nedeľa, 19 mája, 2024
spot_img

Slováci si budú môcť po prvýkrát priznať dve národnosti. Rozhodli zástupcovia menšín a menšinových orgánov a slovenské štátne orgány súhlasili

29.1.2021 Margaréta Vyšná

Elektronické sčítanie obyvateľstva sa začne 15. februára a skončí sa 31. marca, sčítanie s mobilnými asistentmi sa predĺži do konca októbra tohto roka. Rozhodnutie o tom, či si Slováci v Slovenskej republike budú priznávať aj druhú národnosť veľkodušne ponechal Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) na svojvôli a sledovaní vlastných cieľov menšinového orgánu. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny spolupracoval so ŠÚ SR už na Národnom akčnom pláne k sčítaniu obyvateľstva, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020. V akčnom pláne bol stanovený strategický ciel č. 5: „Venovať zvýšenú pozornosť osobitným skupinám obyvateľov, ktorých sčítanie si vyžaduje špecifický prístup.“ (https://www.scitanie.sk/sodb2021/dokumenty). Za osobitné skupiny sa považujú okrem iných aj príslušníci národnostných menšín. Úrad splnomocnenca zriadil na dosiahnutie cieľa č. 5 expertnú pracovnú skupinu, pochopiteľne s prevahou zástupcov menšín alebo menšinových subjektov (6 : 5), ktorá rozhodla a odporučila, že si obyvatelia Slovenska budú môcť uviesť aj druhú národnosť.

K zisťovaniu národnosti pri sčítavaní obyvateľstva údajne prebehla ešte v roku 2017 aj verejná diskusia: „Zohľadnené boli aj niektoré závery zo zasadnutí expertných pracovných skupín (ako napríklad zaradenie zisťovania multietnicity)“ (https://www.scitanie.sk/sodb2021/o-scitani#). Ktoré asi expertné skupiny to mohli byť v roku 2017, keď ohľadom národnostných otázok vo vláde SR vládla strana Most? Menšinové politické strany sa už dávno netaja, že chcú, aby sa určovali menšinové práva podľa takých kritérií, na základe ktorých je počet príslušníkov najvyšší. Podľa tohto kľúča by dnes už asi aj v Martine na úradoch museli hovoriť maďarsky.

Všetko pod menšinovou kontrolou

Počet Slovákov od posledného sčítania (2011) obyvateľstva klesol o 5 %, teda približne o 300 tisíc, čo je najväčší pokles za posledných viac ako tridsať rokov. Dnes žije na Slovensku menej ako 4 a pol milióna obyvateľov slovenskej národnosti. Priznaním si aj druhej národnosti môže počet príslušníkov slovenského národa klesnúť ešte dramatickejšie. Aktuálne sa počtom Slovákov nachádzame na najnižšej úrovni od vzniku SR. Zdá sa, že niekomu prekáža práve toto. Zároveň by uvedenie aj druhej národnosti výrazne pomohlo národnostným menšinám. Samozrejme, za podmienky intenzívnej menšinovej propagandy. Tá je veľmi dobre, na rozdiel od podpory slovenskej národnej identity, finančne podporovaná štátnymi orgánmi – ministerstvom kultúry prostredníctvom autonómneho fondu pre národnostné menšiny – KULTMINOR, ministerstvom vnútra, spoluprácou s RTVS – národnostným vysielaním, Úradom splnomocnenca pre menšiny a pravdepodobne aj z Budapešti. Na osvete o sčítaní sa údajne podieľa 30 menšinových organizácií, vrátane menšinových politických strán. Sčítanie po prvýkrát prebehne elektronicky alebo „papierovo“ s pomocou sčítacích asistentov a kontaktných miest, ktoré môžu byť zriadené aj napr. v domovoch sociálnych služieb. Sčítavanie riadia obecné samosprávy, podobne ako pri voľbách. „V preklade“ to znamená, že sčítanie obyvateľstva podľa národnosti a materinského jazyka vo viac ako 500 obciach, kde žije približne aj 30 tisíc Slovákov, bude pod menšinovou politickou kontrolou. Avšak bez dohľadu komisie či akejkoľvek inej inštitúcie na miestach sčítavania.

Sčítavacích asistentov si schvália obce podľa vlastného kľúča, v predchádzajúcom sčítaní (2011) si napr. Stará Ľubovňa vyberala z rodinných príslušníkov zamestnancov mestského úradu. Možnosť priznať si viac ako jednu národnosť vytvára veľký priestor pre manipuláciu s národnou identitou. Vyhráva ten, kto má lepšiu kampaň a má priamy vplyv na sčítavanie obyvateľov. Dve národnosti sa v sčítaniach zisťovali už v Česku, Poľsku a Maďarsku. V Maďarsku v súlade s novým zjednodušeným získavaním maďarského občianstva zahraničných Maďarov. Výsledky zo sčítavaní v týchto štátoch sa prejavili v prospech národnostných menšín.

