1

Protesty a Nové slobodné Slovensko

2. 8. 2021

Vysielanie Slobodného vysielača relácia „Vzdelávanie pre dospelých časť 259″ téma “Protesty a Nové slobodné Slovensko″ moderujú Jozef Fila (člen Združenia slovenskej inteligencie) a Dagmar W. Kvapilíková. Hostia: p. Vítová, Dr René Balák PhD (čestný člen Združenia slovenskej inteligencie), Mgr. Pavol Kováčik.