štvrtok, 20 júna, 2024
spot_img

STANOVISKO Expertnej komisie pre slovensko-maďarské vzťahy k volebnému systému do NR SR

Jeden volebný obvod pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky považujeme za najvhodnejší a najlepší volebný systém z hľadiska úrovne štátnej identity slovenskej spoločnosti, vzťahu občanov k Slovenskej republike a rovnocenného a nediskriminačného zastúpenia všetkých obyvateľov štátu bez ohľadu na národnosť a jazyk. Tieto dve kategórie totiž predstavujú najväčšie riziká pri zmene počtu volebných obvodov.

Upozorňujeme, že pozitívny vzťah občanov k štátu a úroveň politickej vyspelosti slovenskej spoločnosti doposiaľ nie sú dostatočné a zrelé na ďalšie delenie spoločnosti na viacero volebných obvodov. Poslanci NR SR sú potenciálni štátnici, musia mať štátnickú múdrosť, myslieť štátnicky, poznať a presadzovať štátnické ciele, byť politicky vyzretí. Silné samosprávy a regióny sú síce dôležité, lebo aj na nich stojí štát, ale aké sú záruky, že ich politickí zástupcovia budú ťahať za jeden štátnický povraz? Regionálne záujmy sa predsa uplatňujú vo voľbách do obecných samospráv a vo voľbách do krajských samospráv. Už dnes je problém s viacerými mandátmi poslancov NR SR, niektorí majú tri či dokonca štyri zastupiteľské funkcie, čo je neúnosná koncentrácia moci.

Varujeme pred vytvorením viacerých volebných obvodov, ktoré môžu spôsobiť obyvateľom na juhu štátu hlásiacich sa k slovenskej národnosti aj vo voľbách do NR SR diskrimináciu, podobne ako v krajských a obecných voľbách. Vo volebných obvodoch do NR SR identických s krajskými alebo okresnými obvodmi by mali obmedzené zastúpenie za svoj región a nerovnocenné napĺňanie svojich základných ľudských, politických, kultúrnych a jazykových práv s príslušníkmi národnostných menšín. Absolútna väčšina voličov totiž volí na národnostnom princípe. Opätovne by sa v NR SR presadzovala neopodstatnená nadštandardná menšinová agenda na úkor slovenskej suverenity a práv obyvateľov slovenskej národnosti na juhu štátu. V konečnom dôsledku by slovenská politická scéna opäť ustupovala požiadavkám Budapešti.

V oboch prípadoch sa môže stať súdržnosť spoločnosti veľmi krehká a národnoštátne záujmy ešte viac ohrozené.

Ani jeden zverejnený návrh viacerých volebných obvodov neprihliada na uvedené dve zásadné úskalia. Práve to poukazuje na stupeň vývoja štátnej identity nezhodujúci sa s hierarchiou národnoštátnych záujmov a spravodlivým zabezpečením práv všetkých občanov. Každý návrh na zmenu počtu volebných obvodov má však svoju opodstatnenú motiváciu – súdržnosť štátu, legitimitu poslancov NR SR, posilnenie samospráv a regiónov, rozsah a vplyv politických strán.

V každom prípade je nevyhnutné už teraz prijať viacero systematických opatrení na podporu štátnej identity, ktoré mali byť trvalo prítomné v spoločnosti už od založenia štátu, najmä však:

– začať s výchovou detí a mládeže vo všetkých školách a s osvetou v spoločnosti k pozitívnemu vzťahu k štátu prostredníctvom médií, kultúrnych inštitúcií a finančných fondov,

– klásť dôraz na štátnu identitu v štátnych vzdelávacích programoch,

– začať s osvetou o štátnych symboloch, národných dejinách a kultúrnych hodnotách slovenskej spoločnosti,

– zabezpečiť efektívnu finančnú, mediálnu a politickú podporu tradičných kultúrnych hodnôt,

– zachovať súčasné územno-správne členenie,

– vytvoriť na jazykovo zmiešaných územiach také právne prostredie a podmienky pre všetky voľby, aby občania hlásiaci sa k slovenskej národnosti neboli diskriminovaní,

– vybudovať hodnotový vzťah medzi občanmi a poslancami a politikmi.

Udržme si taký volebný systém, ktorý podporuje slovenskú štátnosť, jednotu, berie do úvahy všetky riziká a je najspravodlivejší k občanom, a nie taký, aký majú iné štáty v Európe alebo ktorý by vyhovoval cudzím záujmom. Riaďme sa pritom slovenskou jedinečnosťou a charakterom.

25. 1. 2023

Za Expertnú komisiu pre slovensko-maďarské vzťahy

Mgr. Margaréta Vyšná

MUDr. Peter Dragijský

PhDr. Libuša Klučková

MUDr. Štefan Paulov

Drahuša Pechočiaková

Mgr. Rafael Rafaj

Ing. Edita Rechtorisová

SÚVISIACE ČLÁNKY

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)