Slováci, Rómovia buďte Maďarmi“

Menšinová politická kampaň si robí zálusk aj na 70 tisícovú rómsku menšinu. Propagandisticky sa jej zalieča, že maďarsky hovoriaci Rómovia síce majú vzťah k rómskej kultúre, ale sú súčasťou maďarskej menšiny a preto majú teraz príležitosť prihlásiť sa, nie k maďarskému jazyku alebo rómskej národnosti, ale k maďarskej národnosti. Menšinové práva sa totiž priznávajú na základe národnosti, nie jazyka. Kampaň ide ešte ďalej, hlása, že každý môže na celom Slovensku používať maďarský jazyk súkromne, verejne, ústne a písomne ​​bez obmedzenia. Dokonca sa príslušník maďarskej menšiny musí hrdo dožadovať na úradoch aj v Žiline alebo Poprade maďarskej komunikácie! Podľa ďalšieho odporúčania, zrejme inšpirácie z 19. storočia, aj Slováci sa môžu prihlásiť za menšinových maďarských príslušníkov, pretože vôbec nezáleží na tom, či Slováci majú slovenských predkov, teraz je jedinečná príležitosť stať sa verným Maďarom (https://nepszamlalas.sk/gyik, https://velemjaro.sk/nyelvhasznalat/utmutato).

Zástupca menšín rozhodne o počte Slovákov

Vyhodnocovanie sčítania obyvateľstva pravdepodobne tiež nebude mať celkom v rukách ŠÚ SR, resp. už vopred sa zrieka tejto povinnosti a zodpovednosti a plánuje ponechať interpretácie o rôznych kombináciách národností najmä na Úrad splnomocnenca. Ak si teda Slovák napr. v Trenčíne či Liptovskom Mikuláši prizná, okrem slovenskej, aj druhú národnosť, tzv. expertná skupina, teda v skutočnosti zástupcovia menšín rozhodnú, či bude skutočným Slovákom alebo iba polovičným, druhoradým, menejcenným a kto vie ešte akým. Metodiku vyhodnocovania sčítania podľa národnosti obyvateľov ešte stále nepoznáme, môže sa s týmto výsledkom manipulovať podľa výhod a cieľov toho, kto o nej bude rozhodovať. Môžu sa sčitovať všetky národnosti – prvá aj druhá ako rovnocenná alebo sa môže brať za smerodajnú iba prvá národnosť. Môžu však nastať aj paradoxné a priam katastrofálne situácie. Ak sa sčítajú všetky národnosti 1 : 1 môže prekročiť počet príslušníkov niektorej z menšín aj 100 %, čo záleží aj na intenzite, charaktere a kvalite kampane. To isté platí pre obyvateľov slovenskej národnosti, ak by si väčšina Slovákov priznala aj druhú národnosť – slovenskú, výrazne, avšak umelo by narástol počet Slovákov. Môže sa však aj stať, že v málopočetnej obci na severe Slovenska si niekoľkopočetní obyvatelia priznajú napr. nemeckú alebo maďarskú národnosť bez ohľadu na to, či niekto v obci ovláda tento menšinový jazyk. Obci bude zo zákona vyplývať používanie menšinového jazyka.

Hazard a manipulácia štátnych orgánov s národnou identitou

ŠÚ SR, vtedajšia vláda SR (zložená aj zo strán SMER – SD a SNS) a ďalšie kompetentné orgány sa trestuhodne nezodpovedne a ľahostajne zbavili povinnosti rozhodnúť o takej závažnej otázke, akou je národnosť obyvateľov. O metodike zisťovania národnosti a materinského jazyka a vedení informačnej kampane má povinnosť rozhodovať Ministerstvo kultúry SR – odbor štátneho jazyka v spolupráci s Maticou slovenskou. Zákon č. 68/1997 o Matici slovenskej v paragrafe 2, ods. 1, písm. f ukladá MS povinnosť zvyšovať národné povedomie Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky. Žiadny iný zákon neukladá štátnej inštitúcii takúto povinnosť. Namiesto toho ministerstvo kultúry drzo likviduje túto národnú kultúrnu ustanovizeň slovenského národa.

Zisťovanie dvojitej, následne aj viacnárodnostnej identity ohrozuje nielen slovenskú, ale akúkoľvek národnú identitu. Zámer rozložiť entity (jednotlivé nezávislé kategórie) národnej identity je zrejmý aj v iných oblastiach – národnej kultúre (absencia pôvodnej slovenskej kultúry, rozmach kultúrneho priemyslu), poklese počtu Slovákov (v roku 2011 si nepriznalo národnosť až 7 %, tento trend narastá), religiozite (v roku 2011 bez vyznania a nezistené náboženstvo – 24 %, strata duchovného ukotvenia, nadvláda neistoty a virtuálnych identít), používaní spoločného jazyka Slovákov ako štátneho jazyka (snaha o zrušenie jeho prednostného používania, vplyv globalizácie, anglicizmov a amerikanizmov, potláčanie jazykovej suverenity), stieraní spoločného kultúrneho priestoru – štátnych hraníc (euroregióny, schengenský priestor, cezhraničné prírodné rezervácie) a najmä vo vedomí o týchto entitách – výchovno-vzdelávacom procese ďalších generácií (rodová ideológia, multikulturalizmus, ideologizovanie národných dejín, absencia národných kultúrnych vzorcov).

- Podporte nas -
SÚVISIACE ČLÁNKY

1 KOMENTÁR

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)