1

Výročie vzniku 1. Slovenskej republiky

K výročiu vzniku 1. Slovenskej republiky bol hosťom streamu KONZERVY uznávaný historik PhDr. Martin LACKO, PhD., ktorý sa venoval hlavne témam:

– história vzniku 1. Slovenskej republiky

– význam 14. marca pre Slovákov

– ako sa chápal 14. marec po roku 1945 medzi národom doma a v zahraničí

– aké sú prepojenia medzi 1. a 2. Slovenskou republikou

porovnanie osôb Tisa – Banderu – Horthyho