ZSI hlavné aktivity

Hlavné aktivity

Združenie slovenskej inteligencie

14. apríla 2024 – Zhodnotenie prezidentských volieb. Pravidelná relácia Národná identita v Slobodnom vysielači. Z hľadiska slovensko-maďarských vzťahov menšinoví voliči nezohrali pri víťazstve P. Pellegriniho takú rozhodujúcu úlohu, ako sa to snažia prezentovať menšinoví politici a využiť to na ďalšie oslabovanie suverenity SR. (M. Vyšná)

7. apríla 2024 – Tribún slovenskej historiografie František Vnuk oslavuje 8. apríla 2024 svoje 98. narodeniny – Dnešné 98. jubileum je príležitosťou nielen na vyzdvihnutie osobnosti Františka Vnuka a jeho neoceniteľného prínosu k slovenskej historiografii, ale aj dôvodom na zamyslenie s nádejou, či s príchodom novej éry politiky vstúpi do verejného priestoru viac objektívnosti (B. Čech)

7. apríla 2024 – Historik František Vnuk – 98 rokov – Dňa 8. apríla 2024 sa dožíva 98 rokov František Vnuk – najvýznamnejší historik exilu a jeden z našich najväčších historikov vôbec; autor takmer 40 kníh a približne troch tisíc článkov – v slovenčine i v svetových jazykoch. (M. Lacko)

18. marca 2024 – Stupňujúca sa diskriminácia väčšiny. Pravidelná relácia Národná identita v Slobodnom vysielači. Aj po voľbách do NR SR nielen pokračuje, ale sa aj zintenzívňuje diskriminácia Slovákov na juhu SR.(M. Vyšná)

23. marca 2024 – Vpád Maďarov na východné Slovensko 23. marca 1939 – 85 rokov – Jednou z vážnych udalostí slovenských dejín 20. storočia, ktoré médiá zamlčujú a ktorú dnešní politici nepoznajú, je vpád maďarskej armády na východné Slovensko v marci 1939, nazvaný neskôr ako „Malá vojna“.(M. Lacko)

22. marca 2024 – Noemova archa II z Vyšného Slavkova ako symbol – Zmenšená replika Noemovej archy vo Vyšnom Slavkove má dĺžku cca 7 m, šírku 2 m a výšku 4 m. Jej proporcie sú podobné tým, ktoré poznáme z viacerých diel výtvarného umenia či biblických filmov. Historická archa klasického filmu Biblia (1966) sa najviac podobá tej vo Vyšnom Slavkove… (P. Grečo)

18. marca 2024 – 14. marec a osudy jeho mužov – V civilizovanom a kultúrnom svete patrí dátum vzniku vlastného štátu, nezávislosti, medzi najčestnejšie sviatky. Iba Slováci nemajú oslavovať ale sa majú ospravedlňovať. „Prepáčte, že sme si dovolili vytvoriť štát“ – asi tak by mohol znieť text verejného ospravedlnenia pre cudzinu, médiá, menšiny i mladšie generácie Slovákov. … (M. Lacko)

16. marca 2024 – Protest proti väzneniu Mariána Magáta – verejné vystúpenie na zhromaždení 16. 3. 2024 v Žiline – Zákony sú zneužívané na boj proti politickým oponentom a na strašenie občanov SR, aby sa báli vyjadriť svoj názor. (B. Čech)

15. marca 2024 – Núž v zádech – To je najčastejšie prirovnanie našich „starších bratov“, ak sa čo i len spomenie Slovenský štát. Je 14. marec a napriek tomu, že od prvého, novodobého vlastného štátu nás, Slovákov, uplynulo už 85 rokov je pohľad nie len Čechov, ale aj Slovákov zakalený. (R. Pavlík)

14. marca 2024 – Slovenská republika – vtedy a dnes – Je to tomu 85 rokov, čo zákonití predstavitelia slovenského národa rozhodli o tom, že dvadsaťročné manželstvo s Čechmi sa nevydarilo a musíme sa rozísť. A začali budovať vlastný štát. Nespáchali tým žiaden zločin, nikomu neukrivdili – ani svetovému mieru, ani susedným národom či menšinám. Len si vzali to, na čo mali prirodzené právo. (M. Lacko)

10. marca 2024 – Pohreb profesora Ďuricu – za hrsť postrehov – 29. januára 2024 sme sa v Bratislave rozlúčili s profesorom Milanom Stanislavom Ďuricom, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 99 rokov. (M. Lacko)

7. marca 2024 – Kto povie konečne pravdu? – Jednou z čŕt dnešného politického režimu je skutočnosť, že neumožňuje otvorene diskutovať o vážnych otázkach súčasnosti i minulosti. Spoločnosť i jednotlivcov ovládla tzv. politická korektnosť, obavy, strach, ba úplne sa vytráca aj pojem pravdy ako takej. (Redakcia ZSI)

6. marca 2024 – Jubilejné 85. výročie „Slovenského štátu.“ – Príhovor jozefa Mikuša pred 85. výročím vzniku samostatného Slovenského štátu. (Redakcia ZSI)

18. februára 2024 – Na čo slúžia kultúrne fondy? Pravidelná relácia Národná identita v Slobodnom vysielači. Vláda SR bude mať väčší dohľad nad kultúrnymi fondmi, okrem menšinového fondu. (M. Vyšná)

28. januára 2024 – Za vydanie knihy a zberateľskú činnosť šesť rokov väzenia – Aktuálna kauza s Mariánom Magátom, ktorú vyfabrikoval ÚŠP v spolupráci so Špecializovaným trestným súdom je ďaleko vzdialená od slova demokracia. Vyjadrujeme náš názor na to, ako vnímame „demokratické praktiky“ súčasného ŠTS.. (Redakcia ZSI)

26. januára 2024 – Prof. Milan Stanislav Ďurica – Slovák rodom aj dielom – 25. januára 2024 nás navždy opustil významný slovenský historik profesor Milan Stanislav Ďurica. Jeho celoživotné dielo sa hlboko zapísalo do kultúrneho života slovenského národa a národných dejín. Nezlomný duchom, silný charakterom, inšpirujúci myšlienkami i odvahou. (M. Vyšná)

21. januára 2024 – Riziká zmeny volebného systému. Pravidelná relácia Národná identita v Slobodnom vysielači. To môže mať negatívne dopady a z hľadiska oblastí, v ktorých žijú Slováci aj s obyvateľstvom inej národnosti tvoriacich až jednu tretinu územia Slovenska môže spôsobiť pomerne závažný problém. (M. Vyšná)

25. decembra 2023 – Názvoslovie – súčasť národnej identity. Pravidelná relácia Národná identita v Slobodnom vysielači. O dôležitosti a podstate správneho názvoslovia a správnych pojmoch v slovensko-maďarských vzťahoch. Ak prijmeme názvoslovie cudzej ideológie, je to prvý krok k jej prijatiu. (M. Vyšná)

23. decembra 2023 – III. Pápežská misia v Nemecku a Rakúsku a slov. exil 1945 – 1950 – Pontifikát pápeža Pia XII. (1939 – 1958) už po desaťročia priťahuje pozornosť historikov i publicistov, ktorí o ňom medzičasom popísali toľko papiera, že by vyplnil celé knižnice. Drvivá väčšina autorov sa však venovala vojnovej časti pontifikátu, zatiaľ čo oveľa dlhšia povojnová časť zostávala na okraji vedeckého záujmu.. (E. Hrabovec)

23. decembra 2023 – Vianočné prianie 2023 – (redakcia ZSI)

23. decembra 2023 –  Vianočné prianie (E. Hrabovec)

11. decembra 2023 – Vládny splnomocnenec s maďarským štátnym občianstvom? Šovinistický a ultranacionalistický politický „životopis“ bývalého poslanca za OĽANO G. Gyimesiho ako údajne nádejného splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. (M. Vyšná)

8. decembra 2023 – List premiérovi Robertovi Ficovi a ministerke kultúry Martine Šimkovičovej – Dňa 8. decembra 2023 Združenie slovenskej inteligencie poslalo premiérovi Robertovi Ficovi a ministerke kultúry Martine Šimkovičovej listy, v ktorých oceňuje ich záujem o obnovenie kultúrnych tradícií slovenského národa a osobitne vyzdvihnutie sviatku zvrchovanosti SR.  (Redakcia ZSI)

5. decembra 2023 – List Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – Združenie slovenskej inteligencie predkladá riešenia a východiská pre naplnenie podstaty prosperujúceho suverénneho štátu. V tomto liste si Vás dovoľujeme upozorniť na neudržateľný stav používania základného komunikačného prostriedku obyvateľstva – jazyka slovenského. (Redakcia ZSI)

26. novembra 2023 – Je vládny program dobrý? Pravidelná relácia Národná identita v Slobodnom vysielači. Kritický pohľad na Programové vyhlásenie vlády SR 2023 – 2027. (M.Vyšná)

24. novembra 2023 – Trestné oznámenie na ministra vnútra Ľudovíta Ódora a na osoby na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky – Občianske združenia SLOVENSKÍ KATOLÍCI a Združenie slovenskej inteligencie poslali na Generálnu prokuratúru v predchádzajúcich dňoch trestné oznámenia na ministra vnútra Ľudovíta Ódora a na neidentifikovanú skupinu osôb na Ministerstve zahraničných vecí, pre podozrenia z trestných činov zneužitia právomoci verejného činiteľa, vlastizrady a úkladov proti Slovenskej republike v období úradníckej vlády. (Redakcia ZSI)

23. novembra 2023 – Slovenčina. Pravidelná relácia v Slobodnom vysielači v cykle Aké časy to žijeme?! – Ak má jazyk plniť funkciu, musí ho zveľaďovať spravovať a chrániť jediná, národne orientovaná inštitúcia. Musí ho na celom území vyučovať jediné, štátom riadené školstvo a musia ho povinne a bez výnimky používať všetky štátne inštitúcie. (H. Hrehová, R. Pavlík, B. Čech, M. Vyšná)

23. novembra 2023 – Slovenčina, lepidlo národa – Ak prídeme o jasnú, významovo jednoznačnú reč, prídeme o všetko. Konštatujem, že komunikačná anarchia už začala. Kto pochybuje nech si vypočuje našich popredných politikov. Nech posúdi ich výroky na tému demokracia, sloboda slova, fašista, vakcína, sebestačnosť, kultúrnosť, tolerantnosť a veľa, veľa iných slov o ktorých sa dá povedať, že sú v živote usporiadanej spoločnosti kľúčové. (R. Pavlík)

19. októbra 2023 – Zuzana Čaputová, Progresívne Slovensko a dezinformačné médiá držia jednoznačnú líniu s klimatickými alarmistami napriek tomu, že existujú oprávnené pochybnosti vedcov… – Príspevok súvisiaci s postojom Z. Čaputovej k vymenovaniu/nevymenovaniu R. Huliaka za ministra životného prostredia kvôli tomu, že neuznáva “klimatickú krízu” (B.Čech)

17. októbra 2023 – Východoeurópske kultúrne štúdiá – Vybrané kapitoly z dejín a kultúry Bieloruska a Ukrajiny – predstavenie knihy. Autorka v knihe reálne poukazuje na akútny nedostatok informácií o kultúre krajín bývalého Sovietskeho zväzu, ktorá bola v slovenskom jazyku do roku 1989 prezentovaná pod strešným názvom „sovietska kultúra“. (S. Svoráková)

2. októbra 2023 – Ako hodnotíme voľby? – Záznam pravidelnej relácie Národná identita v Slobodnom vysielači zo dňa 2. 10. 2023. (M. Vyšná + ďalší 3 účastníci)

28. septembra 2023 – Zmena vládnej politiky! Príhovor k voličom v plnom znení. (M. Vyšná)

26. septembra 2023 – Program strany Aliancia je protiústavný – Hodnotenie programu strany Aliancia, ktorá naďalej presadzuje návrh menšinového zákona, ktorý už bol raz odmietnutý ako rozporný s Ústavou, opis neloality konkrétnych kandidátov strany Aliancia. (J. Dunajský)

25. septembra 2023 – Slováci volia Slovákov. Za Slovenské Slovensko! Pravidelná relácia Slovenské KORENE v Slobodnom vysielači v cykle Aké časy to žijeme?! – Predvolebná kampaň s dôrazom na čo najvyššiu účasť voličov. (M. Vyšná, V. Hornáček, R. Pavlík)

12. septembra 2023 – Príhovor pred parlamentnými voľbami 2023 – (B. Čech)

11. septembra 2023 – Jasná voľba – Voliť! Pravidelná relácia Národná identita v Slobodnom vysielači. Relácia k voľbám do NR SR a účasti slovenských voličov. (M. Vyšná)

5. septembra 2023 – Oszkár Világi a podnikanie v destabilizácii Slovenskej republiky – Opis aktivít financovaných O. Világim, kde pod rúškom podpory kultúry a športu a náboženstva spoluorganizuje na juhu Slovenskej republiky systematickú maďarizáciu a postupné odstraňovanie slovenského elementu. (J. Dunajský)

3. septembra 2023 – Jasná voľba – Voliť! Pravidelná relácia Národná identita v Slobodnom vysielači. – Predvolebná kampaň s dôrazom na čo najvyššiu volebnú účasť. (M. Vyšná+ ďalší 3. účastníci)

3. septembra 2023 – Prejav na občianskom zhromaždení ku Dňu Ústavy SR –  Prejav M. Vyšnej v plnom znení na zhromaždení organizovanom Alianciou národných síl. (M. Vyšná)

27. augusta 2023 – Politik, ktorého Slováci nazvali otcom a za ktorého boli ochotní zomrieť – Príhovor na pietnej spomienke na Mons. Andreja Hlinku 16. augusta 2023 (E. Hrabovec)

7. augusta 2023 – Voľme národnoštátne záujmy! Pravidelná relácia Národná identita v Slobodnom vysielači – Predvolebná kampaň s dôrazom na čo najvyššiu volebnú účasť. (M. Vyšná+ ďalší 3 hostia)

31. júla 2023 – Trestné oznámenie na JUDr. Daniela Lipšica – Reakcia na dlhodobú nečinnosť alebo imitovanú činnosť – trestné oznámenie na Daniela Lipšica, vedúceho Špeciálnej prokuratúry, vo veci vztyčovania maďarskej vlajky v Dunajskej Strede. (J. Dunajský)

28. júla 2023 – Aliancia pokračuje v presadzovaní autonómie – Analýza prvej desiatky kandidujúcich menšinových maďarských politikov za stranu Aliancia, ktorí žiadajú územnú autonómiu pre maďarskú menšinu. (M. Vyšná)

10. júla 2023 – Voľby nás musia zaujímať. Pravidelná relácia Národná identita v Slobodnom vysielači. – Predvolebná kampaň s dôrazom na čo najvyššiu volebnú účasť. (M. Vyšná+ ďalší 3 hostia)

5. júla 2023 – Znovu ide o všetko! Boj o charakter SR pokračuje. Pravidelná relácia Slovenské KORENE v Slobodnom vysielači Predvolebná kampaň s dôrazom na čo najvyššiu účasť voličov. (M. Vyšná + ďalší 3 hostia)

28. júna 2023 – Vstup SR do EÚ – ilúzie a skutočnosť (referát M. Lacka na konferencii ĽS NS Slovexit 27. mája 2023 v Banskej Bystrici) –  (M. Lacko)

28. júna 2023 – Slovenská kalokagatia – zamyslenie sa nad plánovanou zmenou zákona v školstve – (D. Pšenáková)

23. júna 2023 – Vstup do Európskej únie – ilúzie a skutočnosť (alebo Ako nás oklamali) – konštatovanie historika, čo nám dala a čo vzala EÚ (M. Lacko)

15. jún 2023 – Odborný seminár Kysuce a perzekúcie (1945 – 1989) – v Dome kultúry v Čadci sa uskutoční odborný seminár, v ktorom predniesli svoje príspevky doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc

PhDr. Martin Lacko, PhD., Ing. Mgr. Ľudovít Gunčaga.

12. júna 2023 – Drahí Slováci… II – Združenie slovenskej inteligencie vydalo pokračovanie posolstiev Reného Baláka (B. Čech)

12. júna 2023 – Národná identita. Nezáujem o slovenskú väčšinu. Pravidelná relácia v Slobodnom vysielači – Slovenskom sa tiahne nenávistná kampaň proti väčšine Slovákov a vlastnému štátu. Len pre vlastný názor, tradičné slovenské duchovné hodnoty, národnú identitu, národné cítenie. (M. Vyšná + ďalší 3 hostia)

8. júna 2023 – V Rimavskej Sobote sa konala slávnosť k výročiu podpísania Trianonskej zmluvy – príhovor M. Vyšnej za ZSI k 103. výročiu Trianonu. Podujatie organizovalo Slovenské hnutia obrody. (M. Vyšná)

7. júna 2023 – Memorandum k riešeniu súčasného stavu v Slovenskej republike – pri príležitosti 162. výročia prijatia Memoranda národa slovenského v Martine prijalo ZSI Memorandum v Martine, kde hodnotí a navrhuje riešenia v hospodárskej, sociálnej a politicko-kultúrnej oblasti, ktoré by mali viesť k naplneniu suverénneho a prosperujúceho štátu.

24. mája 2023 – Označenia obcí v menšinových jazykoch na Generálnej prokuratúre – Združenie slovenskej inteligencie podalo podnet na Generálnu prokuratúru na preskúmanie zákonnosti nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva schváleného vládou Slovenskej republiky (nariadenie vlády) 25. 1. 2023. Schválením nariadenia vlády došlo podľa nášho názoru k porušeniu medzinárodných dohovoroch a slovenských zákonov. (M. Vyšná)

18. mája 2023 – Zamyslenie sa nad doktrínou Slovenskej republiky – Vieme ako ďalej? Chceme vôbec a môžeme? “Definícia šialenstva je robiť stále to isté dokola a vždy očakávať iný výsledok“ Benjamin Franklin – (redakcia ZSI)

18. mája 2023 – Vyhlásenie a výzva Expertnej komisie pre slovensko-maďarské vzťahy k vymenovaniu úradníckej vlády SR – Protest komisie proti menovaniu predsedu vlády SR maďarskej národnosti ako pomste voči slovenskému národu. (M. Vyšná)

15. mája 2023 – Relácia Národná identita v Slobodnom vysielači pod názvom Menšinové práva nad ľudskými – Právo na slobodu myslenia, svedomia, právo na vzdelávanie v materinskom jazyku, právo účasti občanov na správe verejných vecí, právo rozhodovať sa o svojej národnosti a ďalšie práva ako ľudské práva zakotvené v Ústave Slovenskej republiky sú dlhodobo porušované a podradené právam národnostných menšín. Riešenia tohto dlhodobého trendu existujú, čím skôr sa budú realizovať, tým menej bude obetí. (M. Vyšná, R. Rafaj, I. Hazucha, Š. Paulov)

12. mája 2023 – Spomienka na JUDr. Mikuláša Pružinského – V rámci historických prednášok Vám priblížime významné osobnosti Slovenska (M. Lacko)

10. mája 2023 – Slovenské KORENE v Slobodnom vysielači pod názvom Vlastní proti vlastným – (J. Lakota + ďalší 2. hostia)

2. mája 2023 – Ján Šmigovský (1903 – 1945) – Slovenský dôstojník a martýr – spomienka na Jána Šmigovského pro príležitosti 120. výročia jeho narodenia (M. Lacko)

29. apríla 2023 – Naše dejiny sú interpretované silami nám nie žičlivými – v poradí už šieste pracovné stretnutie Slovenská republika – ako ďalej, ktoré pravidelne organizuje občianske združenie Vlastenecký Inštitút Petra Šveca. Osobitná pozornosť bola tentokrát venovaná histórii a na tému Naše dejiny sú interpretované silami nám nie žičlivými odznel text historika Ivana Mrvu a predsedu Združenia slovenskej inteligencie Branislava Čecha. V prednáške boli predložené návrhy, ako by bolo možné zabezpečiť, aby dejiny boli opäť interpretované objektívne. (B. Čech)

17. apríla 2023 – Zvyšovanie práv národnostných menšín? Pravidelná relácia Slobodného vysielača o národnej identite – Univerzálne platí zásada – čím viac menšinových práv pre príslušníkov národnostnej menšiny, tým viac obmedzenia pre slovenskú väčšinu, čím viac kompetencií pre samosprávy, tým viac autonómie pre samosprávy riadené Budapešťou. Dôsledky pre Slovensko môžu byť fatálne a osudové. (M. Vyšná, R. Rafaj, I. Hazucha, Š. Paulov)

17. apríl 2023 – Príslušník SBS v Bille v Dunajskej Strede ako žandár maďarizácie – sťažnosť – opis prípadu diskriminácie slovenského jazyka vo verejnom priestore predajne Billa. (J. Dunajský)

14. apríla 2023 – DIES ATER – NEŠŤASTNÝ DEŇ 29. august 1944 – S láskavým dovolením zostavovateľov tohto zborníka sme dali urobiť dotlač, keďže táto publikácia nie je dostupná ani v antikvariátoch. Autori jednotlivých príspevkov ponúkajú na 29. august 1944 iný pohľad, ako je bežne prezentovaný (B. Čech)

13. apríla 2023 – Odcudzovanie detí – Príspevok v pravidelnej relácii „Slovenské korene“ v Slobodnom vysielači nahraná 11. 4. 2023 s témou: Naše deti – cudzia budúcnosť?! (R. Pavlík)

8. apríla 2023 – Uzdravujúce rany Ukrižovaného –  (P. Grečo)

7. apríla 2023 – Recept – Ak stratíme deti, stratíme štát. To je cieľ EU. (R. Pavlík)

1. apríla 2023 – List riaditeľovi školy týkajúci sa sexuálnej výchovy – do redakcie ZSI prišiel list/žiadosť riaditeľom škôl, ktorý by mal ochrániť deti od „sexuálnej výchovy“ a ideológie, s ktorými sa rodičia detí nestotožňujú (B. Čech)

25. marca 2023 – 25. 3. 2023 si pripomíname 110. výročie narodenia Prof. Jozefa M. Kirschbauma – Spomienka na významnú a zaznávanú osobnosť našich dejín, na autora knihy Krvácajúca hranica – ktorá je dodnes mimo záujmu médií a štátnych inštitúcií. (Ľ. Gunčaga)

24. marca 2023 – Na včerajšom zhromaždení Mobilizácia národných síl účastníci odsúdili smerovanie Slovenska do vojny. Tlačová správa o konaní zhromaždenia. (M. Vyšná)

23. 3. 2023 – Protestné zhromaždenie Mobilizácia národných síl. ZSI v spolupráci s Alianciou národných síl a Michaelou Hornáčkovou zorganizovalo občianske zhromaždenie pred NR SR za mier na Ukrajine, zákazu posielania zbraní, predčasné voľby čo najskôr a spoluprácu národných síl.

18. marca 2023 – Návrh zákona na nový pamätný deň nespravodlivo vysťahovaných neprešiel kvôli ignorovaniu slovenských obetí v rokoch 1938 – 1945 – článok objasňujúci ignoráciu historických súvislostí predkladateľov zákona. (I. Serváček)

17. marca 2023 – Zamyslenie nad prezentáciou knihy „Mýtus a kult Jozefa Tisa“ – zamyslenie nad odbornosťou a odvahou dnešných historikov i ch interpretáciách histórie. (R. Pavlík)

16. marca 2023 – Podnet na preskúmanie skutočností nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť zo strany Slovenskej akadémie vied k porušeniu Čl. 41 Ústavy Slovenskej republiky a § 211 Trestného zákona Slovenskej republiky – lgbti agenda sa nasilu pretláča do spoločnosti už aj prostredníctvom škôl!!! (B. Čech)

15. marca 2023 – Kedy začne NAKA konať? 15. 3. 2023 – rozklad slovenskej štátnosti v priamom prenose v Dunajskej Strede – Reakcia na dlhodobé nekonanie orgánov činných v trestnom konaní vo veci vztyčovania maďarskej vlajky v Dunajskej Strede, (Redakcia ZSI)

14. marca 2023 – Výročie vzniku 1. Slovenskej republiky – K výročiu vzniku 1. Slovenskej republiky bol hosťom streamu KONZERVY uznávaný historik PhDr. Martin LACKO, PhD., ktorý sa venoval hlavne témam: história vzniku 1. Slovenskej republiky, význam 14. marca pre Slovákov, ako sa chápal 14. marec po roku 1945 medzi národom doma a v zahraničí, aké sú prepojenia medzi 1. a 2. Slovenskou republikou, porovnanie osôb Tisa – Banderu – Horthyho (M. Lacko)

14. marca 2023 – „Slováci v roku 1939 nechceli samostatný štát“… – 14. marec 1939 bol vyvrcholením dovtedy nenaplnených túžob slovenského národa. (B. Čech)

12. marca 2023 – Výzva pre poslancov NR SR – ohľadom navrhovaného zákona na nový pamätný deň nespravodlivo vysťahovaných a odvlečených občanov – Výzva reaguje na predložený návrh zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch do Národnej rady Slovenskej republiky. (Redakcia ZSI)

10. marca 2023 – Ponorenie Krista do temnoty duše súčasníka – V eseji autor skúma princípy duševného rozpoloženia jedinca v tejto neskoroliberálnej rozvratnej epoche: beznádej a strach. Ukazuje na základe “analýzy” duše Bohočloveka, o ktorej pojednáva Písmo Sväté, akým spôsobom Kristus berie na seba tento náš duševný status. Načrtáva aj východisko: prijať osloboditeľské svetlo, ktoré ponúka jeho Osoba. (P. Grečo)

27. februára 2023 – Násilné zrušenie slovenskej jazykovej školy v Dunajskej Stredy – Zhrnutie vývoja v prípade zrušenia Jazykovej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Dunajskej Strede – kde prokurátor zamietol všetky naše podania aj sťažnosti, pokračujeme v boji za spravodlivosť. (redakcia ZSI)

15. februára 2023 – Hodnoty ľudskosti s podtitulom Vlastnosti ľudskosti. Pravidelná relácia Slovenské KORENE v Slobodnom vysielači (M. Vyšná, R. Pavlík + 2 ďalší hostia)

14. februára 2023 – 180. výročie vzkriesenia slovenčiny, 105. výročie od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka v Slovensku. (M. Vyšná)

13. februára 2023 – Na revíziu hraníc je najlepšie vytvoriť krízu v priestore – Hodnotiaca správa o exteritoriálnych účinkoch maďarskej politiky. (M. Vyšná)

21. januára 2023 – Tridsať rokov diskriminácie Slovákov – Pravidelná relácia v Slobodnom vysielači o národnej identite. (diskutujúci: M. Vyšná, Š. Paulov, I. Hazucha, R. Rafaj)

19. januára 2023 – Polícia vypočula Józsefa Berényiho. Podnet na generálnu prokuratúru sme rozšírili o ďalšie podozrivé osoby –V prípade zrušenia Jazykovej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Dunajskej Strede – sme podali ďalšie (rozšírené) podanie na Generálnu prokuratúru, keďže konanie podozrivých osôb v tomto prípade považujeme za nemorálne a nezákonné. (redakcia ZSI)

19. januára 2023 – Kníhkupectvo Svojeť sa stalo cieľom vandalov – Bolo agresívne konanie vandalov v kníhkupectve dôsledkom polarizácie spoločnosti, spôsobenej neschopnými politikmi, ktorých hlavnou metódou je vytvárať v spoločnosti čo najväčšie napätie? (redakcia ZSI)

3. januára 2023 – Národné pexeso – Buditelia a obrancovia národa od Jozefa II. do vypuknutia revolúcie: 1780 – 1848 – 2. diel vydania edície „Národné pexeso – Slovenské osobnosti“ pre deti aj dospelých (M. Lacko)

2. januára 2023 – Vnútorné ohrozenie národnoštátnych záujmov Slovenska – tak ako v minulosti aj v súčasnosti hrozí Slovákom strata identity (E. Hrabovec)

31. decembra 2022 – Príhovor na nový rok 2023 – (redakcia ZSI)

28. decembra 2022 – Profesor Jozef M. Kirschbaum, Dolné Vestenice 1993 – Až príde čas hovoriť otvorene o našej histórii…Ešte nevyplnené želanie Prof. Kirschbauma pri jeho návšteve na Slovensku v roku jeho 80. narodenín (redakcia ZSI)

26. decembra 2022 – O pravde a láske Bohočloveka  – Prečo sa Syn Boží stal človekom, je potrebné hľadať v jednote lásky a pravdy o človeku a svete (P. Grečo)

21. decembra 2022 – Kladné vzory kultúrnosti. Vianoce a rodina – Pravidelná relácia Slovenské KORENE v Slobodnom vysielači. (M. Vyšná + ďalší 3 hostia)

20. decembra 2022 – Vianočné prianie 2022 všetkým ľuďom dobrej vôle – (redakcia ZSI)

14. decembra 2022 – V Kolárove poslanci na otváracom zasadnutí zaspievali aj maďarskú hymnu – Podnet na generálnu prokuratúru – Aktivisti v procese maďarského revizionizmu v Slovenskej republike neváhajú porušovať zákony Slovenskej republiky, žiaľ aj na pôde verejných inštitúcií štátu (redakcia ZSI)

11. decembra 2022 – Darujeme slovenské obce Maďarsku? – Hodnotiaca správa o legislatívnom procese nariadenia vlády SR o označovaní obcí v menšinových jazykoch. (M. Vyšná)

10. decembra 2022 – Trestné oznámenie na členov vlády SR 10. 12. 2022 – Podnet na preskúmanie skutočností nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť zo strany členov vlády Slovenskej republiky k trestnému činu Ohrozenia mieru podľa § 417 zákona č. 300/2005 Z. z. a k trestnému činu Účasti na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu podľa § 419a zákona č. 300/2005 Z. z. (B. Čech)

28. novembra 2022 – Ako ďalej po voľbách do samospráv? Pravidelná relácia v Slobodnom vysielači o národnej identite (M. Vyšná + ďalší 3 hostia)

22. novembra 2022 – Nikdy sa nekončiace útoky Budapešti na slovenské územie – Hodnotiaca správa o legislatívnom procese nariadenia vlády SR o označovaní obcí v menšinových jazykoch. (M. Vyšná)

21. novembra 2022 – Regulácia – Revolúcia v 89 bolo víťazstvo, alebo podvod? (R. Pavlík)

17. novembra 2022 – Žiadosť o zhotovenie a osadenie pamätnej tabule rodákovi zo Sučian gen. Jozefovi Turancovi – iniciatíva ZSI o osadenie pamätnej tabule „zabudnutému“ gen. Jozefovi Turancovi – osobnosti, ktorá celý svoj život obetovala boju za Slovákov a ktorej sa zatiaľ nedostalo zaslúženej úcty. (B. Čech)

16. novembra 2022 – Vyhlásenie ZSI k výročiu 17. novembra (2022) – stanovisko Združenia slovenskej inteligencie k výročiu prevratu zo dňa 17. novembra 1989 a zhodnotenie stavu spoločnosti a úrovne slobody, ktorú momentálne prežívame. (predsedníctvo ZSI)

27. októbra 2022 – Výzva voličom pre voľby do vyšších územných celkov a komunálnych volieb 29. októbra 2022 na Slovensku – odporúčania  občanom pred voľbami do samospráv (ZSI)

27. októbra 2022 – Protest proti maďarskej politizácii sakrálneho priestoru katolíckeho kostola v Nových Zámkoch a proti jeho zneužívaniu v predvolebnej kampani – aktivita ZSI v snahe zabrániť šíreniu tendenčného výkladu našich spoločných dejín, ktoré náš južný sused často zneužíva na iredentistické politické ciele.(Ľ. Gunčaga)

25. októbra 2022 – Za personalistickú kultúru života – proti liberálnej antikultúre smrti – náčrt princípov kultúrnej obnovy národa čeliac implózii ateistického humanizmu. (P. Grečo)

24. októbra 2022 – Kultúra nekultúry. Produkty úpadku. Relácia Slovenské KORENE v Slobodnom vysielači. (Diskutujúci: M. Vyšná, K. Boková, Ľ. Volko, V. Hornáček)

13. októbra 2022 – Príčina rozdrobenosti slovenského národa – autor hľadá jednu z možných príčin rozdrobenosti slovenského národa a poukazuje na dôležitosť poznania dejín. (B. Čech)

2. októbra 2022 – Od pomaďarčovania obcí k autonómii. Pravidelná relácia o národnej identite v Slobodnom vysielači. (Diskutujúci: M. Vyšná, Š. Paulov, I. Hazucha, R. Rafaj)

25. septembra 2022 – Spomienka na Reného Baláka – spomienka na Reného Baláka spolu s najbližšou rodinou, jeho priateľmi a spolubojovníkmi na mieste jeho posledného odpočinku rok od poslednej rozlúčky. (B. Čech)

4. septembra 2022 – Ďalšie kroky maďarského revizionizmu? Označovanie obcí ako súčasť revizionistických plánov? (M. Vyšná)

4. septembra 2022 – Vznikla Expertná komisia pre slovensko-maďarské vzťahy. Tlačová správa. (M. Vyšná)

6. augusta 2022 – Slovenské obce – nová maďarizácia – Pravidelná relácia o národnej identite v Slobodnom vysielači (Diskutujúci: M. Vyšná, Š. Paulov, I. Hazucha)

1. augusta 2022 – Tlačová správa národných a vlasteneckých organizácií slovenskej inteligencie k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva (M. Vyšná)

19. júla 2022 – Združenie slovenskej inteligencie si pripomenulo 30. výročie vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej republiky – spolu so Spoločnosťou Andreja Hlinku zorganizovalo ZSI slávnostnú akadémiu k tejto nesmierne dôležitej udalosti. Okrem iných príspevkov bola odprezentovaná prezentácia knihy Zápas o domovinu (1989 – 1993), ktorú zostavil Martin Lacko. Pozvanie prijali JUDr. Vladimír Mečiar, RNDr. Jozef Prokeš a ďalšie významné osobnosti. Po skončení oficiálnej časti účastníci navštívili rodný dom Andreja Hlinku a položili vence k Pamätníku černovských martýrov. Vo večerných hodinách v Čutkovskej doline zapálil Vatru zvrchovanosti za sprievodu fujary bývalý podpredseda vlády Slovenskej republiky Jozef Prokeš.(ZSI, SAH)

18. júla 2022 – Tridsať rokov zvrchovanosti – ako si pripomenuli 30. výročie zvrchovanosti SR jej predstavitelia? (R. Pavlík)

5. júla 2022 – Štúdia o kľúčových otázkach slovenských dejín 1945 – 1948 – najnovšie vedecké výsledky profesorky E. Hrabovec s ohľadom na informácie novootvorených vatikánskych archívov z obdobia pontifikátu Pia XII. (E. Hrabovec)

5. júla 2022 – Byť ekonómom nie je jednoduché, aký je jeho údel? – úvaha prof. ekonómie v súvislosti s aktuálnym dianím v spoločnosti. (J. Husár)

3. júla 2022 – Boj proti prirodzenosti. Zlo v maske dobra – Relácia Slovenské KORENE v Slobodnom vysielači (Diskutujúci: M. Vyšná, O. Cvengroš a V. Hornáček)

1. júla 2022 – Dve nové publikácie ZSI – informácia o dvoch nových publikáciách, ktoré spolu súvisia a opisujú málo známe skutočnosti z diania na južnom Slovensku v minulosti aj v prítomnosti (Ľ. Gunčaga)

1. júla 2022 –  O novom človeku liberálnej totality – autor poukazuje ako sociálny a politický experiment francúzskej revolúcie má trvalý dosah aj na dnešnú totalitu. (P. Grečo)

1. júla 2022 – Vladimír Sergejevič Solovjov – posol všejednoty a univerzalizmu – autor podáva krátku reflexiu o filozofickom odkaze zakladateľa ruskej religióznej filozofie (P. Grečo)

30. júna 2022 – Koniec vlády! – Kritický článok autora na súčasný politický systém na Slovensku (R. Pavlík)

27. júna 2022 – Iniciatíva 2. november – pamätný deň nespravodlivo vysťahovaných a odvlečených občanov – Iniciatíva s cieľom obrany ľudskej dôstojnosti Slovákov, ktorých vysídľovanie po Viedenskej arbitráži patrí medzi najignorovanejšie momenty utrpenia v našich dejinách.

23. júna 2022 – Žiadosť o informáciu o vyčlenených finančných prostriedkoch na blížiace sa 30. výročia SR – Žiadosť odoslaná trom najvyšším ústavným činiteľom, aké finančné prostriedky vyčlenili na výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR, Deň Ústavy SR, a Deň vzniku 2. SR. (B. Čech)

20. júna 2022 – Priama demokracia – autor v článku načrtáva politický systém priamej demokracie (R. Pavlík)

15. júna 2022 – História národnej myšlienky Slovákov – zostrih myšlienok prednášky, ktorú predniesol Doc. PhD.r Ivan Mrva, CSc na riadnej členskej schôdzi Združenia slovenskej inteligencie, ktorá sa konala 11. júna 2022.

13. júna 2022 – Národná identita. Znovu autonómia? Pravidelná relácia v Slobodnom vysielači (M. Vyšná)

7. júna 2022 – Sympózium SLOVENSKÉ UČENÉ TOVARIŠSTVO –  Dňa 4. júna 2022 sa uskutočnilo v Trnave Sympózium SLOVENSKÉ UČENÉ TOVARIŠSTVO pri príležitosti 230. výročia jeho založenia. Za združenie ZSI sa sympózia zúčastnili Ing. Branislav Čech, Ing. Mgr. Ľudovít Gunčaga a čestný člen združenia PhDr. Ivan Mrva (ako prednášateľ) (Ľ. Gunčaga)

29. mája 2022 – Autonomizácia juhu Slovenskej republiky v záverečnej fáze. Ak kompetentné orgány Slovenskej republiky neprijmú teraz ani neskôr žiadne opatrenia, Slovenská republika stratí svoje južné územia  – článok (M. Vyšná)

29. mája 2022 – Ekonomika potrebuje poriadok – Ekonomika môže dobre fungovať iba ak v nej platí poriadok. Zvady a šarvátky politikov sú chaosom, priam prekážkou vedeckého zasahovania do fungovania ekonomiky (J. Husár)

22. máj 2022 – Fjodor Dostojevskij – ten, kto zostúpil do hlbín duše – krátky medailón o tomto velikánovi ducha, v kontexte aktuálnych životných problémov a protiruskej hystérie (P. Grečo)

21. mája – Túra na Pilíš –  účasť Ľ. Gunčagu a M. Vyšnej na 12. stretnutí Slovákov v Mlynkoch v Maďarsku (L. Gunčaga)

19. mája 2022 – Na margo ocenenia Púčika, Tunegu a Tesára Radom Ľudovíta Štúra I. triedy – zhodnotenie ocenenia a následného oľutovania tohto činu hlavou štátu (M. Lacko)

19. máj 2022 – Nikolaj Berďajev – prorok našej éry – skromný medailon o filozofovovi Berďajevovi, ktorého svedectvo sa v dnešnej totalite môže hodiť (P. Grečo)

13. mája 2022 – Zápas o domovinu (1989 – 1993) – Historik a člen Združenia slovenskej inteligencie Martin Lacko v rámci takmer trojročného výskumu a prípravy zostavil k okrúhlemu jubileu tohto významného dňa zbierku národnej poézie z rokov 1989 – 1993

11. mája 2022 – ODCUDZENÁ GENERÁCIA. Kto kradne naše deti – relácia Slovenské KORENE v Slobodnom vysielači 11. 5. 2022 (diskutujúci: M. Vyšná, D. Pšenáková, L. Šimek a V. Hornáček)

7. mája 2022 – Nové úpravy dôchodkovej politiky – článok o prepojení sociálnej politiky a ekonomiky. (J. Husár)

6. máj 2022 – O prekonávaní strachu zo smrti – sonda do duše súčasníka v kontexte udalostí novej totality. Autor ukazuje východiská z tejto mentality strachu na základe existenciálneho personalizmu (P. Grečo)

2. máj 2022 – Sčitovať sa budú obe národnosti! Rozhodli príslušníci menšín v odporúčaní o vyhodnocovaní výsledkov sčítania obyvateľstva 2021! Vláda SR to určite schváli. (Tabuľka ZSI z výsledkov SODB 2021) – článok (M. Vyšná, tabuľky – E. Rechtorisová)

18. apríla 2022 – Prezident prvej Slovenskej republiky Dr. Jozef Tiso nebol vojnovým zločincom – pri príležitosti 75. výročia hanebnej popravy 1. prezidenta Slovenskej republiky Dr. Jozefa Tisa v článku autor uvádza niekoľko dôkazov o tom, že nebol vojnovým zločincom (B. Čech)

18. apríla 2022 – Podnet na preskúmanie skutočností nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k trestnému činu šírenia poplašnej správy podľa § 361, zákona č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon, k trestného činu úkladov proti Slovenskej republike podľa § 312 zákona č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon, k trestnému činu vlastizrady podľa § 311, zákona č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon, k trestnému činu zneužitia právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. (1) bod a) zákona č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon, zo strany ústavných činiteľov SR. – ďalší z podnetov na členov vlády SR (ZSI)

18. apríl 2022 – Protest proti návrhu predsedníčky RK SAK Mgr. Zuzany Ondrejkovej na začatie disciplinárneho konania, ktorá chce uznať vinným JUDr. Petra Weisa – sp. zn. 177/1428/2021 (ZSI)

18. apríla 2022 – Sviatky a obohacovanie kultúr. Relácia Národná identita v Slobodnom vysielači 18. 4. 2022 (diskutujúci: M. Vyšná, R. Rafaj, I. Hazucha)

17. apríla 2022 – Občan – autor v článku kriticky hodnotí súčasnú vládu, ktorá nikdy nič nesplnila (R. Pavlík)

14. apríla 2022 – Veľká noc 2022 – veľkonočné priania prof. Heleny Hrehovej – čestnej členky Združenia slovenskej inteligencie

12. apríla 2022 – Pozvanie pre prezidentku Zuzanu Čaputovú do Dunajskej Stredy na prehliadku dehonestácie slovenskej štátnosti – list napísaný našej prezidentke v snahe o dosiahnutie nápravy pretrvávajúceho protizákonného stavu, kedy je opakovane vztyčovaná maďarská vlajka v Dunajskej Strede. (Ľ. Gunčaga)

10. apríla 2022 – Policajný vyšetrovateľ v uznesení uviedol, že nie je možné ohroziť mier, lebo vojna sa už začala – uznesenie a reakcia na uznesenie vyšetrovateľa PZ mjr. Mgr. Ivana Lauriča vo veci trestného oznámenia ZSI na členov vlády z 3. marca 2022 (B. Čech)

10. apríla 2022 – Babylon a demagógia – (R. Pavlík)

9. apríla 2022 – Protest členov ZSI proti udeleniu Štátnej ceny Alexandra Dubčeka – porovnávať osobu Alexandra Dubčeka s V. Zelenským je prejavom úslužnosti súčasnej vlády cudzím záujmom (S. Svoráková)

8. apríla 2022 – František Vnuk sa dožíva 96 rokov – Blahoželanie F. Vnukovi k jeho krásnemu životnému jubileu (B. Čech)

4. apríl 2022 – Vyhlásenie občianskych organizácií a iniciatív k súčasnému stavu a smerovaniu Slovenskej republiky – vyhlásenie ZSI s podporou ďalších organizácií určené pre zahraničie, vydané aj v ruštine, francúzštine, angličtine a nemčine, zaslané niektorým veľvyslanectvám v SR, zahr. médiám a zahraničným Slovákom. (ZSI)

3. apríla 2022 – Cyrilo-metodská misia a nahota Slovákov – Autor diagnostikuje našu národnú situáciu a navrhuje terapiu. Kameň úrazu vidí v zmarení Cyrilo-metodskej misie a to, že sa náš národ riadi Anti-Proglasom. Terapia: návrať ku koreňom. (P. Grečo)

14. marca 2022 – Vojna a mier. Straty a prínosy. Relácia Slovenské KORENE v Slobodnom vysielači. (diskutujúci: M. Vyšná, L. Garčalová, F. Škvrnda, V. Hornáček)

14. marca 2022 – 14. marec 1939 – po 83 rokoch – Pripomienka vzniku Slovenského štátu v roku 1939 a kritika vnímania vzniku vlastnej štátnosti. (M. Lacko)

11. marca 2022 – Čo potrebujeme? – Národohospodárska politika musí byť aktuálna, časová, aby riešila predovšetkým prítomné hospodárske problémy, aby ich objasňovala a pomáhala národohospodárskym politikom zvládnuť (J. Husár)

7. marca 2022 – Vojna na Ukrajine sa nezačala 24. februára 2022 – Autor ponúka iný uhol pohľadu, ako vidíme v masmédiách, kde sa rozpútala doslova mediálna vojna s množstvom propagandy, pokrytectva, lží či hoaxov, vnucujúc nám čiernobiele videnie sveta (Ľ. Gunčaga)

4. marca 2022 – Podnet na členov vládyúčasť v relácii Pekný deň s JUDr. Adrianou Krajníkovou 57 v Slobodnom vysielači. Priblíženie podania podnetu na členov vlády v súvislosti so zapojením sa do konfliktu v Ukrajine. (B. Čech)

3. marca 2022 – Podnet na členov vlády za Ohrozenie mieru podľa § 417 zákona č. 300/2005 Z. z. a Účasti na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu podľa § 419a zákona č. 300/2005 Z. z. – členovia vlády ohrozujú občanov Slovenskej republiky svojimi nerozvážnymi rozhodnutiami (ZSI)

27. februára 2022 – Všetci vo vedení Slovenskej republiky ste spoluzodpovední! – Pokrytectvo, potláčanie slobody slova a zneužívanie vojny na Ukrajine je vlastné ústavným činiteľom (B. Čech)

25. februára 2022 – Národné pexeso – buditelia a obrancovia národa medzi revolúciou a vojnou (1848 – 1914) – Členovia ZSI prichádzajú s osvetovými a vzdelávacími projektmi, ktoré sú určené širokej laickej verejnosti. Jedným z nich je toto pexeso. buditeľov a obrancov národa z rokov 1848 – 1914; ide o 24 národných velikánov z obdobia medzi revolúciou a svetovou vojnou (M. Lacko)

25. februára 2022 – Zhromaždenie schválilo vyhlásenie k okupačnej zmluve – Zhromaždenie, ktoré iniciovalo a bolo spoluorganizátorom ZSI, schválilo vyhlásenie k okupačnej zmluve. Zhromaždenie sa konalo s cieľom podporiť referendum za zrušenie okupačnej zmluvy so SŠA, odsúdiť súčasnú vládnu moc a vyhlásiť Deň národej zrady. V závere vyhlásenie v plnom znení.

24. februára 2022 – celonárodné zhromaždenie – Slováci, bráňme si slobodu! V Bratislave na Námestí slobody spoluorganizovalo ZSI zhromaždenie za zrušenie okupačnej zmluvy so SŠA, odsúdilo súčasnú vládnu moc a vyhlásilo Deň národej zrady. Zhromaždenie spoluorganizovali Aliancia národných síl, Pán občan, Spolok Archa, Národný front Slovenska, Slovenskí katolíci, Spájame občanov Slovenska a Národný snem jednoty Slovenska. Na zhromaždení vystúpili odborné autority, experti a osobnosti v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky, ústavného práva, duchovného života, životného prostredia a ďalšie osobnosti.

20. februára 2022 – Národná identita. Zastúpenie ôsmich krajov v NR SR? Relácia v Slobodnom vysielači – relácia sa venuje možným dôsledkom zmien volebného systému so zameraním na juh SR.

10. februára 2022 – Protest proti schvaľovaniu okupačnej zmluvy, Bratislava 8. 2. 2022 (Zopár dojmov a postrehov) – Reportáž z protestu z 8.2. 2022 so zhodnotením pozitív aj negatív zhromaždenia (ZSI)

10. februára 2022 – Deň národnej zrady – Návrh na ustanovenie dňa 9. februára 2022 ako pamätného dňa – Dňa národnej zrady ako reakcia na odsúhlasenie tzv. obrannej dohody so SŠA (ZSI)

5. februára 2022 – Rusko v kontexte Fatimských posolstiev – V eseji sa autor zaoberá dnes toľko pertraktovanými zjaveniami Bohorodičky v roku 1917 vo Fatime, ktorá o. i. žiadala pápežov zasvätiť Rusko svojmu srdcu. Skúma dôvody, prečo sa tak neučinilo a aké môžno očakávať dôsledky, ak sa to stane. (P. Grečo)

4. februára 2022 – Dňa 5. februára 2022 si pripomíname 83. výročie udalosti, ktorá bola míľnikom na ceste k samostatnosti Slovenska – Pripomienka výročia manifestačného zhromaždenia v Rišňovciach, na ktorom odznela veta Alexandra Macha: „Mať svoj štát znamená život, nemať svoj štát znamená smrť slovenského národa!“ (B. Čech)

3. februára 2022 – Hromničné zhromaždenie prijalo Výzvu slovenskému národu – Výzva sa obracia na všetky národné sily, aby uprednostnili slovenské záujmy a predstaviteľov SR, aby si uvedomili, že tí, ktorí podporujú okupačnú zmluvu so SŠA páchajú vlastizradu.

2. februára 2022 – Bratislava – Celonárodné zhromaždenie – Slovensko, bráň si svoju slobodu a suverenitu! Hromničné zhromaždenie – iniciátor a spoluorganizátor ZSI – sa konalo pred prezidentským palácom za účasti približne 2 000 účastníkov. Na proteste vystúpili významné odborné autority politického života, z oblastí vzťahujúcich sa k vojenskej zmluve so SŠA  a duchovného života. Zhromaždenie spoluorganizovali Aliancia národných síl Slovenska, Spoločnosť slovenskej inteligencie KORENE, Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia plus, Národný snem jednoty Slovenska, Slovenskí katolíci, Slavica, Za obrodu národa, Občiansky generálny štrajk a ďalšie združenia. V závere protestu účastníci prijali  Výzvu slovenskému národu.

23. januára 2022 – Protest proti vojenským základniam na Slovensku a proti zavádzaniu totality – reportáž z protestu pred ambasádou SŠA zo dňa 22.1.2022 (B. Čech)

24. januára 2022 – Slováci v sčítaní zvíťazili – Krátka analýza výsledkov sčítania obyvateľstva 2021.

24. januára 2022 – Kauza Varín „verejnoprávnymi“ očami – Komentár k relácii Do kríža o prípade premenovania ulice Dr. Jozefa Tisu vo Varíne, z ktorej sa stala jednostranná debata o osobe prvého slovenského prezidenta. Táto téma si po vyše 75 rokoch zaslúži poctivú a korektnú odbornú polemiku “novými” očami, nezaťaženými zaužívaným socialistickým pohľadom na výklad osoby a pôsobenia Jozefa Tisa ako aj celého obdobia rokov 1939 – 1945. (J. Uhrovecký)

23. januára 2022 – Protest proti vojenským základniam na Slovensku a proti zavádzaniu totality – reportáž z protestu pred ambasádou SŠA zo dňa 22.1.2022 (B. Čech)

16. januára 2022 – NENAHRADITEĽNOSŤ RODINY (Funkčná rodina – základ budúcnosti národa) – pravidelnárelácia v Slobodnom vysielači, ktorú pripravujú Viliam Hornáček (SKSI Slovakia Plus), Roman Michelko a Margaréta Vyšná.

10. januára 2022 – Jasná myseľ a odvaha Bazila Veľkého v súvislostiach – Na príklade jedného z najväčších duchov kresťanstva – Bazila Veľkého, ukazuje autor na paralely jeho a našej doby a tiež ho dáva za príklad pre naše dni. (P. Grečo)

5. januára 2022 – Tisova ulica vo Varíne – Stanovisko historika Ivana Mrvu k osobe Dr. Jozefa Tisa – reakcia k hodnoteniu historikov Kamenca a Švarca a objektívne zhodnotenie osoby Dr. Jozefa Tisa. (I. Mrva)

5. januára 2022 – Zločiny povstalcov a partizánov v rokoch 1944 – 1945 a princíp rovnakej ľudskej dôstojnosti – Pohľad na udalosti povstania v rokoch 1944-1945 u nás stále nie je oslobodený od vplyvu komunistickej ideologickej propagandy a mediálne či vládne inštitúcie nerešpektujú ústavný princíp rovnakej ľudskej dôstojnosti pri informovaní o tomto tragickom období. (Ľ.Gunčaga)

2. januára 2022 – Cez utrpenie k Nebeskému Jeruzalemu – V eseji autor poukazuje, ako utprenie a tvorba maliara Ladislava Záborského sú podnetné a povzbudivé pre naše časy. V totmo roku uplynulo 100 rokov od jeho narodenia a 5 rokov od odchodu na večnosť. (P. Grečo)

28. decembra 2021 – Protest ZSI voči perzekúcii demokraticky zvolených poslancov – kritické stanovisko Združenia slovenskej inteligencie proti začatiu trestného stíhania poslancov obecného zastupiteľstva vo Varíne kvôli tomu, že odmietli hlasovať za zmenu názvu ulice Dr. Jozefa Tisu. (ZSI)

23. decembra 2021- Nalomená trstina slovensko–maďarských vzťahov – Považujeme za nutné brániť suverenitu a zvrchovanosť nášho štátu, ktorú máme za cenu veľkého utrpenia našich predkov. Toto utrpenie nie je nezmyselné, tvorí súčasť našej identity, historickej pamäti a duchovnej pokladnice nášho národa.(Ľ. Gunčaga)

19. decembra 2021 – Výzva na spoločný postup proti zavádzaniu diktatúry a tyranie v Slovenskej republike – Výzva predstaviteľom politických strán, hnutí a organizácií v Slovenskej republike. (ZSI) 

6. decembra 2021 – Drahí Slováci… POSOLSTVÁ RENÉHO BALÁKA SLOVENSKÉMU NÁRODU – ZSI vydalo už druhú svoju publikáciu. Kniha posolstiev slovenského vedca, vzdelanca, bioetika, teológa, národovca, no predovšetkým úprimného, čestného a odvážneho človeka, ThDr. Reného Baláka, PhD. Posolstvá Reného Baláka nie sú len obyčajnými monológmi, ale buditeľskými prejavmi a snahou o nadviazanie dialógu so všetkými, ktorí majú otvorenú myseľ a ktorým záleží na budúcnosti svojich ďalších generácií. (ZSI)

1. decembra 2021 – Od veľkého adventu ľudstva k parúzii – V čase adventu sa autor zamýšľa nad jednou zo základných právd kresťanstva a tým je druhý príchod Krista – parúzia v aktuálnych reáliách (P. Grečo)

30. novembra 2021 – Nerozumejú ekonómii – Úvaha o členoch parlamentu a ich základných poznatkoch a zákonoch ekonómie (J. Husár)

24. novembra 2021- Covid in terris ako maska démona – Nastupujúcu globálnu totalitu – hlboký štát a hlbokú cirkev skúmam z pohľadu religióznej filozofie. Autor poukazuje na luciferiánske pozadie svetovládcu a naznačujem, ako si v tomto zachovať ľudskú dôstojnosť.(P. Grečo)

24. novembra 2021 – Ponovembrové zmeny a Nová spoločnosť – relácia „Vzdelávanie pre dospelých časť 275″ moderujú Jozef Fila (člen Združenia slovenskej inteligencie) a Dagmar W. Kvapilíková. Hostia: p. Vitová, p. Graner, Ing. Peter Kohút, CSc.

23. novembra 2021 – Demokracia a menšiny. Kam nás doviedla politická korektnosť? – Pravidelná autorská relácia akad. maliara Viliama Hornáčka Slovenské KORENE v Slobodnom vysielači. Relácia sa venuje aktuálnej situácii v oblasti narastajúcich požiadaviek rôznych menšín na Slovensku vo vzťahu k demokracii a väčšinovej spoločnosti. (L. Šimek)

20. novembra 2021 – Otvorený list generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi – žiadosť GP o neodkladné konanie v rámci svojich právomocí.(B. Čech)

17. novembra 2021 – Daňový systém a jeho problémy – ďalší z kritických článkov J. Husára na tému daní

15. novembra 2021 – Spoločne proti novej totalite – vyhlásenie Združenia slovenskej inteligencie k súčasnej situácii a výzva k účasti na demonštrácii 17. 11. 2021 (ZSI)

14. novembra 2021 – Historik Ladislav Deák – 10 rokov od smrti – krátke zhodnotenie celoživotného diela L. Deáka (M. Lacko)

13. novembra 2021 – Ďalšie fiasko pre Mikasa: o účinnosti ochranných pomôcok proti covidu nevie nič ani Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – o účinnosti a bezpečnosti ochranných pomôcok v súvislosti s ochorením COVID-19 nevie nič ani tento úrad. (B. Čech) 

11. novembra 2021 – Poznávajme osobnosti slovenských dejín (Celonárodné obrodenie) – autor v článku vystríha pred rozvratom vlastného štátu, podnecuje národných buditeľov k činnosti a vzdáva hold osobnostiam slovenských dejín, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a vznik samostatného štátu. (B. Čech)

9. novembra 2021 – Quo vadis, vysoké školstvo slovenské? – článok odsudzujúci plánované zmeny v školstve a výzva na vyjadrenie svojho postoja. (D. Pšenáková)

8. novembra 2021 – Rostasova obrana – Protest proti odsúdeniu T. E. Rostasa za článok Klin židov medzi Slovanmi. Kritika uberania sa súčasnej súdnej moci k totalitným praktikám. (P. Grečo)

6. novembra 2021 – Úradne potvrdené: ÚVZ nevie nič o účinnosti a bezpečnosti ochranných prostriedkov, na ktoré sa odvoláva – článok dokazujúci, že opatrenia ÚVZ SR sú vydávané nezmyselne. (M. Lacko)

6. novembra 2021 – František Vnuk – Mať svoj štát znamená život POLITICKÁ BIOGRAFIA ALEXANDRA MACHA – úvod autora a doslov vydavateľa 3. vydania a zároveň vydania prvej publikácie ZSI (B. Čech)

5. novembra 2021 – Zmena? – Kritický článok na margo súčasného vedenia štátu vzhľadom na zmenu, ktorá bola pred voľbami hlásaná (R. Pavlík)

30. októbra 2021 – Národná identita. Rozmach maďarského revizionizmu. Pravidelná relácia odborníkov venujúcim sa národnostným vzťahom v Slobodnom vysielači z pohľadu národnej identity. Napriek tomu, že menšinové maďarské strany nie sú zastúpené v NR SR, maďarský revizionizmus nespí, naopak, je mimoriadne aktívny. (M. Vyšná)

23. október 2021- Slovenská otázka v medzinárodnopolitických súvislostiach od konca druhej svetovej vojny po založenie Svetového kongresu Slovákov (E. Hrabovec)

19. október 2021 – Nevieme si uctiť dedovizeň? – Dedovizeň predstavuje okrem miesta žitia a bytia našich starých otcov a materí najmä všetko to, čo tu pre nás naši predkovia zanechali a o čo sa musíme starať, aby sme to my zanechali pokoleniam po nás… (J. Husár)

18. októbra 2021 – Ohrozujúci zákon o Csemadoku. Otvorený list poslancom Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu zákona o Csemadoku. O návrhu zákona sa bude rokovať v NR SR v utorok, 19. 10. 2021 v prvom čítaní (M. Vyšná)

13. októbra 2021 – Alternatívny volebný systém. Pokusy o nové územno-správne členenie. Kontaktná relácia Slobodného vysielača zameraná na výhody a úskalia dvojkomorového parlamentného systému a na politické požiadavky zmeny územno-správneho členenia v južných oblastiach Slovenskej republiky. (M. Vyšná)

11. októbra 2021 – Menšinová Aliancia – strana revizionizmu? Novú menšinovú stranu treba vidieť objektívne a reálne, ako extrémistický politický prvok v Slovenskej republike a pravdepodobne pokračovateľa revizionistickej politiky menšinových maďarských politikov na Slovensku s podporou Maďarska. (M. Vyšná)

10. október 2021 – O spoločnom základe pre socializmus a liberalizmus – V tejto filozoficko-politologickej eseji vychádza autor z diela V. Solojvova a poukazuje na zdanlivý protiklad politických ideí socializmu a liberalizmu, čo kulminuje v tejto novej neonacistiko-liberálnej totalite. (P. Grečo)

6. október 2021- Vďaka nositeľom Nobelových cien – Úvaha o ekonomike a odborníkoch, ktorí ju riadia (J. Husár)

5. október 2021 – Maximilián Kolbe – víťaz nad injekciou smrti – Všestrannosť osobnosti, prorocký rozmer a mučenícka smrť ako výmena za spoluväzňa, robia pátra Kolbeho jedným z najpopulárnejších svätých. V eseji ho predstavuje autor v aktuálnych súvislostiach. (P. Grečo)

1. október 2021 – ZA DEMOKRATICKÚ PLURALITU – NIE EGOISTICKÚ TOTALITU! Vyhlásenie výborov združení slovenskej inteligencie KORENE a Rady osobností k útokom na MUDr. Igora Bukovského. (M. Vyšná)

1. október 2021 – Bergoliánsky prevrat a rozvrat – Emócie z rozporuplnej návštevy formálnej hlavy Katolíckej cirkvi ešte stále rezonujú. V eseji podávam stručný profil pozadia „palácového prevratu“ vo Vatikáne, ktorý viedol k abdikácii Benedikta XVI. a niektoré dekonštrukčné aktivity jeho nástupcu Františka.(P. Grečo)

29. september 2021 – Populačná bezpečnosť Slovenskej republiky. Kritický stav a jeho riešenia – autorská relácia akad. mal. Viliama Hornáčka Slovenské KORENE ako medzigeneračný dialóg členov a spolupracovníkov Združení slovenskej inteligencie KORENE na aktuálne témy slovenského národnoštátneho života. (M. Vyšná, K, Čechová, D. Pšenáková)

27. september 2021 – Posledná rozlúčka s Reném Balákom – krátka reportáž z poslednej rozlúčky čestného člena Združenia slovenskej inteligencie z dňa 24. septembra 2021 v Piešťanoch

22. september 2021 – Žiadosť o poskytnutie informácie – očkovanie detí – otvorený list predsedom VÚC, kópie odišli riaditeľom školských odborov na VÚC a vedúcich oddelení pod týmto riaditeľom. (M. Vyšná)

21. september 2021 – Spomienka na Reného Baláka – René Balák očami členov Združenia slovenskej inteligencie po jeho nečakanej smrti.

20. september 2021 – René Balák – Nekrológ – Profesorka Helena Hrehová o Dr. René Balákovi krátko po jeho smrti.

18. september 2021 – Podpora iniciatívy Hovorme spolu – ZSI podporilo iniciatívu Hovorme spolu a výzvu RTVS bratov Matyinkovcov na spoločný dialóg so zachovaním plurality názorov. (B. Čech)

16. september 2021 – Otvorený list riaditeľovi odboru školstva BBSK Ing. Miroslavovi Martišovi – otvorený list a informačný leták s 12 najvážnejšími dôvodmi prečo NIE experimentálnemu očkovaniu. (I. Serváček, členovia ZSI, predseda SKSI Slovakia plus)

15. september 2021 – Ultra-progresívny svet, alebo o pretekoch zla s dobrom – Ľahostajnosť voči hodnotám je v súčasnom ultra-progresívnom svete natoľko viditeľná až sa zdá, že iba slepí to nevidia. (H. Hrehová)

15. september 2021 – Priame diskriminačné praktiky v slovenskom školstve – Aktuálna situácia v školstve po nástupe do škôl. Autorka oboznamuje s problémom diskriminácie nezaočkovaných učiteľov, ako aj s priamym nátlakom na učiteľov prostredníctvom znemožnenia nástupu na pracovisko a finančným vydieraním. (D. Pšenáková)

15. september 2021 – Vitaj Slovenský časopis historický – článok o vzniku nového časopisu o dejinách Slovenska (M. Lacko)

9. september 2021 – Prečo pápež tak vášnivo podporuje vakcináciu? – Relácia s Petrom Grečom v ZVTV televízii.

9. september 2021 – Temné storočie 1618 – 1718 – Práve týchto dňoch je v tlači nová kniha od jedného z najlepších súčasných slovenských historikov doc. PhDr. Ivana Mrvu, CSc., ktorú si budete môcť čoskoro zakúpiť. (I. Mrva)

4. september 2021 – Školstvo Začiatok školského roku 2021/2022 očami autorky – učiteľky v súvislosti s dlho očakávanými informáciami z Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR. (D. Pšenáková)   

4. september 2021 – Vakcinačné „evanjelium“ podľa Bergoglia – V eseji autor reaguje na nevídané, škandalózne podmienky pre účastníkov bohoslužieb pápežovej návštevy v našej vlasti. Poukazuje, že je to v rozpore s učením Evanjelia a legitímnou tradíciou Cirkvi. (P. Grečo)

3. september 2021 – Načo je cesta, ktorá nevedie do chrámu? – Autor načrtáva problematiku krízy zmyslu moderného človeka a dávam ich do spojitosti s aktuálnymi javmi novej pandemickej totality.

1. september 2021 – Účasť členov ZSI na proteste v Bratislave dňa 1. 9. 2021 – fotodokumentácia z protestu v Bratislave (členovia ZSI)

1. september 2021 – Ako vnímajú Deň Ústavy Slovenskej republiky členovia Združenia slovenskej inteligencie – názory niektorých členov ZSI (B. Čech, M. Vyšná, M. Lacko, I. Serváček, V. Bizoň, J. Fila)

30. september 2021 – Vysielanie Slobodného vysielača – relácia „Vzdelávanie pre dospelých časť 263″ moderujú Jozef Fila (člen Združenia slovenskej inteligencie) a Dagmar W. Kvapilíková. Hostia: A. Matejka, E. Copáková, spomienka na J. Micháleka, M. Fillo, L. Vanyo, J. Semaňák

27. august 2021- Bomby na Starej Lehote – tragédia 22. augusta 1944 (77. výročie) –  Výročie jednej z mnohých tragédií ostávajúcich mimo pozornosti politickej, mediálnej a navyše mimo pozornosti odborných historických inštitúcií.(M. Lacko)

26. august 2021- Spomienka na Alexandra Macha – Krátka reportáž z úpravy hrobového miesta manželov Machovcov v rámci projektu Poznávajme osobnosti slovenských dejín – celonárodné obrodenie a spomienka na činnosť ministra vnútra prvej Slovenskej republiky. (B. Čech)

13. august 2021 – Prečo Dr.J.Tiso vyznamenal nemeckých vojakov – Článok napísaný na obranu historika Františka Vnuka, ktorého v apríli 2021 mediálne urážlivo dehonestovali lživými vyjadreniami o našom 1.prezidentovi Dr. J. Tisovi, v súvislosti s udalosťou vyznamenania nemeckých vojakov v r.1944. (Ľ. Gunčaga)

13. august 2021- Slavimo slavno Sloveni – Slávme slávne Slovania – je ďalším svedectvom o aktivitách Živého múzea slovenskej a slovanskej identity v poslednom období. (P. Grečo)

9. august 2021 – Spája nás všetkých ústava? Delenie územia a ľudí – (M. Vyšná)

7. august 2021 – Čo robiť po zmarenom referende? – V relácii Slobodného vysielača člen Združenia slovenskej inteligencie Jozef Fila odprezentoval budúce nutné systémové zmeny pri delegovaní zástupcov do správnych orgánov štátu. (J. Fila)

6. august 2021 – Andrej Rubľov – medailón k tejto osobnosti, ktorá nám môže byť vzorom v neľahkých časoch. (P. Grečo)

6. august 2021- Ospravedlňte sa, Slováci, husi gágajú a zlodej kričí – chyťte zlodeja! – (M. Vyšná)

6. august 2021 – Protiruské a protislovanské ťaženie v kontexte anglosaskej geopolitiky – autor reaguje na systematické mediálne ťaženie protiruskej propagandy a oslabovanie slovanskej vzájomnosti. (P. Grečo)

4. august 2021 – Politický boj o slovenské etnoregióny – (M. Vyšná)

2. august 2021 – Protesty a Nové slobodné Slovensko – Vysielanie Slobodného vysielača – relácia „Vzdelávanie pre dospelých časť 259″ moderujú Jozef Fila (člen Združenia slovenskej inteligencie) a Dagmar W. Kvapilíková. Hostia: p. Vítová, Dr René Balák PhD (čestný člen Združenia slovenskej inteligencie), Mgr. Pavol Kováčik.

27. júl 2021 – Stanovisko Združenia slovenskej inteligencie k osočovaniu MUDr. Jána Lakotu, CSc. pracovníkmi BMC SAV – Združenie slovenskej inteligencie protestuje proti účelovým vyjadreniam, zavádzaniu a klamstvám zo strany signatárov stanoviska Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied na margo vyjadrení nášho člena, MUDr. Jána Lakotu, CSc. (predsedníctvo ZSI)

15. júl 2021 – Výber informačných zdrojov a vplyv médií na ľudskú myseľ – Dr. René Balák, PhD. v TV Slovan 15. júla 2021

13. júl 2021 – Protest na hraničnom priechode Čunovo – Rajka dňa 9. 7. 2021 – reportáž z protestu na hraničnom priechode Čunovo – Rajka (R. Čatloš)

13. júl 2021 – „Varujte sa pastiera, ktorého vlci chvália“ (Homília vdp. farára Igora Gajdoša vo farskom kostole vo Veľkých Kostoľanoch na sviatok svätých Cyrila a Metoda 5. júla 2021) – Napriek tomu, že riadiace cirkevné štruktúry sa podriadili absurdným, pseudohygienickým opatreniam, ktoré viac alebo menej aktívne pomáhajú aj presadzovať medzi veriacich, stále sa nájdu statoční kňazi, ktorí sa odvážia v Božích chrámoch povedať Pravdu. (úvod a titulky M. Lacko, kázeň I. Gajdoš, prepis A. Čulen)

12. júl 2021 – Cyril a Metod trochu inak. Nielen z pohľadu slovensko-maďarských vzťahov – Relácia Vzdelávanie pre dospelých v Slobodnom vysielači venovaná sviatku Cyrila a Metoda z viacerých pohľadov. (M. Vyšná + ďalší dvaja hostia)

12. júl 2021 – Sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa PZ npor. Stanislava Tonku zo dňa 16. 6. 2021 pod ČVS:ORP-375/SMV-B1-2021 (obvinenie F. Vnuka zo spochybňovania holokaustu v relácii k Veci v Rádiu Slovensko) (B. Čech, I. Serváček, M. Lacko)

9. júl 2021 – Dať, alebo nedať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 – MUDr. Ján Lakota, CSc. v TV Slovan 9. júla 2021

5. júl 2021 – Slovensko po Covide-19 – Vysielanie Slobodného vysielača relácia „Vzdelávanie pre dospelých časť 255“ téma “ Život na Slovensku po Covide 19“ moderujú Dagmar Kvapilíková Waissabelová a Jozef Fila. Hosť Dr. René Balák PhD., + ďalší hostia

2. júl 2021 – Podaný podnet na preskúmanie skutočností nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôsť k porušeniu viacerých zákonov (vztyčovanie vlajky v Dunajskej Strede) – Podaný na okr. prokuratúru v DS (Ľ. Gunčaga)

28. jún 2021 – Odhaľovanie Pamätnej tabuľe Antona Hlinku v rodnej obci – V nedeľu 27. júna 2021 bola vo Valaskej Belej (okres Prievidza) odhalená pamätná tabuľa Antonovi Hlinkovi SDB. Jedným z hlavných iniciátorov tejto udalosti bol Martin Lacko.

28. jún 2021- Kontinuálny výsmech pravdy a spravodlivosti – V článku pod názvom “Výsmech pravdy a spravodlivosti” rezonujú idey, ktoré porovnávájú antickú biblicko-teologickú a filozoficko-etickú múdrosť s neoliberálnymi pseudo-hodnotami, za ktorými je bez nadsádzky už len veľké prázdno dehonestujúce ľudskú dôstojnosť(H. Hrehová)

25. jún 2021- Stanovisko združenia slovenskej inteligencie k protipandemickému zákonu – stanovisko a zároveň vyjadrenie obáv zo smerovania Slovenskej republiky k totalite (členovia ZSI)

22. jún 2021 – Diskusia s odborníkmi na tému očkovania v TV Slovan 22. júna 2021 – Združenie slovenskej inteligencie zastupujú MUDr. Ján Lakota, CSc. a Dr. René Balák PhD.

5. jún 2021 – Odhalenie sochy martýra Štefana Mikuša v Doľanoch – V sobotu 5. júna 2021 bola v Doľanoch (okres Pezinok) odhalená roľníka Štefana Mikuša (1859 – 1921). Tento jednoduchý slovenský človek, roľník, rodák z Ratkoviec pri Leopoldove, kde je aj pochovaný, sa stal známym tým, že svoj život obetoval za Andreja Hlinku (M. Lacko)

1. jún 2021 – MUDr. Ján Lakota, CSc. v TV Slovan 1. júna 2021 – Medzinárodný Deň detí, deti a vakcinácia v súvislosti s ochorením COVID-19.(J. Lakota)

28. máj 2021 – Táto vakcína je veľká neznáma a nevieme, čo sa s človekom v priebehu mesiacov udeje – Rozhovor s J. Lakotom pre reportáž Reportéri v RTVS 24.5.2021 (J. Lakota)

23. máj 2021 – Plánovaný separatizmus pre územie „Južné Slovensko“. Nové programové vyhlásenie vlády SR – príspevok do Hlavných správ, Slovenských národných novín  a na www.zsi.sk. Nebezpečenstvá autonómnych prvkov v PVV – menšinové samosprávy, druhý štátny jazyk – maďarčina, zákon o národnostných menšinách, používanie maďarských symbolov v SR a plánovaná kultúrna diverzita. (Margaréta Vyšná)

17. máj 2021 – Nástrahy menšinových práv. Nové programové vyhlásenie vlády SR. Relácia v Slobodnom vysielači venovaná Programovému vyhláseniu vlády SR na roky 2021 – 2024. (Margaréta Vyšná)

15. máj 2021 – Živé múzeum slovenskej a slovanskej identity – Reportáž pojednáva o unikátnom projekte farnosti Vyšný Slavkov. Miestny farár Donát Čarnogurský rozvíja dedičstvo otcov sv. Cyrila a Metóda pútavým a invečným spôsobom, ktorý osloví každú vekovú kategóriu. Navštíviť toto miesto ozajstným zážitkom (P. Grečo).

10. máj 2021 – Vyjadrenie k odpovedi Rady pre vysielanie a retransmisiu na sťažnosť k relácii Slovenský panteón o Andrejovi Hlinkovi – ZSI preto zásadne nesúhlasí s obmedzovaním slobody prejavu a preto bude naďalej reagovať sťažnosťami na podobné jednostranné pretláčanie nepravdivých výrokov bez možnosti konfrontácie s iným názorom (J. Tóth)

9. máj 2021 – Deň matiek 2021 – Príhovor k Dňu matiek na Námestí slobody v Bratislave (K. Čechová)

7. máj 2021 – VECI VEREJNÉ V ČASE KRÍZY POLITICKÝCH AUTORÍT – Verejným činiteľom v 21. storočí priveľmi chýbajú vlastnosti, ako sebareflexia, sebakritika, morálna zodpovednosť, ospravedlnenie sa za spôsobené morálne prečiny, za politické aj ľudské omyly a chyby, kultúra správania a slušnosť v používaní jazykových prostriedkov (H. Hrehová)

4. máj 2021 – Začína sa najrizikovejšia etapa sčítania – dosčítavanie obyvateľov. IV. časť. Z hľadiska rozhodovania sa o národnosti tu môže dochádzať aj k manipuláciám, najmä v sociálnych zariadeniach a marginalizovaných skupinách obyvateľstva. Príspevok do Hlavných správ a na www.zsi.sk. (M. Vyšná, E. Rechtorisová)

3. máj 2021 – Tomáš Morus – nebezpečná spomienka na Ukrižovaného – Zrak sveta sa v týchto dňoch upieral do Spojeného kráľovstva. V tejto eseji autor poukazuje na silu charakteru významného renesančného vzdelanca a mučeníka, lorda Thomasa Mora, ktorý sa spolu s biskupom Fisherom vzopreli tyranii Henricha VIII. Aj dnes sa ukazuje aktuálnosť svedectva týchto gentlemanov, pretože sme vystavení kolektívnemu súhlasu s absurditou (P. Grečo).

3. máj 2021 – Papierové hlavy a prasacie rypáky – V tejto eseji autor porovnáva davové a vynútené správanie v časoch socialistickej totality s dnešným správaním sa počas nastupujúcej globálnej totality pod rúškom pandémie. Ukazuje v nej poníženie nášho národa. Podáva východiská z tejto reality prostredníctvom obnovy duchovného princípu (P. Grečo).

29. apríl 2021 – Ústava Slovenskej republiky – krátke zhodnotenie dodržiavania niektorých ústavných zákonov aj samotnými predstaviteľmi štátu (B. Čech)

22. apríl 2021 – Podnet zaslaný GP SR ohľadom relácie K veci odvysielanej dňa 12. 4. 2021 o 18.30 h., v Rádiu Slovensko – podnet zaslaný Generálnej prokuratúre SR s návrhom na prešetrenie, či nedošlo k spáchaniu trestných činov v súvislosti s osobou Františka Vnuka (B. Čech, M. Lacko, I. Serváček, M. Vyšná, Ľ. Gunčaga)

22. apríl 2021 – Sťažnosť proti relácii K veci odvysielanej dňa 12. 4. 2021 o 18.30 h., v Rádiu Slovensko – sťažnosť zaslaná Rade pre vysielanie a retransmisiu ako podnetu na prešetrenie za ohováranie Františka Vnuka (B. Čech, M. Lacko, I. Serváček, M. Vyšná, Ľ. Gunčaga)

17. apríl 2021 – Slovensko bez slovenského národa? Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Relácia v Slobodnom vysielači. Pri príprave sčítania, samotnom sčítaní a vo vyhodnocovaní výsledkov nastali z hľadiska národno-štátnych záujmov celkovo štyri vážne zlyhania. Existuje však ešte možnosť na zvrátenie tohto riskantného smerovania. (M. Vyšná, E. Rechtorisová)

14. apríl 2021 – Rádio Slovensko obvinilo renomovaného historika zo „spochybňovania holokaustu“ – Reakcia na obvinenie historika Františka Vnuka v Rádiu Slovensko (B. Čech, M. Lacko, I. Serváček, M. Vyšná)

11. apríl 2021 – Štátna reprezentácia Slovenskej republiky už nepotrebuje slovenský národ. Príspevok do Hlavných správ  a na www.zsi.sk. Štátne orgány nepodporili v SODB obyvateľov hlásiacich sa k slovenskej národnosti ani jedným centom, ani jediným plagátom alebo videom. Zato finančná, mediálna a informačná podpora pre prihlásenie sa k národnostným menšinám bola štedrá. (M. Vyšná, E. Rechtorisová)

10. apríl 2021 – Poďakovanie mestu Ružomberok – poďakovanie primátorovi mesta Ružomberok a všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na udelení a odovzdaní Ceny Andreja Hlinku prof. Františkovi Vnukovi (B. Čech, M. Lacko, I. Serváček, M. Vyšná)

9. apríl 2021 – Vznik nového občianskeho združenia ako pokračovateľa ideí združení KORENE – verejný článok o chronológii vzniku nového združenia Združenie slovenskej inteligencie (M. Vyšná, B. Čech, M. Lacko, I. Serváček, V. Hornáček)

8. apríl 2021 – Blahoželanie Františkovi Vnukovi k životnému jubileu 95 rokov – (členovia ZSI)

8. apríl 2021 – František Vnuk – požehnaných 95 rokov – zhrnutie tvorby jedného z najväčších slovenských historikov Slovenska pri príležitosti jeho životného jubilea 95. rokov (M. Lacko)

3. apríl 2021 – Požehnané veľkonočné sviatky – prianie a vyprosenie od p. profesorky Hrabovec

3. apríl 2021 – Založenie občianskej iniciatívy – Vlastenecký dohľad nad sčítaním obyvateľov 2021 – návrh, iniciátor, kooridnátor OI – Margaréta Vyšná. Cieľom OI je najmä dohliadať na SODB 2021, navrhovať riešenia určených na realizáciu sčítania a vyhodnocovania, najmä z hľadiska národnosti a riešení (M. Vyšná)

31. marec 2021 – Antropologický optimizmus a biblický dynamizmus Jozefa Leščinského – filozoficko-teologický nekrológ za profesorom a kultúrnym dejateľom Jozefom Leščinským (P. Grečo)

31. marec 2021 – Naozaj spôsobuje človek otepľovanie planéty? – Bojom proti klimatickým zmenám sa nič nedosiahne, pretože nevieme prečo a ako zmeny nastávajú (J. Lakota)

30. marec 2021 – Emília Hrabovec o Štefanovi B. Romanovi – zakladateľovi Svetového kongresu Slovákov – Dňa 26.3.2021 bol v relácii Nočná pyramída zverejnený rozhovor s Prof. Dr. phil. Emíliou Hrabovec, ktorá rozprávala o zakladateľovi a predsedovi Svetového kongresu Slovákov, priateľovi dvoch pápežov, budovateľovi slovenskej katedrály v Kanade a veľkom obrancovi slovenského práva na rovnoprávnosť a vlastný samostatný štát Štefanovi B. Romanovi pri príležitosti blížiacej sa storočnice jeho narodenia (E. Hrabovec)

29. marec 2021 – Oslovovali sme sa bratia a sestry – Spomienka na prof. Richarda Marsinu, ktorý nás navždy opustil 25. marca 2021 vo veku nedožitých 98 rokov (M. Lacko)

24. marec 2021 – JEDNODUCHOSŤ – NEMODERNÁ CNOSŤ – Jednoduchosť je spôsobom myslenia aj konania, ktoré sa páči Bohu aj ľuďom, pretože je štýl natoľko prirodzený, že v nikom nevyvoláva nevôľu, nikoho neruší, nikoho neprovokuje a ani nepohoršuje (H. Hrehová)

19. marec 2021 – Stručná chronológia slovenského národného hnutia (1989 – 1992) – zhrnutie najdôležitejších udalostí národného hnutia (M. Lacko)

11. marec 2021 – Podvody s identitami. Prečo sa prihlásiť za Slováka? III. časť. Relácia v Slobodnom vysielači. Po krátkom, ale prudkom politickom boji tesne pred spustením sčítania zostala v sčítaní obyvateľov platná možnosť uviesť si dve národnosti. Prebieha intenzívna národnostná kampaň so zavádzajúcimi a klamlivými informáciami výdatne podporovaná nielen Budapešťou, ale aj viacerými štátnymi rezortmi a inštitúciami v neprospech obyvateľov slovenskej národnosti na národnostne zmiešaných územiach Slovenska. (M. Vyšná, E. Rechtorisová)

9. marec 2021 – 14. marec: Bol, ale radšej o tom nehovorte… 14. marca 1939, o 12. hodine a 7. minúte, teda pred 82 rokmi, zrodil sa prvý štát Slovákov v ich moderných dejinách. (M. Lacko)

8. marec 2021 – Démon súhlasu, strata sebaúcty a ich prekonanie –  Autor porovnáva súčané poníženie nášho národa vlastnými potentátmi s dobou počas SNP. Vodítkom je dielo D.Tatarku: Prvý a druhý úder.  V eseji však hľadá aj východisko z tejto beznádeje a stratenej sebaúcty v kráse a tvorbe, ktoré spasia svet (Dostojevskij a Berďajev). (P. Grečo)

28. február 2021 – Morálna povinnosť a morálna zodpovednosť – Bez morálnych osobností a zodpovednosti niet pokroku v ľudskom spolužití (H. Hrehová)

20. február 2021 – 20. február 1951 – výkričník i otázniky – 70. výročie popravy troch členov Bielej légie (M. Lacko)

19. február 2021 – VEREJNÁ VÝZVA Vláde SR, Etickej komisii Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR – Predstavitelia Združenia slovenskej inteligencie, ktorým nie je ľahostajná epidemiologická situácia a s ňou súvisiaca činnosť vyššie uvedených štátnych inštitúcií, zasielajú túto výzvu (R. Balák)

16. február 2021 – PRAVDA, DOBRO, LÁSKA – PILIERE MORÁLNEHO ŽIVOTA – Život na zemi nie je a ani nebude večný, ale môže byť dobrý aj krásny, ak si v ňom dokážeme ceniť pravdu, zveľaďovať dobro a lásku (H. Hrehová)

12. február 2021 – MUDr. Lakota: Masové testovanie je nezmysel. Vlna prichádza pravidelne 4-8 týždňov po ňom – Hovoriť o „priepustke“ na dobu 14 dní svedčí o ignorovaní zásad epidemiológie a infekčného lekárstva…(J. Lakota)

12. február 2021 – Protest proti relácii dehonestujúcej slovenský národ – Protest zaslaný riaditeľovi RTVS na margo relácie Slovenský panteón, v ktorej sa producent snaží podkopávať národnú identitu Slovákov (B. Čech)

12. február 2021 – Ako sa dať sčítať? Plagát k SODB. (M. Vyšná, E. Rechtorisová, V. Hornáček)

11. február 2021 – Trojaké pokúšanie Ježiša na púšti a Veľký inkvizítor – v článku autor aktualizuje známu pasáž Matúšovho Evanjelia v kontexte postmoderného človeka (P. Grečo)

11. február 2021 – Z his-tórie FED-u (4) – Je dobré, že ľudia nechápu náš bankový systém, pretože ak by tomu tak bolo, som presvedčený, že do rána vypukne revolúcia /Henry Ford/. (J. Fila)

10. február 2021 – Problematika Cirkvi a vakcinácia – Autor skúma teologicko-historické príčiny, prečo oficiálne vedie RKC bezvýhradné podporuje nový tvoriaci sa svetovládny režim, ktorý vzišiel z tzv. pandémie (P. Grečo)

9. február 2021 – Poriadok alebo chaos? – Máme v dnešnej spoločnosti poriadok alebo chaos. Hľadanie príčin stavu v dnešnej nemorálnej spoločnosti (H. Hrehová)

7. február 2021 – Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2021. Prečo sa prihlásiť za Slováka? II. časť. Relácia v Slobodnom vysielači. Okolo sčítania obyvateľstva a možnosti uvádzania národnosti sa rozbehla nevídaná diskusia. Jadrom sporu je dosiaľ platná možnosť uviesť si pri sčítaní po prvýkrát dve národnosti. Ako sa zdá, opäť rozhodujú cudzie záujmy a určite nie v prospech slovenského národa. (M. Vyšná, E. Rechtorisová)

3. február 2021 – Na Slovensku začala kampaň – Článok poukazujúci na nezmyselnosť opatrení zavedených vládou SR (J. Lakota)

2. február 2021 – Slovensko sa prebúdza! Nasmerujme ho na cestu záchrany, zvrchovanosti a prosperity! – Nie je našim zámerom trieštiť pronárodnú scénu, ale ideovo a programovo vyzbrojiť tých, ktorým záleží na osude Slovenska a jeho budúcej prosperite…(P. Kohút)

2. február 2021 – Z his-tórie FED-u (3) – Ako funguje FED? (J. Fila)

30. január 2021 – Ďakovný otvorený list vláde SR a jej prisluhovačom – Poďakovanie členom vlády SR a ich pomocníkom za otváranie očí tým, ktorí dodnes nepochopili (B. Čech)

29. január 2021 – Slováci si budú môcť po prvýkrát priznať dve národnosti. Rozhodli zástupcovia menšín a menšinových orgánov a slovenské štátne orgány súhlasili. Príspevok do Hlavných správ a na www.zsi.sk. Štatistický úrad SR rozhodol, že Slováci si v nastávajúcom sčítaní obyvateľstva budú môcť uviesť aj druhú národnosť. Predpokladáme, že sa podvolil politickému tlaku, najmä Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. (M. Vyšná, E. Rechtorisová)

26. január 2021 – Z his-tórie FED-u (2) – Dňa 4. júna 1963 podpísal John F. Kennedy prezidentské nariadenie  označené ako Executive Order Number 11110. Rušil ním nariadenie 10289 ktoré stálo za zrodom FEDu 23. decembra 1913… (J. Fila)

19. január 2021 – Bill Nohavica – Satirický článok na margo kariéry a  všeodbornosti Billa Gatesa (J. Lakota)

18. január 2021 – Nová pružno-mäkká totalita a paralýza vzdelania a kultu – autor v eseji popisuje vniknutú situáciu po vyhlásení „pandémie“ ako novú pružno-mäkkú totalitu. Naznačuje aký má dopad na vzdelanie a tiež skúma podiel cirkevných štruktúr (vzhľadom na slovenské reálie) na jej prevádzke. (P. Grečo)

11. január 2021 – Morálne princípy a ich nadčasovosť – Morálka SK podľa Dekalógu (H. Hrehová)

11. január 2021 – Z his-tórie FED-u (1) – Jeden z dôležitých podsystémov v riadiacich procesoch sociálneho supersystému je monetárny systém. Kto ho kontroluje má v rukách „Archimedov“ pevný bod. Vieme kto to je ? (J. Fila)

10. január 2021 – Pohreb generála Lučanského – zopár dojmov účastníka  – krátka reportáž z pohrebu bývalého prezidenta Policajného zboru SR v Štrbe zo dňa 8. 1. 2021 (M. Lacko)

10. január 2021 – Za vakcíny, či za život? – V relácii sám sebe lekárom v rádiu Slobodný vysielač Dr. René Balák rozpráva o vakcinácii proti chorobe COVID-19

10. január 2021 – Stanovisko Združenia slovenskej inteligencie k očkovaniu proti COVID-19 – stanovisko pre širokú aj odbornú verejnosť, v ktorom vyzývame na zodpovedné rozhodnutie, ktoré môže byť jedným z najdôležitejších v živote (ZSI).

8. január 2021 – Sčítanie obyvateľstva 2021. Prečo sa prihlásiť za Slováka? I. časť. Relácie v Slobodnom vysielači. Počet Slovákov klesol od sčítania obyvateľstva v roku 2001 o 5 %, teda približne o 300 tisíc, čo je výrazný pokles za posledných viac ako tridsať rokov . Dnes žije na Slovensku menej ako 4 a pol milióna obyvateľov slovenskej národnosti. Priznaním si viacnárodnostnej identity môže počet príslušníkov slovenského národa klesnúť ešte dramatickejšie. (M. Vyšná, E. Rechtorisová)

7. január 2021 – Kreón, generál a štátny terorizmus – V eseji pod vplyvom nedávnych tragických udalostí a nevyjasnenej smrti bývalého prezidenta PZ SR skúma neblahú činnosť štátu voči osobe a slobode človeka na základe filozofie existenciálneho personalizmu (P. Grečo)

30. december 2020 – Otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky – otvorený list, v ktorom poukazujeme na chyby a žiadame nápravu riadenia štátu v súvislosti s ochorením covid-19. (ZSI)

30. december 2020 – Aká je národná stratégia očkovania a čo o liečive na očkovanie prezrádza ŠÚKL? – komentár k najnovším dokumentom vydaným ministerstvom zdravotníctva a ŠÚKL (B. Čech)

28. december 2020 – Odpoveď hovorcovi KBS na tzv. dezinformačné médiá – odpoveď hovorcovi KBS Martinovi Kramarovi, ktorý 21.12.2020 „vyhodnotil“ dezinformačnosť niektorých médií (P. Grečo)

23. december 2020 – Štúdia dopadu COVID-19 na ciele udržateľného rozvoja – článok o riadení krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 smerujúci k naplneniu AGENDY 2030 (R. Čatloš)

23. december 2020 – Slovensko a Vianoce – predvianočné zhodnotenie spoločensko-politickej situácie na Slovensku a výzva na kritické uvažovanie (J. Lakota)

22. december 2020 – Veľký advent človeka a sveta – Reflexia na konci adventného obdobia o jeho pravom význame v kontexte dejín a aktuálneho diania. (P. Grečo)

21. december 2020 – Vianočné a novoročné posolstvo Združenia slovenskej inteligencie (Združenie slovenskej inteligencie)

21. december 2020 – Realisticky o etike a morálke v slovenskej spoločnosti – článok o príčinách straty morálky v spoločnosti a návod na zmenu (H. Hrehová)

16. december 2020 – Svetlo na konci tunela a mládežnícka propaganda – článok o ďalšej forme propagandy na Slovensku a akú formu vymyslela WHO, aby  vakcinácia proti Covid-19 bola v spoločnosti prijateľnejšia (B. Čech)

14. december 2020 – Národnostné vzťahy. Dobré vzory pre spoločnosť – Relácia v Slobodnom vysielači Vzdelávanie pre dospelých 227 o návrhu riešení národnostných sporov (M. Vyšná, R. Čatloš + ďalší hosť)

12. december 2020 – Národnostné vzťahy. Dobré vzory pre spoločnosť. Relácia v Slobodnom vysielači. Dobré vzory sú rovnako poučné, ako konflikty. Model pre úspešný slovenský postoj môže byť aj NÁVRH RIEŠENIA SPORU  – REALIZÁCIA – ÚSPEŠNE VYRIEŠENÝ SPOR – VYVODENIE ZODPOVEDNOSTI (TREST)  – PREVENCIA – POUČENIE. (M. Vyšná, R. Čatloš + ďalší hosť)

11. december 2020 – Očkovanie proti chrípke a COVID-19 – článok o imunitnom systéme človeka, jeho reakcie na nový druh vakcín a možné nežiadúce následky (J. Lakota)

11. december 2020 – Združenie slovenskej inteligencie – bolo zaregistrované na MV SR ako občianske združenie

10. december 2020 – Hagia Sofia a „zbližujúci sa“ islam – článok o základných zdrojoch islamizácie a opis tohto politicko-náboženského násilnického systému (P. Grečo)

10. december 2020 – Akceptácia vakcín je ďalšou prekážkou… – článok o tom, ako dosiahne WHO akceptovanie vakcinácie u jednotlivcov a zavádzanie propagandistických techník na ohlupovanie ľudí. (R. Čatloš)

8. december 2020 – Sila Kristovej tváre – kritický článok na margo zavádzania nutnosti prekrytia tváre zo strany vlády (P. Grečo)

3. december 2020 – Vakcíny a Slovensko – článok vysvetľujúci pôsobenie nového druhu vakcín na imunitný systém človeka (J. Lakota)

30. november 2020 – Výzva predstaviteľom Slovenskej lekárskej komory – výzva od štatutárneho zástupcu Inštitútu pre humanitnú formáciu, aby nepristúpili na ďalšie celoplošné testovanie (P. Grečo)

30. november 2020 – Vladár, strach a medicína v jeho službách – porovnanie udalostí z dejín so súčasnosťou a vystríhanie pred nesprávnym konaním, z ktorého sme už mali byť poučení (P. Grečo)

26. november 2020 – Povinná vakcinácia proti COVID-19 ….. realita, alebo fikcia? – článok poukazujúci na plány svetových „elít“, ktorých účinným nástrojom je Svetová zdravotnícka organizácia. (B. Čech)

25. november 2020 – Redakcia SME vyrába fašistov a nacistov rýchlejšie ako Stalin – kritický článok na margo tzv. demokratických médií, ktoré cenzurujú názorových oponentov (Ľ. Gunčaga)

18. november 2020 – 17. november 2020 – namiesto osláv protesty – krátka reportáž z účasti na protestoch 17.11.2020 s fotodokumentáciou (M. Vyšná)

16. november 2020 – Stanovisko Združenia slovenskej inteligencie ku Dňu boja za slobodu a demokraciu – zhodnotenie a odporúčania po 31 rokoch tzv. demokracie na Slovensku (B. Čech, V. Bizoň, M. Lacko, I. Serváček, M. Vyšná)

13. november 2020 – Národná a územná suverenita. Reálne riziká ohrozenia suverenity. Relácia v Slobodnom vysielači Vzdelávanie pre dospelých 223 o tom, ako zvrátiť ohrozovanie suverenity slovenského národa. (M. Vyšná + 2 ďalší hostia)

12. november 2020 – Všetkým obyvateľom Slovenska! – výzva na spoločný postoj a hlasné zaujatie stanoviska proti zlu (J. Lakota)

6. november 2020 – Zabráňme liberálnej diktatúre – zhodnotenie celosvetového stavu spoločnosti a výstrahy pred nastupujúcim totalitným režimom (P. Kohút)

6. november 2020 – Čítajte pozorne, zvažujte zodpovedne, rozhodujte múdro! – Otvorená výzva samosprávam s odporúčaním a naliehaním na zodpovedné rozhodovanie pred 2. kolom celoplošného testovania. (B. Čech za Združenie slovenskej inteligencie)

5. november 2020 – Protest historikov voči glorifikácii 28. októbra a jeho uzákoneniu ako štátneho sviatku SR – vyslovenie ostrého nesúhlasu slovenských historikov s aktuálnou situáciou a žiadosť o zjednanie nápravy. (M. Lacko + ďalší 4 historici)

4. november 2020 – List Putinovi a Trumpovi – zaslanie listu dvom predstaviteľom svetovým mocností o dianí na Slovensku v súvislosti s celoplošným testovaním na Covid-19 (J. Lakota)

3. november 2020 – Boli ste sa dať testovať? – Hľadanie súvislostí medzi nadnárodnými korporáciami a dianím na Slovensku a poukazovanie na obavy z rizík spojených s testovaním a následnou plánovanou vakcináciou. (B. Čech)

31. október 2020 – Sviečkové zhromaždenia za odvrátenie pandémie strachu a za náboženskú slobodu – kritické hodnotenie vlády za zvládanie súčasnej situácie a návrh na povzbudenie a vnesenie nádeje do budúcnosti (P. Grečo)

29. október 2020 – Stanovisko k aktuálnej situácii a celoplošnému testovaniu na ochorenie Covid-19 – (B. Čech, I. Serváček, M. Vyšná, R. Čatloš, P. Kohút, E. Rechtorisová, T. Schlosser, J. Filla, D. Knapec, M. Horváth, R. Pudmericky, P. Grečo)

18. október 2020 – Nebezpečné dvojité občianstvo. Pripravený je vládny návrh o dvojitom občianstve – Relácia v Slobodnom vysielači Vzdelávanie pre dospelých 219 o nebezpečenstve pripravovanej novely zákona. (M. Vyšná + 2 ďalší hostia)

17. október 2020 – Absurdné obvinenie Kulturblogu za tričká s J. Tisom – ďalší kritický článok o zneužívaní štátnej moci proti názorovým oponentom (Ľ. Gunčaga)

17. október 2020 – Ako sa cielene priblížiť k pravde? Článok – popis fungovania ekonomiky (J. Husár)

14. október 2020 – Čo sa deje ? Čo robia s ekonómiou politici? Článok o ekonomike v EÚ (J. Husár)

11. október 2020 – Nové súradnice nášho fungovania. Článok – vyjadrenie k ekonomickému obsahu vládou prezentovaného plánu obnovy (J. Husár)

11. október 2020 – Armagedon v plnom prúde. Článok – pohľad na celosvetové dianie (P. Kohút)

5. október 2020 – Nerozozná dobré od zlého. Článok o ekonomike v EÚ (J. Husár)

1. október 2020 – Verejný protest Združenia slovenskej inteligencie voči nekalým praktikám NAKA. Protest proti zneužívaniu organizačnej zložky PPZ NAKA proti Jánovi Pastuszekovi a projektu Kulturblog. Protest bol zaslaný všetkým 150 poslancom NR SR prostredníctvom e-mailu (M. Lacko, B. Čech, I. Serváček, M. Vyšná)

28. september 2020  – Kto riadi ekonomiky? Článok o ekonomike v EÚ (J. Husár) 

18. september 2020  –  „Je štátny jazyk dominantný?“ IV. Štátny jazyk vs. menšinové jazykyIV. časť relácie v rádiu Slobodný vysielač (M. Vyšná + ďalší hosť) 

17. september 2020  – Lepšie mlčať minútu v živote, ako pre minútu stratiť vážnosť…  článok – tragikomický zážitok  (B. Čech)  

16. september 2020 –  EÚ potrebuje ekonomickú sústavu riadenia. Článok o ekonomike v EÚ (J. Husár)