piatok, 19 apríla, 2024
spot_img
ÚvodNezaradenéOszkár Világi a podnikanie v destabilizácii Slovenskej republiky

Oszkár Világi a podnikanie v destabilizácii Slovenskej republiky

Na území Slovenskej republiky dochádza zo strany Maďarska k zneužívaniu kultúry a náboženstva na veľkomaďarské iredentistické ciele. Najokatejším spôsobom je ignorovanie názvu Slovenská republika a jeho nahrádzanie predtrianonským veľkomaďarským termínom „Felvidék“. Deje sa tak nie len v médiách v Maďarsku, ale aj v maďarských médiách pôsobiacich u nás, na kultúrnych, športových a náboženských podujatiach, väčšinou organizovaných z Maďarska. Značnú podporu zabezpečuje oligarcha Oszkár Világi, ktorý okrem toho, že je predsedom predstavenstva Slovnaftu a ovláda ďalšie desiatky firiem, už dávno nie je „klasický“ podnikateľ, keďže zjavne podniká aj v šírení veľkomaďarskej doktríny.

Maďarská vláda a firma MOL (majiteľ Slovnaftu) založili v júli 2021 nadáciu pod názvom „MOL – Nová Európa“ (maď.: „MOL – Új Európa alapítvány) so sídlom v Budapešti. Nadácia sa zameriava na rozvoj „vo verejnom záujme“ v oblasti športu, kultúry, zdravotníctva a ekonomického rozvoja. Kľúčovou osobou v tejto nadácii je Oszkár Világi ako zástupca generálneho riaditeľa skupiny MOL, člen predstavenstva a podpredseda dozornej rady nadácie- viď. stránka: https://molujeuropaalapitvany.hu/alapitvany/szervezet

V programe tejto nadácie pre tento rok: „Leto bez hraníc 2023“ (maď.: „Határtalan Nyár 2023“) sa nachádza množstvo podujatí organizovaných na území nášho štátu, ale názov Slovenská republika, ba ani Slovensko, tam nenájdete. Nachádzajú sa tam podujatia, ktoré majú v názve „Felvidék“ (Felvidéki Vágta, Felvidéki Fesztivál, Felvidéki Nemzeti Lovasszinház…). – viď. link na program: https://molujeuropaalapitvany.hu/cikk/hatartalan-nyar-2023

(pozn.: Vágta = cval, t.j. konské preteky, nemzeti lovassinház = národné jazdecké divadlo)

Maďarská vláda v spolupráci s oligarchom Oszkárom Világim nerešpektujú základné zásady priateľských susedských vzťahov a ich počínanie je za hranou zákona. Cieľom propagátorov maďarizačného termínu „Felvidék“ („Horná zem“, doslovne „Horný vidiek“) je postupne vytvoriť spoločenskú objednávku na používanie tohto iredentistického pomenovania a dosiahnuť maximálnu izoláciu Maďarov od Slovákov, od slovenčiny, slovenských názvov a od symbolov slovenskej štátnosti. Rétorika o štáte „bez hraníc“ v sebe nesie dvojzmyselný odkaz, ktorý možno interpretovať aj ako neuznávanie či spochybňovanie hraníc. Takáto propaganda so súčasným popieraním ústavného názvu nášho štátu je zjavne kultúrno – spoločenskou prípravou na jeho destabilizáciu.

Politické zneužitie katolíckeho sviatku Sv. Štefana v Dunajskej Strede

V rámci programu „Leto bez hraníc 2023“ zorganizovala táto maďarská nadácia v Dunajskej Strede v dňoch 19. a 20. augusta 2023 na sviatok Sv. Štefana tzv. „Felvidéki Fesztivál 2023“, ktorý propagovali aj v slovenskom jazyku ako „Hornozemský festival 2023“.

Voči takémuto pomenovaniu festivalu protestovali katolíci z viacerých združení (OZ Slovenskí katolíci, ZSI, jednotlivci) listom arcibiskupovi Trnavskej arcidiecézy Jánovi Oroschovi ako aj konferencii biskupov Slovenska. 

Slovenskí katolíci v liste vyjadrili pohoršenie nad maďarizačným názvom a poňatím festivalu,  čo je v rozpore s dobrými mravmi, s právnym poriadkom, s dobrom štátu a v prvom rade s katolíckou morálkou. Trnavská arcidiecéza, kam patrí aj Dunajská Streda, sa nachádza na území Slovenskej republiky a nie vo „Felvidéku“ či  „Hornej zemi“!

Takéto podujatie považujú slovenskí katolíci (a nielen oni) za zneužitie náboženského cítenia občanov na revizionistické politické ciele, keďže táto udalosť je spojená s katolíckym sviatkom Sv. Štefana. O politickom zameraní festivalu svedčí aj pozvanie politického predstaviteľa parlamentu Maďarska – Károlya Panczéla, ktorý tu predniesol slávnostný prejav. Na pozadí celej akcie je falošný veľkomaďarský a šovinistický výklad dejín, v ktorom existujú iba Maďari, iba Maďarsko, ostatné národy tu údajne pred tisícročím neboli, alebo boli podradné. Pravdou však je, že Maďari tvorili v Uhorsku až do konca 19. storočia vždy menšinu.

Sv. Štefan sa za svojho života voči Slovenom-Slovákom takto nevyhraňoval, práve naopak, kniežatá Hont a Poznan opásali Štefana mečom, čo bol starý zvyk Slovenov. Štefan ustanovil slovenské kniežatá Honta a Poznana za veliteľov svojej osobnej stráže. Štefanova armáda tiahla proti Kopáňovi a v bitke medzi Vesprímom a Várpalotou ho s pomocou slovenských bojovníkov porazila. Toto sa však vo výlučne maďarskom kultúrnom a politickom programe festivalu, pripravenom v nacionalistickom duchu nenachádzalo, nič slovenské tam nesmelo mať miesto. Sv. Štefan je pritom svätcom celej katolíckej cirkvi, nie iba Maďarov, ale aj Slovákov!

Svätorečenie kráľa Štefana prebiehalo s spolupráci a s podporou slovenskej strany a kráľ Štefan bol svätorečený (ako nemučeník) spoločne s uhorskými biskupmi – mučeníkmi Buldusom a Gerhardom (pôvodom taliansky benediktín) a nitrianskym biskupom a mučeníkom Bystríkom, ktorý mal slovenský pôvod. Za svätých ich vyhlásil pápež Gregor VII. v roku 1083 keďže sa výrazne pričinili o pokresťančenie Uhorska.

Vtedajšia uhorská vláda sa nechovala tak povýšenecky a zakomplexovane, ako dnešná Budapeštianska, ktorá aj pri pomenovaní festivalu dáva najavo, že Sv. Štefan je druhoradá téma, pre organizátorov je podstatná a prvoradá politická propagácia názvu „Felvidék“, alebo „Horná zem“. Organizátori mohli festival nazvať ako Svätoštefanský, ale neurobili tak a tým nám ukázali, aký je rozdiel medzi vierou a modloslužbou.

Korumpovanie lojality občanov maďarskej národnosti voči Slovenskej republike cez kultúru, šport a náboženstvo

Oszkár Világi cez spoločnosť Kukkonia spoluorganizuje alebo sponzoruje aj mnohé športové aktivity na južnom Slovensku. Tak sme sa mohli z veľkého bilboardu medzi obcou Veľké Dvorníky a Dunajskou Stredou na jar dozvedieť, že 25. júna 2023 sa koná cyklistická súťaž „Tour de Kukkonia“. Ale Slováci pozor, slovenský jazyk na bilboarde nenájdete:

 

 

 

Podobne je to aj s podporou hádzanárskeho družstva v Dunajskej Strede, ktoré Kukkonia podporuje, kde napr. na letný hádzanársky tábor dostala mládež tričká s nápisom na chrbte iba v maďarčine: „HC DAC kézilabda tábor“ (HC DAC hádzanársky tábor). Keby sa náhodou slovenský rodič rozhodol dať dieťa do tábora, malo by mu byť dopredu jasné, že „cudzí jazyk“ slovenčina, nie je vítaný: https://www.facebook.com/photo?fbid=754145293381674&set=pcb.754146306714906

Ďalšie podujatie organizované v rámci programu „Leto bez hraníc 2023“ v obci Dunajský Klátov v okrese Dunajská Streda ako „Klátovský pohár“ bolo v maďarčine propagované ako „Felvidécke národné jazdecké divadlo“ (Felvidéki Nemzeti Lovasszinház) a na bilboardoch bola centrálne umiestnená jasná politická výzva – „Honfoglalás“ – to znamená „obsadenie vlasti“, čo je odkaz na príchod Maďarov z ázijských stepí pred tisíc rokmi a následné obsadenie územia:

A takto by sme mohli dlho pokračovať…

Pán Világi síce píše na svojej osobnej stránke:  vilagi.eu, že sa považuje za „stredoeurópana“, alebo že  princíp otvorenej občianskej spoločnosti má preňho „osobne hlboký význam“. To je však len verzia pre slovenskú verejnosť a médiá. V skutočnosti je pán Világi niekto úplne iný.

Pod rúškom podpory kultúry a športu a náboženstva spoluorganizuje na juhu Slovenskej republiky systematickú maďarizáciu a postupné odstraňovanie slovenského jazyka, slovenskej kultúry a vôbec všetkého čo je slovenské. Táto tzv. otvorená spoločnosť je otvorená len pre to, čo je maďarské. Jazykové, kultúrne a ľudské práva Slovákov, príslušníkov štátotvorného národa na území svojho vlastného štátu sú obmedzované. Dochádza k rozdeľovaniu spoločnosti na južnom Slovensku a k rozkladu slovensko-maďarských vzťahov v takom rozsahu, aký sme tu nemali za posledných 80 rokov! Zákernosť, s akou sa všemožne Budapešť snaží lámať lojalitu občanov voči Slovenskej republike nemá obdobu u žiadneho susedného štátu.

„Leto bez hraníc 2023“ – nelegálni migranti z Maďarska

Štyri týždne pred voľbami sa program nadácie MOL – Nová Európa s názvom „Leto bez hraníc 2023“ napĺňa doslovne a to novým nevídaným spôsobom. Z Maďarska sú prevážaní na naše hranice tisícky migrantov bez dokladov, alebo s falošnými dočasným dokladmi. Na našom území sú protizákonne „legalizovaní“ udelením dokladov s často vymyslenými osobnými údajmi. Na sociálnych sieťach sa už množia propagačné vyhlásenia kandidujúcich politikov strany Aliancia-Szövetség, (ktorej politický programu obsahuje aj protiústavné body), že len keď sa oni dostanú do parlamentu, bude na juhu pokoj a stabilita. Bude to náhoda? Alebo je to riadené ovplyvňovanie volieb zo strany Maďarska, prostredníctvom destabilizácie vnútropolitickej situácie v Slovenskej republike?

Slováci ani Maďari nechcú národnostné rozdeľovanie a ctia si zákony štátu v ktorom žijú. Žiaľ, o niektorých horúcich politických hlavách na južnom Slovensku to nemožno povedať. Preto konečné následky môžu byť nedozerne tragické…

Na titulnej fotografii sú použité zdroje:

https://molujeuropaalapitvany.hu/alapitvany/szervezet

https://dunajskostredsky.sk/hornozemsky-festival-2023-v-auguste-v-dunajskej-strede

https://dunaszerdahelyi.sk/mar-jovo-hetvegen-felvideki-fesztival

https://dunaszerdahelyi.sk/ingyenes-vagtavonattal-kijuthatunk-fevideki-vagtara

- Podporte nás -

4 KOMENTÁRE

  1. Páni Bugár, Világi, Orbán sú politici. Hovoria čo chceme počuť a robia čo chcú. jednou rukou vyťahujú zajace s klobúka, druhú nevidíme. Majú cieľ, najmä však trpezlivosť a stratégiu!

  2. Každý má právo založiť si alebo byť súčasťou nejakého združenia. Združenie slovenskej inteligencie už s názvom rozdeľuje slovákov, akokeby pohŕdal a podceňoval pracujúcich nevzdelaných slovákov. Význam slova inteligencia znamená rozumovosť, duševnú vyspelosť, múdrosť; schopnosť chápať a samostatne myslieť; je to označenie duševných pracovníkov. Máte pravdu nechceme tu národnostné rozdeľovanie, každý sa slobodne rozhoduje, akého podujatia sa zúčastní. Slováci si môžu tiež organizovať rôzne podujatia v Dunajskej Strede a nikto im nebude kritizovať ich bilboardy, či sú zverejnené dvojjazične alebo iba po slovensky. Žije tu už veľa slovákov omnoho viac ako pred pár rokmi a žijeme si tu v pokoji. Skôr Vaše články sú naladené proti maďarom, ktorí tu žijú, pracujú a tiež odvádzame dane a plníme si naše občianske povinnosti. Vo voľnom čase pôjdeme na také podujatie, ktoré nás spája a kde sa cítime dobre. A odporúčam preštudovať dejiny a konzultovať to s niekym, kto je v dijinách znalý pred tým, ako zverejníte bludy. Nakoniec budú všetky významné osobností maďarských dejín slováci. Vy a Vám podobní šíria nenávisť, lebo závidíte našu národnú hrdosť. My sme hrdí národ ale nie nevraživí. Nikto tu nemanipuluje s nikým. Vy chcete s tými nezmyslami Vašimi rozoštvať ľudí. Stále Vám vadia maďari, ktorí tu celý život pracovali na poliach, v záhradách pestovali zeleninu, ovocie. Na Žitnom Ostrove sa v každej obci ľudia zaoberali s pestovaním zeleniny. Ľudia šetrili a skrášlili svoje okolie, domy, dediny. Rozprávalo sa po maďarsky, lebo všetci na dedinách boli maďari. Iba v Kolóniách žili Slováci, Česi a Moraváci. Nemáme špinavé príbytky, nekradneme, zveľadujeme našimi domami, majetkom, naše obce, mestá a podielame sa na HDP tak ako ktorýkoľvek Slovák. Žijú tu Číňania, Vietnamci, Rómovia, a kaďejaká národnosť, ale Vám vadia Maďari. Keď ste inteligencia, prečo sa nesnažíte osloviť Váš národ tak, aby ste tým neškodili inej etnickej skupine. Inteligencia by mala viesť k vzdelaniu mladých a tiež by im mali organizovať rôzne podujatia poučné, zábavné a nie neznášanlivé. Je to úbohé, ako sa snažíte upútať pozornosť a v podstate neviete o ničom inom písať, len o maďarskej národnosti, o maďarskej hrdosti. Iba z toho čerpáte témy. Pripadá mi, ako keby na Slovensku bolo všetko v poriadku, len maďarov treba stále skloňovať. Každý, ktorý sa rozhodne žiť na juhu Slovenska, kde je maďarská menšina zastúpená početnejšie, tak s musí počítať, že tu bude žiť spolu s maďarskými spoluobčanmi, ktorí nebudú medzi sebou ani na verejnom priestranstve ani doma rozprávať slovensky. Ale keby nebodaj rozprávali anglicky, nemecky, rumunsky tak by Vám to nevadilo. Keby som sa rozhodla ísť bývať na Oravu, bolo by mi jasné, že by som tam žila ako Robinson, sama by som tam žila Maďarka. Ale by som nerýpala do nikoho, lebo rozpráva inou rečou. Celý život pracujem, odvádzam dane, nikomu neubližujem. Keď sa pridá do spoločnosti niekto slovenskej národnosti, tak automaticky prepneme na slovenčinu, aj keď podaktorí majú problém so skloňovaním, ale sa dorozumievajú. Skúste zaujať svoj národ bez toho, aby ste spomínali národ Maďarský, neprepisujte dejiny, neklamte ľuďom do očí. Veľa úspechov želám, bez toho, aby ste stále vyťahovali maďrskú kartu.

  3. Združenie slovenskej inteligencie poukazuje na porušenia zákonov, politickú a mimovládnu činnosť v Slovensku súvisiacu s maďarskou iredentou a narúšanie dobrých slovensko-maďarských susedských vzťahov. Teda nejde o väčšinu bežných občanov, ktorí si ctia svoju vlasť, majú úctu voči SR, slovenskému národu a slovenskému jazyku, ako aj k svojej vlastnej menšinovej kultúre, presne tak, ako je to v Maďarsku. Ten, kto považuje poukazovanie na uvedenú protizákonnú a provokujúcu činnosť za maďarskú kartu, obhajuje maďarskú iredentu a chce vyvolať národnostné konflikty a nenávisť. A to je nebezpečné, pretože sa môže rozšíriť na veľké masy a vzniknúť medzinárodný konflikt, destabilizácia v strednej Európe až potenciálne bezpečnostné riziko.
    Všetko podstatné je uvedené v článku o Világim, len treba čítať s porozumením a nezvádzať problém na bežných ľudí. Kto tomu nerozumie, ten tomu ani nechce rozumieť. Provokujúca menšinová maďarská činnosť a činnosť Maďarska je prítomná v Slovensku už dlhodobo a nepozná mieru, pokiaľ sa nezastaví, môže skončiť tak, ako už mnohokrát v dejinách – prehrou a obeťami. Slovenská republika musí čím skôr zadefinovať do zákonov, čo je maďarská iredenta a revizionizmus a určiť hranicu medzi demokratickým režimom a protištátnou činnosťou.
    Margaréta Vyšná, podpredsedníčka Združenia slovenskej inteligencie

  4. Vaša snaha je potenciálne bezpečnostné riziko. Fandím vo voľbách takej vláde, ktorá bude udržiavať dobré susedské vzťahy s Maďarskom. Maďarsko tu ničím nehrozí a neprovokuje. Vy ste jednoducho skeptický a dusíte v sebe obrovskú nenávisť proti maďarom. Maďarsko chráni Schengenské hranice a tým aj Slovensko. Migranti tu premávajú a bez problémov, cestujú vlakmi, nikto ich nekontroluje, zanechajú všade svoje batohy s dokumentmi, ktoré zámerne zahadzujú, aby u nich nenašli osobné doklady. Prevádzači ich organizovane prevážajú a nie maďarské politické strany, ako tvrdíte v článku, čo je už veľmi silné a nechutné tvrdenie, a dokonca je to protizákonné tvrdenie, lebo to určite neviete podložiť dôkazmi, a takto zachádzate „vy“ veľmi ďaleko. LGBT propaganda propaguje vandalizmus a zasahuje do výchovy detí ale vy sledujte maďarskú komunitu, aké nápisy majú na tričkách. To že podaktorí a je ich relatívne veľa, nosia tričká s vulgárnymi textami v angličtine, to vám neprekáža. Protizákonné však považujete tričko s nápisom : hádzanársky tábor 2023, a to je podľa vás provokácia. Nechcem byť neslušná, a nechcem citovať texty na tričkách v angličtine, čo nosia mladí aj vysokoškoláci na Slovensku. Vaše články sú nacionalisticky naladené a hrozíte obeťami. Všetko, čo tu kritizujete, sú podujatia, ktoré sa usporadúvajú desaťročia a nikomu neublížili. Vy však podnecujete k nenávisti a hrozíte tu medzinárodným konfliktom. Zverejňujete tu články bez uvedenia autora, ako externý autor … Jednoducho zadádzate slovenskú verejnosť a podnecujete k nenávisti maďarov. Toto je vaše poslanie.
    Ďakujem za priestor, že som tu mohla vyjadriť svoj názor k vášmu článku a želám si, aby po celej Europe ľudia zaujatí a platení, aby kritizovali a napádali Maďarskú vládu pre jej postoj proti vojne na Ukrajine, k migrácii a kvótam na rozdelenie migrantov, LGBT propagande, si priznali, stačí ak iba po tichu sebe samému, že ako dobre, že sme nepodľahli nátlaku Bruselu, a ako dobre, že Maďarská vláda podržala a odďalovala všetko to zlo, ktoré sa aj na naše Slovensko tlačilo.

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň