Podporte nás z Vašich zaplatených daní za rok 2023

Činnosť Združenia slovenskej inteligencie je možná aj vďaka príspevkom od Vás – všetkých uvedomelých ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud našich budúcich generácií. Vašu dôveru nesklameme.

Ako poukázať 2 % z dane pre Združenie slovenskej inteligencie?

Dôležité termíny: 

 • do 31. marca 2024 – ukončiť podanie daňových priznaní zo strany daňovníka (aj fyzickej osoby). Tí ktorí podávajú daňové priznanie právnickými osobami – vyhlásenie o poukázaní 2% dane je súčasťou daňového priznania 

• do 30. apríla 2024 – zašlite vyhlásenie zo strany daňovníka, za ktorého daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane

Postup krokov pre ZAMESTNANCOV:
• Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
• Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.

• Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
• Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3 % z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY
• vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby
• vyplňte v daňovom priznaní pre fyzické osoby oddiel o poukázaní podielu zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa.
• daňové priznanie doručte Vášmu daňovému úradu a daň uhraďte do 31. 3. 2024.

Postup krokov pre PRÁVNICKÉ OSOBY
• vyplňte v daňovom priznaní právnických osôb oddiel o poukázaní 1 % zo zaplatenej dane.
• ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.
• daňové priznanie doručte daňovému úradu v mieste sídla Vašej firmy a daň uhraďte do 31. 3. 2024.

Za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky (§ 50 ods. 1 písm. a) ZDP).

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s vyplnenými údajmi Združenia slovenskej inteligencie (vyplnené údaje o prijímateľovi)

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) 

Obe tlačivá – Vyhlásenie a Potvrdenie doručte do 30. apríla 2024 na Váš daňový úrad.

***Ak ste poukázali 3 % z dane k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane priložte aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.