Hlavné aktivity od 2020

Združenie slovenskej inteligencie, SSI KORENE , SKSI SLOVAKIA PLUS  A  OBNOVENÁ SNR

 „Na čele zápasov v službe národu a vlasti“

 od 1. 1. 2020

15. máj 2021 – Staň sa znova matkou svojho národa! (založenie Medicínskeho odboru) – Naliehavá výzva Matici slovenskej, aby sa postavila na čelo národných síl a návrh na založenie Medicínskeho odboru MS ako alternatívneho inštitútu na riešenie aktuálnej otázky zdravia slovenskej spoločnosti. Príspevok v Hlavných správach a na www.zsi.sk. (M. Vyšná, autor výzvy – V. Hornáček)

14. apríl 2021 – Rádio Slovensko obvinilo renomovaného historika zo „spochybňovania holokaustu“ – Reakcia na obvinenie historika Františka Vnuka v Rádiu Slovensko (B. Čech, M. Lacko, I. Serváček, M. Vyšná)

10. apríl 2021 – Poďakovanie mestu Ružomberok – poďakovanie primátorovi mesta Ružomberok a všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na udelení a odovzdaní Ceny Andreja Hlinku prof. Františkovi Vnukovi (B. Čech, M. Lacko, I. Serváček, M. Vyšná)

9. apríl 2021 – Vznik nového občianskeho združenia ako pokračovateľa ideí združení KORENE – verejný článok o chronológii vzniku nového združenia Združenie slovenskej inteligencie (M. Vyšná, B. Čech, M. Lacko, I. Serváček, V. Hornáček)

8. apríl 2021 – Blahoželanie Františkovi Vnukovi k životnému jubileu 95 rokov – (členovia ZSI)

8. apríl 2021 – František Vnuk – požehnaných 95 rokov – zhrnutie tvorby jedného z najväčších slovenských historikov Slovenska pri príležitosti jeho životného jubilea 95. rokov (M. Lacko)

3. apríl 2021 – Požehnané veľkonočné sviatky – prianie a vyprosenie od p. profesorky Hrabovec

31. marec 2021 – Antropologický optimizmus a biblický dynamizmus Jozefa Leščinského – filozoficko-teologický nekrológ za profesorom a kultúrnym dejateľom Jozefom Leščinským (P. Grečo)

31. marec 2021 – Naozaj spôsobuje človek otepľovanie planéty? – Bojom proti klimatickým zmenám sa nič nedosiahne, pretože nevieme prečo a ako zmeny nastávajú (J. Lakota)

30. marec 2021 – Emília Hrabovec o Štefanovi B. Romanovi – zakladateľovi Svetového kongresu Slovákov – Dňa 26.3.2021 bol v relácii Nočná pyramída zverejnený rozhovor s Prof. Dr. phil. Emíliou Hrabovec, ktorá rozprávala o zakladateľovi a predsedovi Svetového kongresu Slovákov, priateľovi dvoch pápežov, budovateľovi slovenskej katedrály v Kanade a veľkom obrancovi slovenského práva na rovnoprávnosť a vlastný samostatný štát Štefanovi B. Romanovi pri príležitosti blížiacej sa storočnice jeho narodenia (E. Hrabovec)

29. marec 2021 – Oslovovali sme sa bratia a sestry – Spomienka na prof. Richarda Marsinu, ktorý nás navždy opustil 25. marca 2021 vo veku nedožitých 98 rokov (M. Lacko)

24. marec 2021 – JEDNODUCHOSŤ – NEMODERNÁ CNOSŤ – Jednoduchosť je spôsobom myslenia aj konania, ktoré sa páči Bohu aj ľuďom, pretože je štýl natoľko prirodzený, že v nikom nevyvoláva nevôľu, nikoho neruší, nikoho neprovokuje a ani nepohoršuje (H. Hrehová)

19. marec 2021 – Stručná chronológia slovenského národného hnutia (1989 – 1992) – zhrnutie najdôležitejších udalostí národného hnutia (M. Lacko)

9. marec 2021 – 14. marec: Bol, ale radšej o tom nehovorte… 14. marca 1939, o 12. hodine a 7. minúte, teda pred 82 rokmi, zrodil sa prvý štát Slovákov v ich moderných dejinách. (M. Lacko)

8. marec 2021 – Démon súhlasu, strata sebaúcty a ich prekonanie –  Autor porovnáva súčané poníženie nášho národa vlastnými potentátmi s dobou počas SNP. Vodítkom je dielo D.Tatarku: Prvý a druhý úder.  V eseji však hľadá aj východisko z tejto beznádeje a stratenej sebaúcty v kráse a tvorbe, ktoré spasia svet (Dostojevskij a Berďajev). (P. Grečo)

28. február 2021 – Morálna povinnosť a morálna zodpovednosť – Bez morálnych osobností a zodpovednosti niet pokroku v ľudskom spolužití (H. Hrehová)

20. február 2021 – 20. február 1951 – výkričník i otázniky – 70. výročie popravy troch členov Bielej légie (M. Lacko)

19. február 2021 – VEREJNÁ VÝZVA Vláde SR, Etickej komisii Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR – Predstavitelia Združenia slovenskej inteligencie, ktorým nie je ľahostajná epidemiologická situácia a s ňou súvisiaca činnosť vyššie uvedených štátnych inštitúcií, zasielajú túto výzvu (R. Balák)

16. február 2021 – PRAVDA, DOBRO, LÁSKA – PILIERE MORÁLNEHO ŽIVOTA – Život na zemi nie je a ani nebude večný, ale môže byť dobrý aj krásny, ak si v ňom dokážeme ceniť pravdu, zveľaďovať dobro a lásku (H. Hrehová)

12. február 2021 – MUDr. Lakota: Masové testovanie je nezmysel. Vlna prichádza pravidelne 4-8 týždňov po ňom – Hovoriť o „priepustke“ na dobu 14 dní svedčí o ignorovaní zásad epidemiológie a infekčného lekárstva…(J. Lakota)

12. február 2021 – Protest proti relácii dehonestujúcej slovenský národ – Protest zaslaný riaditeľovi RTVS na margo relácie Slovenský panteón, v ktorej sa producent snaží podkopávať národnú identitu Slovákov (B. Čech)

11. február 2021 – Trojaké pokúšanie Ježiša na púšti a Veľký inkvizítor – v článku autor aktualizuje známu pasáž Matúšovho Evanjelia v kontexte postmoderného človeka (P. Grečo)

11. február 2021 – Z his-tórie FED-u (4) – Je dobré, že ľudia nechápu náš bankový systém, pretože ak by tomu tak bolo, som presvedčený, že do rána vypukne revolúcia /Henry Ford/. (J. Fila)

10. február 2021 – Problematika Cirkvi a vakcinácia – Autor skúma teologicko-historické príčiny, prečo oficiálne vedie RKC bezvýhradné podporuje nový tvoriaci sa svetovládny režim, ktorý vzišiel z tzv. pandémie (P. Grečo)

9. február 2021 – Poriadok alebo chaos? – Máme v dnešnej spoločnosti poriadok alebo chaos. Hľadanie príčin stavu v dnešnej nemorálnej spoločnosti (H. Hrehová)

3. február 2021 – Na Slovensku začala kampaň – Článok poukazujúci na nezmyselnosť opatrení zavedených vládou SR (J. Lakota)

2. február 2021 – Slovensko sa prebúdza! Nasmerujme ho na cestu záchrany, zvrchovanosti a prosperity! – Nie je našim zámerom trieštiť pronárodnú scénu, ale ideovo a programovo vyzbrojiť tých, ktorým záleží na osude Slovenska a jeho budúcej prosperite…(P. Kohút)

2. február 2021 – Z his-tórie FED-u (3) – Ako funguje FED? (J. Fila)

30. január 2021 – Ďakovný otvorený list vláde SR a jej prisluhovačom – Poďakovanie členom vlády SR a ich pomocníkom za otváranie očí tým, ktorí dodnes nepochopili (B. Čech)

29. január 2021 – Slováci si budú môcť po prvýkrát priznať dve národnosti. Rozhodli zástupcovia menšín a menšinových orgánov a slovenské štátne orgány súhlasili – Informácie, týkajúce sa sčítania obyvateľstva SR 2021 (M. Vyšná)

26. január 2021 – Z his-tórie FED-u (2) – Dňa 4. júna 1963 podpísal John F. Kennedy prezidentské nariadenie  označené ako Executive Order Number 11110. Rušil ním nariadenie 10289 ktoré stálo za zrodom FEDu 23. decembra 1913… (J. Fila)

19. január 2021 – Bill Nohavica – Satirický článok na margo kariéry a  všeodbornosti Billa Gatesa (J. Lakota)

18. január 2021 – Nová pružno-mäkká totalita a paralýza vzdelania a kultu – autor v eseji popisuje vniknutú situáciu po vyhlásení „pandémie“ ako novú pružno-mäkkú totalitu. Naznačuje aký má dopad na vzdelanie a tiež skúma podiel cirkevných štruktúr (vzhľadom na slovenské reálie) na jej prevádzke. (P. Grečo)

11. január 2021 – Morálne princípy a ich nadčasovosť – Morálka SK podľa Dekalógu (H. Hrehová)

11. január 2021 – Z his-tórie FED-u (1) – Jeden z dôležitých podsystémov v riadiacich procesoch sociálneho supersystému je monetárny systém. Kto ho kontroluje má v rukách „Archimedov“ pevný bod. Vieme kto to je ? (J. Fila)

10. január 2021 – Pohreb generála Lučanského – zopár dojmov účastníka  – krátka reportáž z pohrebu bývalého prezidenta Policajného zboru SR v Štrbe zo dňa 8. 1. 2021 (M. Lacko)

10. január 2021 – Za vakcíny, či za život? – V relácii sám sebe lekárom v rádiu Slobodný vysielač Dr. René Balák rozpráva o vakcinácii proti chorobe COVID-19

10. január 2021 – Stanovisko Združenia slovenskej inteligencie k očkovaniu proti COVID-19 – stanovisko pre širokú aj odbornú verejnosť, v ktorom vyzývame na zodpovedné rozhodnutie, ktoré môže byť jedným z najdôležitejších v živote (ZSI).

7. január 2021 – Kreón, generál a štátny terorizmus – V eseji pod vplyvom nedávnych tragických udalostí a nevyjasnenej smrti bývalého prezidenta PZ SR skúma neblahú činnosť štátu voči osobe a slobode človeka na základe filozofie existenciálneho personalizmu (P. Grečo)

30. december 2020 – Otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky – otvorený list, v ktorom poukazujeme na chyby a žiadame nápravu riadenia štátu v súvislosti s ochorením covid-19. (ZSI)

30. december 2020 – Aká je národná stratégia očkovania a čo o liečive na očkovanie prezrádza ŠÚKL? – komentár k najnovším dokumentom vydaným ministerstvom zdravotníctva a ŠÚKL (B. Čech)

28. december 2020 – Odpoveď hovorcovi KBS na tzv. dezinformačné médiá – odpoveď hovorcovi KBS Martinovi Kramarovi, ktorý 21.12.2020 „vyhodnotil“ dezinformačnosť niektorých médií (P. Grečo)

23. december 2020 – Štúdia dopadu COVID-19 na ciele udržateľného rozvoja – článok o riadení krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 smerujúci k naplneniu AGENDY 2030 (R. Čatloš)

23. december 2020 – Slovensko a Vianoce – predvianočné zhodnotenie spoločensko-politickej situácie na Slovensku a výzva na kritické uvažovanie (J. Lakota)

22. december 2020 – Veľký advent človeka a sveta – Reflexia na konci adventného obdobia o jeho pravom význame v kontexte dejín a aktuálneho diania. (P. Grečo)

21. december 2020 – Vianočné a novoročné posolstvo Združenia slovenskej inteligencie (Združenie slovenskej inteligencie)

