1

Žiadosť o informáciu o vyčlenených finančných prostriedkoch na blížiace sa 30. výročia SR

Vzhľadom na blížiace sa významné výročia druhej Slovenskej republiky sme na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadali Kanceláriu prezidenta SR, Kanceláriu predsedu vlády SR a Kanceláriu predsedu Národnej rady SR o informáciu ako si chcú tieto významné udalosti pripomenúť/osláviť a akú dôležitosť týmto udalostiam pripisujú (koľko finančných prostriedkov vyčlenili na oslavu týchto výročí).