Hlavné aktivity 1990 – 1999

Hlavné aktivity 1990 – 1999

SSI KORENE , SKSI SLOVAKIA PLUS  A  OBNOVENÁ SNR SNR

 „Na čele zápasov v službe národu a vlasti“

Prehľad činnosti:

 30. marec 1990 – 31. 12. 1999

   30. marec 1990 – v čase vrcholiaceho sporu o názov vtedajšieho spoločného štátu (tzv. pomlčková vojna), bezprostredne  po  národnom  zhromaždení  pred SNR, kde Slováci právom žiadali (už v roku 1918 v Pittsburgskej dohode zakotvený) pravdivý a spravodlivý názov štátu Česko – Slovensko, bola v  ateliéri  akad. mal. Viliama  Hornáčka  v Bratislave  na  Benediktiho ulici č. 6 založená Spoločnosť slovenskej inteligencie KORENE.

                Ako neformálne občianske združenie národne uvedomelej slovenskej inteligencie sa SSI KORENE aktívne podieľala na najzásadnejšej premene (transformácii) slovenského národa v novodobých dejinách, ktorou sa z neslobodného objektu cudzích záujmov stal slobodný, rovnoprávny, o svojich veciach, vzťahoch a životných záujmoch  zvrchovane rozhodujúci národ a subjekt medzinárodného práva.

               Marec – apríl 1990  –  ideová  a názorová  kryštalizácia spoločnosti  a určovanie strategických  priorít  činnosti .

              7. apríl  1990 – „Sme akí sme – sme tu! Alebo opäť vyšší  záujem?“, článok            V. Hornáčka  uverejnený v študentskom týždenníku Zmena č.33/1990 
              2. máj 1990 – koncepčné stretnutie zakladajúcich členov SSI.

              9. máj 1990 – programové stretnutie členov SSI.

            15. máj 1990 – prvé  verejné  vystúpenie  akad. mal. Viliama Hornáčka  na Hviezdoslavovom nám. v Bratislave  s  básňouZa čo sa nám Slovákom prichodí hanbiť…“ ako odpoveďou na protislovenský hanopis  Sone Čechovej  uverejnený v denníku Verejnosť.  

            16. máj 1990 – ustanovujúce  stretnutie  osobností  slovenskej národnej  inteligencie, prijatie  názvu  „KORENE“  zvolenie  akad. mal. Viliama  Hornáčka  za  predsedu SSI.

            20. máj 1990 –„Za slovenčinu ako jediný štátny jazyk SR“, organizácia a propagácia celonárodného  zhromaždenia spolu s MS na Námestí SNP v Bratislave, ktorého scenár ,réžiu aj koncept  dokumentu  adresovaného   MZV  ČaSFR  Žiadosť o záväzné stanovisko“ vypracoval predseda SSI KORENE  V. Hornáček , ktorý  mal aj úvodný prejav.

            23. máj 1990 – Vyhlásenie“ na podporu zvrchovanosti Slovenska adresované poslancom SNR a členom Vlády SR,prečítané  predsedom SSI KORENE  V.Hornáčkom  v STV.   

            27. máj 1990 –zhromaždenie národných síl na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Scenár a réžia: V. Hornáček ,ktorý mal aj prejav a podiel členov SSI KORENE na kultúrnom programe (V. Hornáček, M. Laluha ,V. Baláž, F. Pohorelec).

            29. máj 1990 – „Na podporu emancipačných snáh slovenského národa“ ,vystúpenie V.Hornáčka  v STV.

              6. jún 1990 – Etika predvolebného boja“,kritické stanovisko zaslané prezidentovi ČaSFR, vládam SR a ČR a agentúre „Die Presse“ v angličtine, nemčine a v španielčine.       (Text: V. Hornáček)

  7. jún 1990 – Nemám čas maľovať“, profilový rozhovor  predsedu  V.Hornáčka  pre  noviny Slovenský národ.

            12. jún 1990 –Českému národu“, zásadné  stanovisko k štátoprávnemu usporiadaniu           „Za dve samostatné a zvrchované republiky“. Uverejnené 21. júna 1990 v týždenníku Slovenský národ a poslané do redakcie  denníka  Lidové noviny.

19. jún l990 –Vďaka po našom“, článok V. Hornáčka uverejnený v SNN.

20. jún 1990 – schválenie konečnej podobygeneračného dokumentu  Programové vyhlásenie KORENE – Spoločnosť slovenskej inteligencie“.

21. jún 1990 – V čom leží naša bieda“, článok V. Hornáčka  o ľahostajnosti slovenskej inteligencie k dôstojnému postaveniu vlastného materinského jazyka pre  noviny Smena na nedeľu aSlovo Slovákom“, článok uverejnený v týždenníku Slovenský národ.

27.jún 1990  – uznesenie SSI KORENE o príprave zákonov o slovenčine ako štátnom jazyku SR a zvrchovanosti SR (úlohy boli pridelené príslušným odborníkom z klubov SSI).

August 1990–„Deklarácia o zvrchovanosti Slovenska“,  prvý text  štátoprávneho dokumentu ako „rodného listu obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti“ (Autor textu: Doc. JUDr. Ján Cuper, CSc.)

September 199O – „ZA TÚ NAŠU SLOVENČINU“, návrh pohľadnice s pamätným kupónom na podporu „Matičného návrhu“ ústavného zákona o slovenskom jazyku ako jedinom úradnom a štátnom jazyku na území SR.(Autor návrhu: V. Hornáček, realizácia:     F. Pohorelec)

              5. október 1990 – „Celonárodné zhromaždenie na podporu tzv. matičného návrhu jazykového zákona“ na  Nám. SNP v Bratislave, ktoré prenášala STV do celej Č a SFR.  Spoluorganizovanie  SSI KORENE s MS. Scenár, réžia, vedenie zhromaždenia: V. Hornáček.

              9.október 1990 – vystúpenie V. Hornáčka s prejavom na podporu slovenčiny ako jediného  úradného a štátneho jazyka SR v relácii SRo  „Slovo má verejnosť“.

            22. október 1990 –schválenie a  zaevidovanie  Stanov SSI KORENE  na MV SR.

            25. október 1990 – „Celoslovenské zhromaždenie pred SNR pri schvaľovaní zákona o štátnom jazyku“, ktoré spoluorganizovala  SSI KORENE  s MS . Dôsledkom tohto „sporu o dôstojné postavenie nášho materinského jazyka na území našej odvekej vlasti“ bola protestná hladovka, ktorej sa zúčastnili  aj členovia KOREŇOV (scenár, réžia, vedenie 

a moderovanie z prenosového voza  SRo – V. Hornáček)

              1. november 1990– beseda členov SSI KORENE so študentmi vo vestibule internátu  Družba  v Bratislave  o nevyhnutnosti  vyhlásenia zvrchovanosti Slovenska.

 „Rýdzi ľudia“, polemická reakcia  V. Hornáčka na článok A. Ferka v denníku Smena

            28. december 1990 – Novoročné posolstvo na rok 1991“ , uverejnené v časopise HORIZONT 91 ,ktorého text napísal predseda SSI KORENE V. Hornáček.

             18.január 1991 –KORENE – slovenskí rytieri“, rozhovor Z. Beňuškovej                   s predsedom SSI KORENE V. Hornáčkom uverejnený v týždenníku Slovenský národ

            Január – máj 1991 – príprava celoslovenského sympózia  slovenskej inteligencienazvaného Slovenská veda, kultúra a ekonomika – súvislosti a perspektívy“ ( J. Pokorný,   G. Kaliská,V. Hornáček) , ktoré sa uskutočnilo 17. –19. 1991 mája v Smoleniciach. Spoluorganizovanie ,aktívna  účasť a kultúrny program členov SSI KORENE. Hlavnou témou diskusií bola zvrchovanosť Slovenska.     

  8. marec 1991 – Výzva umelcom Slovenska“ na podporu deklarácie o štátnej suverenite SR . Prijaté  v Umeleckej besede slovenskej. (Návrh textu : V. Hornáček)

11. marec 1991 – Celonárodné zhromaždenie na podporu Deklarácie o štátnej            suverenite SR na  Nám. SNP v Bratislave , iniciované SSI a spoluorganizované s MS.

13. marec 1991 – beseda so študentmi SVŠT v Aule maxima o zvrchovanosti SR.

26. marec 1991 –  osobné predloženie spoločného  návrhu „Deklarácie o štátnej suverenite Slovenskej republiky“ predsedovi SNR  .(KORENE s ďalšími občianskymi združeniami a MS)

10. apríl 1991 – osobné  predloženie  spoločného návrhu Deklarácie o štátnej suverenite Slovenskej republiky“ predsedovi Vlády SR. ( KORENE spolu s predstaviteľmi ďalších  občianskych združení  a MS).

28. apríl 1991 – Úlohy slovenskej inteligencie v sebaurčovacom procese vlastného národa“,  vystúpenie  predsedu  SSI  KORENE  V.Hornáčka v relácii  SRo „Živé slová“.

Apríl – jún 1991  – priama účasť SSI KORENE na koncipovaní programu HZDS  „presadzovaním  téz na posilnenie najmä národného a sociálneho  piliera“ (prostredníctvom odborných klubov a členov KOREŇOV  H. Kočtúcha, A. M. Húsku ,          I. Laluhu  a ďalších).

  3.máj 1991 – „To je urážka národa!“ alebo „Nevedeli, čo volili…“ , vystúpenie        V. Hornáčka v SRo s požiadavkou, aby SNR  vyhlásila zvrchovanosť Slovenska.

  8.máj 1991 – „Dve deklarácie o zvrchovanosti?“, odpoveď  predsedu  SSI KORENE V. Hornáčka  na článok V. Dočkala uverejnený 2.4.1991  v Kultúrnom živote.

            Máj 1991 – písanie scenára pre televízny dokument „KORENE“ako programový manifest  národne uvedomelej  inteligencie.(autor: V. Hornáček)

11. máj 1991 – aktívna  účasť na koncipovaní dokumentu „Vyhlásenie obyvateľov južného Slovenska“ v Šuranoch a vystúpenie  predsedu  SSI V. Hornáčka  pred plénom.

12. jún 1991 –  Deklarácia“ ako výzva ,aby SNR schválila Deklaráciu o štátnej suverenite SR, prečítaná V. Hornáčkom v relácii  SRo „Popoludnie s rozhlasom“,

14. jún 1991 –dokument  Výzva slovenskej inteligencie“, aby Predsedníctvo SNR predložilo návrh Deklarácie o štátnej suverenite SR na rokovanie pléna.

19. jún 1991 – „Jeho meno poznáme všetci“, výzva adresovaná  Alexandrovi Dubčekovi, aby podporil slovenskú štátnu samostatnosť.( Napísané a prečítané V.Hornáčkom v SRo)

25. jún – 9. júl 1991 – realizácia televízneho  dokumentu  „KORENE“ (scenár:           V. Hornáček, réžia: JUDr. V. Ondruš) v  ateliéri akad. mal. Viliama Hornáčka  a zároveň v sídle SSI  KORENE na Benediktiho ul. č. 6 v Bratislave

17. júl 1991 – „Neprespime leto, čaká nás horúca politická jeseň!“ , komentár dňa predsedu SSI  KORENE  V.Hornáčka  v relácii SRo  Popoludnie s rozhlasom.

2. august 1991 – predseda SSI V. Hornáček  daroval svoje výtvarné dielo „Muzikanti“ Matici slovenskej – Pamätníku slovenskej kultúry (zapísané pod č. 33/1991).

13. august 1991 – „Má inteligencia odvahu?“ – článok  V. Hornáčka v SNN 31/1991 o potrebe   zvrchovanosti  Slovenska pre náš ďalší národný rast a vývoj.

  September 1991 – „Slúžme už raz sami sebe!“, apel predsedu SSI V. Hornáčka  na slovenskú inteligenciu v časopise „Horizont“.

  3. september 1991 – „Diskusný večer s predstaviteľmi strán a hnutí o návrhoch Ústavy SR v Dome kultúry Dúbravka. (Scenár programu  a vedenie diskusie V. Hornáček)

11. september 1991 –v súlade so svojim  Programovým vyhlásením (odsek 3) zvoláva SSI KORENE do svojho sídla mienkotvorné  osobnosti, predstaviteľov občianskych združení, inštitúcií a politických subjektov a vzniká iniciatíva „Za zvrchované Slovensko“, ktorá programovo zjednotila  všetky rozhodujúce národné sily.  Na jej ustanovujúcom zasadnutí bola vytvorená „Výzva “ občanom a politickým  subjektom ako program národných síl pre voľby 1992 . Predseda SSI KORENEV. Hornáček  bol zvolený za vedúceho tajomníka  jej sekretariátu  a  hovorcu Výboru iniciatívy ZZS. 

12. september 1991 – prečítal predseda SSI KORENE V.Hornáček  v najpočúvanejšej spravodajskej relácii  SRo  „Rádiožurnál“  programový dokument  iniciatívy Za zvrchované Slovensko „Výzva“ s požiadavkami: aby slovenská politická reprezentácia  zasadla za „stôl národnej dohody“, vyhlásila zvrchovanosť Slovenskej republiky,  prijala Ústavu SR a  SR sa stala  subjektom medzinárodného práva.

13. september 1991 –tlačová konferencia  iniciatívy  „Za zvrchované Slovensko“ v Dome novinárov v Bratislave za účasti hlavných signatárov „Výzvy“ a všetkých domácich aj zahraničných médií pôsobiacich v SR. (Organizovanie  a vedenie: V. Hornáček  a J. Ferko).

19. september 1991 –  Celoslovenský mítingu „Za zvrchovanosť Slovenska“ na  Nám. SNP v Bratislave“( 143.výročie  1.vyhlásenia nezávislosti Slovákov) , kde HZDS, SNS a SNDH verejne prezentovali „stôl národnej dohody“.(Scenár, réžia a vedenie V. Hornáček)

20. september 1991 – rozhovor  pani  Coudehouve – Calergi  s predsedom SSI KORENE a hovorcom  iniciatívy ZZS  V. Hornáčkom na tému „Emancipácia slovenského národa“  pre rakúsku televíziu (ORF).

25. september  1991 – vysielanie  dokumentu  „KORENE“  na  okruhu  STV 1.

(Scenár: V. Hornáček, réžia: JUDr. V. Ondruš)

13. október 1991 – „Kto ohrozuje demokraciu“ ,komentár dňa V. Hornáčka  v SRo.

  6. november 1991 – beseda členov SSI  KORENE a signatárov iniciatívy ZZS  so študentmi v Aule Maxima SVŠT o naliehavej potrebe zvrchovanosti Slovenska.

12. november 1991 – beseda členov SSI KORENE a signatárov iniciatívy ZZS  s občanmi Nitry na tému zvrchovanosť SR.

13. november 1991 – rozhovor členov SSI KORENE pre rozhlasovú stanicu „Hlas Ameriky“ s jej komentátorom Jolyonom Neagelem na tému emancipácie Slovákov .

19. november 1991 – vystúpenie predsedu SSI KORENE  a hovorcu iniciatívy ZZS V.Hornáčka  v SRo na tému zvrchovanosť Slovenska.

  4. december 1991 – odvysielanie názorov osobností  SSI KORENE a signatárov iniciatívy ZZS na podporu zvrchovanosti SR a repríza  dokumentu „KORENE“STV.

16. december 1991 – stanovisko predsedu V. Hornáčka  uverejnené v ankete  novín Slovenský národ Aký ďalší vývoj očakávate v otázke štátoprávneho usporiadania?“

27. december 1991 –„Novoročné posolstvo SSI KORENE na rok 1992“ Výzva na zjednotenie slovenských politických síl s požiadavkou vyhlásiť zvrchovanosť SR ako subjektu medzinárodného práva. (V. Hornáček)

30. december 1991 – „Čas výhovoriek sa skončil“ ,článok V. Hornáčka  v novinách Slobodný piatok.

  8. január 1992 „Novoročné stretnutie slovenskej inteligencie“ a „Vyhlásenie“ na podporu zachovania Múzea Ľ. Štúra v Modre a proti premenovaniu Štúrova na Parkány.

            27. január 1992 – prípravný výbor a založenie „Nadácie KORENE“ ako fondu na podporu  osvetovej, kultúrnej a vydavateľskej činnosti  slovenskej inteligencie.

            29. január 1992 – „Stanovisko k návrhu Ústavy SR“ prečítané predsedom SSI KORENE V. Hornáčkom v SRo.

               6. február 1992 – „Otvorený list slovenskej inteligencie“, odmietavé stanovisko k štátnej zmluve medzi SR a ČR prečítané  V. Hornáčkom v SRo.

            12. február 1992 – návšteva  Johna J. Karcha , predstaviteľa Slovenskej ligy v Amerike na pravidelnom stredajšom zasadnutí  SSI KORENE.

18. február 1992 –Slovenská politická konštanta“, politický komentár predsedu           SSI KORENE V.Hornáčka v SRo.

19. február 1992 –    naliehavá  výzva „Za zvrchovanosť“, dokument vytvorený predstaviteľmi  združení  slovenskej  národne  uvedomelej  inteligencie na pôde Matice slovenskej, ktoré  iniciovala SSI KORENE.   

29 februára 1992 – spoluorganizovanie a aktívna účasť členov SSI KORENE na reprezentačnom 1. Slovenskom plese v PKO v Bratislave.(V. Hornáček a J. Berky – Mrenica ako primáši ľudovej hudby )

12. marec 1992 – „Emancipácia bez suverenity – zvrchovanosť bez štátnosti?“ politický komentár V.Hornáčka  v SRo.

18. marec 1992 – „Za samostatnú štátnosť!“, politický komentár predsedu SSI KORENE V. Hornáčka v relácii „Na margo dňa“ v SRo.

Spoločný list členov SSI KORENE vyjadrujúci  podporu predstaviteľom reformnej časti KDH vedenej J. Klepáčom, z ktorej vzniklo SKDH a neskôr KSU.

19. marec 1992 –„Konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky“, tlačová  konferencia  iniciatívy „Za zvrchované Slovensko“ na podporu zvrchovanej SR.

  6. apríl 1992 – „O sociálno-ekonomickej nevýhodnosti federácie pre SR“, politický komentár predsedu SSI  KORENE V.Hornáčka  v relácii SRo „Na margo dňa“.

16. apríl 1992 – beseda  osobností  SSI KORENE  a signatárov iniciatívy ZZS  s občanmi Banskej Bystrice na tému zvrchovanosť Slovenska.

15. mája 1992 – „Neprebudení či nepoučiteľní?“,politický komentár predsedu SSI KORENE  V. Hornáčka  na  podporu  zvrchovanosti  a štátnej samostatnosti SR v SRo.

28. máj 1992 – „Najčestnejšia povinnosť“ politický  komentár dňa  V. Hornáčka         v SRo na tému zápasu Slovákov o rovnoprávnosť a výzva, aby sa občania  zúčastnili volieb pod heslom „Zápas o rovnoprávnosť = zápas o demokraciu!“

23. jún 1992 – „Nomen- omen?“ , politický komentár V.Hornáčka  k  1. zasadnutiu novozvolenej SNR po najdôležitejších voľbách v novodobých slovenských dejinách.

  9. september 1992 – „O troch grošoch“ (Konštanty slovenskej politiky) ,politický komentár dňa V.Hornáčka  v  SRo.

             17. september 1992 – stretnutie Prípravného výboru Stálej konferencie slovenskej inteligencie (SKSI) začiatok  sociologického  prieskumu  o podpore tohto projektu SSI KORENE medzi osobnosťami slovenskej inteligencie.

24. september 1992 – „Miesto a úlohy slovenskej inteligencie v súčasnosti“, návrh koncepcie Stálej konferencie slovenskej inteligencie. (Autor projektu: V. Hornáček)

23. november 1992 –   prvé verejné predstavenie projektu SKSIúvodná tlačová konferenciaDome novinárov a následný rozhovor predsedu SSI KORENE V. Hornáčka na tému SKSI v SRo a v relácii STV „Hosť aktualít“.

30. november – 2. december 1992  – ustanovujúce  1. plenárne zasadnutie           Stálej  konferencie  slovenskej  inteligencie  konané  v ČastejPapierničke. Účasť v jej  Predsedníctve  prijali: J. Binder, I. Gašparovič, D. Hrušovský, A. M. Húska, H. Kočtúch,      E. Kristinová, B. Lichardus, J. Prokeš, P. Virsík, F. Zvrškovec . Za predsedu SKSI, ktorá prijala názov  Slovakia plus , bol zvolený akad. mal. Viliam Hornáček.

  1. december 1992 – záznam o vzniku SKSI Slovakia plus a priebehu zakladajúceho zasadnutia bol odvysielaný v hlavných správach STV.

  3. december 1992 – tlačová konferencia o výsledkoch rokovania SKSI Slovakia plusDome novinárov a následný rozhovor  predsedu  SSI KORENE  a  SKSI Slovakia plus  V.Hornáčka  pre SRo.

16. december 1992 – rozhovory členov SSI KORENE a SKSI Slovakia plus  pre holandskú (S. Ackerman) a taliansku tlač „La Stampa“ (T. Sansa).

31. december 1992 -1. január 1993 – spoločná účasť členov SSI a SKSI na vyhlásení   2. Slovenskej republiky na Nám. SNP v Bratislave a následné „novoročné stretnutie“  členov v sídle SSI KORENE a oslava obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti .

  3. január 1993 –  Všetkým národom“ Obnovenie slovenskej štátnej samostatnosti – naša čestná povinnosť“, novoročné posolstvo SSI KORENE  uverejnené v časopise  pre zahraničie Europa vincet.

  4. február 1993 – relácia v SRo venovaná činnosti SSI KORENESKSI Slovakia plus pri znovuzískaní národnej slobody, štátnej samostatnosti a zvrchovanosti Slovákov.

15. marec 1993 – „Slovensko – moja vlasť…“, text – vyznanie V. Hornáčka ako Úvod do pripravovanej Slovenskej vlastivedy.

30. marec 1993 – spoluorganizovanie   konferencieMalá vojna“ v Michalovciach a účasť na nej  spojená s návštevou bojísk a pamätníkov .(L. Deák a V. Hornáček)

  1. apríl 1993 pracovné stretnutie osobností  SSI KORENE a SKSI Slovakia plus s predsedom Vlády SR, ktorého záznam bol odvysielaný v hlavných správach dňa STV.

16. apríl 1993  vydanie 1. zborníka SKSI Slovakia plus venovaného 200. výročiu založenia Slovenského učeného tovarišstva a vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

21. máj 1993 – návšteva mohyly gen. Dr. M.R. Štefánika a stretnutie členov SSI KORENE a SKSI Slovakia plus s predstaviteľmi Svetového kongresu Slovákov v Ivanke pri Dunaji ( ateliér Ľ.Hofmanovej – Chrenkovej). Darovanie štyroch autorských grafických listov V.Hornáčka  pre krajanov v cudzine.

27.máj 1993 – pracovné stretnutie  predsedu a členov SSI KORENE a SKSI Slovakia plus s prezidentom SR.

17.-20. jún 1993 – séria besied predsedu  SSI KORENE a SKSI Slovakia plus  s občanmi SR  a s krajanmi na Ukrajine (Michalovce, Trebišov, Sobrance, Užhorod…).

25. jún 1993 –založenie miestnej organizácie SSI KORENE a SKSI Slovakia plus v Trenčíne.(F.Murgaš)

   2.júl 1993 – zaregistrovanie Stanov SKSI Slovakia plus na MV SR.

19.august 1993– stretnutie prípravného výboru sympózia  „Systém hodnôt v podmienkach vlastného demokratického štátu“.

31. august 1993 – pracovná návšteva u predsedu NR SR.

  1.september 1993 – začal pracovať sekretariát SKSI Slovakia plus v budove  SRo na Hviezdoslavovom nám. č.5, 811 02 Bratislava.

  8. september 1993 – list inštitúciám a orgánom EÚ o kritickom stave národnostných menšín v Maďarsku .Dokumentované  vyjadrením veľvyslanca SRN v Maďarsku A. Arnota.

13. september 1993 – vznik „Združenia organizácií slovenskej inteligencie“ (ZOSI) ako platformy na spoluprácu a vzájomnú pomoc združení slovenskej inteligencie, ktorého  založenie v Univerzitnej knižnici v Bratislave iniciovala SSI KORENE

30. september 1993 – menovanie akad. mal. Viliama Hornáčka  za poradcu prezidenta SR „Pre politiku v oblasti umenia a kultúry“.

4. október 1993 –vystúpenie člena výboru SSI KORENE  a SKSI Slovakia plus      PhDr. L. Deáka, DrSc. v  relácii STV „Téma“ o slovensko-maďarských vzťahoch.

            7.-8. október 1993 – sympózium  „Systém hodnôt v podmienkach vlastného demokratického štátu“, po ktorom sme usporiadali tlačovú konferenciu. Závery prednášok     a „Uznesenie“ boli poslané predstaviteľom Slovenskej republiky.

  1. november 1993 – kolokvium „Viedenská arbitráž -Mníchov pre Slovensko“, k 55.výročiu udalosti. Účastníci prijali  dokument  „Apel na svedomie Európy“, ktorý bol poslaný  európskym  inštitúciám –  RE,KBSE,EP. Usporiadanie tlačovej konferencia v Bratislave.

10.november 1993  –  „Moje cesty za vrcholmi sveta“ , beseda  s  cestovateľom     RNDr. Františkom  Kellem v Dome kultúry v Dúbravke.(SSI,SKSI a MO MS)

24.-27. november 1993 – besedy predsedu a  členov SSI KORENE a SKSI Slovakia plus s inteligenciou východného Slovenska ( Bardejov, Michalovce, Trebišov, Humenné, Svidník, Vranov nad Topľou a Spišská Nová Ves).

6.-8. december 1993 – 2. plenárna konferencia SKSI Slovakia plus a SSI KORENE  venovaná  „1. výročiu slovenskej štátnej samostatnosti“.

14. december 1993 – udelenie „Ceny  Slovenských pohľadov“ občianskemu združeniu SSI KORENE. (Finančnú čiastku sme venovali na podporu mladej slovenskej inteligencie – ÚSM).

15. december 1993 – odmietavé „Stanovisko ku komárňanskej výzve ZMOŽO“ (Združenia miest a obcí Žitného ostrova) podpísané členmi ZOSI a  zaslané do OSN, RE, KBSE, EP, NATO a vedúcim európskym  politikom (J. Delors, C. Lalumiérová, E. Klepsch, B. Ghálí, Van den Stoel, M. A .Martinez).

            December 1993– 2.vydanie publikácie: L.Deák „Malá vojna“.

            Vydanie zborníka: „Systém hodnôt v podmienkach vlastného demokratického štátu“                     

            Vydanie zborníka: „Viedenská arbitráž“

21. december 1993 – výzva „Všetkým politickým subjektom lojálnym k SR ako samostatnému demokratickému štátu“, ktorá bola rozdaná všetkým poslancom NR SR pred schvaľovaním rozpočtu na rok 1994.

31.december 1993  – 1. január 1994 – slávnostné stretnutie členov SSI KORENE a SKSI Slovakia plus s kultúrnym programom pri príležitosti 1. výročia súčasnej SR a pozdravný prejav predsedu našich združení V. Hornáčka na Nám. SNP v Bratislave.

7. január 1994 – pracovná návšteva členov našich združení u prezidenta SR  ohľadom aktivít maďarských politikov ohrozujúcich suverenitu a územnú celistvosť SR.

19. január 1994 – pracovná návšteva členov našich združení u predsedu Vlády SR ohľadom aktivít maďarských politikov ohrozujúcich suverenitu a územnú celistvosť SR.

28.január 1994beseda členov SSI a SKSI s občanmi Tomášova maďarskej národnosti o aktuálnych otázkach vzájomného spolužitia.

3.-6. február 1994 –pracovná  návšteva u  Jozefa kardinála Tomka pri príležitosti jeho 70-tky a Slovenského ústavu  sv. Cyrila a sv. Metoda v Ríme v rámci nadväzovania kontaktov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí  (J. Binder, J. Brilla a V. Hornáček).

            13. február 1994 – „Vyhlásenie ZOSI na podporu prvej demokraticky zvolenej slovenskej vlády“  prečítané  predsedom našich združení inteligencie V. Hornáčkom                v najsledovanejšej spravodajskej relácii STV „Aktuality“ o 19:30 hodine.

14. február 1994 pracovné stretnutie členov SSI a SKSI s predsedom Vlády SR.

17. február 1994 beseda  členov SSI a SKSI  s občanmi v Mestskom múzeu v Nitre.

18. február 1994  –predseda SSI a SKSI  V. Hornáček  sa stal členom petičného výboru Za vypísanie referenda o predčasných voľbách, mandáte poslancov a preukázateľnosti pôvodu finančných prostriedkov používaných pri privatizácii“.

20. február 1994 – vystúpenie  V. Hornáčka   v diskusnej relácii STV „Kroky“ na tému „Činnosť slovenskej inteligencie“.

Vydanie zborníka č.2, venovanému 1.výročiu samostatnej SR.

22.február 1994 – založenie pobočky SKSI Slovakia plus –klub Košice (PhDr. Jozef Mižák) , za účasti  povereného člena  Výboru  SKSI Slovakia plus PhDr. Ladislava Deáka.

10. marec 1994 – účasť predsedu SSI  a SKSI  V. Hornáčka  ako člena petičného výboru na tlačovej konferencii .( Záznam bol odvysielaný v hlavných správach STV)

12. marec 1994 – spomienkový  akt  v Mikulčičiach na Morave pri príležitosti 1100. výročia úmrtia staroslovenského kráľa Svätopluka ako  prejavvšeslovanskej  vzájomnosti  za účasti členov SSI KORENE a SKSI Slovakia plus. (V. Hornáček a M. Turčan)

 23.-24.marec 1994– „Štúrovské slovanské dni“ a „Hviezdicový pochod na Devín“, kultúrno-spoločenské podujatia organizované  ako príklad spolupráce národných síl spoločne SSI,SKSI a MS ,venované 158.výročiu  pamätnej  štúrovskej vychádzky na Devín.(V.Petráš)

6. apríl 1994 predseda ZSI V. Hornáček vrátil menovací dekrét poradcu pre politiku  v oblasti umenia a kultúry ako prejav nesúhlasu s protislovenskou politikou prezidenta SR  M.Kováča.

  6. – 7.máj 1994 – kultúrno-spoločenské podujatie spojené s besedami  členov SSI a SKSI so študentmi ,občanmi  a predstaviteľmi mesta Šahy.(V. Hornáček, A. Kolesárová)

12.máj 1994 – „130.výročie narodenia kňaza a vedca J.Murgaša“ , slávnostná akadémia organizovaná spoločne SSI,SKSI a MO MS v Dome kultúry v Dúbravke.(V.Petráš)

26. máj 1994 – spoločenský večer SSI KORENE  „Z prvej ruky“,  predstavenie mladého husľového virtuóza  Dalibora Karvaya.(V. Hornáček, M. Turčan)

  8. júl 1994 – odmietavé stanovisko SSI a SKSI k schváleniu tzv. tabuľového zákona, zvyšujúceho nadpráva občanov hlásiacich sa k maďarskej národnosti a diskriminujúceho Slovákov ako štátotvorný národ  na území ich  vlastného štátu.

13. júl 1994odmietavé stanovisko SSI a SKSI  k privatizácii štátneho podniku Slovenská filmová tvorba a ateliérov na Kolibe.

20. júl 1994 – protestné „Vyhlásenie“ k zámeru  Vlády  SR privatizovať energetický a plynárenský priemysel SR.

  8.september 1994 „Stanovisko k súčasnej politickej situácii“ , výzva SSI a SKSI občanom  na  účasť v  predčasných voľbách do NR SR.

 18. september 1994 – agitačné besedy s občanmi v Trenčianskych Tepliciach            a  organizovanie výstavy členky SSISKSI A.Kolesárovej    

21. september 1994 – organizovanie diskusného večera „Z prvej ruky“ v Dome zahraničných  Slovákov v Bratislave.(V. Hornáček a M. Turčan)

27.september 1994 – „Výzva ZOSI  k občanom Slovenskej republiky“ na účasť v predčasných voľbách.

September 1994 – po predčasných voľbách (ako reprezentant slovenskej inteligencie na kandidátke HZDS)  sa predseda SSI a SKSI akad. mal. V. Hornáček stal poslancom NR SR s osobným programom: podieľať sa na tvorbe zákonov, ktoré budú výrazom našej štátnej zvrchovanosti a budú upevňovať integritu, suverenitu a medzinárodnú autoritu nášho štátu – Slovenskej republiky. Vzhľadom na jeho odbornosť si predsavzal: iniciovať a aj  realizovať kroky vedúce  k vráteniu odcudzených historických a umeleckých pamiatok (slovacík) ako predmetov slovenského  národného dedičstva. Toto úsilie malo za úlohu pozdvihnúť  oprávnené  sebavedomie  Slovákov ako starobylého  historického a kultúrneho národa. Vo funkcii podpredsedu Výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport  si predsavzal: vrátiť poslaniu učiteľa jeho pôvodný spoločenský význam prostredníctvom morálneho aj hmotného ocenenia a vytvárať podmienky pre rozvíjanie všetkých pozitívnych hodnôt, vďaka ktorým sme sa stali kultúrnym národom. (vlastná autentická kultúra , materinský jazyk, tradičná rodina,…). 

Ako jediný poslanec vtedajšej vládnej koalície verejne odmietol  ratifikovať slovensko-maďarskú tzv. základnú zmluvu, ktorej znenie (najmä do nej implantované  odporúčanie PZ RE č.1201) označil za najväčšie nebezpečenstvo územnej celistvosti a štátnej suverenity Slovenskej republiky a za „rozsudok smrti nad slovenským juhom“.

  7. október 1994 – Nadácia KORENE  dala vyhotoviť majstrovské  trojštvrťové  husle pre mladého talentovaného umelca  Dalibora Karvaya.

19.október 1994 – „Prečo sa treba zúčastniť na referende?“, výzva SSI a SKSI občanom .( Podpísaná všetkými organizáciami spolupracujúcimi v ZOSI)

  2. november 1994 –memorandum ZOSI „O menšinovej politike v strednej Európe“, dokument z  kolokvia  usporiadaného SSI a SKSI  k výročiu Viedenskej arbitráže.  

Vydanie knihy: R.W.Seton Watson – Scotus Viator „Národnostná otázka v Uhorsku“

 Vydanie kníh: J.Kačala „Návrat ku koreňom“, J.Švidroň „Hľaďme do budúcnosti“, J.Handžárik „Optikou komentátora“, J. Darmo „Zvliekanie hadej kože“.

24. november 1994 – spomienkový večer organizovaný SSI a SKSI spolu s MS  k 120. výročiu narodenia J.G. Tajovského a výstava  o jeho živote a diele.

3.-4. december 1994 – „Vianočné posolstvo Lúčnice a KOREŇOV, séria koncertov, vystúpení  a besied s občanmi v Dunajskej Strede, Dulovciach, Komárne a v Kolte.  5.-7. december 1994 – 3. plenárna konferencia združení slovenskej inteligencie „Napĺňanie suverenity a upevňovanie štátnosti Slovenskej republiky“. Záverečné Uznesenie podpísali predstavitelia členských organizácií ZOSI.

19.január 1995 – založenie „Východoslovenského klubu SKSI Slovakia plus“                  v Košiciach

 15.február1995– „Stanovisko k pripravovanej základnej  zmluve s Maďarskom“.

18. marec 1995 – osobný protest členov SSI KORENE(V. Hornáček, L. Deák, J.Handžárik, P. Mikula, J. Tesař) na MZV SR proti textu  tzv. základnej slovensko-maďarskej zmluvy v ktorej je včlenené odporúčanie PZ RE č. 1201 umožňujúce uplatnenie kolektívnych práv menšín na území Slovenskej republiky a ostrá  polemika s V. Mečiarom a J. Schenkom.

23.marec 1995  – „Vnútorná organizačná štruktúra SKSI Slovakia plus“ , pracovné stretnutie členov SKSI Slovakia plus – klub Košice s predsedom V. Hornáčkom ohľadom kompetencií celoslovenského centra a jednotlivých miestnych organizácií.

25. apríl 1995 – spoločenský večer SSI SKSI „ Z prvej ruky“, ktorého hosťom bol svetoznámy kardiochirurg  Christian  Barnard, ktorý uskutočnil prvú úspešnú transplantáciu srdca na svete.  (Záznam bol odvysielaný v hlavných správach STV)

  4. máj 1995 – spomienková slávnosť pri mohyle generála Dr. M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji  za účasti  predstaviteľov  SKS a kultúrno – spoločenské podujatie spojené s výstavou obrazov členov SSI KORENE.

18. máj 1995 –  kritické „Stanovisko ZOSI k účinkovaniu prezidenta SR“, prečítané                   19.mája E. Kristinovou  v STV .

31.máj 1995 –  „Stanovisko k podpísanej základnej  Slovensko –maďarskej zmluve“ s vážnymi výhradami odborníkov na slovensko –maďarské  vzťahy.

2.-3. jún 1995 – seminár usporiadaný  SSI a SKSISlovenská republika v procese demokratických premien a integrácie Európy“ za účasti viac ako sto odborníkov, ktorého záznam bol odvysielaný v hlavných správach STV. Bol vydaný zborník ,ktorý zostavil R.Tóth.

  5.jún 1995 – „Stanovisko SKSI Slovalia plus k 75.výročiu Trianonskej mierovej zmluvy“ .

Október 1995 – aktívna účasť predsedu SSI KORENE V. Hornáčka (ako poslanca NR SR) na vytvorení  ideovej koncepcie „Týždňa slovenskej kultúry vo Švajčiarsku“.

10.-12. október 1995 –  medzinárodná konferencia SSI SKSI  spoločne s NEZES- om  „Slovensko v siločiarach Európy a sveta na prahu 3. tisícročia“. (Za účasti predsedu Vlády SR , ministrov Vlády SR  a zahraničných hostí)

12.október 1995 –  kritický list predsedovi Vlády SR a ministrovi zahraničia SR s vážnymi výhradami  k podpísaniu tzv. základnej zmluvy medzi SR a MR.

17. október 1995 – zakúpenie nových( celých) majstrovských huslí pre mladého nadaného slovenského virtuóza Dalibora Karvaya  Nadáciou KORENE.

  6.november 1995 – „Vyhlásenie SKSI Slovakia plus k Viedenskej arbitráži“.

27.-29. november 1995 – 4. plénum slovenskej inteligencie „Štátne záujmy Slovenska v súčasnosti a v budúcnosti“, ktorého záznam bol odvysielaný v hlavných správach STV. Boli prijaté dokumenty:  „Uznesenie“ ,výzva „K občanom SR“ ,výzva                         „ K slovenskej mládeži“ a výzva „Politickým predstaviteľom nášho štátu“.

 12.a13.december 1995 – celoštátne sympózium „Výchova k národnej hrdosti a slovenskej štátnosti“, ktoré organizovala pobočka  SKSI Slovakia plus- klub Košice„Vyhlásenie k učiteľom Slovenska“.

  Vydania kníh: A.Laščiak „Úvahy o ekonomike Slovenska“, J.Tesař „Sme autentickí dedičia“, R.W.Seton-Watson(Scotus Viator) „Národnostná otázka v Uhorsku“(2. vydanie),zborník „Slovenská republika v procese demokratických premien a integrácie Európy“, zborník „Slovensko v siločiarach Európy a sveta na prahu 3.tisícročia“(spolu s NEZES-om a aj v anglickej mutácii), zborník č.3 „Napĺňanie suverenity a upevňovanie slovenskej štátnosti“ , J.J.Krupa „Cesta k úspechu“ .

  7. január 1996 –otvorený list „Demarš slovenskej inteligencie autorom demarší SR“ odmietajúci riešenie našich domácich problémov vonkajšími zásahmi.

26.február 1996 – list predsedom HZDS,SNS a ZRS ako členom vládnej koalície  „Výhrady k vládnemu návrhu územno-správneho členenia SR a návrhy na riešenie“.

23.marec 1996 – „ Otvorený list predstaviteľov slovenskej inteligencie poslancom NR SR“ ako posledné varovanie a výzva, aby neratifikovali tzv. základnú zmluvu medzi SR a MR v jej( na Pakte stability v Paríži) V. Mečiarom a G. Hornom podpísanej podobe.

27.marec 1996 –  pracovné stretnutie členov Výboru  SKSI s predsedom Vlády SR   V. Mečiarom, na ktorom sa na protest nezúčastnil predseda našich združení V. Hornáček.

10.máj 1996 – „Slovensko a jeho politika očami nášho významného krajana“ , beseda s prof. J.Barboriakom z Univerzity v Illinois v SŠA.(SKSI Slovakia plus-klub Košice)

11.máj 1996 – založenie pobočky SKSI Slovakia plus- klub Ružomberok.

Jún 1996 –v spolupráci so Združením Slovákov vo Švajčiarsku inicioval  V.Hornáček petičnú akciu vo Švajčiarsku „Za otvorenie diplomatického zastupiteľstva Švajčiarskej konfederácie v SR“, ktorá sa začala 7. júla 1996 a úspešne sa skončila otvorení Švajčiarskeho konzulátu v Bratislave.

Poskytnutie finančných prostriedkov (100 000 Sk) Nadáciou KORENE na  vytvorenie TV dokumentu „Slováci v Izraeli“ o kladných svedectvách slovenských židov, ktorý bol ocenený Hlavnou cenou odbornej kritiky „TELEMÚZA 1996“.

 Vydanie knihy: K. Ivanička „Slovakia – genius loci“ v slovenskej a anglickej verzii.

10. jún 1996 –účasť predsedu V.Hornáčka v relácii „Štúdio STV“ venovanej 5.výročiu činnosti SKSI Slovakia plus.

18.-19. jún 1996 – medzinárodná konferencia „Pravda o 1100 ročnom susedstve, ktorej  záznam bol odvysielaný v hlavných správach STV.(Za účasti susedov Maďarska)

Júl 1996 –  zabezpečenie finančných prostriedkov(600 000 Sk) z fondu Pro Slovakia na vydanie knihy V.Hraška „Dunaj a história Slovákov“.(V. Hornáček)

10.-11. september 1996 – účasť predsedu SSI  a SKSI V.Hornáčka  na medzinárodnom seminári „Integračný šok“ s príspevkom „Význam a úloha národných kultúr v integrujúcom sa svete“.(Uverejnené v zborníku „Integračný šok“)

18.september 1996  –  konferencia „Prevencia protispoločenskej činnosti mládeže“ usporiadaná v Prešove  pobočkou SKSI Slovakia plus –klub Košice spolu s UPJŠ a vydanie rovnomenného   zborníka.(prof. P. Kuzmišin, PhDr. J. Mižák)

24.september 1996 – „Aktuálne otázky života Slovákov v Maďarsku“, beseda s krajanom G. Papučekom .(SKSI Slovakia plus –klub Košice)

Vydanie knihy: Viliam Hornáček a kolektív „Stretnutia so Štefanom Siváňom“ k 90. výročiu  narodenia  svetoznámeho  slovenského ľudového rezbára z Oravy.

17.október 1996  – „História a súčasnosť Asociácie slovenských vojakov a obranná stratégia SR“ ,beseda s plk. PhDR. Ing. M. Štegeňom. (SKSI Slovakia plus –klub Košice)

13.november 1996 – „Nové informačné technológie“, konferencia SSI a SKSI v spolupráci s STU a  vydanie rovnomennej publikácie aj „Sprievodca po internete“.

November 1996 – vydanie knihy: L. Deák „Slováci v maďarskej politike v rokoch 1918-1939“ a zborníka „Pravda o 1100  ročnom susedstve“(aj v anglickej mutácii).

           Vydané publikácie: zborník č.4 „Štátne záujmy Slovenska v súčasnosti a budúcnosti“, zborník „Výchova k národnej hrdosti a slovenskej štátnosti“, Lórant Tilkovszky „K dejinám Slovákov v Maďarsku“, Dalibor M.Krno „Paríž 1946. Pripravoval sa mier s Maďarskom“, Ferdinand  Ďurčanský „Pohľad na slovenskú politickú minulosť“, mapa: Mojmír Benža, Alexander Ruttkay a Rudolf Krajčovič „Slovanské osídlenie strednej Európy v 9.storočí“.

27.-29. november 1996 – 5. plenárna konferencia  slovenskej inteligencie konaná v Častej – Papierničke    „Národný rozmer a európska integrácia“.

13.-14. december 1996 – „Nočné dialógy“  V.Hornáčka  s poslucháčmi  SRo (vyhodnotená ako najpočúvanejšia kontaktná relácia mesiaca).

  8.január 1997 – „Stanovisko SKSI Slovakia plus k petičnej akcii za priamu voľbu prezidenta občanmi“. (Výbor SKSI Slovakia plus)

Marec 1997 –spolupráca predsedu SSI SKSI V.Hornáčka na cykle piatich diskusných TV relácií „O genéze obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti a podiele slovenskej inteligencie na tomto procese.“ (Vysielané od apríla do decembra 1997 v STV)

13.marec 1997 –„Súčasná politická situácia“ , beseda s predstaviteľom  KSÚ         Ing. V. Oberhauserom. (SKSI Slovakia plus –klub Košice)

19. marec 1997 – „Stanovisko Združenia organizácii slovenskej inteligencie k súčasnej politickej situácii v SR“ uverejnené v denníku Slovenská republika.

27. marec 1997 – účasť predsedu SSI V.Hornáčka  na besede s občanmi „EÚ a NATO – áno či nie?“.

Vydanie zborníka č.5 „Národný rozmer a európska integrácia“ .

30. marec 1997 – list predsedovi SAV na podporu knihy  prof. M. S. Ďuricu „Dejiny Slovenska a Slovákov“ a vydanie dokumentu „Apel intelektuálom a novinárom Európy“.

24. apríl 1997  „Obnovenie slovenskej štátnej samostatnosti“ vystúpenie predsedu SSI a SKSI  v relácii STV „O čom sa hovorí“.

29. apríl 1997 – konferencia „Integrácia SR do bezpečnostných štruktúr“, záznam a rozhovor s predsedom SSI V.Hornáčkom  odvysielaný v hlavných správach STV.Záverečný dokument:  „Vyhlásenie“ žiada „veľmocami garantovanú neutralitu štátov stredo – východnej Európy“.

  7.máj 1997 – „Slovensko a vstup do NATO“ , prednášky J.Handžárika a M.Sidora.

„Integrácia do bezpečnostných štruktúr alebo aktívna neutralita?“ ,beseda s historikom a publicistom žijúcim v Paríži J. Tesařom. (SKSI Slovakia plus –klub Košice)

  8. jún 1997 – prejav predsedu SSI a SKSI V.Hornáčka  na slávnosti na počesť Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

  9.jún 1997 – vyjadrenie sa predsedu našich združení V. Hornáčka o slovenských dejinách na Devíne, odvysielané v programe STV „Rieky nášho času“ .

19. jún 1997 – účasť predsedu a členov ZSI v relácii STV „O čom sa hovorí“.

24. jún 1997 – účasť členov SSI  KORENE v diskusnej relácii STV „Cesta k slovenskej štátnosti“.

13. júl 1997 – dokument „Vyhlásenie k 5. výročiu Deklarácie NR SR o zvrchovanosti SR“.

            14.júl 1997 – „Stanovisko k nepozvaniu SR na rozhovory o vstupe do NATO“ .

16. júl 1997 –„Tu žije národ“, vystúpenie predsedu SSI a SKSI  V. Hornáčka             na tému zvrchovanosť Slovenska v dokumente STV.

August 1997 – vydanie monografie: V. Hornáček a kolektív „Hrochoť – vrchárske srdce Podpoľania“ venovanej 160. výročiu príchodu Andreja Sládkoviča do obce Hrochoť.

  6. august 1997 – koncepcia a inštalácia výstavy „Rezbár Štefan Siváň“ vo Švajčiarsku. Inštalovaná bola aj v Holandsku, Bratislave, Nitre a  Košiciach.( V. Hornáček)

  14.august 1997 – „O čom sa hovorí“, účasť  našich členov v diskusnej  relácii STV.

  1. september 1997 –„Bez fraku…“ (č.16/97) , medailón predsedu SSI a SKSI            V. Hornáčka. (Odvysielaný na 5. výročie Ústavy SR  v cykle STV venovanom osobnostiam Slovenska)

  9.september 1997 –udelenie „čestného občianstva“  V. Hornáčkovi  za pomoc a prezentáciu obce  Hrochoť pod Poľanou (pôsobiska A. Sládkoviča) .

            23. september 1997 – vystúpenie predsedu SSI a SKSI V. Hornáčka v diskusnej  relácii STV „Siločiary“.

  9.október 1997  –„O čom sa hovorí“, účasť  členov našich združení v diskusnej  relácii STV.

Október 1997 – vydanie knihy: S. Mathé  „Dvadsaťpäť postáv modernej slovenskej politiky“ a zborníka„Integrácia Slovenska do bezpečnostných štruktúr“ .

17. november 1997 – „Úlohy slovenskej inteligencie v procese obnovenia slovenskej štátnosti“. Vystúpenie  členov SSI a SKSI v relácii STV„Siločiary“.  

November 1997 – Nadácia KORENE darovala  Detskému  folklórnemu súboru  Čečinka  50 000 Sk na reprezentovanie slovenskej kultúry v zahraničí.

26.-28. november 1997 – 6. plénum  združení  slovenskej inteligencie konané v Častej –Papierničke pod názvom „Stabilita, prosperita a perspektívy SR“.

27. november 1997 – záznam 6. Pléna SKSI  odvysielaný v hlavných správach STV.

28.november 1997 – „An appeal to the intellectuals and  journalists  of Europe“, výzva intelektuálom a novinárom v zmysle záverov 6.plenárnej konferencie SSI a SKSI.

  4.december 1997 –„O čom sa hovorí“, účasť  našich členov v diskusnej  relácii STV.

18.december 1997 –„Možnosti rozvoja východného Slovenska a zámery Vlády SR“, prednáška predsedu Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti ,vedy a techniky prof. R. Tótha. (SKSI Slovakia plus –klub Košice)                  

December 1997 – vydanie kníh: V. Hornáček a kolektívŽivot a dielo Dr. Štefana Moyzesa“ (venované 200. výročiu jeho narodenia) ,  S. Mathé Míľniky modernej slovenskej politiky“ , S.Háber „Reportážna inventúra“.

  4. január 1998 –„Názory na 5 rokov samostatnosti“ vystúpenie  V. Hornáčka          v  cykle STV „Osobnosti“.

Január 1998 –predseda ZSI V. Hornáček  sa na pozvanie krajanov v Kanade zúčastnil série prednášok pri príležitosti osláv 5.výročia obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti.

Článok venovaný výsledkom  6. plenárnej konferencii Združení slovenskej inteligencie a rozhovor s ich predsedom  V. Hornáčkom  v časopise  Europa vincet.

22.február 1998 – „Stanovisko k opätovnému vypísaní referenda“.(Výbor SSI)

26.február 1998 – „Objektivizácia histórie Slovenska“,  prednáška prof. M. S. Ďuricu. (SKSI Slovakia plus –klub Košice)

23. marec 1998 – účasť členov SSI v relácii STV „Siločiary“ na tému „Kresťanské a národné“.

           26.marec1998 – účasť členov SKSI Slovakia plus – klub Košice – prof. Ing. F. Šišku, DrSc, PhDr. J. Mižáka a JUDr. J. Dieneša v relácii STV „Téma“. “

             27. marec 1998 – udelenie 2. miesta v celoštátnej súťaži o najlepšiu monografiu obce „Slovenská kronika 1998“ publikácii: Viliam Hornáček a kolektív „Hrochoť- vrchárske srdce Podpoľania“.

             Marec 1998 – vydanie zborníka č.6 „Stabilita, prosperita a perspektívy SR“     a kníh: J. Kačala „Kultúrne rozmery jazyka“, Ľ. Šurina „Ako šumí les“, M.Benža  „Status  of  persons  belonging  to ethnics  minorities  in the status of Europe“.

 30. marec 1998 – „Stretnutie tých, ktorí vytrvali…“, slávnostná akadémia pri príležitosti 5. výročia obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti v Dome zahraničných Slovákov v Bratislave, ktorého záznam bol odvysielaný v hlavných správach STV a rozhovor predsedu ZSI  V. Hornáčka v relácii STV „Hosť v štúdiu“.

Máj 1998 – vydanie knihy: L. Deák „Viedenská arbitráž“.

Nadácia KORENE   darovala 540 000 Sk na založenie a tlačenie  časopisu „Kultúra“.

   5.máj 1998  – „Slovensko a Slováci v treťom tisícročí“ , účasť V. Hornáčka  na konferencii  predstaviteľov krajanských organizácií vo svete a na koncipovaní „Vyhlásenia“.

  9. máj 1998 – vytvorenie návrhu dokumentu „Magna Charta slovanských národov“ pre Všeslovanský zjazd v Prahe predsedom SSI a SKSI V. Hornáčkom.

  2. jún 1998 – „Otvorený list účastníkom Všeslovanského zjazdu v Prahe“ spolu s dokumentom „Magna charta slovanských národov (V. Hornáček).

  4.jún 1998 –„Činnosť SSI  KORENE a SKSI Slovakia plus“, beseda  predsedu našich združení V.Hornáčka s občanmi Rače.

25. jún 1998 –„Budúcnosť Slovenska – predstavy a prognózy“,  konferencia SSI  SKSI na STU  v Bratislave a následná účasť našich  členov v diskusnej relácii STV.

  10.- 12. júl 1998 – Nadácia KORENE  zaplatila 300 000 Sk za  nakrútenie archívneho záznamu  všetkých programov 33.folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

  12. júl 1998 – „Výzva občanom, najmä rodičom a učiteľom Slovenska“ vzhľadom na kritický stav národného sebavedomia Slovákov, najmä mladej generácie.

13.august 1998 – „Aké je a aké bude hospodárstvo SR“, relácia STV za účasti riaditeľov VSŽ, Duslo Šaľa a predsedu VTS. (Moderoval J. Mižák, SKSI -klub Košice)

25.august 1998 – stretnutie členov a vydanie „Vyhlásenia“ na podporu politických subjektov vo voľbách ,ktoré sa podieľali na obnovení slovenskej štátnej samostatnosti.

Vydanie knihy: Mojmír Benža „Postavenie osôb patriacich k etnickým menšinám v európskych štátoch“.(Vyšla aj v anglickej mutácii)

21.september 1998 – „Vyhlásenie k parlamentným voľbám“ .(Výbor SKSI Slovakia plus- M.Benža)

„Protest a objektivizačné stanovisko“ členov SKSI Slovakia plus –klub Košice, poslaný vo francúzskom jazyku redakcii TV ARTE do Paríža.

11.október 1998 – „Občanom nášho štátu“, výzva občanom a slovenskej mládeži, aby neupadli do pasivity a chránili svoj štát pred deštrukciou .

15. október 1998 – záznam z rokovania slovenskej inteligencie v STV.

28. október 1998 – predsedovi  združení  SSI KORENE  a SKSI  Slovakia plus       akad .mal. Viliamovi Hornáčkovi  bol  Vladimírom Mečiarom  „v zastúpení  prezidenta SR“      na Bratislavskom hrade  udelený RAD ANDREJA HLINKU I.TRIEDY „Za mimoriadne osobné zásluhy o vznik Slovenskej republiky“.

November 1998 – monografia: V. Hornáček „Slovenský národ na prelome času“ .

4.-5. december 1998 – 7. plénum združení slovenskej inteligencie „Naše ciele sa nemenia“.

12. január 1999 – Slováci a Slovenky!“ výzva  SSI a SKSI na obranu zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR, ktorý bol rozdaný všetkým poslancom v NR SR.

21. február 1999 – „Za zvrchovanú a prosperujúcu SR“ ,vytvorenie iniciatívy osobností a mladej generácie MS za zjednotenie národných síl a reformu v MS ,prečítané  na 12.stretnutí Slovákov v Šuranoch predstaviteľkou mladých matičiarov N. Rolkovou. (Koncepcia a text: V. Hornáček)  

13. marec 1999 – spoluorganizovanie osláv 75. narodenín J.E. Jozefa kardinála Tomka.(J.M. Rydlo. V. Hornáček) 

24. marec 1999 – vytvorenie dokumentu  VýzvaV HODINE  DVANÁSTEJ“, ktorý v 12-tich bodoch odmietal  protislovenské konanie vedúcich predstaviteľov nášho štátu v hospodárskej, sociálnej a politickej oblasti nášho národnoštátneho života.( V. Hornáček)

31. marec 1999 – vystúpenie  V. Hornáčka v relácii STV „Krížom – krážom“.

  7.apríl 1999 – tlačová konferencia iniciatívy „Za zvrchovanú a prosperujúcu SR“ v Dome novinárov v Bratislave.

 Máj 1999  –  „Slováci, počúvajte..!“, výzva V. Hornáčka uverejnená  v denníku Slovenská republika.

Vydanie zborníka č.7 „Naše ciele  sa  nemenia“ .

             2. máj 1999 –  „Celonárodná spomienka  na gen. Dr. M. R. Štefánika na Bradle“ pri príležitosti 80. výročia jeho tragickej smrti. Zorganizovanie a vytvorenie dokumentu Varujeme!“ako protestu proti agresii a bombardovaniu Juhoslávie štátmi NATO, ktorý bol v angličtine  (A Message of Warning!) internetom rozoslaný do celého sveta a pokračovanie v ďalších protestoch proti porušovaniu medzinárodného práva a zabíjaniu nevinných ľudí.

20.jún 1999– list adresovaný „Delegácia Európskej komisie v Slovenskej republike“ s protestom proti agresii a bombardovaniu Juhoslávie armádami NATO.

24. jún 1999 – vytvorenie dokumentu „Protest“, v ktorom je konanie vlády proti záujmom slovenského národa označené ako „vlastizrada“.  Tento dokument podpísali členovia iniciatívy Za suverénnu a prosperujúcu SR – V hodine dvanástejbol doručený členom vlády SR. Pozdravný list zástupcov ZOSI ,kde znova pozývame KSI na spoluprácu.

12. august 1999 – seminár „Strategické úlohy Slovenska na najbližšie roky“, z ktorého vzišiel dokument Vyhlásenie „Kým je čas!“  a výzva na medzigeneračnú spoluprácu „Slovenskej mládeži“.

20.september 1999 –list MK SR(M.Kňažko) „Skončenie nájmu – oznámenie“ ,že SKSI Slovakia plus musí  k 1.12 1999 opustiť priestory na Jakubovom nám.č.12 , kde mala sekretariát .

16.október 1999 – „Nelikvidujte školy!“,  vyhlásenie na záchranu vysokého školstva.

            Október 1999 – aktívna osobná  účasť predsedu SSI a SKSI  V. Hornáčka  na petičnej akcii na záchranu Akadémie umení v Banskej Bystrici a organizovanie  protestných akcií proti jej zrušeniu.

            Nadácia KORENE dala300 000 Sk na  vydávanie  študentského  časopisu ZMENA .

             26.október 1999– „Slováci majú svoje miesto na výslní“ ,  rozhovor predsedu SSI SKSI V.Hornáčka pre denník Slovenská republika.

             29. október 1999 – 8. plenárna konferencia združení slovenskej inteligencie s medzinárodnou účasťou  „Národná a štátna stratégia Slovenska“ konaná  za účasti vyše 370  účastníkov v Bratislave. Prijatie záverečného dokumentu „Za demokratickú,suverénnu a prosperujúcu SR“, ktoré podpísali významné osobnosti domáceho aj krajanského života  a vedúci  predstavitelia občianskych združení ZOSI  a  dokumentu „DEKLARÁCIA –Nie  Spojeným  štátom  európskym!“.

            29.november 1999„Memorandum slovenskej inteligencie – Za dohodu a spoluprácu všetkých národných síl“ uverejnené v SNN 2/2000.

              1. december  1999 – „Rok 2000 – Rok slovenskej mládeže“,list predsedovi NR SR, predsedovi Vlády SRprezidentovi SR so žiadosťou o vyhlásenie Roka slovenskej mládeže.

             21. december 1999 – vytvorenie dokumentu „Vianočné memorandum národných síl – posolstvo dobrej vôle a nádeje“ podpísaného významnými osobnosťami našej kultúry, ktoré bolo rozoslané aj krajanom do zahraničia.

            28.december 1999– dodatok  č.1 k Stanovám SKSI Slovakia plus o zmene adresy sídla –  z Jakubovho nám.č.12 na Benediktiho č.6, 811 05 Bratislava.

            31.december 1999 –„Posolstvo dobrej vôle a nádeje“, novoročenka za presadzovanie  národného zmierenia ,porozumenia a spolupráce národných síl osobným príkladom.

             Nadácia KORENE finančne podporila vydavateľskú činnosť a Folklórny súbor „Mladosť“ z Dubnice nad Váhom a DFS „Vrchárik“ z Hriňovej sumou vyše 210 000 Sk.