21. december 2020 – Realisticky o etike a morálke v slovenskej spoločnosti – článok o príčinách straty morálky v spoločnosti a návod na zmenu (H. Hrehová)

16. december 2020 – Svetlo na konci tunela a mládežnícka propaganda – článok o ďalšej forme propagandy na Slovensku a akú formu vymyslela WHO, aby  vakcinácia proti Covid-19 bola v spoločnosti prijateľnejšia (B. Čech)

14. december 2020 – Národnostné vzťahy. Dobré vzory pre spoločnosť – Relácia v Slobodnom vysielači Vzdelávanie pre dospelých 227 o návrhu riešení národnostných sporov (M. Vyšná, R. Čatloš + ďalší hosť)

11. december 2020 – Očkovanie proti chrípke a COVID-19 – článok o imunitnom systéme človeka, jeho reakcie na nový druh vakcín a možné nežiadúce následky (J. Lakota)

11. december 2020 – Združenie slovenskej inteligencie – bolo zaregistrované na MV SR ako občianske združenie

10. december 2020 – Hagia Sofia a „zbližujúci sa“ islam – článok o základných zdrojoch islamizácie a opis tohto politicko-náboženského násilnického systému (P. Grečo)

10. december 2020 – Akceptácia vakcín je ďalšou prekážkou… – článok o tom, ako dosiahne WHO akceptovanie vakcinácie u jednotlivcov a zavádzanie propagandistických techník na ohlupovanie ľudí. (R. Čatloš)

8. december 2020 – Sila Kristovej tváre – kritický článok na margo zavádzania nutnosti prekrytia tváre zo strany vlády (P. Grečo)

3. december 2020 – Vakcíny a Slovensko – článok vysvetľujúci pôsobenie nového druhu vakcín na imunitný systém človeka (J. Lakota)

30. november 2020 – Výzva predstaviteľom Slovenskej lekárskej komory – výzva od štatutárneho zástupcu Inštitútu pre humanitnú formáciu, aby nepristúpili na ďalšie celoplošné testovanie (P. Grečo)

30. november 2020 – Vladár, strach a medicína v jeho službách – porovnanie udalostí z dejín so súčasnosťou a vystríhanie pred nesprávnym konaním, z ktorého sme už mali byť poučení (P. Grečo)

26. november 2020 – Povinná vakcinácia proti COVID-19 ….. realita, alebo fikcia? – článok poukazujúci na plány svetových „elít“, ktorých účinným nástrojom je Svetová zdravotnícka organizácia. (B. Čech)

25. november 2020 – Redakcia SME vyrába fašistov a nacistov rýchlejšie ako Stalin – kritický článok na margo tzv. demokratických médií, ktoré cenzurujú názorových oponentov (Ľ. Gunčaga)

18. november 2020 – 17. november 2020 – namiesto osláv protesty – krátka reportáž z účasti na protestoch 17.11.2020 s fotodokumentáciou (M. Vyšná)

16. november 2020 – Stanovisko Združenia slovenskej inteligencie ku Dňu boja za slobodu a demokraciu – zhodnotenie a odporúčania po 31 rokoch tzv. demokracie na Slovensku (B. Čech, V. Bizoň, M. Lacko, I. Serváček, M. Vyšná)

13. november 2020 – Národná a územná suverenita. Reálne riziká ohrozenia suverenity. Relácia v Slobodnom vysielači Vzdelávanie pre dospelých 223 o tom, ako zvrátiť ohrozovanie suverenity slovenského národa. (M. Vyšná + 2 ďalší hostia)

12. november 2020 – Všetkým obyvateľom Slovenska! – výzva na spoločný postoj a hlasné zaujatie stanoviska proti zlu (J. Lakota)

6. november 2020 – Zabráňme liberálnej diktatúre – zhodnotenie celosvetového stavu spoločnosti a výstrahy pred nastupujúcim totalitným režimom (P. Kohút)

6. november 2020 – Čítajte pozorne, zvažujte zodpovedne, rozhodujte múdro! – Otvorená výzva samosprávam s odporúčaním a naliehaním na zodpovedné rozhodovanie pred 2. kolom celoplošného testovania. (B. Čech za Združenie slovenskej inteligencie)

5. november 2020 – Protest historikov voči glorifikácii 28. októbra a jeho uzákoneniu ako štátneho sviatku SR – vyslovenie ostrého nesúhlasu slovenských historikov s aktuálnou situáciou a žiadosť o zjednanie nápravy. (M. Lacko + ďalší 4 historici)

4. november 2020 – List Putinovi a Trumpovi – zaslanie listu dvom predstaviteľom svetovým mocností o dianí na Slovensku v súvislosti s celoplošným testovaním na Covid-19 (J. Lakota)

3. november 2020 – Boli ste sa dať testovať? – Hľadanie súvislostí medzi nadnárodnými korporáciami a dianím na Slovensku a poukazovanie na obavy z rizík spojených s testovaním a následnou plánovanou vakcináciou. (B. Čech)

31. október 2020 – Sviečkové zhromaždenia za odvrátenie pandémie strachu a za náboženskú slobodu – kritické hodnotenie vlády za zvládanie súčasnej situácie a návrh na povzbudenie a vnesenie nádeje do budúcnosti (P. Grečo)

29. október 2020 – Stanovisko k aktuálnej situácii a celoplošnému testovaniu na ochorenie Covid-19 – (B. Čech, I. Serváček, M. Vyšná, R. Čatloš, P. Kohút, E. Rechtorisová, T. Schlosser, J. Filla, D. Knapec, M. Horváth, R. Pudmericky, P. Grečo)

18. október 2020 – Nebezpečné dvojité občianstvo. Pripravený je vládny návrh o dvojitom občianstve – Relácia v Slobodnom vysielači Vzdelávanie pre dospelých 219 o nebezpečenstve pripravovanej novely zákona. (M. Vyšná + 2 ďalší hostia)

17. október 2020 – Absurdné obvinenie Kulturblogu za tričká s J. Tisom – ďalší kritický článok o zneužívaní štátnej moci proti názorovým oponentom (Ľ. Gunčaga)

17. október 2020 – Ako sa cielene priblížiť k pravde? Článok – popis fungovania ekonomiky (J. Husár)

14. október 2020 – Čo sa deje ? Čo robia s ekonómiou politici? Článok o ekonomike v EÚ (J. Husár)

11. október 2020 – Nové súradnice nášho fungovania. Článok – vyjadrenie k ekonomickému obsahu vládou prezentovaného plánu obnovy (J. Husár)

11. október 2020 – Armagedon v plnom prúde. Článok – pohľad na celosvetové dianie (P. Kohút)

5. október 2020 – Nerozozná dobré od zlého. Článok o ekonomike v EÚ (J. Husár)

1. október 2020 – Verejný protest Združenia slovenskej inteligencie voči nekalým praktikám NAKA. Protest proti zneužívaniu organizačnej zložky PPZ NAKA proti Jánovi Pastuszekovi a projektu Kulturblog. Protest bol zaslaný všetkým 150 poslancom NR SR prostredníctvom e-mailu (M. Lacko, B. Čech, I. Serváček, M. Vyšná)

28. september 2020  – Kto riadi ekonomiky? Článok o ekonomike v EÚ (J. Husár) 

18. september 2020  –  „Je štátny jazyk dominantný?“ IV. Štátny jazyk vs. menšinové jazykyIV. časť relácie v rádiu Slobodný vysielač (M. Vyšná + ďalší hosť) 

17. september 2020  – Lepšie mlčať minútu v živote, ako pre minútu stratiť vážnosť…  článok – tragikomický zážitok  (B. Čech)  

16. september 2020 –  EÚ potrebuje ekonomickú sústavu riadenia. Článok o ekonomike v EÚ (J. Husár)

5. september 2020  – „Pozdravný list a blahoprianie“ k 90. výročiu narodenia (5. 9. 1930) prominentného člena našich združení slovenskej inteligencie a Rady osobností, významného novinára a publicistu pána Júliusa Handžárika – „vždy spoľahlivého bojovníka v prvej línii“ za práva a záujmy slovenského národa a štátu. (V. Hornáček)

2. september 2020– Paradoxy vedy a paradoxy politikov. Ďalší z kritických článkov na margo fungovania a nastavenia ekonomiky slovenskými lídrami. (J. Husár)

1. september 2020  –  Tlačová konferencia ZSI KORENE a ďalších spriaznených organizácií pred budovou NR SR pri príležitosti Dňa Ústavy SR, na ktorej bolo prečítané „Vyhlásenie“  členov Generácie 2020 (B. Čech, M. Lacko, R. Michelko, I. Serváček, M. Vyšná, J. Fila, R. Čatloš, E. Rechtorisová).

26. august 2020– Čo musia vodcovia pochopiť. Článok o princípe fungovania dnešných ekonomík. (J. Husár)

25. august 2020  –  „KORENE“ báseň predsedu ZSI Korene V. Hornáčka pripomínajúca členom aj verejnosti  základné zásady a princípy činnosti KOREŇOV a ich povinnosti voči slovenskému národu.

24. august 2020 – Odpoveď Kancelárii predsedu NR SR a Kancelárii predsedu vlády SR vo veci trestného stíhania (J. Dudáš)

24. august 2020 – – „Je štátny jazyk dominantný?“ III. Štátny jazyk vs. menšinové jazykyIII. časť relácie v rádiu Slobodný vysielač (M. Vyšná + ďalší hosť)

19. august 2020 – Slobodný vysielač, pravidelná  autorská  kontaktná  relácia V. Hornáčka „Slovenské KORENE“. Pokračovanie cyklu „Aké časy to žijeme..?“. Hlavná téma: „Tvori a netvori“ venovaná protikladnosti činností tvorcov kultúrnych hodnôt (tvori) a ničiteľov hodnôt ľudskosti (netvori) a ich pôsobeniu na vývoj a život ľudstva, najmä v súčasnom období devastácie kultúrnych hodnôt ideológiou konzumizmu a konzumným štýlom života. S výzvou vrátiť sa k tvorbe hodnôt vyplývajúcich z našej ľudskej kultúrnosti.

15. august 2020 – Dve tradície augusta. Príhovor pri príležitosti 82. výročia úmrtia Mons. Andreja Hlinkuv Parku Andreja Hlinku v Ružinove. (M. Lacko)

15. august 2020 – Prednostné používanie štátneho jazyka. Žiadosť o poskytnutie informácie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ohľadom používania štátneho jazyka v miestnej štátnej správe. (M. Vyšná, V. Hornáček, B. Čech, M. Lacko)

13. august 2020  –  „Slovák rodom aj dielom“ báseň, veršovaná „Zdravica“ a „Pozdravný list“  k 95. výročiu narodenia (15. 8.1925) prominentného člena našich združení slovenskej inteligencie a Rady osobností významného slovenského historika prof. Milana Stanislava Ďuricu (V. Hornáček).

10. august 2020 – „V zovretí pozlátenej neistoty“ kritická úvaha ekonomickej neodbornosti nielen súčasnej vlády – porovnanie s činnosťou odborníkov v časoch minulých. (Jaroslav Husár)

2. august 2020 – „Kto počtuje, ten gazduje“ kritický článok na margo rozhodnutia Richarda Sulíka neuplatnenia si predkupného práva na Východoslovenskú energetiku Holding a.s. (Jaroslav Husár)

31. júl 2020  –  „Podiel viny“ báseň vyzývajúca na aktívny boj proti nehumánnym  praktikám svetovej finančnej oligarchie proti svetovej populácii (V. Hornáček).

28. júl 2020 – „Pracovná porada členov, záujemcov o členstvo a sympatizantov združení Korene“ predstavenie, zhodnotenie aktuálnej situácie, návrhy na činnosť združení, vyhodnotenie ankety „Ako ďalej, Slováci“, plánovanie budúcej spolupráce ZOSI, príprava Výročnej konferencie združení KORENE k 30. rokom činnosti SSI KORENE.

27. júl 2020 – „Je štátny jazyk dominantný?“ II. Štátny jazyk vs. menšinové jazyky.“II. časť relácie v rádiu Slobodný vysielač (M. Vyšná + ďalší hosť)

25. júl 2020 – „Čo dohodli lídri?“ kritický článok na dohodnutý záchranný balík a rozpočet, ktorý má pomôcť prekonať následky koronakrízy (Jaroslav Husár)

22. júl 2020 – „Európska komisia ani Rada Európy nepotrebujú ekonomickú vedu“ kritický článok na margo rozhodovacích práv v EÚ a RE (Jaroslav Husár)

22. júl 2020 – „Rozhovor s doc. Jánom Dudášom, DrSc. o jeho trestnom stíhaní“ doterajšie zhrnutie udalostí okolo trestného stíhania doc. Jána Dudáša, DrSc. (člen tímu korene)

22. júl 2020  – Slobodný vysielač, pravidelná  autorská  kontaktná  relácia V. Hornáčka „Slovenské KORENE“. Pokračovanie cyklu „Aké časy to žijeme..?“. Hlavná téma: „Nový svetový Babylon“ venovaná ďalšiemu z protihumánnych experimentov s prirodzeným vývojom ľudstva a snahe o nadiktovanie tzv. nového svetového poriadku ako totalitnej nadvlády globálnych oligarchov, ktorí chcú ovládnuť ľudstvo a zdroje planéty Zem. Hlavná téma: „Najúčinnejšia zbraň“ venovaná používaniu nie silových, ale odborných, rozumných  a múdrych spôsobov obrany a presadzovania slovenských životných záujmov.

21. júl 2020 – „Matovič – boľševik a manekýn“ kritické zhodnotenie „práce“ Igora Matoviča ako nového premiéra (Rastislav Tóth)

19. júl 2020 – „Národný výstup na Sitno“ 19. ročník Národného výstupu na Sitno, ktorý organizovali Domy Matice Slovenskej. V príhovore na vrchole bol prečítaný prejav za ZSI Korene (Branislav Čech, Martin Lacko, Margaréta Vyšná)

18. júl 2020 – „Rastislavove hradné slávnosti v Hronskom Beňadiku“ stretli sa aktívni vlastenci a zástupcovia pronárodných organizácií a diskutovali o súčasnej politicko-kultúrnej situácii a možných riešeniach (ZSI Korene zastupovala Margaréta Vyšná)

16. júl 2020 – „Otvorený list poslancom NRSR od doc. Jána Dudáša, DrSc. a odpoveď Jána Benčíka“ s následnou odpoveďou Jánovi Benčíkovi (Ján Dudáš)

16. júl 2020 – „Neoliberálny kapitalizmus nemá ekonomickú teóriu“ kritický článok na margo tohto novodobého ekonomického systému (Jaroslav Husár)

14. júl 2020  –  „Spravodlivosť“ – báseň s predtuchou príchodu „vriacej politickej jesene“ a výzvou na zmenu vo vedení národných politických síl zbavením sa kompromitujúcich osôb a spoluprácu všetkých vlasteneckých síl (V. Hornáček).

10. júl 2020 – „Ako je to s cenami?“ vysvetlenie základných ekonomických faktov o cenách (Jaroslav Husár)

10. júl 2020 – „List rektorom a ich odpovede v súvislosti s potláčaním slobody slova Doc. Ing. Jána Dudáša, DrSc.“ otvorený list ako výzva na reakciu z akademickej pôdy (Ján Dudáš)

8. júl 2020 – „Národná rada = národná hanba!“ kritický článok poukazujúci na farizejstvo poslancov Národnej rady SR (Rastislav Tóth)

2. júl 2020 – „Výzva na odpoveď GR RTVS PhDr. Jaroslavovi Rezníkovi“ výzva na odpoveď riaditeľovi verejnoprávnej RTVS na odpoveď k listu zo dňa 27. 4. 2020 ohľadom slobodného prístupu k informáciám a našej žiadosti o transparentné informovanie v zmysle zákona číslo 532 z roku 2010. (I. Serváček za Generáciu 2020, pokračovateľov ZSI KORENE).

2. júl 2020  –  Výročná členská schôdza SKSI Slovakia plus – klub Košice, kde bol zvolený nový výbor. (Zatiaľ neposlali zápisnicu ani uznesenia)

1. júl 2020 – „Bieda makroekonomických poznatkov našej vlády“ kritický článok na margo ekonomických opatrení novej vlády (Jaroslav Husár)

1. júla 2020 – „List ministrovi školstva vo veci útoku súdnej a výkonnej moci proti slobode vedeckého výskumu ako civilizačnému základu spoločnosti.“ Otvorený list ministrovi školstva (Ján Dudáš)

30. jún 2020  – Porada nového vedenia o ďalšom smerovaní činnosti Združení slovenskej inteligencie KORENE po ich  30  ročnom pôsobení „na čele národných síl v službe národu a vlasti“ (V. Hornáček, B. Čech, M. Lacko, I. Serváček, M. Vyšná)

29. jún 2020 – „Je štátny jazyk dominantný? Štátny jazyk vs. menšinové jazyky.“ Relácia v rádiu Slobodný vysielač (M. Vyšná + ďalší 2 hostia)

28. jún 2020 – „Prečo vláda podporuje veľké podniky?“ Článok venovaný fungovaniu ekonomiky aj v súčasnosti v čase krízy (Jaroslav Husár)

25. jún 2020 – „75 rokov od hromadnej vraždy v Přerove“ kritický článok na margo zamlčiavania režimu nepohodlných historických udalostí aj po 30 rokoch tzv. demokracie (I. Mrva)

24. jún 2020  – Slobodný vysielač, pravidelná  autorská  kontaktná  relácia V. Hornáčka „Slovenské KORENE“. Pokračovanie cyklu „Aké časy to žijeme..?“. Hlavná téma: „Hodnota dôvery“ venovaná kľúčovej a najmä v detstve pre vývoj potrebnej     a nenahraditeľnej hodnote dôvery s poučením, že pre život je v prevažnej miere oveľa užitočnejšia vysoká miera opatrnosti až nedôvery, kým si všetko dôkladne nepreveríme.

19. jún 2020 – „Petícia proti potláčaniu slobody slova a za zastavenie trestného stíhania doc. Jána Dudáša, DrSc.“ – Iniciovanie a aktivácia petície na portáli Peticie.com. Výzva na ochranu a podporu občianskych práv a slobôd v Slovenskej republike ako  zvrchovanom, demokratickom a právnom štáte. (V. Hornáček, V. Bizoň, B. Čech, M. Horváth, J. Husár, P. Kohút, M. Lacko, A. Selecký, I. Serváček, R. Tóth, M. Vyšná)

17. jún 2020 – „Krátky profil Matúša Černáka na smutné 65. výročie atentátu“ kritický článok na margo československého komunistického režimu, ktorý videl v slovenskej emigrácii svojho najväčšieho nepriateľa. (E. Hrabovec)

16. jún 2020 – „Kultúra súčasného vládnutia“ článok kriticky hodnotiaci kultúru novej vlády I. Matoviča (R. Tóth)

16. jún 2020 – „Riešenie podstaty problému stavu spoločnosti na Slovensku“ článok popisujúci príčiny súčasného kritického stavu spoločnosti na Slovensku a návrh riešení. (B. Čech)

9. jún 2020 – „Maďarské podrazy a stupňujúca sa iredenta“ 2. časť relácie v rádiu Slobodný vysielač na tému 100. výročie Trianonu (M. Vyšná + ďalší 3 hostia)

5. jún 2020 – „Otvorený list – Bráňme si slobodu a zastavme návrat k totalite!“ varovanie a výzva „Zastavme ich bratia – kým je čas!“ na obranu základných ľudských práv a hodnôt demokracie v súvislosti s prepadom komanda NAKA dňa 28. mája 2020 v dome a na pracovisku člena našich združení doc. J. Dudáša, DrSc. (V. Hornáček, Výbory združení slovenskej inteligencie a Rada osobností)

4. jún 2020 – „Koľko zostalo suverenity na Slovensku?“ článok hodnotiaci súčasný stav suverenity ( R. Tóth)

4. jún 2020 – „Maďarské podrazy a stupňujúca sa iredenta“ 1. časť relácie v rádiu Slobodný vysielač na tému 100. výročie Trianonu (V. Hornáček, M. Vyšná, I. Mrva + 1 ďalší hosť)

3. jún 2020 – „List Richardovi Sulíkovi“ ekonomické zhodnotenie nastavenia smerovania Slovenskej republiky (J. Husár)

31. máj 2020 – „Reinkarnovaný Benito Mussolini a ďalší krok k izolácii juhu Slovenska“ článok kritizujúci iredentu na juhu Slovenska pri príležitosti 100. výročia uzavretia Trianonskej mierovej zmluvy. (B. Čech)

27. máj 2020  –  „Nech teda zaznejú zvony?“ kritický článok Júliusa Handžárika k chystanému vztýčeniu tzv. vlajky felvidéku“ na výsostnom území Slovenskej republiky a sprievodnému vyzváňaniu zvonov na juhu slovenského štátu.

27. máj 2020 – Slobodný vysielač, pravidelná  autorská  kontaktná  relácia V. Hornáčka „Slovenské KORENE“. Pokračovanie cyklu „Aké časy to žijeme..?“. Hlavná téma: „Nová motivácia“ venovaná potrebe sústavného obnovovania motivačných zdrojov a rozvojových impulzov pre úspešnú existenciu a perspektívu budúcnosti každého spoločenstva a štátu. Zvlášť pri prekonávaní kríz ako je to v súčasnosti pri tzv. koronakríze.

19. máj 2020 – „Fašizmus ako nadávka?“ článok hodnotiaci pojem fašizmus a jeho vnímanie pseudoliberálmi (R. Tóth)

18. máj 2020 – „Školstvo v národnostne zmiešaných oblastiach“ – relácia v rádiu Slobodný vysielač na tému Vlastenectvo a národná identita.  (M. Vyšná + ďalší hosť)

12. máj 2020 – „Čaputová, Matovič a Kollár v „Spoločnom vyhlásení“ sa nám vyhrážajú, že nastolia totalitu a zlikvidujú zvyšky štátnej suverenity! Nedáme sa!“ článok hodnotiaci vyhlásenie čelných predstaviteľov štátu (P. Kohút)

11. máj 2020  – „KORENE 30 rokov v prvej línii“ rozhovor predsedu SSI KORENE V. Hornáčka s R. Michelkom pre Slovenské národné noviny (SNN 22/2020).

6. máj 2020 – „Bájka o vládnutí na Slovensku“ vtipné zhodnotenie vlády za prvé dni ich vládnutia (R. Tóth)

4. máj 2020 – „SNS a jej budúcnosť“ polemika nad budúcnosťou najstaršej politickej strany na Slovensku (R. Tóth)

29. apríl 2020   – Slobodný vysielač, pravidelná  autorská  kontaktná  relácia V. Hornáčka „Slovenské KORENE. Pokračovanie cyklu „Aké časy to žijeme..?“

28. apríl 2020 – „Vládny program – naozaj ide o program?“ Stanovisko k PVV (Rastislav Tóth)

28. apríl 2020  – „OTVORENÝ LIST prezidentke Slovenskej republiky, predsedovi vlády Slovenskej republiky a predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky“ ako varovanie pred plánovanými iredentistickými aktivitami Maďarov pred 100. výročím Trianonu (V. Hornáček, M. Vyšná, R. Michelko, M. Lacko, J. Handžárik + ďalší)

27. apríl 2020 – „Stanovisko Združení slovenskej inteligencie KORENE k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky  na obdobie rokov 2020 – 2024“ “, kritická analýza a zásadné nesúhlasné  stanovisko k programu ohrozujúcemu základy nášho štátu. (V. Hornáček, F. Škvrnda, R. Tóth, B. Čech, M. Horváth, R. Michelko, I. Serváček, M. Vyšná)

27. apríl 2020 – „Otvorený list generálnemu riaditeľovi RTVS PhDr. Jaroslavovi Rezníkovi“ list pri príležitosti 30. výročia vzniku SSI Korene (I. Serváček)

26. apríl 2020 – „Program „ľudovej“ vlády odborníkov, ktorá sa bojí národného. Ako to vyzerá s jej zahraničnopolitickou a bezpečnostnou orientáciou?“ Pohľad na PVV z hľadiska zahranično-politickej orientácie (F. Škvrnda)

17. apríl 2020 – „Otvorený list generálnej riaditeľke TA3 – PhDr. Martine Kyselovej“ ako reakcia na zavádzajúci článok uverejnený na webovej stránke TA3: „Vinný, rozhodol senát o prezidentovi Tisovi. Prešlo 73 rokov“ (B. Čech)

16. apríl 2020 – „18. apríl – čierny deň v očiach slovenského národa“ článok k 73. výročiu popravy prezidenta prvej Slovenskej republiky – Dr. Jozefa Tisu (B. Čech)

8. apríl 2020   – „Za slovenské SLOVENSKO“ vyšlo 1. číslo periodika Magazín závislý na Slovensku a Slovákoch, ktoré navrhol a vytvoril Marián Horváth.

8. apríl 2020 – „Výročie dokumentov – prehodnoťme slovensko-maďarské a národnostné vzťahy“ článok o maďarskej národnostnej menšine (M. Vyšná)

2. apríl 2020 – „Sme všetci zodpovední?“ krátke zamyslenie sa nad propagandou v médiách a dvojakými metrami vnímania zla. (B. Čech)

2. apríl 2020  – „SLOVENSKÝ TÝŽDEŇ“ vyšlo 1. číslo internetového týždenníka slovenských aktualít vytvorené  Mariánom Horváthom

31. marec 2020 – „Školstvo a kultúra – dva najlepšie nástroje na politickú propagandu“ článok o výchovno-vzdelávacom procese a vplyve na kultúru (M. Vyšná)

26. marec 2020   – „Osudové omyly“  báseň V. Hornáčka o neochote Slovákov poučiť sa z vlastných  historických skúseností a neopakovať chyby minulosti.

24. marec 2020    – „Zabudli sme?“ báseň pranierujúca trestuhodné ignorovanie v priebehu ľudských dejín získaných skúseností, pohŕdanie našou civilizáciou vytvorenými hodnotami a tragické následky nepoučiteľnosti ľudských spoločenstiev. (V. Hornáček)

21. marec 2020 – „Ako zachrániť a oživiť slovenské hospodárstvo v tejto kritickej dobe? Pred vládou stoja veľké výzvy, ale aj skvelé príležitosti. Dokáže ich zužitkovať v náš prospech?“ článok o vplyve pandémie koronavíru na ekonomiku SR (P. Kohút)

21. marec 2020   – „Kto sú extrémisti?“ úvaha na tému zneužívania moci na ovládanie globálnych procesov najbohatšími oligarchami a ich skupinami v súvislosti s pandémiou koronavírusu a jej následkami na všetky oblasti života ním postihnutých štátov. (V. Hornáček)

20. marec 2020  – „Politrúdi“ báseň V. Hornáčka na tému neodkladnej a nevyhnutnej výmeny predstaviteľov na čele pronárodnoštátnych politických subjektov.

17.marec 2020    – „Zákon prežitia“ kritický článok na adresu národných síl slovenskej spoločnosti s výzvou na spoluprácu ako jediný možný spôsob zvládnutia našich  národnoštátnych problémov a nevyhnutnú podmienku nášho úspešného národného prežitia.(V. Hornáček)

13. marec 2020   – „Osudová 2020“ kritická báseň na adresu všetkých celonárodných inštitúcií a významných jednotlivcov, ktorí boli pasívni počas predvolebnej kampane pred osudovými voľbami 2020. (V. Hornáček)

10. marec 2020  – „Ako ďalej, Slováci?!“ úvodný text pre oslovenie osobností a autorít, aby vyjadrili svoj názor na súčasnú situáciu a navrhli riešenia pre pozitívne zmeny ako základ strategickej koncepcie činnosti národných síl.(V. Hornáček)

8. marec 2020   – „Neváhajte a konajte!“ naliehavá výzva mladým predstaviteľom  politických subjektov, aby prevzali moc aj zodpovednosť, vystriedali na čele strán a hnutí tých, ktorí vo voľbách zlyhali a stali sa novými politickými vodcami národa.(V. Hornáček)

6. marec 2020  – „Vstanú noví bojovníci ?!“ zhodnotenie hlavných tém volieb 2020 z hľadiska ich „osudovosti“ pre slovenský národ a jeho štát a výzva generácii našich pokračovateľov na plnenie svojho programu vytýčeného na Devínskej konferencii v novembri 2019 pod heslom „Za slovenské slobodné a zvrchované Slovensko“.(V. Hornáček)

4. marec 2020  Slobodný vysielač, pravidelná  autorská  kontaktná  relácia V. Hornáčka „Slovenské KORENE. Pokračovanie cyklu „Aké časy to žijeme..?“. Hlavná téma: „Opäť konečné riešenie“ venovaná pripomenutiu minulých projektov aj uskutočnených procesov genocídy, ktoré skrytými formami prebiehajú aj dnes. Väčšinou sú maskované humanitnými a charitatívnymi cieľmi. Zároveň prebieha globálna dehumanizácia medziľudských vzťahov propagovaním nekultúrnosti, úchyliek a zvrhlostí, ale aj zbavovaním najmä mladých ľudí motivácie založiť si funkčnú rodinu a splodiť aj vychovávať vlastné deti.

2. marec 2020   – „Ďakujeme všetkým“  poďakovanie slovenským vlastencom, ktorí aktívne pomáhali národným silám vo voľbách 2020 a výzva na pokračovanie.

29. február 2020  – „Osudový rok“ báseň V. Hornáčka  ako predtucha volebného neúspechu národných síl a obava z jeho následkov na slovenský národ a štát. Napísaná už 24.februára po skúsenostiach so zlými vzťahmi medzi národnými silami a zámerne uverejnená až v deň parlamentných volieb.

27. február 2020  – „Srdce národa“ príhovor V. Hornáčka ako posledná predvolebná výzva všetkým národným silám, ktoré tvoria „srdce slovenského národa“, aby si uvedomili, že súčasťou pokračujúcej hry „O srdce Európy“, ktorá je aj hrou o Slovensko, sú voľby do NR SR a aby svojou volebnou účasťou a podporou pronárodnoštátnych politických subjektov dokázali svoju národnú zrelosť a občiansku zodpovednosť.

26. február 2020  – „Masky už spadli – spadne aj opona?!“ kontaktná relácia „Dopoludnie na InfoVojne s Adriánom“(9:00 –12:00 hod.) s hosťom V. Hornáčkom  na tému: parlamentné voľby 2020 a ich možné následky. Zhrnutie všetkých doterajších výziev našich združení národným silám, s poslednými predvolebnými odporúčaniami voličom aj predstaviteľom politických subjektov, aby nehazardovali s hodnotami dejinotvorného úsilia všetkých generácií slovenského národa, podriadili svoje individuálne osobné či stranícke záujmy slovenským národnoštátnym záujmom a spolupracovali navzájom pod spoločným jednotiacim heslom „ZA SLOVENSKÉ SLOBODNÉ A ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO!“

21. február 2020   – „Zachráňme, čo sa dá!“ posledná naliehavá výzva národným politickým silám pred voľbami 2020 a najmä Matici slovenskej, aby – neodkladne zvolala „Stôl národnej dohody“,  pri čom sú naše združenia slovenskej inteligencie KORENE pripravené na všestrannú koncepčnú aj organizačnú  pomoc a spoluprácu na prospech čo najlepších volebných výsledkov tých politických subjektov, ktoré sú schopné a ochotné vytvoriť „vlasteneckú vládnu koalíciu“ a ubrániť hodnoty  slovenského národného dedičstva.

16. február 2020  – „Úspešní či „zhavranelí“ ?!  výzva národným silám, najmä tým politickým subjektom, ktoré nemajú nádej prekročiť 5% – né kvórum, aby boli vzorom národnej zrelosti a občianskej zodpovednosti, iniciovali „Stôl národnej dohody“ a na celonárodnom zhromaždení prejavili svoje rozhodnutie vzdať sa kandidovania a odporučili svojim sympatizantom voliť tie pronárodnoštátne  strany s podobným programom, ktoré majú  nádej splniť ústavné kvórum do NR SR.(zverejnené v Hlavných správach 18.2. 2020)

5.február 2020  – Slobodný vysielač, pravidelná  autorská  kontaktná  relácia V. Hornáčka „Slovenské KORENE. Pokračovanie cyklu „Aké časy to žijeme..?“. Hlavná téma: „Vládnuť si, či slúžiť iným?“ o tom ako si predstavujú svoju budúcnosť občania Slovenskej republiky a akým silám dajú mandát – na vládnutie či slúženie cudzím.

4.február 2020 – „Národ, vlasť, rodina a Voľby 2020“ kontaktná relácia vysielača InfoVojna  „Dopoludnie s Adriánom“ (9:00-12:00 hod.) s hosťom Viliamom Hornáčkom, ktorý predstavil texty  „Zodpovedným slovenským občanom“ aj „Volebné desatoro národných síl“ a zaspieval „Hymnu národných síl“.

1.február 2020  – „ Zodpovedným slovenským občanom!“ a „Volebné desatoro národných síl“ zverejnenie agitačných textov ako návodu pre slovenských voličov pre rozhodovanie sa – koho voliť vo voľbách do NR SR 29. februára 2020.(Členovia ZSI). „Hymna národných síl“ vytvorenie nového textu hymny Slovenskej republiky aktualizovaného pre národné sily vo voľbách 2020.(V. Hornáček)

21. január 2020 – „Fašizmus včera a „fašizmus“ dnes“ kritický článok odsudzujúci nálepkovanie národne cítiacej časti Slovákov zo strany protislovenských politikov, médií a organizácií. (B. Čech)

14. január 2020  – „Voľby 2020“ kontaktná relácia vysielača InfoVojna. „Dopoludnie s Adriánom“ (9:00-12:00 hod.)na tému volieb s hosťom Viliamom Hornáčkom.  

8. január 2020  –  Slobodný vysielač, pravidelná  autorská  kontaktná  relácia V. Hornáčka 

„Slovenské KORENE. Pokračovanie cyklu „Aké časy to žijeme..?“ Hlavná téma: „Osudovosť voľby“  venovaná procesu rozhodovania v zmysle hľadania optimálnych riešení najmä v prelomových obdobiach vývoja vlastného národa, tentoraz  zameraná  na rozhodovanie sa voličov vo Voľbách 2020 s výzvou na kampaň „Výchova slovenských politikov“, aby vždy presadzovali výhradne slovenské záujmy ako prvoradé. „Akčný plán pre Voľby 2020“– porada predstaviteľov národných síl v sídle SSI KORENE (B. Čech, V. Hornáček, R. Michelko, M. Vyšná)

6. január 2020  – „Rok osudových rozhodnutí“ (Novoročná výzva občanom) vyzývajúca slovenských voličov, aby vo voľbách 2020 rozhodli na prospech politikov presadzujúcich heslo „ZA SLOVENSKÉ SLOVENSKO“, chcú si vládnuť a nie slúžiť cudzím a aby tým začali celonárodnú kampaň „Výchova slovenských politikov“. (Uverejnené v konzervatívnom denníku Hlavné správy 11. januára 2020)