi vied, ktorí Vám radi poskytnú objektívne fakty o čomkoľvek a na akúkoľvek tému týkajúcu sa našej kultúry a histórie.

S úctou SSI KORENE,

akad. maliar Viliam Hornáček                                                               predseda

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň