Pridajte sa k nám

Kto sa môže stať členom Združenia slovenskej inteligencie

Združenie slovenskej inteligencie (ZSI) je interdisciplinárne združenie, ktoré združuje vlastencov, uvedomujúcich si zodpovednosť a povinnosť inteligencie plniť úlohy v prospech zvrchovanej a demokratickej Slovenskej republiky. Hlavným cieľom ZSI je aktívne sa podieľať na formovaní národného charakteru slovenskej spoločnosti, zameriavať sa na aktuálne celospoločenské problematiky a iniciatívne pracovať na ich riešeniach. ZSI prechováva a pestuje úctu k slovenskej štátnosti a jej tvorcom, vyvíja úsilie na ochranu integrity a územnej celistvosti Slovenskej republiky, na podporu a spoluprácu národných síl.

Členom ZSI sa môže stať každý občan, starší než 18 rokov, ktorý súhlasí s jeho programovými cieľmi, je ochotný svojimi odbornými vedomosťami a schopnosťami prispieť k riešeniu celospoločenských problémov v Slovenskej republike a je k nemu lojálny.

Postup:

Stiahnite si prihlášku za člena Združenia slovenskej inteligencie do svojho zariadenia.

Prihláška za člena Združenia slovenskej inteligencie

Prihlášku najskôr stiahnite do svojho zariadenia a až následne vypisujte!

Prihlášku následne vyplňte, uložte údaje a odošlite elektronicky na adresu info@zsi.sk. O prijatí prihlášky Vás budeme informovať a zašleme Vám podrobné informácie o procese prijímania. Po posúdení a schválení žiadosti predsedníctvom Združenia slovenskej inteligencie Vám zašleme potvrdenie o prijatí s pokynom na úhradu členského príspevku. Po zaplatení členského príspevku sa stávate riadnym registrovaným členom ZSI. Následne Vám zašleme preukaz člena Združenia slovenskej inteligencie.

Stiahnite si stanovy Združenia slovenskej inteligencie