sobota, 3 decembra, 2022
spot_img
POUČME SA Z DEJÍN

Poučme sa z dejín

Stanovisko Historického odboru Matice slovenskej k navrhovanej novele zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá určuje nové pravidlá pomenovania...

Historický odbor Matice slovenskej (HO MS) vyjadruje nesúhlas so znením tretieho odseku paragrafu 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších...

Ako ďalej po voľbách do samospráv?

Po voľbách do spojených obecných a krajských samospráv je nevyhnutné zhodnotiť stav politickej situácie v regiónoch, najmä na národnostne zmiešaných územiach. Dlhodobým neriešeným a...

Nikdy sa nekončiace útoky Budapešti na slovenské územie

Maďarsko má zriadených niekoľko organizácií na „ochranu“ maďarskej menšiny v susedných štátoch, teda aj na Slovensku. Tie sú pravidelne v kontakte s politickými, občianskymi,...

Regulácia

Regulácia je cudzie slovo a preto môže pre každého človeka mať iný význam. Pre hydrológa je to úprava toku vody, pre lekára úprava životných funkcií...

Vyhlásenie ZSI k výročiu 17. novembra (2022)

     17. november 1989 je – bez ohľadu na diskusie o jeho mocenskom pozadí – chápaný ako symbol slobody. Sloboda je na prvom mieste slobodou slova....

Dlhodobo zabudnutý kút Slovenska

Do redakcie Združenia slovenskej inteligencie nám prišla žiadosť - list, ktorý v plnom znení zverejňujeme. Nie je nám tento stav ľahostajný a veríme, že...