sobota, 3 decembra, 2022
spot_img

Národná identita a vlastenectvo

Slovenské obce – nová maďarizácia. Relácia v Slobodnom vysielači (záznam)

Po sčítaní obyvateľov v roku 2021 sa má vytvoriť nový zoznam obcí s označením v menšinových jazykoch, v ktorých žijú národnostné menšiny. Keďže sa...

Tlačová správa

Národné a vlastenecké organizácie slovenskej inteligencie dôrazne protestujú proti návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci...

Národná identita. Znovu autonómia? Pravidelná relácia v Slobodnom vysielači (záznam zo dňa 13. 6. 2022)

Pred obecnými samosprávami visia maďarské (menšinové) štátne vlajky, maďarský (menšinový) štátny znak, v obciach sa pravidelne hrá maďarská (menšinová) hymna, v kostoloch sa už...

Autonomizácia juhu Slovenskej republiky v záverečnej fáze. Ak kompetentné orgány Slovenskej republiky neprijmú teraz ani neskôr žiadne opatrenia, Slovenská republika stratí svoje južné územia.

Južné územia Slovenskej republiky na budúci rok už vôbec nemusia ani navonok vyzerať ako slovenské - pred obecnými samosprávami budú visieť maďarské (menšinové) štátne...

Zápas o domovinu (1989 – 1993)

V roku 2022 si pripomíname 30. výročie udalostí vedúcich k obnove štátnej samostatnosti Slovenska. Od vyhlásenia jeho zvrchovanosti, 17. júla 1992, cez prijatie Ústavy Slovenskej republiky,...