pondelok, 23 mája, 2022
spot_img

Národná identita a vlastenectvo

Zápas o domovinu (1989 – 1993)

V roku 2022 si pripomíname 30. výročie udalostí vedúcich k obnove štátnej samostatnosti Slovenska. Od vyhlásenia jeho zvrchovanosti, 17. júla 1992, cez prijatie Ústavy Slovenskej republiky,...

Sčitovať sa budú obe národnosti! Rozhodli príslušníci menšín v odporúčaní o vyhodnocovaní výsledkov sčítania obyvateľstva 2021! Vláda SR to určite schváli. (Tabuľka ZSI z...

Umelé, vykonštruované a cielené vytváranie kultúrnej diverzity, chaosu, národnostných konfliktov a neznášanlivosti na úkor väčšinovej kultúry Slovákov! Ďalšie „obohacovanie“ Slovákov znamená ešte viac kompetencií...

Prezident prvej Slovenskej republiky Dr. Jozef Tiso nebol vojnovým zločincom.

Branislav Čech, 18. apríla 2022 18. apríla 1947 bol popravený prezident 1. Slovenskej republiky Dr. Jozef Tiso, za ktorého vlády nebol vykonaný ani jeden politický...

Policajný vyšetrovateľ v uznesení uviedol, že nie je možné ohroziť mier, lebo vojna sa už začala.

zdroj fotografie: mapsus.net 10. apríla 2022, Branislav Čech Dňa 3. marca 2022 podalo Združenie slovenskej inteligencie podnet na preskúmanie skutočností nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť zo...

Podnet na členov vlády – účasť v relácii Pekný deň s JUDr. Adrianou Krajníkovou 57 v Slobodnom vysielači.

Združenie slovenskej inteligencie podalo 3. marca 2022 podnet na generálnu prokuratúru na členov vlády SR za Ohrozenie mieru podľa § 417 zákona č. 300/2005...