Ako ďalej, Slováci?

Ako ďalej, Slováci?

(Celonárodná anketa)

Každá zmena sa začína nespokojnosťou s daným aktuálnym stavom. Ak sme s ním spokojní, tak nie je ani dôvod na ňom niečo meniť. Najskôr teda chceme zistiť či sú ľudia nespokojní,  či  a aké sú dôvody na zmenu.

Kto je  nespokojný,  môže nám poslať odpovede na nasledujúce  otázky:

Ste spokojní so súčasným vývojom v našom štáte a s úctou k hodnotám, ktoré sme si vytýčili Deklaráciou o zvrchovanosti, Ústavou SR a obnovením slovenskej štátnosti 1.1.1993?

Ste spokojní s tým, že na čele štátu sa namiesto morálne bezúhonných osobností s vysokou úrovňou profesionálnej odbornosti a s množstvom skúseností objavujú konjunkturalisti, špekulanti, dobrodruhovia, pokrytci, podvodníci či prospechári?

Ste spokojní s tým, že predstavitelia nášho štátu čoraz ochotnejšie odovzdávajú právomoci  SR  do cudzích rúk?

Ste spokojní s tým, že v našom demokratickom štáte prestávajú platiť základné ľudské práva a za prejavený názor sa zastrašuje a trestá?

Ste spokojní s tým, že rôzne tzv. nadnárodné organizácie a záujmové skupiny – a často aj domáci „slovenskí“ verejní činitelia! – degradujú naše prirodzené národné sebavedomie a vnucujú našej  mladej generácii cudzie ideológie a nekritické preberanie cudzích vzorov?

Ste spokojní s tým, že verejnoprávna RTVS (rtv:) rovnako ako aj súkromné médiá – pozývajú do relácií len spriaznené osoby a iné autority napriek požiadavkám verejnosti ignorujú?

Ste spokojní s tým, že Slováci musia hľadať prácu v zahraničí, mladé rodiny si nemôžu dovoliť mať deti, zdravotníctvo a školstvo sú v úbohom stave, právo na Slovensku neplatí pre každého rovnako a sociálny systém podporuje aj tých, ktorí môžu, ale nechcú vytvárať spoločenské hodnoty?

Čo pokladáte za hlavné témy moderného národného hnutia?

AKÉ RIEŠENIA  A PRIORITY NAVRHUJETE?

Vy, ktorí spokojní nie ste a uvedomujete si osudové ohrozenie všetkými generáciami Slovákov vytvorených hodnôt, určite viete, že u nás doma v našej slovenskej vlasti je práce „ako na kostole“ – aj pre tri slovenské národy.

Ak chcete – tak ako my – niečo zmeniť k lepšiemu, napíšte nám svoju predstavu ako súčasný krízový stav zmeniť na prospech slovenského národa a štátu, aby sme pre nasledujúce generácie Slovákov zabezpečili perspektívnu budúcnosť.

Každá práca – najmä  tvorivá – sa začína myšlienkou, pokračuje plánom a končí sa uskutočnením zámeru, z ktorého sa tým stane cieľ. Sme presvedčení, že v zmysle našej osvedčenej pracovnej metódy NÁROČNOSŤ, KRITICKOSŤ, TVORIVOSŤ sa nám to spoločne podarí.

Táto  celonárodná anketa nech je prvým krokom k nášmu spoločnému úspechu!

Výbory združení slovenskej inteligencie KORENE a Rada osobností

Občianska iniciatíva ZA SLOVENSKÉ SLOBODNÉ A ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO!


Odpovede, ktoré ste nám posielali krátko zhrnul, vyhodnotil a navrhol riešenie politológ Mgr. Roman Michelko – člen združení slovenskej inteligencie Korene

V podstate všetci respondenti sú nespokojní so súčasným vývojom a to v podstate vo všetkých otázkach.

Nie sú spokojní so súčasným vývojom v štáte, s tým, aké pseudoosobnosti sú na jeho čele.

S tým, že čoraz viac kompetencií odovzdávame EÚ, s tým, že pomaly, ale iste končí sloboda slova a začína byť fenoménom trestné stíhanie za názory. Je konštatované znepokojenie nad stratou potravinovej sebestačnosti.

Je veľká nespokojnosť s úrovňou médií, ako verejnoprávnych tak i súkromných, je nespokojnosť s tým, že množstvo mladých ľudí zo SR odchádza, lebo je veľmi ťažké slušne uživiť rodinu.

Bohužiaľ riešenia, ktoré sa ponúkajú sú neuskutočniteľné a nereálne.

Len v kondicionáloch, malo by byť, mohlo by sa či malo by sa, ale neexistujú reálne nástroje na dosiahnutie nápravy.

Ako riešenie sa dáva osveta. Či pôsobenie v médiách. Ani na jedno z týchto vecí nemáme vplyv, nijako neovplyvňujeme školstvo a jeho hodnotovú náplň a máme, len čiastočný vplyv na alternatívne média, ktoré síce majú istú mienkotvornosť, ale ich dosah má svoje limity. A dnes sme už tesne pod nimi.

Čo teda robiť ?

Najzásadnejšia úloha pred nami je pokus o zjednotenie národných síl. Presnejšie povedané o zjednotenie zdravej časti  národných síl.

Tomu by mala byť venovaná aj jesenná konferencia združení Korene.

Voľby v SNS z najväčšou pravdepodobnosťou skončia katastrofálne a Vlasť pôjde do likvidácie.

V najbližších dvoch rokoch by sa teda malo vyselektovať 15 – 20 osobností, ktoré vykryjú politicky neobsadený priestor po národných stranách.  Pričom treba cieliť na tri piliere, národný, sociálny a kresťanský. Táto idea už sa už uskutočňuje , pracuje sa na získaní, či kreovaní profi média, ktoré by malo byť takto orientované. Dnes je v NR SR  skupina zatiaľ 4 poslancov, okolo ktorých by mohlo vzniknúť gravitačné jadro, takéhoto trojpilierového subjektu.

28.7.2020 Bratislava

anketa@zsi-korene.sk

Chyba: Kontaktný formulár nebol nájdený.