streda, 21 februára, 2024
spot_img

Povinné používanie štátneho jazyka na plagátoch

Obecné samosprávy – najčastejší porušovatelia

Vláda Slovenskej republiky nedávno schválila Štvrtú správu o stave používania štátneho jazyka na území SR. Minister vnútra musí do januára 2019 legislatívne ukotviť povinné používanie štátneho jazyka na volebných plagátoch. Dôvodom môže byť sústavné porušovanie jazykového zákona.

Zákon o štátnom jazyku jasne a presne určuje, že štátny jazyk sa vždy uvádza na všetkých nápisoch určených pre verejnosť rovnakým alebo väčším písmom ako inojazyčný text, poradie v obciach, kde sa používa menšinový jazyk sa neurčuje. Napriek tomu sa častokrát porušuje. Menšinové maďarské strany s obľubou provokujú a vo svojich textoch na štátny jazyk „zabudnú“, prípadne sa do textu „nezmestí“. V lepšom prípade štátnemu jazyku priradia podradnejšiu pozíciu menším typom písma a zásadne v poradí textov ako druhý jazyk. Slovenské obyvateľstvo reaguje na takéto verejné opovrhovanie štátnym jazykom podnetmi ministerstvu kultúry. Vo volebnej kampani do NR SR v roku 2016 prišlo na ministerstvo takmer 20 opodstatnených podnetov od občanov z celého slovenského juhu (Bratislava, Komárno, Lučenec, Plešivec, Košice, atď.), z nich na piatich plagátoch úplne chýbal text v štátnom jazyku. A to aj na plagátoch strán KDH a SDKÚ. Porušovateľmi nie sú zadávatelia textov na plagáty, ale samotné reklamné spoločnosti, ktoré uvedú texty na pútačoch a plagátoch nesprávne. Najčastejšie sú to firmy Nubium, Gryf a euroAWK a to aj napriek tomu, že ich na porušovanie každoročne upozorňuje ministerstvo. Obyvatelia sa sťažujú na neuvádzanie slovenského jazyka aj na bežných plagátoch menšinových strán. Na obecné samosprávy, ktoré majú konať v prospech obyvateľov a sú povinné zverejňovať všetky informácie v štátnom jazyku prišlo vyše 30 občianskych podnetov na neuvedenie slovenského jazyka v textoch alebo hlasových informáciách. Obecné samosprávy sú jednými z najčastejších porušovateľov zákona o štátnom jazyku, celkovo tvoria takmer polovicu podnetov sťažovateľov.

Nepríjemné pozdravy

Na jedno z upozornení ministerstvom kultúry, aby text na plagáte strany SMK upravili v súlade so zákonom, menšinoví politici úpravu odmietli a plagát prelepili nápisom Cenzúra ministerstva kultúry. Na verejnom vystúpení vyhlásili, že na svojich plagátoch budú vždy uprednostňovať vlastný, menšinový jazyk pred štátnym jazykom a štátnemu tajomníkovi za stranu Most ako zástupcovi ministerstva poslali nepríjemné pozdravy.

Pokiaľ bude prebiehať aj naďalej takéto vzájomné upozorňovanie a stráženie suverenity slovenskej štátnosti najmä na slovenskom juhu, pokojne môžu menšinoví politici aj naďalej zastávať pod dohľadom aspoň nižšie štátne pozície.

Margaréta Vyšná

Margaréta Vyšná, Mgr.

- Podporte nas -
SÚVISIACE ČLÁNKY

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)