štvrtok, 18 júla, 2024
spot_img
ÚvodNezaradenéTrestné oznámenie na JUDr. Daniela Lipšica

Trestné oznámenie na JUDr. Daniela Lipšica

Titulná fotografia: Dunajská Streda 3. júna 2023. Zdroj:https://dunaszerdahelyi.sk/trianon-103

Do kontextu s nedávnymi odsúdeniahodnými slovami maďarského premiéra V. Orbána o Slovenskej republike ako o „odtrhnutom území“, adresovanými Maďarom z „Felvidéku“, zapadá aj aktuálne podané trestné oznámenie na Daniela Lipšica, vedúceho Špeciálnej prokuratúry. Mnohé indície naznačujú, že zákon o tzv. extrémizme je namierený a používaný výlučne proti Slovákom. Rozkladné a protištátne iredentistické činnosti riadené z Maďarska na území Slovenskej republiky ostávajú touto Špeciálnou prokuratúrou dlhodobo nepostihnuté, čo vyvoláva podozrenie o skutočných cieľoch tohto štátneho orgánu, ktorý sa javí ako „štát v štáte“, pôsobiaci podľa vlastných pravidiel, slúžiacich záujmom cudzích mocí.

Z tohto dôvodu zaslalo Združenie slovenskej inteligencie (ZSI) ako aj OZ Slovenskí katolíci v predchádzajúcich dňoch podnet generálnemu prokurátorovi JUDr. Marošovi Žilinkovi, aby preskúmal skutočnosti nasvedčujúce tomu, že zo strany JUDr. Daniela Lipšica – Vedúceho Úradu špeciálnej prokuratúry, dochádza k trestnému činu vlastizrady podľa § 311 a k trestnému činu úkladov proti Slovenskej republike podľa § 312 zákona č. 300/2005 Z.z. – trestný zákon.

Podnet sa týka veci vztyčovania maďarskej vlajky v Dunajskej Strede na novovybudovanom pamätníku, čo sa uskutočňuje od novembra 2020. V tejto veci už spomenuté združenia podali podnet na prokuratúru v roku 2021 a NAKA vyšetruje túto vec už tretí rok ako zločin extrémizmu. Žiaľ bez výsledku, bez akéhokoľvek obmedzenia extrémistov vo vykonávaní ich extrémistickej činnosti. To vyvoláva vážne pochybnosti o celom vyšetrovaní ako aj o zmysle zavedenia trestných činov extrémizmu do trestného zákona Slovenskej republiky.

V podaní je preto použitý termín vlastizrada a vlastizradcovia, keďže pojem „extrémizmus“ a „extrémisti “ sa javí ako ohýbateľný, mätúci, právne jasne nedefinovaný a teda nefunkčný, čo dokazuje aj tento prípad zatiaľ nijako nepostihnutej tzv. extrémistickej, no v skutočnosti vlastizradnej činnosti.

Nekonanie Úradu špeciálnej prokuratúry pod vedením Daniela Lipšica, v predmetnej veci dáva zainteresovaným páchateľom istotu krytia a nedotknuteľnosti, takže môžu naďalej beztrestne stupňovať svoje prejavy revizionizmu a odmietania slovenskej štátnosti. Tieto prejavy pokračujú aj v roku 2023, konkrétne na 103. výročie uzatvorenia Trianonskej mierovej zmluvy, kedy došlo dňa 3. júna 2023 (sobota – deň pred samotným výročím) k podujatiu s opätovným vztýčením maďarskej vlajky a k prezentácii protištátnych prejavov a symbolov, podnecujúcich k spochybňovaniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky.

Na internetovej stránke mesta Dunajská Streda: https://dunaszerdahelyi.sk/trianon-103  propagujú predstavitelia mesta fotografie z tohto revizionistického podujatia vztyčovania maďarskej vlajky. V normálnom prostredí fungujúcej štátnej moci by sa dané médium mesta, aj jeho predstavitelia mali dištancovať od odmietania lojality k slovenskej štátnosti a prezentovania lojality k maďarskej štátnosti, tu sa však deje pravý opak.

Obr. 1: Zástavy Maďarska a „Felvidéku“ (červeno-zelená) a zástava s mapou veľkého Maďarska s nápisom Dunajská Streda v maďarčine (Dunaszerdahely) v dolnej časti zástavy:

Používanie názvu „Felvidék“ v preklade „Horná zem“ znamená návrat v pomenovaní územia, ktorého súčasťou je okres Dunajská Streda, do obdobia, kedy toto územie patrilo do tzv. veľkého Maďarska,  čo bolo naposledy v rokoch 1938-1945 po Viedenskej arbitráži, v období bezprávia a agresívneho maďarizačného útlaku Slovákov a iných nemaďarských národov.

