nedeľa, 23 júna, 2024
spot_img

Základné školy na slovenskom juhu bude zakladať aj štát

Riešenie v súlade s matičným návrhom

Ak rodičia na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky prejavia záujem o základnú školu s výučbou v štátnom jazyku a samospráva nebude schopná založiť ju, štát prevezme zriaďovateľské kompetencie a školu založí bez ohľadu na počet záujemcov – žiakov a podľa záujmu o vyučovací jazyk. V tomto duchu odznelo riešenie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho na stretnutí v Rohovciach (okr. Dunajská Streda) s rohovskou samosprávou a rodičmi. Reagoval tak na problémy okolo založenia základných škôl s výučbou v štátnom jazyku v dunajskostredskom okrese. Návrh predsedu vlády je v súlade s matičným riešením stavu škôl v okrese.

Rada výboru Matice slovenskej pre jazykové a školské otázky ako poradný orgán vyvinul úsilie o riešenie vzniknutej situácie v okrese Dunajská Streda, stretol sa s dotknutými rodičmi, navrhol vlastné riešenie a predložil ho predsedovi vlády. Na pracovnom stretnutí v Rohovciach začiatkom septembra padlo mnoho absurdných výhovoriek zástupcov samosprávy, ako sa nedá, nedá a nedá. Zverejnené vyjadrenia na rôznych webových stránkach hovoria prečo – strach z poslovenčovania Slovenska, tzv. slovakofóbia. Všetko bolo doposiaľ v poriadku, pre maďarské deti bola zabezpečená výučba v materinskom jazyku v blízkosti svojho bydliska so zaručenou maďarskou výchovou, slovenské deti boli vytlačené do vzdialenejších severných oblastí. Slovenské školy tento stav izolovanosti, neznalosti a odporu k štátnemu jazyku vážne narušia.

Jasné stanovisko

Predseda vlády vyslovil na stretnutí jasné stanovisko – ak sa starostovia obcí v dunajskostredskom okrese nedohodnú do dátumu určeného ministerstvom školstva, kde akú školu a s akým vyučovacím jazykom zriadia, odbor školstva Okresného úradu v Trnave na základe záujmu rodičov zriadi požadovanú školu. Novelizácia príslušného zákona by sa mohla dostať do Národnej rady SR ešte na jeseň tohto roku. Spádovú základnú školu s výučbou v štátnom jazyku by tak mali mať slovenské deti už od nasledujúceho školského roku. Novelizácia zákona pomôže aj slovenským školám v Šamoríne, ktoré sú už preplnené a ďalším a ďalším oblastiam, kde je podobná situácia ako v okrese Dunajská Streda. V súčasnosti platí zákon, že štát môže zriadiť plnoorganizovanú základnú školu, ak rodičia záväzne zahlásia 30 detí do 1. ročníka ZŠ.

Rodičia dunajskostredského okresu sú vďační za záujem a pomoc kompetentných orgánov, situáciu budú však považovať za vyriešenú až po schválení zákona. Rada VMS požaduje aj preventívne opatrenia – postupný prechod viacerých školských kompetencií zo samospráv na štát a trvalú osvetu o potrebe výučby v štátnom jazyku na zmiešaných územiach. Ak vzniknú nové triedy s výučbou v štátnom jazyku v budovách menšinových škôl, mali by mať vlastnú právnu subjektivitu, inak ich opäť zmetie politický záujem maďarstva. Nové slovenské školy budú prospešné aj pre maďarskú menšinu, na slovenskú školu v obci alebo jej okolí si zvyknú a počase svoje deti do nich aj zapíšu. Štát je napokon povinný vytvoriť vhodné podmienky a možnosti na vzdelávanie v štátnom jazyku.

Rodičia, ďakujeme

Stav školstva na jazykovo zmiešaných územiach Slovenska hodnotíme ako katastrofálny, ak deti s materinským slovenským jazykom navštevujú škôlky s výchovným maďarským jazykom. Čo je prípad aj rohovských a iných detí na slovenskom juhu, kde je problémom založiť, rovnako ako základné školy škôlky s výchovným slovenským jazykom. Pričom v týchto škôlkach, na rozdiel od slovenských, prebieha skutočná veľkomaďarská výchova. Matica slovenská upozorňuje na túto situáciu už od 90-tych rokov. Len vďaka silnej dávke tolerantnosti (ktorá paradoxne v tomto prípade vôbec nie je na mieste), odhodlania, obetovania sa a podstúpeniu rizika konfliktov rôzneho druhu sa dokáže slovenský živel „prekopať“ a znovu usídliť aj v týchto najizolovanejších končinách Slovenska. Chcú pracovať, mať rodinu a udržať si svoj jazyk – aké jednoduché.

Margaréta Vyšná

SÚVISIACE ČLÁNKY

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)