sobota, 25 mája, 2024
spot_img
ÚvodCOVID-19Aká je národná stratégia očkovania a čo o liečive na očkovanie prezrádza...

Aká je národná stratégia očkovania a čo o liečive na očkovanie prezrádza ŠÚKL?

30. 12. 2020 Branislav Čech

Po rekordne rýchlom vývoji vakcín proti ochoreniu covid-19 a ešte rýchlejšej registrácii lieku na území EÚ vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR Národnú stratégiu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky a Štátny ústav na kontrolu liečiv zverejnil dokumenty, ktoré sa týkajú samotného liečiva na očkovanie Comirnaty.

V úvode dokumentu Národná stratégia… sa uvádza, že najefektívnejším spôsobom kontroly súčasnej pandémie nového ochorenia COVID-19 je očkovanie a zároveň je to aj najúčinnejší spôsob prevencie pred ochorením.

Naskytá sa otázka, koľko foriem prevencie pred ochorením bolo štátnymi inštitúciami a médiami prezentovaných? Koľko vekových skupín sa skúmalo? Koľko percent finančných prostriedkov bolo použitých na osvetu zdravého životného štýlu a nutnosti zaradenia vitamínov, aby sa ochoreniu predchádzalo a ak k nemu dôjde, aby sa zmiernil jeho priebeh?

Podľa verejne dostupných informácií ministerstvo zdravotníctva venovalo na sociálnych sieťach maximum času šíreniu strachu a paniky uvádzaním počtu mŕtvych, zamieňaním počtov pozitívne testovaných s počtom chorých, propagácii plošného testovania testami, ktoré nie sú určené na plošné testovanie…  a v poslednom období strašením o preplnených nemocniciach a propagácii očkovania cez známe osobnosti (presne ako to je nadiktované od svetovej zdravotníckej organizácie – písali sme o tom tu).

V ďalšom texte dokumentu je uvedené: „Vo všeobecnosti platí, čím menší počet ľudí v populácii bol exponovaný infekcii COVID-19, tým väčší počet ľudí musí byť zaočkovaných, aby sme dosiahli požadovaný efekt.“

Nebolo by vhodné premoriť tú časť obyvateľstva, u ktorej je predpoklad, že by ochorenie znášala bez komplikácií? Aj o takýchto otázkach by sa mala viesť odborná verejná diskusia.

V článku 3.3 Proces vakcinácie odsek 12. je uvedené, že súčasťou procesu bude Informovaný súhlas – tlačená forma 2x (pre pacienta a poskytovateľa) –ktorý musí byť vykonaný pred samotnou vakcináciou.

Podľa predchádzajúcich skúseností môžeme s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, že súhlas s očkovaním bude asi taký dobrovoľný, aké dobrovoľné bolo plošné testovanie… – pod nátlakom a vydieraním.

Celý dokument ministerstva zdravotníctva si môžete stiahnuť tu:


Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL) zverejnil dokumenty k lieku na očkovanie, v ktorých je uvedených niekoľko zaujímavostí.

V dokumente pre zdravotníkov o vlastnostiach lieku (Comirnaty) použitého na očkovanie sa uvádza:  Trvanie ochrany vyvolanej očkovacou látkou nie je známe, keďže sa ešte stále stanovuje v prebiehajúcich klinických skúšaniach .

V čl. Liekové a iné interakcie je uvedené: Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. Súbežné podávanie očkovacej látky Comirnaty s inými očkovacími látkami sa neskúmalo.

V ďalšom texte sa uvádza: „Tento liek bol registrovaný s tzv. podmienkou. To znamená, že sa očakávajú ďalšie údaje o tomto lieku. Európska agentúra pre lieky najmenej raz ročne posúdi nové informácie o tomto lieku a tento súhrn charakteristických vlastností lieku bude podľa potreby aktualizovať.“

Genotoxicita/karcinogenita: Nevykonali sa štúdie genotoxicity ani karcinogenity. Pre komponenty očkovacej látky (lipidy a mRNA) sa neočakáva genotoxický potenciál.

Informácie o lieku si môžete stiahnuť tu:

Pre použitie vakcinácie všeobecne platí, že prínos vakcín má prevažovať nad ich negatívnymi účinkami. No v tomto momente, keď nepoznáme možné vedľajšie účinky s dlhodobého hľadiska (nepoznajú ich ani sami výrobcovia vakcín), je ťažko určiť do akej miery a či vôbec prevažujú pozitíva nad negatívami u všetkých skupín osôb.

To, či sa budú chcieť dať jednotlivci zaočkovať proti ochoreniu Covid-19 musí byť na ich rozhodnutí na základe informácií, ktoré budú v čase plánovanej vakcinácie známe. Preto znova vyzývame na verejné diskusie so zástupcami širokého spektra nezávislých odborníkov – infektológov, imunológov, epidemiológov, psychológov, ekonómov…, ktorí nie sú finančne prepojení na farmaceutické spoločnosti a na členov vlády SR.

Do úvahy sa musí vziať fakt, že typ vakcíny, ktorý sa začal používať, sa ešte nikdy nepoužil, a že možné vedľajšie účinky v dlhodobom horizonte nemali čas byť dostatočne preverené. Treba takisto myslieť na to, či je vhodné očkovať nerizikovú časť obyvateľstva, prípadne tú časť, ktorá už má vytvorené protilátky.

Ak sám výrobca odmieta vziať zodpovednosť za možné nežiadúce účinky po očkovaní, malo by to vyvolávať pochybnosti o celkovej bezpečnosti vakcín. Takisto aj vznik špeciálneho štátneho fondu na odškodňovanie po vakcinácii (z peňazí všetkých daňových poplatníkov na Slovensku) by mal byť zdvihnutým varovným prstom.

Z predchádzajúceho vyplýva, že výskum pre tento liek stále nie je dokončený a očakávajú sa ďalšie výsledky aj na základe hlásení od (pokusných králikov) zaočkovaných na Slovensku.

Ostáva nám popriať veľa šťastia a žiadne negatívne následky očkovania.

Zdroje:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/Strategia-ockovania-COVID-19.pdf

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/bezpenos-liekov/vakciny/vakciny-proti-covid-19/comirnaty-dokumenty-1?page_id=5506

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň