sobota, 3 decembra, 2022
spot_img

Vzdelávanie

Stanovisko Historického odboru Matice slovenskej k navrhovanej novele zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá určuje nové pravidlá pomenovania...

Historický odbor Matice slovenskej (HO MS) vyjadruje nesúhlas so znením tretieho odseku paragrafu 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších...

Ako ďalej po voľbách do samospráv?

Po voľbách do spojených obecných a krajských samospráv je nevyhnutné zhodnotiť stav politickej situácie v regiónoch, najmä na národnostne zmiešaných územiach. Dlhodobým neriešeným a...

Nikdy sa nekončiace útoky Budapešti na slovenské územie

Maďarsko má zriadených niekoľko organizácií na „ochranu“ maďarskej menšiny v susedných štátoch, teda aj na Slovensku. Tie sú pravidelne v kontakte s politickými, občianskymi,...

Regulácia

Regulácia je cudzie slovo a preto môže pre každého človeka mať iný význam. Pre hydrológa je to úprava toku vody, pre lekára úprava životných funkcií...

Vyhlásenie ZSI k výročiu 17. novembra (2022)

     17. november 1989 je – bez ohľadu na diskusie o jeho mocenskom pozadí – chápaný ako symbol slobody. Sloboda je na prvom mieste slobodou slova....

Dlhodobo zabudnutý kút Slovenska

Do redakcie Združenia slovenskej inteligencie nám prišla žiadosť - list, ktorý v plnom znení zverejňujeme. Nie je nám tento stav ľahostajný a veríme, že...

Protest proti maďarskej politizácii sakrálneho priestoru katolíckeho kostola v Nových Zámkoch a proti jeho zneužívaniu v predvolebnej kampani

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD., primátor mesta Nové Zámky Mestský úrad Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky Vážený pán primátor, dňa 8. októbra...

Za personalistickú kultúru života – proti liberálnej antikultúre smrti

(Náčrt princípov kultúrnej obnovy národa čeliac implózii ateistického humanizmu) Koncept vychádza z vertikálno-personalistického konceptu ako alternatívy k doterajšiemu horizontálnemu demokratizmu, ktorý som predstavil v roku 2013 v diele Revolúcia,...

Kultúra nekultúry. Produkty úpadku. Relácia v Slobodnom vysielači.

V stredu, 26. októbra 2022 od 17 - 19 h sa bude konať pravidelná relácia v Slobodnom vysielači (www.slobodnyvysielac.sk). Relácia:  Slovenské KORENE Cyklus:   Aké časy to...