nedeľa, 4 decembra, 2022
spot_img

Národnostné vzťahy

Slovenské obce – nová maďarizácia. Relácia v Slobodnom vysielači (záznam)

0
Po sčítaní obyvateľov v roku 2021 sa má vytvoriť nový zoznam obcí s označením v menšinových jazykoch, v ktorých žijú národnostné menšiny. Keďže sa...

Tlačová správa

0
Národné a vlastenecké organizácie slovenskej inteligencie dôrazne protestujú proti návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci...

Národná identita. Znovu autonómia? Pravidelná relácia v Slobodnom vysielači (záznam zo dňa 13. 6....

0
Pred obecnými samosprávami visia maďarské (menšinové) štátne vlajky, maďarský (menšinový) štátny znak, v obciach sa pravidelne hrá maďarská (menšinová) hymna, v kostoloch sa už...

Autonomizácia juhu Slovenskej republiky v záverečnej fáze. Ak kompetentné orgány Slovenskej republiky neprijmú teraz...

0
Južné územia Slovenskej republiky na budúci rok už vôbec nemusia ani navonok vyzerať ako slovenské - pred obecnými samosprávami budú visieť maďarské (menšinové) štátne...

Zápas o domovinu (1989 – 1993)

1
V roku 2022 si pripomíname 30. výročie udalostí vedúcich k obnove štátnej samostatnosti Slovenska. Od vyhlásenia jeho zvrchovanosti, 17. júla 1992, cez prijatie Ústavy Slovenskej republiky,...

Sčitovať sa budú obe národnosti! Rozhodli príslušníci menšín v odporúčaní o vyhodnocovaní výsledkov sčítania...

0
Umelé, vykonštruované a cielené vytváranie kultúrnej diverzity, chaosu, národnostných konfliktov a neznášanlivosti na úkor väčšinovej kultúry Slovákov! Ďalšie „obohacovanie“ Slovákov znamená ešte viac kompetencií...

Prezident prvej Slovenskej republiky Dr. Jozef Tiso nebol vojnovým zločincom.

2
Branislav Čech, 18. apríla 2022 18. apríla 1947 bol popravený prezident 1. Slovenskej republiky Dr. Jozef Tiso, za ktorého vlády nebol vykonaný ani jeden politický...

Policajný vyšetrovateľ v uznesení uviedol, že nie je možné ohroziť mier, lebo vojna sa už...

2
zdroj fotografie: mapsus.net 10. apríla 2022, Branislav Čech Dňa 3. marca 2022 podalo Združenie slovenskej inteligencie podnet na preskúmanie skutočností nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť zo...

Podnet na členov vlády – účasť v relácii Pekný deň s JUDr. Adrianou Krajníkovou...

0
Združenie slovenskej inteligencie podalo 3. marca 2022 podnet na generálnu prokuratúru na členov vlády SR za Ohrozenie mieru podľa § 417 zákona č. 300/2005...

Národná identita. Zastúpenie ôsmich krajov v NR SR? Relácia v Slobodnom vysielači.

0
Dlhodobo sa diskutuje o zmene volebného systému vo voľbách do NR SR. Ak sa zmení súčasný jednovolebný obvod, napríklad na osem volebných obvodov podľa...