streda, 29 júna, 2022
spot_img

Národná identita a vlastenectvo

Národná identita. Znovu autonómia? Pravidelná relácia v Slobodnom vysielači (záznam zo dňa 13. 6. 2022)

Pred obecnými samosprávami visia maďarské (menšinové) štátne vlajky, maďarský (menšinový) štátny znak, v obciach sa pravidelne hrá maďarská (menšinová) hymna, v kostoloch sa už...

Autonomizácia juhu Slovenskej republiky v záverečnej fáze. Ak kompetentné orgány Slovenskej republiky neprijmú teraz ani neskôr žiadne opatrenia, Slovenská republika stratí svoje južné územia.

Južné územia Slovenskej republiky na budúci rok už vôbec nemusia ani navonok vyzerať ako slovenské - pred obecnými samosprávami budú visieť maďarské (menšinové) štátne...

Zápas o domovinu (1989 – 1993)

V roku 2022 si pripomíname 30. výročie udalostí vedúcich k obnove štátnej samostatnosti Slovenska. Od vyhlásenia jeho zvrchovanosti, 17. júla 1992, cez prijatie Ústavy Slovenskej republiky,...

Sčitovať sa budú obe národnosti! Rozhodli príslušníci menšín v odporúčaní o vyhodnocovaní výsledkov sčítania obyvateľstva 2021! Vláda SR to určite schváli. (Tabuľka ZSI z...

Umelé, vykonštruované a cielené vytváranie kultúrnej diverzity, chaosu, národnostných konfliktov a neznášanlivosti na úkor väčšinovej kultúry Slovákov! Ďalšie „obohacovanie“ Slovákov znamená ešte viac kompetencií...

Prezident prvej Slovenskej republiky Dr. Jozef Tiso nebol vojnovým zločincom.

Branislav Čech, 18. apríla 2022 18. apríla 1947 bol popravený prezident 1. Slovenskej republiky Dr. Jozef Tiso, za ktorého vlády nebol vykonaný ani jeden politický...