nedeľa, 23 júna, 2024
spot_img

Kalendárium

Jubilejné 85. výročie „Slovenského štátu.“

0
Drahí bratia a sestry, Slováci a Slovenky! Tento príhovor Vám píše Jozef M i k u š , narodený 14. marca 1939 o 13 hod. V januári roku 1945...

Prof. Milan Stanislav Ďurica – Slovák rodom aj dielom

0
* 13. august 1925, Krivany - † 25. január 2024, Bratislava 25. januára 2024 nás navždy opustil významný slovenský historik profesor Milan Stanislav Ďurica. Jeho...

Talianska spomienka na Richarda Marsinu

0
Profesor Richard Marsina (1923 - 2021)jeden z najväčších slovenských historikov-stredovekárov, by sa 4.mája tohto roku dožil svojej storočnice.Pri tejto príležitosti Historický odbor Matice slovenskej a Slov....

HISTORICKÝ KALENDÁR: NOVEMBER

0
1. November 1297 uhorský kráľ Ondrej III. udelil bratislavským lodníkom právo plaviť tovar dovezený z Nemecka oboma smermi toku Dunaja. 1587 v Uhorsku a na Slovensku začal platiť gregoriánsky...

HISTORICKÝ KALENDÁR: SEPTEMBER

0
1. September 1518 na podnet kremnickej meštianky Kataríny Fábriovej, ktorá si sťažovala, že mestská rada jej nechce dovoliť predať dom inému ako Nemcovi, vydal kráľ Ľudovít II....

HISTORICKÝ KALENDÁR: JÚL

0
1. Júl 1605 povstalcké vojská vedené sedmohradským kniežaťom Štefanom Bočkajom sa zmocnili Trenčianskeho hradu. 1618 príslušník mladšej vetve Habsburského rodu Ferdinand II. Štajerský bol v Bratislave korunovaný za uhorského...

HISTORICKÝ KALENDÁR: MÁJ

0
1. Máj 1461 povereníci kráľa Mateja v Trenčíne slávnostne privítali dcéru českého kráľa Juraja Podebradského Katarínu aj s jej sprievodom a odprevadili ju do Budína, kde s...

HISTORICKÝ KALENDÁR: MAREC

1. Marec 1472 pápež Sixtus IV. vyhlásil uhorského panovníka Mateja Korvína za zákonného českého kráľa. 1605 Juraj Turzo, oravský župan, povolil dvom šoltýsom založiť obec Hruštín na Orave. 1666...

HISTORICKÝ KALENDÁR: JANUÁR

0
1. Január 1001 Štefan z rodu Arpádovcov, najstarší syn vojvodu Gejzu, bol korunovaný za uhorského kráľa (alebo 25.12.1000). Na hlavu mu položili korunu, ktorú mu...