sobota, 20 júla, 2024
spot_img

Tlačová správa

Národné a vlastenecké organizácie slovenskej inteligencie dôrazne protestujú proti návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva. Návrh nariadenia obsahuje účelovo zavádzajúce, vymyslené a maďarizujúce označovania obcí v menšinovom jazyku, viaceré obce nedosahujú potrebnú percentuálnu hranicu, s politickým zdôvodnením pribudli obce na základe vyhodnotenia sčítania obyvateľov a iluzórnej tzv. druhej národnosti.

Do zoznamu sa zaradili aj obce, v ktorých žije napr. 0 % (0 obyvateľov) príslušníkov národnostnej (ukrajinskej) menšiny! Aj tieto obce budú musieť povinne používať menšinový jazyk podľa zákona minimálne ešte 10 rokov pre žiadnych príslušníkov menšiny! Návrh zoznamu obcí absurdne kopíruje zoznam obcí z roku 2011, ktoré už vtedy nedosahovali potrebnú 20 % hranicu pre využívanie menšinových práv. Napr. Šaľa (2011 – 14,2 % prísl. menšiny), Senec (2011 – 14,5 %), Jelšovec (2011 – 10 %), Veľká Ida (2011 – 9,9 %), Slovenské Nové Mesto (2011 – 9 %), Slizké (2011 – 1,9 %!) a ďalšie desiatky obcí.

Predkladaným nariadením sa vnucujú aj zmeny viacerých súčasných vžitých a tradičných označení v menšinovom maďarskom jazyku na maďarizujúce označenia z obdobia maďarskej okupácie (1938-1945) nachádzajúce sa už v zozname z roku 2011, ako napr. Mad (obec Mad) na Nagymad, označenie Sáró (obec Šárovce) na Nagysáró, označenie Lök (obec Lok) na Garamlök, označenie Nyír (obce Nýrovce) na Nyírágó, označenie Szelőce (obec Selice) na Sókszelőce, označenie Lipóc (obec Lipovec) na Gömörlipóc atď.

Ďalšia skupina maďarizujúcich označení pre obce v menšinovom maďarskom jazyku bola umelo vytvorená v roku 2011 a tieto obce sa nachádzajú aj v aktuálne predloženom zozname obcí. Uvedené obce nikdy nemali paralelné označenie v menšinovom (maďarskom) jazyku. Označenia, ktoré sa (prvýkrát v dejinách) v nariadení z roku 2011 úplne bezdôvodne prisudzujú týmto obciam sa nevyskytovali ani v zákone č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazykoch menšín – v tzv. tabuľovom zákone. Príslušné obce mali od svojho vzniku len jediné pomenovanie, a to názov v slovenskom jazyku. Týka sa to napr. obcí Hviezdoslavov, Hurbanova Ves a ďalších.

V novom zozname obcí sa absolútne neodôvodnene nachádzajú obce na základe priznania si účelovo zriadenej tzv. druhej národnosti, ktorú si mohli občania Slovenska uviesť v sčítaní obyvateľov v roku 2021. Ide o navýšenie počtu obcí o 125. Slovenská ani európska legislatíva neumožňuje nárokovať si menšinové práva, ak ide len o nejaký približný, iluzórny, experimentálny vzťah k tzv. druhej národnosti.

Novým prvkom s cieľom pomaďarčiť pôvodné slovenské kolónie z 20-tych rokov 20. stor., ktoré zakladali slovenskí osadníci sú označenia častí obcí. Opäť sa viacerým takýmto častiam prisudzuje revizionistické pomenovanie, ktoré nemá nič spoločné s uvedenými slovenskými označeniami.

Chceme prinavrátenie dôstojného pomenovania obcí nesúce názov po slovenských osobnostiach aj v menšinových jazykoch – Gabčíkovo, Kolárovo, Hurbanovo, Štúrovo atď. V novom zozname sú tieto obce uvedené aj s prekladom do menšinového jazyka, čo je agresívny zásah do národného cítenia Slovákov a historickej pamäti na maďarskú okupáciu.

Európske a ďalšie medzinárodné dokumenty (napr. Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín) uvádzajú, že štát v oblastiach tradične obývaných významným počtom osôb patriacich k národnostným menšinám a s prihliadnutím na svoje osobitné podmienky sa bude snažiť uvádzať tradičné miestne názvy, názvy ulíc a ďalšie miestopisné údaje určené pre verejnosť aj v jazyku menšiny, ak je o takéto označenia dostatočný záujem. Nie je nám známe, že by uvedené obce a časti obcí alebo príslušníci menšiny žijúci v týchto obciach niekedy prejavili záujem o oficiálne používanie označení v ich materinskom jazyku. Zaradením umelých a maďarizujúcich označení do nariadenia vlády SR sa nerešpektujú medzinárodné dokumenty. Rozhodovanie o zaradení označenia obce v menšinových jazykoch do zoznamu obcí musí realizovať odborná komisia (s členmi aj za Maticu slovenskú) podobne, ako to bolo pri tzv. tabuľovom zákone.

Účelovo a politicky zneužívané menšinové práva neustále vytvárajú národnostné napätie a konflikty, zhoršujú slovensko-maďarské vzťahy, oslabujú suverenitu celého štátu a bezpečnosť všetkých obyvateľov. Vyzývame vládu Slovenskej republiky a všetkých politických predstaviteľov, aby sa konečne začali starať aj o dlhodobú asimiláciu, diskrimináciu a obmedzovanie ústavných práv Slovákov na národnostne zmiešaných územiach SR – zásluhou volebného systému a štátnej jazykovej politiky príslušníci väčšinovej spoločnosti v štáte nemajú zastúpenie v obecných samosprávach a neriadia si svoje verejné záležitosti, školy s vyučovacím slovenským štátnym jazykom nevedú slovenskí riaditelia, preto slovenské deti už 30 rokov vychováva Budapešť, bez ovládania menšinového jazyka nie je možné zamestnať sa v obci.

Najhoršie na tom sú Slováci v Maďarsku, ale vládne reprezentácie to dlhodobo ignorujú, lebo zahraniční Slováci nie sú potenciálni voliči, ako príslušníci menšín vhodní na politické zneužívanie.

Dlhodobá agenda vytvoriť zo Slovenska tzv. multietnický, nejednotný a národne a národnostnými konfliktmi oslabený štát má svoje systematické nástroje aj v takýchto „nenápadných“ označovaniach obcí. Majme sa na pozore! Ak povolíme, prídu ďalšie, nebezpečnejšie národnostné agendy. Slovenská republika (zatiaľ) s vyše 83 % obyvateľstvom hlásiacim sa k slovenskej národnosti nikdy nemôže byť mnohonárodnostným štátom!

Bratislava, 28. 7. 2022

Združenie slovenskej inteligencie

a ďalšie osobnosti a organizácie:

doc. Ing. Imrich Horňanský, geodet, člen Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Mgr. Rafael Rafaj

Vlastenecký inštitút Petra Šveca

Nitrianska deklarácia

Inštitút národnej politiky

ONAS

SÚVISIACE ČLÁNKY

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)