štvrtok, 18 apríla, 2024
spot_img
ÚvodAudioAutorské relácie Viliama Hornáčka

Autorské relácie Viliama Hornáčka

(Slobodný vysielač  – www.slobodnyvysielac.sk)

RELÁCIA:  V PRVEJ LÍNII

 1.  27. 2. 2015 – Najzásadnejšia premena slovenského národa v novodobých dejinách
 2.  17. 4. 2015 – Program a činnosť združení slovenskej inteligencie KORENE, Slovakia plus a obnovená SNR

RELÁCIA:  SLOVENSKÉ KORENE

 •  22. 5. 2015 – Výchova detí ako ich príprava na život
 •  26.  6.2015 – Systém hodnôt  – podstata ľudskej podstaty
 •  25.  9.2015 – Slovenský národný charakter
 •  28.10.2015 – Ľudovít Štúr a jeho generácia
 •  27.11.2015 – Slovanstvo a svet súčasnosti
 •  18.12.2015 – Rodina, rodičovstvo, deti…
 •     4 .2.2016 – CYKLUS:  DEJINY SÚČASNOSTI – AKO TO V SKUTOČNOSTI BOLO…                                                                  I. časť:  Deformácia dejín a historického vedomia
 •     3. 3.2016 – Dejiny súčasnosti – ako to v skutočnosti bolo…                                                                  II. časť:  Autentické dokumenty zápasov o národnú rovnoprávnosť Slovákov     
 •    14.4.2016 – Dejiny súčasnosti – ako to v skutočnosti bolo…                                                            III. časť:  Príčiny rozdelenia Č a SFR                                                                  
 •    12.5.2016  – Dejiny súčasnosti – ako to v skutočnosti bolo…                                                           IV. časť:  Podiel národne uvedomelej  slovenskej inteligencie na zrovnoprávnení Slovákov                                                                  
 •     7.6.2016 – Dejiny súčasnosti – ako to v skutočnosti bolo…                                                             V. časť:  Slovensko-české vzťahy                                                                   
 •    5.7.2016 – Dejiny súčasnosti – ako to v skutočnosti bolo…                                                             VI. časť:  Voľby 1990                                                                  
 •    2.8.2016 – Dejiny súčasnosti – ako to v skutočnosti bolo…                                                            VII. časť:  Dokumenty vedúce k zvrchovanosti Slovenska                                                                   
 •     6.9.2016 – Dejiny súčasnosti – ako to v skutočnosti bolo…                                                           VIII. časť:  Zvrchovanosť – zmysel slovenských dejín                                                                  
 •   4.10.2016 – Dejiny súčasnosti – ako to v skutočnosti bolo…                                                          IX. časť:  Podiel SSI KORENE v zápasoch o zvrchovanosť                                                                  
 •   1.11.2016 – Dejiny súčasnosti – ako to v skutočnosti bolo…                                                            X. časť:  Voľby 1992 – najdôležitejšie v novodobých slovenských dejinách                                                                  
 • 13.12.2016 – Dejiny súčasnosti – ako to v skutočnosti bolo…                                                         XI. časť:  Od volieb 1992 po obnovenie slovenskej štátnej samostatnosti
 •   7.  2.2017 – Dejiny súčasnosti – ako to v skutočnosti bolo…                                                              XII. časť:  Najzásadnejšia premena slovenského národa v novodobých dejinách                                                                   
 •   7.  3.2017  –  CYKLUS:  SLOVÁCI, SLOVENSKO, SVET…                                                                Stratégia národnej úspešnosti Slovákov                                                                 
 •   4.  4.2017 –  Ako sa predstavujeme svetu
 •     2. 5.2017 – Štátna reprezentácia SR
 •     6. 6.2017 – Slovenské prínosy pre ľudstvo a svet
 •    4.  7.2017 – CYKLUS:  AKÉ ČASY TO ŽIJEME..?                                                                          Bezpečnosť a zdravie národa
 •    1.  8.2017 – Národnoštátna stratégia Slovenska
 •    5.  9.2017  – Podmienky úspešnosti slovenskej spoločnosti
 • 20.10.2017 – Naša rozhodujúca premena
 • 17.11.2017 – Plusy a mínusy vývoja po novembri 1989
 • 15.12.2017 – 25 rokov činnosti  vlasteneckého združenia Stála konferencia               slovenskej inteligencie  Slovakia plus
 • 19.  1.2018 – Akú dobu tvoríme? Čo po sebe zanecháme?!
 • 16.  2.2018 – Kto vychováva naše deti?
 •   9.  3.2018 – Čo formuje osobnosť našich detí?
 • 13  .4.2018 – Manipulovanie verejnosti ako návrat k totalite
 • 18.  5.2018 – Krízy – príčiny a východiská
 • 15.  6.2018 – Len nebyť Slovákmi!
 • 27.  7.2018 – Ničivé následky experimentovania s prirodzenosťou
 • 24.  8.2018 – Na čo máme štát?
 • 21.  9.2018 – Chaos ako stratégia
 • 19.10.2018 – Autority a celebrity
 •   9.11.2018 – Čím horšie, tým lepšie?!
 • 21.12.2018 – Najkrajšie sviatky ľudskosti
 • 23.  1.2019 – Systém ako základ úspechu
 • 20.  2.2019 – Hranice slobody
 • 30.  3.2019 – Dehumanizácia sveta
 • 17.  4.2019 – Virtuálna bublina
 • 15.  5.2019 – Civilizačný zlom?
 • 12.  6.2019 – Všade dobre, doma najhoršie?
 • 24. 7.2019 – Liberálna pasca
 • 21. 8.2019 – Nevyhnutnosť zmeny
 • 18. 9.2019 – Dieťa ako obeť aj zbraň
 • 16.10.2019 – Právo byť sebou
 •  13.11.2019 – Zamatovonežný podvod
 •  11.12.2019 – Zázrak života – nádej obrody
 •    8.  1.2020 – Osudovosť voľby
 •    5.  2.2020 – Vládnuť si, či slúžiť iným?
 •    4.  3.2020 – Opäť konečné riešenie?!
- Podporte nás -
Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň