1

VÝZVA SLOVENSKÉMU NÁRODU!

Tisíc rokov po zániku ríše
našich predkov sme boli nútení bojovať v cudzích vojnách za cudzie záujmy
a na cudzí prospech.

1. januára
1993 sme „My, národ slovenský…“ povedali:
STAČILO !

V Ústave SR sme to
vyjadrili ustanovením: „Slovenská
republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát“
, čo uznali všetky
štáty sveta.

Poučení tragickými
skúsenosťami s pobytom cudzích armád na území našej vlasti nechceme, nepotrebujeme a odmietame akékoľvek vojenské základne ako „NO
GO ZÓNY“, kde platia cudzie, nie slovenské zákony! Zatiahnutím do vojny sa
staneme terčom zbraní hromadného ničenia súperiacich veľmocí!
Vzhľadom na
takúto hrozbu vyplývajúcu z dohody o obrannej vojenskej spolupráci SR a
SŠA

VYZÝVAME VŠETKY NÁRODNÉ SILY,

tých, čo uprednostňujú
slovenské záujmy pred cudzími – predovšetkým
slovenské
politické subjekty
aby skutkom naplnili ideu národného zmierenia, porozumenia a spolupráce,
podriadili sa celoslovenským záujmom a zasadli za „Stôl dohody a spolupráce“, aby spoločne bránili našu
národnú slobodu a štátnu zvrchovanosť!

VYZÝVAME
PREDSTAVITEĽOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

dočasných zástupcov národa
tvorcov, nie ničiteľov, aby si s plnou zodpovednosťou uvedomili, že každý, kto akokoľvek podporí, podpíše či
ratifikuje – protiústavnú,
nerovnoprávnu, slovenskú stranu vazalsky diskriminujúcu a vo svojej podstate
okupačnú dohodu so znakmi veľmocenského diktátu –

DOPÚŠŤA
SA  VLASTIZRADY !

Stojíme pred ďalšou z
osudových skúšok našej národnej a občianskej zrelosti. Z dvoch možností: vojnová konfrontácia či mierová spolupráca musíme – a ako slobodný národ zatiaľ ešte
môžeme! – vybrať si tú, ktorá
nám umožní ľudsky dôstojný život a perspektívnu budúcnosť.   

Kto pozná zmysel slovenských
dejín, pozná životný záujem slovenského národa a pozná aj naše jediné správne
rozhodnutie. 

Celé
dejiny generácie Slovákov bojovali za SLOVENSKÉ SLOVENSKO. Za našu národnú
slobodu ako zvrchované právo slobodne rozhodovať o vlastnom osude vo vlastnej
vlasti a na vlastný prospech.

Nedajme
si vziať hodnoty, ktoré sme ťažko vybojovali a draho zaplatili vlastnými
životmi!

SLOVÁCI,
BRÁŇME SI SLOBODU !

Tento dokument bude predložený v Bratislave 2. 2. 2022 Celonárodnému Hromničnému zhromaždeniu slobodných občanov SR