nedeľa, 21 apríla, 2024
spot_img
ÚvodBlogCentrálny register zmlúv („žaluje..“)

Centrálny register zmlúv („žaluje..“)

Čítanie pre dospelých a dospievajúcich (pod tribúnami) o tom, ako to vyzerá, keď je veľa povolaných a málo vyvolených.. Alebo ako sa dá „nezištne“ prísť k balíku a neporušiť pritom zákon..

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Sumy v tabuľkách sú uvádzané v poradí od najvyššej ceny po najnižšiu.

  • Aktuálna stránka 1
ZverejnenéNázov zmluvy / Č. zmluvyCenaDodávateľObjednávateľ
12.September2022ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA210-SCH-000084633
60 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
19.August2022Predmetom zmluvy je poskytnutie DOTÁCIE na podporu projektu „[fjúžn] 17 – Spoznaj svet, ktorý máme doma“ – strategická podpora
MAGDG2200022
25 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuHlavné mesto SR Bratislava
20.Apríl2023ZMLUVA o poskytnutí DOTÁCIE na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
D71/2023/13
25 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
12.September2023Predmetom zmluvy je poskytnutie DOTÁCIE na podporu projektu „(fjúžn) 18 – Porozumej svetu, ktorý máme doma“ – strategická podpora
MAGDG2300219
24 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuHlavné mesto SR Bratislava
23.Marec2020Zmluva o poskytnutí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  č. 20-162-00416
20-162-00416
22 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuFond na podporu umenia
24.Júl2023Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE v roku 2023
0432/2023
20 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28.Február2023Zmluva o poskytnutí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č. 23-163-01004
23-163-01004
20 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuFond na podporu umenia
20.December2021Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE v roku 2021
0951/2021
19 751,80 €Nadácia Milana ŠimečkuMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28.Február2022Zmluva o poskytnutí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č. 22-163-01282
22-163-01282
18 500,00 €Nadácia Milana ŠimečkuFond na podporu umenia
23.Máj2023Zmluva o poskytnutí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č. 23-161-03737
23-161-03737
18 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuFond na podporu umenia
11.Október2021Dohoda o GRANTE
2021-1-SK02-KA153-YOU-000035688
15 630,00 €Nadácia Milana ŠimečkuIUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
12.Január2023Zmluva o poskytnutí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č. 22-450-02214
22-450-02214
15 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuFond na podporu kultúry národnostných menšín
24.Máj2023Zmluva o poskytnutí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č. 23-364-02318
23-364-02318
15 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuFond na podporu umenia
20.Apríl2020Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
D082/2020/13
15 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
19.November2020Zmluva o poskytnutí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č. 20-450-02100
20-450-02100
Doplnená
15 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuFond na podporu kultúry národnostných menšín
28.Júl2022Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE v roku 2022
0512/2022
15 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21.November2023Zmluva o poskytnutí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č. 23-410-01947
23-410-01947
15 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuFond na podporu kultúry národnostných menšín
14.September2021Zmluva o poskytnutí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č. 21-162-02095
21-162-02095
13 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuFond na podporu umenia
3.Január2022Zmluva o poskytnutí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č. 21-450-01951
21-450-01951
13 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuFond na podporu kultúry národnostných menšín
9.August2023Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE
MK-6754/2022-180
12 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky
  • Aktuálna stránka 2
ZverejnenéNázov zmluvy / Č. zmluvyCenaDodávateľObjednávateľ
2.Máj2022Zmluva o poskytnutí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č. 22-364-02866
22-364-02866
12 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuFond na podporu umenia
25.Február2022Zmluva o poskytnutí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č. 22-232-00310
22-232-00310
12 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuFond na podporu umenia
31.Máj2021Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
D177/2021/13
10 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
15.Máj2021Zmluva o poskytnutí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č. 21-232-00170
21-232-00170
10 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuFond na podporu umenia
29.December2021Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE v roku 2021
1064/2021
10 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24.Október2022Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE
MK-4284/2022-180
10 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky
10.Júl2020Zmluva o poskytnutí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č. 20-364-02530
20-364-02530
Doplnená
10 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuFond na podporu umenia
14.September2021Zmluva o poskytnutí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č. 21-156-03647
21-156-03647
10 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuFond na podporu umenia
18.August2022Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE č. MIMV/251/2022
MIMV/251/2022
10 000,00 €Nadácia Milana Šimečku„Nadácia mesta Bratislavy“
16.Jún2023Zmluva o poskytnutí FINANČNÉHO PRÍSPEVKU za spoluprácu na projekte
41/2023
Doplnená
8 450,00 €Nadácia Milana ŠimečkuÚstav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
10.August2023Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE
MK-6894/2022-180
9 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky
8.Júl2020Zmluva o poskytnutí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č. 20-232-01032
20-232-01032
8 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuFond na podporu umenia
5.August2021Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE
MK-4483/2021-451
7 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuMinisterstvo kultúry SR
24.Október2022Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE
MK-4288/2022-180
6 500,00 €Nadácia Milana ŠimečkuMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky
17.August2021Zmluva o poskytnutí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č. 21-364-04556
21-364-04556
6 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuFond na podporu umenia
25.Máj2022Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE – projekt Divadlom k otvorenosti
2022-470-FIN
4 500,00 €Nadácia Milana ŠimeckuBratislavský samosprávny kraj
25.Máj2022Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE – projekt [fjúžn] 17 – Spoznaj svet, ktorý máme doma
2022-461-FIN
4 000,00 €Nadácia Milana ŠimeckuBratislavský samosprávny kraj
18.August2021Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE
MK-4482/2021-451
4 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuMinisterstvo kultúry SR
13.Jún2021Zmluva o poskytnutí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č. 21-154-04557
21-154-04557
3 700,00 €Nadácia Milana ŠimečkuFond na podporu umenia
20.Júl2022Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE č. GPKULT/51/2022
GPKULT/51/2022
3 000,00 €Nadácia Milana Šimečku„Nadácia mesta Bratislavy“
  • Aktuálna stránka 3
ZverejnenéNázov zmluvy / Č. zmluvyCenaDodávateľObjednávateľ
8.September2023Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE č. 00267
2023-714-FIN
3 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuBratislavský samosprávny kraj
8.September2023Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE č. 00331
2023-715-FIN
3 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuBratislavský samosprávny kraj
25.Máj2022Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE – projekt “Nechajte ma byt takou aká som – životný príbeh Anny Frankovej”
2022-469-FIN
3 000,00 €Nadácia Milana ŠimeckuBratislavský samosprávny kraj
8.September2023Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE č. 00266
2023-713-FIN
2 500,00 €Nadácia Milana ŠimečkuBratislavský samosprávny kraj
20.Júl2022Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE č. GPKULT/178/2022
GPKULT/178/2022
2 500,00 €Nadácia Milana Šimečku„Nadácia mesta Bratislavy“
10.Júl2020Zmluva o poskytnutí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č. 20-140-01056
20-140-01056
2 500,00 €Nadácia Milana ŠimečkuFond na podporu kultury narodnostnych mensin
10.Júl2020Zmluva o poskytnutí FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV č. 20-364-02605
20-364-02605
2 000,00 €Nadácia Milana ŠimečkuFond na podporu umenia
20.Október2023DOHODA o poskytnutí nebytových priestorov
Dohoda 9/2023/K o poskytnutí nebytových priestorov
1 200,00 €Nadácia Milana ŠimečkuObecné kultúrne centrum
29.Január2020o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/01/52A/4
345,24 €Nadácia Milana ŠimečkuÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny
24.Júl2023Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu Podpora inkluzívnej praxe v školách a samosprávach
Memorandum o spolupráci
0,00 €Nadácia Milana Šimečku, Spojená školaObec Zborov
16.Október2023Zmluva o krátkodobom prenájme
2023/KP/96
0,00 €Nadácia Milana ŠimečkuPezinské kultúrne centrum
14.September2022Zmluva o spolupráci pri usporiadaní kultúrneho podujatia
730/Č/2022
0,00 €Nadácia Milana ŠimečkuSlovenské národné divadlo
31.Marec2023Rámcová zmluva o spolupráci
11/2023
0,00 €Nadácia Milana ŠimečkuÚstav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
9.Jún2022Zmluva o spolupráci na príprave a realizácii výstavy Nechajte ma byť takou aká som. Životný príbeh Anny Frankovej.
SNM-GR-ZOS-2022/1369
0,00 €Nadácia Milana Šimečku, Film Europe, s.r.o.Slovenské národné múzeum
5.December2022Dodatok č. 1 k zmluve 2021-1-SK02-KA153-YOU-000035688
2021-1-SK02-KA153-YOU-000035688-D1
0,00 €Nadácia Milana ŠimečkuNárodný inštitút vzdelávania a mládeže
15.December2022Dodatok č. 1/SSŠ k zmluve č. 0512/2022/SSŠ zo dňa 27.7. 2022 o poskytnutí dotácie v roku 2022
0781/2022
0,00 €Nadácia Milana ŠimečkuMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

PS :

Ak ste sa dostali až sem bez ujmy na duševnom zdraví, tak neveriac vlastným očiam pochopíte  nadobro príčiny škrípania zubov a verejného volania ľudí „do zbroja..“

LEBO sýpky „našich ľudí“ vyschnú..

A slová, vyjadrujúce desivé pocity, ktoré by sa ešte aj v tomto stave úzkosti dali napísať (po precitnutí..), také sa v Slovníku slovenského pravopisu nedajú nájsť..

A nezniesol by ich ani tento (už nečistý) papier..

(a ak k tomu pridáme ešte pár 100 tisícov politicky angažovaných a „statočne“ odmenených (vraj) neziskových organizácií – potom si ten zvyšok, rádovo 50 000 registrovaných na Ministerstve vnútra SR, vykonávajúcich ozajstnú, úcty hodnú, mnohými netušiacu  verejno-prospešnú činnosť pri mimoškolskej výchove, pri udržiavaní národnej kultúry pri živote, pri sociálnych aktivitách, atď, atď. – si môže iba lízať labu..)

A teraz tá nevedomá a bezmenná masa ľudí už môže aj vedieť PREČO..

(Lebo spojené nádoby nepustia..)

S (neodpustiteľnou) kacírskou otázkou na záver :

KOĽKÍ z nich, tie tisíce z tej nevedomej a nemennej masy ľudí z „neziskoviek“, osobitne z občianskych združení – horovali na námestiach pod tribúnami „za očistu spoločnosti“, „za vrátenie právneho štátu“, a za iné falošné heslá“, vyhlasované z tých tribún i mimo nich ..?

Aj teraz budú ešte volať do zbroja…?   

Na zaručene správnu odpoveď (ušetriac váš čas) vám pomôže tento kvíz :

TEN BALÍK má rádovo hodnotu :

  1. 100 tisíc
  2. 600 tisíc
  3. 1 milión

RIEŠENIE :

Ak ste tipovali po a) – ste z lacného kraja..

Ak ste tipovali po b) – bingoó..

Ak ste tipovali po c) – tak to bol PLÁN na toto volebné obdobie..

Laco Kopál

- Podporte nás -
Externý Autor
Externý Autor
Externí prispievatelia.

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň