Podporte nás

Vážení priatelia. Naše občianske združenie je založené na dlohodobej tradícii svojich predchodcov, ktorí vykonávali verejnoprospešnú činnosť v oblasti skultúrňovania našej spoločnosti a posilňovania jej sebavedomia, čoho dôkazom sú desiatky odborných seminárov a konferencií, vyše 50 publikácií so zameraním na prezentáciu hodnôt slovenského kultúrneho dedičstva Slovákov, ako starobylého a zároveň moderného kultúrneho a historického národa tvorcov hodnôt, ktoré sa od počiatku našich dejín podieľali na skultúrňovaní a zvyšovaní civilizačnej úrovne Európy a sveta.

Veľmi nás teší, keď si čoraz väčšie množstvo Slovákov začína uvedomovať dôležitosť činnosti nášho združenia, ktorého členovia sa neboja vysloviť, písať, pracovať, ale aj žiť podľa pravidiel, ktoré nie sú identické s pretláčanými pravidlami narušených jedincov a chorej časti spoločnosti, bez štipky zodpovednosti k vlastným deťom a vlasti.

Vážime si statočnosť každého, kto sa nebojí verejne prezentovať svoje myšlienky aj napriek šikanovaniu a nálepkovaniu zo strany rôznych “osobností”, oligarchiou platených zahraničných médií a iných mocenských skupín.

Radi sa odvďačíme za Vašu podporu:

Tričká s podobizňami slovenských osobností

Naša činnosť je závislá od dobrovoľnej angažovanosti a práce členov, sympatizantov a podporovateľov. Často však je naša činnosť spojená aj s potrebou finančných zdrojov na rôzne projekty.

V rámci Celonárodného obrodenia by sme radi poskytli aktívnym národovcom tričká s portrétmi historických osobností s ich stručnými charakteristikami a výrokmi. Tieto osobnosti, ktoré výrazne prispeli k formovaniu slovenského národa sú dnes na podnet rôznych záujmových skupín účelovo čoraz intenzívnejšie dehonestované a vedecká odborná diskusia bez predpojatosti a so zachovaním plurality názorov sa úplne z verejného mediálneho priestoru vytratila. Preto sme sa rozhodli podnietiť diskusiu medzi širokým názorovým spektrom historikov, ale aj verejnosti a týmto spôsobom vzbudiť záujem najmä mladšej generácie o objektívne vyhodnotenie historických udalostí, ktoré mali vplyv na slovenské dejiny. 

Tričko pošleme každému prispievateľovi, ktorý podporí činnosť Združenia slovenskej inteligencie darom minimálne 25 Eur na účet 2601930296/8330 s uvedením mena a priezviska a na e-mailovú adresu podpora@zsi.sk napíše meno a adresu, kam tričko pošleme. V správe nezabudnite uviesť veľkosť trička (S, M, L, XL, XXL), pohlavie (muž/žena) a meno osobnosti s heslom. Detaily môžete overiť na vyššie uvedenej emailovej adrese.

Publikácie vydané Združením slovenskej inteligencie

Združenie slovenskej inteligencie vydalo v novembri 2021 so zvolením autora už 3. vydanie publikácie Mať svoj štát znamená život – POLITICKÁ BIOGRAFIA ALEXANDRA MACHA od jedného z najznámejších slovenských historikov – Františka Vnuka.

V tejto knihe sa František Vnuk zaoberá jednou z najrozporuplnejších postáv prvej Slovenskej republiky Alexandrom Machom, ktorý bol po druhej svetovej vojne retribučným Národným súdom odsúdený na 30-ročné väzenie. Vykonštruovaný obraz dejín, ktorý nám zanechal totalitný režim, vykresľoval pôsobenie Alexandra Macha výhradne v negatívnom obraze.
Biografia Alexandra Macha z pera Františka Vnuka podáva čitateľovi množstvo neznámych faktov nielen o Alexandrovi Machovi, ale aj o zložitom období druhej svetovej vojny a o vzniku a rozpade prvej Slovenskej republiky. Napriek 30-ročnému odstupu od pádu totalitného režimu je slobodná verejná diskusia o týchto témach aj v súčasnom politickom systéme potláčaná. Má vari niekto obavy, že sa na základe argumentov v diskusii začne meniť verejná mienka?

Viac o knihe sa dozviete tu.

Knihu môžete od nás dostať, ak podporíte činnosť Združenia slovenskej inteligencie darom minimálne 25 Eur na účet 2601930296/8330 s uvedením vášho celého mena a na emailovú adresu podpora@zsi.sk napíšete meno a adresu, kam a akú knihu pošleme.


Kniha príhovorov, či skôr posolstiev slovenského vedca, vzdelanca, bioetika, teológa, národovca, no predovšetkým úprimného, čestného a odvážneho človeka, ThDr. Reného Baláka, PhD. – čestného člena Združenia slovenskej inteligencie je prepisom jeho videí, ktoré pravidelne zverejňoval a prihováral sa tak všetkým slovenským občanom i všetkým ľuďom dobrej vôle.

Tieto posolstvá nie sú len obyčajnými monológmi, ale buditeľskými prejavmi a snahou o nadviazanie dialógu so všetkými, ktorí majú otvorenú myseľ a ktorým záleží na budúcnosti svojich ďalších generácií. Presvedčivo opisuje deštrukčné procesy, ktorými naši zvolení zástupcovia podkopávajú najpevnejšie piliere už nalomenej spoločnosti a nielenže poukazuje na chyby, ale ponúka aj návod, ako sa z tejto situácie dostať.

Knihu Drahí Slováci… vám môžeme poslať, ak podporíte činnosť Združenia slovenskej inteligencie darom minimálne 20 Eur na účet 2601930296/8330 s uvedením vášho celého mena a na emailovú adresu podpora@zsi.sk napíšete meno a adresu, kam a akú knihu pošleme.


Finančné príspevky

Činnosť našich združení je možná aj vďaka príspevkom od Vás – všetkých uvedomelých ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud našich budúcich generácií. Srdečne ďakujeme a vážime si každú Vašu pomoc.

Združenie slovenskej inteligencie

Názov účtu: Združenie slovenskej inteligencie

Banka: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2601930296/8330

IBAN: SK77 8330 0000 00260193 0296

Šírenie obsahu

Vopred ďakujeme za šírenie obsahu uverejneného na našom webe prostredníctvom sociálnych sietí a emailových správ. Už len touto činnosťou ste s nami a pomáhate všetkým uvažujúcim ľuďom vytvoriť si pravdivejší obraz o historických udalostiach i súčasných pomeroch doma aj vo svete v záplave klamstiev a poloprávd médií hlavného prúdu. Pomáhate zjednotiť všetkých zodpovedných ľudí na základe morálnych hodnôt a pravdy.

 

Ďakujeme za Vašu podporu.