1

Povinná vakcinácia proti COVID-19 ….. realita, alebo fikcia?

Myslíte, že
očkovacie preukazy na rozdeľovanie občanov prvej a druhej kategórie sú
konšpiráciou? Zabudnime na to, akú predstavu o vedení Slovenskej republiky
má súčasná vláda, pretože čím ďalej, tým viac jej predstavitelia dokazujú, že
nie sme suverénnym štátom, ale len kolóniou. Takže pozrime sa na to, čo sa deje
v okolitých štátoch a čo môžeme očakávať. Akú predstavu má Svetová
zdravotnícka organizácia (WHO)?

Alokačný
mechanizmus pre vakcíny COVID-19

Dňa 9.
septembra 2020 bola na oficiálnej stránke WHO zverejnená pracovná verzia „Spravodlivého
alokačného mechanizmu pre vakcíny COVID-19 prostredníctvom zariadenia COVAX“

Spomínaný
mechanizmus „ACT-Accelerator“ by mal rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na
pandémiu COVID-19 zabezpečením rovnakého zdieľania úspešnej diagnostiky, vakcín
a liečby vo všetkých krajinách. Kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa je návrh a
implementácia rámca spravodlivého prideľovania vakcín

WHO
odporúča: akonáhle sa vakcína (vakcíny) preukážu ako bezpečné a účinné a budú
povolené na použitie, všetky krajiny by mali dostávať dávky v pomere k veľkosti
populácie, hoci spočiatku v zníženom množstve (pokrytie 20% populácie). To
umožní každej krajine začať s imunizáciou obyvateľstva s najvyššou prioritou.

V druhej
fáze by sa vakcíny naďalej zavádzali do všetkých krajín, aby bolo možné pokryť
ďalšiu populáciu v súlade s národnými prioritami. 

V tejto
pracovnej verzii sa okrem iného spomína že:

efektívna
kontrola kovidu-19 bude vyžadovať trvalé opatrenia v oblasti verejného zdravia
a prístup k cenovo dostupným, bezpečným, efektívnym a zaručeným kvalitným
vakcínam…
V
čase písania tohto článku pre COVID-19 neexistuje žiadna účinná liečba…

Pozn.: Celá pracovná verzia dokumentu vzbudzuje dojem, akoby vakcíny boli nedostatkovým tovarom a vakcinácia najlepším riešením v dnešnej situácii napriek tomu, že médiá a samotné ministerstvo zdravotníctva nás denne obťažujú okrem iného aj počtami „vyliečených“… – len tak bez vakcín a bez účinných medikamentov…


Estónsko
a WHO spoločne vyvinú certifikát digitálnej vakcíny na posilnenie vakcíny COVAX

WHO a
Estónsko sa nedávno dohodli na spolupráci na vývoji digitálne vylepšeného
Medzinárodného osvedčenia o očkovaní, čo je „inteligentná žltá karta“, ktorá má
pomôcť posilniť účinnosť iniciatívy COVAX založenej na urýchlení vývoja a
spravodlivého prístupu k vakcínam COVID-19.

Dohoda
podpísaná medzi jeho excelenciou Jüri Ratasom, estónskym predsedom vlády a Dr.
Tedrosom Adhanom Ghebreyesusom, generálnym riaditeľom WHO 5. októbra 2020,
zahŕňa okrem očkovacieho preukazu aj spoluprácu v rámci celého radu projektov v
oblasti digitálneho zdravia a inovácií. Patria sem globálny rámec pre medzinárodné
zjednotenie údajov o zdravotnom stave a pokyny pre národné systémy elektronického
predpisovania receptov a vydávania liečiv, ako aj Európska cestovná mapa
pre digitalizáciu národných systémov zdravotníctva….

Pozn.:

„Inteligentná
žltá karta“ už príznačnejší a symbolickejší názov ani nemôže mať…..
šesťcípa žltá hviezda jej môže len ticho závidieť.


Softvérový nástroj umelej
inteligencie na spracovanie očakávanej záplavy poškodení vakcínami COVID-19 a
vedľajších účinkov označených ako „priama hrozba pre život pacientov“

Dňa 14.10.2020 vláda
Spojeného kráľovstva zverejnila zmluvu verejného obstarávania na softvérový nástroj
umelej inteligencie
na spracovanie očakávanej záplavy poškodení
vakcínami COVID-19 a vedľajších účinkov označených ako „priama hrozba pre život
pacientov“

Obstarávateľ je MHRA – Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Regulačná agentúra pre lieky a výrobky zdravotnej starostlivosti)

Celková hodnota obstarania (bez DPH): 1 500 000,00 GBP

Opis obstarávania:

MHRA urgentne hľadá softvérový nástroj Artificial Intelligence (AI) na spracovanie
očakávaného veľkého množstva nežiaducich reakcií na vakcíny Covid-19
, ktorý zaistí, aby sa zaevidovali všetky detaily nežiadúcich reakcií.

Vysvetlenie:

Z dôvodu mimoriadnej naliehavosti podľa nariadenia 32 ods. 2 písm. C)
týkajúceho sa uvoľnenia vakcíny Covid-19 MHRA urýchlili obstaranie a
implementáciu nástroja AI špecifického pre vakcínu.

Je to nevyhnutne potrebné – nie je možné dovybaviť pôvodné systémy MHRA tak, aby zvládli objem nežiaducich reakcií, ktoré budú generované vakcínou Covid-19. Ak teda MHRA nebude implementovať nástroj AI, nebude môcť tieto vedľajšie účinky efektívne spracovať. To bude brániť jej schopnosti rýchlo identifikovať akékoľvek potenciálne bezpečnostné problémy s vakcínou Covid-19 a predstavuje priamu hrozbu pre život pacientov a verejné zdravie.

Dôvody mimoriadnej naliehavostiMHRA uznáva, že plánovaný proces obstarávania programu SafetyConnect vrátane nástroja AI by sa zavedením vakcíny nedokončil. Vedenie k neschopnosti účinne monitorovať nežiaduce reakcie na vakcínu Covid-19.


Postup pri núdzovom
použití vakcín

Procedúra WHO
pre zaradenie na zoznamy núdzových použití (EUL) je postup založený na vyhodnotení
rizika nežiadúcich účinkov
ešte nelicencovaných vakcín s konečným
cieľom urýchliť dostupnosť týchto produktov ľuďom postihnutým mimoriadnou
udalosťou v oblasti verejného zdravia. 

WHO vyhodnotí,
či výrobcami predložené údaje o nelicencovaných vakcínach preukazujú primeranú
pravdepodobnosť, že kvalita, bezpečnosť a účinnosť očkovacej látky sú
prijateľné a prínosy prevažujú nad predvídateľnými rizikami
.

Pre zaradenie
na zoznam EUL musia byť splnené nasledujúce kritériá:

  • Choroba, pre ktorú je výrobok určený, je vážna alebo bezprostredne život ohrozujúca, má potenciál spôsobiť ohnisko, epidémiu alebo pandémiu, napr. ak neexistujú žiadne licencované výrobky na indikáciu alebo pre kritickú časť populácie (napr. deti)
  • Existujúce výrobky neboli úspešné pri vyhubení choroby, alebo pri predchádzaní ohniskám nákazy (v prípade vakcín a liekov)
  • Produkt je vyrobený v súlade so súčasnými výrobnými postupmi
  • Žiadateľ sa zaväzuje, že dokončí vývoj produktu a požiada o predbežnú kvalifikáciu WHO, akonáhle získa licenciu produktu.

Uvažujte a vyhodnocujte každú informáciu predkladanú médiami, aby ste z povinnej vakcinácie neboli prekvapení…

26.11.2020 Branislav Čech

Zdroje:

https://www.who.int/publications/m/item/fair-allocation-mechanism-for-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/estonia-and-who-to-jointly-develop-digital-vaccine-certificate-to-strengthen-covax

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506291-2020:TEXT:EN:HTML&src=0

https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/eul/eul-vaccines