sobota, 20 júla, 2024
spot_img
ÚvodNa zamyslenieNové úpravy dôchodkovej politiky

Nové úpravy dôchodkovej politiky

Prof. J. Husár, Bratislava 7/5/2022

Oznámil ich súčasný minister práce. Nadpis môže vyvolať u čitateľa otázky. Právom. Po roku 1989 ich je ozaj veľa. Nesčítal som rôzne novelizácie sociálnej politiky, ale som sčítal novelizácie daňových zákonov do konca roka 1998 a tých bolo 77. Možno toľko bolo aj zmien výpočtov dôchodkov.  Je tam veľa nespravodlivosti. To iba dokazuje neznalosť ekonomickej vedy, a to všetkými vládnymi ekonómami po roku 1989. Dôchodok, penzia sa stanovuje finančná matematika vedecky.

Sociálnou politikou ekonómia rozumie zabezpečenie sociálnej bezpečnosti, či ochrany. Čitateľovi musím urobiť krátky úvod. Prvé zákony dotýkajúce sa sociálnej starostlivosti a zabezpečenia u nás vydala Mária Terézia a jej syn Jozef II; boli to tzv. penzijné normály. J. Lukáš už v roku 1922 napísal dielo Úvod do československého sociálního pojištění a v roku 1925 J. Macek napísal dielo Základy sociální politiky. Prof. K. Engliš, dvakrát minister financií a raz guvernér národnej banky má viac ako 1000 stranové diele Soustava národního hospodářství s podnadpisom Veda o pořádku, ve kterém jednotlivci a národové pečují o udržení a zlepšení života má jednu kapitolu o sociálnej politike a má ju aj Prof. R. Briška v diele Národné hospodárstvo a má viac ako 30 strán. Kto z ministrov financií má také diela? Problém sociálneho poistenia je dôkladne analyzovaný nielen v knihách, ale aj vo vedeckých článkoch. V mojom vedeckom článku Makroekonomické aspekty finančných tokov sociálnej ochrany som predovšetkým nakreslil vzájomné vzťahy a väzby principiálnych ekonomických tokov ekonomiky. Moje obohatenie spočíva  v začlenení tokov príjmov a výdavkov sociálnych fondov. Na obrázku čitateľ jasne vidí vzťahy HDP, netto národného produktu, národného dôchodku, príjmov obyvateľstva a disponibilného príjmu, teda medzi bázickými, rozhodujúcich makroekonomickými veličinami pri riadení ekonomiky

Čitateľ si ozaj starostlivo môže prejsť celý graf, je zobrazením tokov, ktoré sú popísané textom a tak sú zrozumiteľné. Z grafu jasne plynie, že aj ekonomické poznávanie je kauzálne poznávanie. Čitateľ by si mal dôkladne všimnúť sektor vlády, toky príjmov vlády a toky výdavkov sektora vlády. Z hľadiska témy dnešnej úvahy nás zaujímajú práve dva finančné toky – príspevky na sociálne poistenie a transferové platby. Čitateľ, ba občan musí chápať obsah týchto tokov; definuje ho teória.Ekonomický obsah toku sociálneho poistenia je nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Hlbšie čitateľovi objasním tok dôchodkové poistenie, lebo je dnes predmetom diskusie v parlamente a je to druh sporenia pre zabezpečenie jeho sociálneho statusu po skončení pracovnej činnosti, a iba občan má o ňom rozhodovať. Zasahovanie vlády do ktoréhokoľvek prvku poistenia naruší, ovplyvní všetky toky v grafe, ako ľahko zistí čitateľ. Takú analýzu nikdy nerobia vlády.  Ale ju žiada vedecká ekonomická konzekvencia, vedecká prísnosť!

Sporenie obyvateľstva (z obdĺžnika domácnosti) a dôchodkový systém majú spoločné princípy. V čom? Povedzme, že čitateľ sa rozhodol sporiť, teda otvoriť si v Tatrabanke účet, na ktorý si bude mesačne sporiť 100 eur a to počas 10 rokov. Nech je sedem percentný ročný úrok. Vzniká otázka koľko bude mať čitateľ našetrené po 10 rokoch. Vo finančnej matematike je na to známy vzorec, ktorý vyžaduje: n, teda počet období, čiže u nás 10*12 =120; r úrokovú mieru, teda 0.07/12 a vklad, teda V  bude 100 eur. Máme vypočítať budúcu hodnotu týchto 100 eur, alebo inak, koľko budem mať nasporené. Výpočet sa opiera o tento vzťah: F = 100 ((1 + 0,07/12)120 – 1)/ (0,07/12)) = 17 308,48 eur. Po 120 obdobiach bude na účte 17 308,48 eur. Čitateľ si ľahko predstaví, že si môžem otvoriť účet dôchodku v sociálnej poisťovni. Sociálne (dôchodkové) poistenie uzatvára každý človek pri vstupe do prvého zamestnania. Je to vlastne kapitalizácia čiastky z príjmu občana, ktorú mesačne odvádza, čiže sa stará o svoju budúcnosť. Detaily nebudem uvádzať. Na ilustráciu uvedieme konkrétny príklad a to práve z môjho vyššie spomenutého vedeckého článku, mali sme ešte menu koruny. Predstavme si, že jednotlivec od skončenia strednej školy do odchodu do dôchodku odpracuje 40 rokov.  Ak by sa v prvom zamestnaní bol rozhodol, že si bude v podniku na svoj starobný dôchodok šetriť a to 100 Sk každý mesiac, čo môže čakať?  Nech je úroková miera pre tento účet 7% s mesačným pripisovaním úroku na báze zloženého úrokovania. Koľko bude na účte po skončení pracovnej aktivity? Budúcu hodnotu vypočítame podľa tohto vzťahu:

Vypočítaná čiastka, ako vidíme, je naozaj vysoká 262 481,34 Sk. Ak je na Slovensku milión dôchodcov, čitateľ ľahko zistí o akú obrovskú sumu sa jedná. Už zisťujeme na čo sú DSS-ky? Ide o umelý prvok ekonomického systému pre existencii štátnej poisťovne, ako to vidieť na grafe. Jednotlivec sa môže rozhodnúť aj inak; riešenia ponúka veda. V prípade podmienok uvedených vyššie, ale za predpokladu, že jednotlivec sa rozhodol, že na účte by chcel mať po skončení aktívnej pracovnej činnosti 100 000 Sk, výška vkladu (anuita R) sa vypočíta takto:

Občan by mesačne vkladal 38,09 Sk. Po skončení 40 ročnej trvalej pracovnej aktivity by na účte mal 100 000 Sk. Dôsledok je zrejmý. Nepotrebuje žiadny pilier. Toto musí vedieť každý občan. Tak si uvedomí, veľmi konkrétne, čo sa deje dnes s jeho peniazmi. Tento matematický vzťah dovoľuje meniť úrokovú mieru, dĺžku zamestnanie a aj čiastku, ktorú chce mať na účte pri nástupe na penziu, dôchodok. Vedeckú hĺbku problému som nevyčerpal. Cieľom bolo ukázať čitateľovi jadro problému, ktorý by teraz mal mať jasnejšie nároky na riešenia ponúkaní parlamentom. Nie prázdne slová o pilieroch.

Záver. Sociálnu politiku a menovite politiku dôchodkov, dôchodkovú politiku dôkladne metodicky opisuje ekonomická veda. Jej poznatky má aplikovať vláda v jej hospodárskej politike, menovite v dôchodkovej politike. Vedeckú hĺbku problému som v úvahe nevyčerpal. Cieľom bolo ukázať čitateľovi jadro problému, aj v podobe grafu, ktorý by teraz mal mať jasnejšie nároky na riešenia ponúkaní parlamentom. Nie prázdne slová. Je nedôstojné aby v 21. storočí sa hovorilo o minimálnej mzde, či minimálnom dôchodku; Baťa platil maximálne mzdy, aby ľudia mohli šetriť. Vedecké poznanie žiada zmeniť povahu civilizácie.

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň