štvrtok, 20 júna, 2024
spot_img

Sčitovať sa budú obe národnosti! Rozhodli príslušníci menšín v odporúčaní o vyhodnocovaní výsledkov sčítania obyvateľstva 2021! Vláda SR to určite schváli. (Tabuľka ZSI z výsledkov SODB 2021)

Umelé, vykonštruované a cielené vytváranie kultúrnej diverzity, chaosu, národnostných konfliktov a neznášanlivosti na úkor väčšinovej kultúry Slovákov! Ďalšie „obohacovanie“ Slovákov znamená ešte viac kompetencií a peňazí pre národnostné menšiny na úkor národnej kultúry a národnej identity! Pribudne totiž ďalších 160 obcí, kde sa bude musieť používať menšinový jazyk na úkor štátneho slovenského jazyka, nezmyselne a pre nikoho sa rozšíri dvojjazyčnosť, podporí sa ešte viac maďarónske sebavedomie, zosilnia sa revizionistické ciele.

Menšiny reálne klesajú, ale umelo narastajú

Tzv. pracovnú skupinu zo zástupcov príslušníkov menšín a menšinových subjektov zriadil splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a pod patronátom vlády SR na to, aby odporučila, ako sa majú vyhodnocovať výsledky sčítania SODB 2021 z hľadiska národnosti. Ako sa dalo očakávať, výsledky vyhodnotila tak, ako to najlepšie vyhovuje menšinovej maďarskej politickej scéne a jej riadiacemu orgánu – Budapešti, teda, sčítajú sa obe národnosti, tzv. 1. a aj tzv. 2. národnosť. Znamená to, že pribudne 160 obcí, kde sa bude musieť používať nielen menšinový jazyk, ale samosprávam vzniknú širšie menšinové kompetencie v obci, samozrejme na úkor Slovákov, aj širšie práva pre menšinové organizácie na získavanie dotácií, samozrejme na úkor Slovákov. Pritom obyvatelia, ktorí si uviedli druhú národnosť len vzdialene pociťujú nejakú príslušnosť k danej tzv. druhej národnosti, častokrát si uviedli tzv. 2. národnosť len „zo srandy“. Ak vláda SR schváli, a celkom určite schváli, odporúčanie pracovnej skupiny, zvýši sa počet obcí, v ktorých občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva takto:

• 5 obcí s maďarskou národnostnou menšinou;

• 88 obcí s rusínskou národnostnou menšinou;

• 66 obcí s rómskou národnostnou menšinou;

• 1 obec s nemeckou národnostnou menšinou;

Na úkor práv slovenskej väčšiny

Pre väčšinové slovenské obyvateľstvo v obciach, kde pribudne povinnosť používať menšinový jazyk to môže znamenať obmedzenie alebo úplné vylúčenie z pracovného procesu a riadenia verejných záležitostí v obecnej samospráve. Súčasný volebný systém a jazyková politika, vrátane jazykovej legislatívy absolútne odopiera ústavné práva obyvateľom neovládajúcim menšinový jazyk v obciach s 50 % počtom príslušníkov národnostnej menšiny. Znamená to tiež, že školy, kde sa vyučuje v štátnom jazyku a ktoré navštevujú deti slovenskej národnosti sú riadené menšinovými politikmi, teda Budapešťou. Obyvatelia neovládajúci menšinový jazyk sa nemôžu zamestnať ani v miestnych bankách, obchodoch, organizáciách zriadených obcou, športových združeniach a u ďalších zamestnávateľov, vlastne takmer nikde, pretože menšinový jazyk je všade povinný alebo vyžadovaný. Jednou z posledných možností je ešte železničná doprava a miestna štátna správa, ale aj tie pomaly, ale isto formátujú vlády SR na dvojjazyčné pracoviská. Do obecných zastupiteľstiev vinou volebného systému sa nedostanú zástupcovia slovenských národných strán ani nezávislí poslanci orientovaní na konzervatívnu alebo národnú politiku.