Obr. 2: Facebook mesta Dunajská Streda propaguje 4. júna 2023 revizionizmus aj mapou veľkého Maďarska s nápisom: „Patríme k sebe“ Zdroj: https://www.facebook.com/szerdahely/posts/702456968556351

Daniel Lipšic ako vedúci Úradu špeciálnej prokuratúry je podľa presvedčenia autorov podania osobne zodpovedný za katastrofálne dôsledky pre Slovákov a slovensko-maďarské vzťahy v regióne Žitného ostrova s dopadom na celé národnostne zmiešané územie. Snahy o rozklad zvrchovanosti a štátnosti Slovenskej republiky sú totiž prítomné aj v ďalších rovinách riadenia zo strany mestského zastupiteľstva.

Používanie maďarskej vlajky v rokovacej miestnosti mestského úradu v Dunajskej Strede v roku 2023

Primátor Zoltán Hájos začal používať maďarskú vlajku v rokovacej miestnosti mestského úradu. To sa dá vysvetliť len tak, že má tichý súhlas Daniela Lipšica a ďalších spolupracujúcich vlastizradných osôb v prostredí prokuratúry.

Obr.3: Rokovacia miestnosť mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede s maďarskou vlajkou (je tretia zľava medzi vlajkami). Zdroj:  https://dunaszerdahelyi.sk/eloben-kozvetitjuk-dunaszerdahelyi-kepviselo-testulet-uleset

Obr. 4: Primátor Zoltán Hájoš (vľavo) víta hosťa z Českej republiky (Michala Kozára, primátora mesta Jindřichův Hradec) v rokovacej miestnosti mestského úradu v Dun. Strede s maďarskou vlajkou dňa 30. júna 2023. Zdroj: https://www.facebook.com/photo/?fbid=589047256707276&set=pcb.589047520040583

Maďarskú vlajku začal primátor používať pravdepodobne na zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda dňa 22. 11. 2022. Odvtedy je vlajka Maďarska osadená v rokovacej miestnosti.

Zavedenie používania revizionistického termínu „felvidék“, „felvidéki“ namiesto pomenovania „Slovensko“, „slovenský“  pri kultúrnych aktivitách vedenia mesta.

Vedenie mesta Dunajská Streda začalo pravidelne organizovať kultúrne podujatia s revizionistickým kontextom s pomenovaním „felvidéki“, napr. 8. júla 2023: „Felvidéki vágta“, (maď. vágta = cval), ktorý v slovenskom preklade propagovalo ako „Žitnoostrovský galop“ (konské preteky). Udalosť je iniciovaná a finančne aj personálne podporovaná z Maďarska (https://dunaszerdahelyi.sk/vii-felvideki-vagta )

Mesto pripravuje 19. a 20. augusta 2023 na sviatok Sv. Štefana tzv. „Felvidéki Fesztivál 2023“, čo do slovenského jazyka preložili už ako „Hornozemský festival 2023“:

Obr.5: Reklamný plagát, Zdroj:  https://dunajskostredsky.sk/hornozemsky-festival-2023-v-auguste-v-dunajskej-strede

Je to absolútna nehoráznosť a porušenie Ústavy Slovenskej republiky, keď sa takýmto vtieravým spôsobom rozširuje veľkomaďarské pomenovanie územia Slovenskej republiky. Považujeme to aj za zneužitie náboženského cítenia občanov na revizionistické politické ciele, keďže je táto udalosť spojená s katolíckym sviatkom Sv. Štefana.

Z horeuvedených dôvodov vzniká dôvodné podozrenie, že JUDr. Daniel Lipšic, ako vedúci Úradu špeciálnej prokuratúry úmyselne riadi prokurátorov a vyšetrovanie tak, aby sa voči páchateľom nekonalo, aby sa ani žiadne predbežné rozhodnutie na pozastavenie nakladania s novovybudovaným pamätníkom, na ktorom sa vztyčuje maďarská vlajka nevydalo, aby vyšetrovanie bolo iba predstierané a predlžované.

Sme presvedčení, že ide o úmyselnú sabotáž vyšetrovania zo strany špeciálnej prokuratúry, ktorá tým vysiela rozkladným skupinám signál, že Slovenská republika nemá záujem o svoju suverenitu, zvrchovanosť a územnú celistvosť, že môžu naďalej rozkladať slovenskú štátnosť.

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň