Otvorený list – Bráňme si slobodu a zastavme návrat k totalite!

Naša generácia obnovila 1. januára 1993 Slovenskú republiku ako zvrchovaný, demokratický a právny štát. Ako obnoviteľom a tvorcom našej slobodnej súčasnosti nám prirodzene prislúcha právo vyjadrovať sa k zásadným hodnotám nášho národnoštátneho života. K nim patrí aj sloboda vedeckého bádania založená na  kritickom myslení a právo na vlastný názor a jeho šírenie v zmysle čl. 19 Charty OSN „Všeobecná deklarácia ľudských práv“ … Čítať ďalej Otvorený list – Bráňme si slobodu a zastavme návrat k totalite!