672 obcí s povinnosťou uplatňovania menšinových práv

Ak by sa sčitovala iba jedna národnosť, ubudlo by 25 obcí, kde sa podľa legislatívy musí používať menšinový maďarský jazyk a pravdepodobne ďalšie obce s iným menšinovým jazykom, počet obcí s 15 % obyvateľstvom hlásiacim sa k národnostnej menšine by mohlo byť odhadom menej ako 480. Po novom bude takýchto obcí 672! Vláda si určite nenechá ujsť príležitosť, aby schválením tejto globalistickej ideológie dokázala, že jej ide o rozklad slovenskej národnej kultúry a národnej identity Slovákov. Napokon, do vládnutia vstúpila prostredníctvom programového vyhlásenia v roku 2020 práve s cieľom vytvoriť (nie podporiť, pretože neexistuje) kultúrnu diverzitu, teda kultúrnu rozmanitosť. Vlastenecký dohľad nad sčítaním obyvateľov SODB 2021 upozorňoval na takéto smerovanie už počas sčitovania obyvateľov: https://www.facebook.com/groups/318841599844289. V celkovom procese rozkladu národnej identity Slovákov a národného štátu to znamená, že počet národnostných menšín bude neustále pribúdať, síce umelo, ale predsa. Ak to dopustíme, Slováci si postupne zvyknú na uvádzanie dvoch národností, najmä, ak sa vyvinie dostatočný tlak a vládna a mediálna propaganda.

Dvojnásobný nárast menšinových práv

Používanie menšinových jazykov v obciach sa riadi zákonom č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín a nariadením vlády SR č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí. Podľa právneho názoru predchádzajúceho ministerstva kultúry 15 % hranica príslušníkov národnostných menšín v obciach po dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach (podľa zákona č. 184/1999 o používaní jazykov nár. menšín) sa vzťahuje až na sčítanie v roku 2021, a nie na sčítanie v roku 2011 (ako mylne uvádza splnomocnenec vlády SR pre nár. menšiny). Teda, podľa predošlého ministerstva kultúry by malo zo zoznamu nariadenia vlády po sčítaní v roku 2021 vypadnúť viac ako 25 obcí. Keďže sa však presadzuje nesprávny výklad príslušného zákona, z nariadenia by malo vypadnúť iba 17 obcí. Keďže sa ale pravdepodobne budú sčitovať obe národnosti, naopak, pribudne 160 obcí s povinnosťou používať menšinový jazyk. Práva národnostných menšín teda narastú, čo do počtu obcí dvojnásobne!

Podľa nášho právneho názoru (a právneho názoru predchádzajúceho rezortu kultúry) by sa už od roku 2011 nemala vzťahovať povinnosť používať menšinový maďarský jazyk na nasledovné obce, napriek tomu, že tieto obce boli a sú stále zaradené do zoznamu obcí s povinnosťou používať MMJ:

Senec (14,47 % obyvateľov maď. národnosti; 11,37 % OMN)

Hurbanova Ves (okres SN, 11,11 %; 8,51 %)

Hviezdoslavov (DS, 18,46 %; 7,32 %)

Bajka (LV, 17,9 %; 9,45 %)

Horná Seč (LV, 1743 %; 12,81 %)

Kalná n. Hr. (LV, 14 %; 10,18 %)

Lok (LV, 12,82 %; 8,20 %)

Starý Hrádok ( LV, 17,71 %; 14,98 %)

Tehla (LV, 17,52 %; 11,61 %)

Veľké Chyndice (NR, 17,43 %; 10,36 %)

Šaľa (SA, 14,15 %; 13,09 %)

Horná Kráľová (SA, 12,89 %; 10,08 %)

Trnovec n. V. (SA, 17,68 %; 12,00 %)

Jelšovec (LC, 10,00 %; 7,85 %)

Trenč (LC, 13,13 %; 8,24 %)

Nové Hony (LC, 11,83 %; 12,29 %)

Kesovce (RS, 11,59 %; 14,02 %)

Slizské (RS, 1,92 %; 2,07 %)

Chrastince (VK, 13,64 %; 11,54 %)

Veľké Zlievce (VK, 10,55 %; 7,83 %)

Želovce (VK, 13,15 %; 10,95 %)

Kechnec (KO, 12,98 %; 10,29 %)

Veľká Ida (KO, 9,86 %; 7,52 %)

Malá Tŕňa (TV, 6,19 %; 5,04 %)

Slovenské Nové Mesto (TV, 9,02 %; 10,18 %).

Margaréta Vyšná

Tabuľka: Výsledky SODB 2021, nárast, úbytok počtu obyvateľov podľa národnosti v obciach, južné kraje SR.

<object class="wp-block-file__embed" data="https://www.zsi.sk/wp-content/uploads/2022/05/Scitanie1.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Vložiť Zdroj: SODB 2021 <br><strong>© Združenie slovenskej inteligencie, 2022Zdroj: SODB 2021
© Združenie slovenskej inteligencie, 2022
Stiahnuť

SÚVISIACE ČLÁNKY

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)