streda, 12 júna, 2024
spot_img
ÚvodStanoviská, vyhlásenia, výzvyKonalo sa prvé valné zhromaždenie Združenia slovenskej inteligencie

Konalo sa prvé valné zhromaždenie Združenia slovenskej inteligencie

2. 6. 2021.

V dňoch 28. – 30. 5. 2021 sa konalo v rekreačnom komplexe pri Martine pracovné stretnutie a prvé valné zhromaždenie Združenia slovenskej inteligencie, za účasti nadpolovičnej väčšiny členov ZSI.

Hlavnými bodmi zhromaždenia boli zmena Stanov ZSI, správa o činnosti od vzniku ZSI, t. j. od 11. 12. 2020 a predbežný návrh činnosti.

Valné zhromaždenie schválilo zmenu sídla ZSI, programové priority, správu o činnosti, návrh činnosti a ďalšie zmeny s pripomienkami a novými návrhmi, ktoré zefektívnia činnosť združenia. Predsedom ZSI je od vzniku združenia Branislav Čech, predsedníctvo tvoria Igor Serváček, Martin Lacko a Margaréta Vyšná.

Združenie slovenskej inteligencie je podľa svojich stanov interdisciplinárny subjekt združujúci národovcov uvedomujúcich si zodpovednosť a povinnosť inteligencie plniť úlohy v zvrchovanej a demokratickej Slovenskej republike. Hlavným cieľom je aktívne sa podieľať na formovaní národného charakteru slovenskej spoločnosti, zameriavať sa na aktuálne celospoločenské problematiky a iniciatívne pracovať na ich riešeniach.

Programové priority a stanovy vychádzajú z Generačného programu 2020, ktoré na konferencii Združení slovenskej inteligencie KORENE v Devíne pred dvomi rokmi predstavili zástupcovia súčasného predsedníctva Združenia slovenskej inteligencie. Ide najmä o úsilie zachovania integrity a územnej celistvosti Slovenskej republiky, suverenity a nezávislosti a jej nasmerovanie k slobodnému rozvoju slovenského národa. Svoje významné miesto v prioritách majú všestranná a intenzívna podpora rodiny, rodičovstva a mladej generácie, ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť, ale aj výchova mládeže a občanov v zmysle morálnych zásad, národnej identity, k úcte k národným dejinám a ich osobnostiam. ZSI si kladie za cieľ vyvinúť snahu o zabezpečovanie takých základných ľudských práv, akými sú právo na slobodu slova, právo účasti na správe verejných záležitostí, právo Slovákov vzdelávať sa vo svojom materinskom jazyku ako aj povinnosť občanov Slovenskej republiky osvojiť si slovenský štátny jazyk. Za svoju prirodzenú povinnosť považuje zapojenie sa do zápasu o kultivované, morálne mediálne a kultúrne prostredie, také vplyvné na ľudské vnímanie a vedomie. Zahraničná politika Slovenska by mala smerovať k politickej a vojenskej neutralite a vyváženej zahraničnej politike.

Združenie, podľa stanov, chce presadzovať svoje ciele najmä organizovaním odborných konferencií, vydávaním publikácií, či organizovaním stretnutí a besied na odborné i aktuálne témy pre širokú verejnosť. Výsledky činnosti ZSI sú bez obmedzenia k dispozícii inštitúciám a jednotlivcom, ktorí o ne prejavia záujem s cieľom využiť ich v prospech národných a štátnych záujmov Slovenskej republiky. ZSI spolupracuje na Slovensku i v zahraničí s obdobnými združeniami, ktoré majú s ním totožné alebo príbuzné ciele.

Od vzniku združenia jej členovia vyvíjajú aktívnu činnosť. Okrem organizačných záležitostí týkajúcich sa technickej a administratívnej činnosti (znak, bankový účet, archív, členská základňa) sa členovia sústredili najmä na aktuálne dianie v spoločnosti a reagovali stanoviskami, otvorenými listami a výzvami adresovanými verejnoprávnej RTVS, Rade pre vysielanie a retransmisiu, Ministerstvu vnútra SR, najvyšším štátnym predstaviteľom, Úradu verejného zdravotníctva, Etickej komisii MZ SR, reagovali protestnými listami na obhajobu členov združení KORENE, zúčastnili sa národných protestov a zhromaždení, spolupracovali s inými národnými združeniami. Pracovali na dvoch informačných kampaniach – Kampaň k vakcinácii a Kampaň k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021, ktorá stále prebieha.

Členovia ZSI aktívne publikujú a zúčastňujú sa relácií internetových médií v oblasti zdravotníctva, aktuálnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, vakcinácie, národných dejín, aktuálneho politického diania či slovensko-maďarských vzťahov.

ZSI pripravuje 3. vydanie publikácie historika Františka Vnuka – Mať svoj štát znamená život. Vyhotovené sú návrhy podobizní národných osobností s krátkou charakteristikou na potlač tričiek.

Predseda ZSI ďalej predstavil predbežný návrh činnosti na roky 2021- 2022.

V diskusii sa rozprúdila intenzívna debata, výmena skúseností a poznatkov, prichádzali nové návrhy. Neformálna diskusia však pokračovala až do neskorých nočných hodín.

Trojdňový pracovný pobyt v krásnom slovenskom horskom prostredí bol po dlhej prestávke prvým spoločným osobným stretnutím a vzájomným spoznávaním novej členskej základne Združenia slovenskej inteligencie.

Na záver možno zhodnotiť, že hlavné stanovené ciele stretnutia sa podarilo naplniť a z diskusií vyplynuli zaujímavé podnety na obohatenie činnosti do budúcnosti.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich aktívnu účasť a tešíme sa na najbližśie osobné stretnutie.

Margaréta Vyšná

2 KOMENTÁRE

  1. Bolo už na čase vytvoriť takéto združenie inteligencie na Slovensku, verím, že tam nebude priestor pre tzv. plagiátorov.Hlavnou úlohou by malo byť zjednotenie Slovákov, pretože v jednote je sila a potom ukončiť tento antihumánny neoliberálny kapitalizmus.✌️

  2. Možno sa mýlim, ale trošilinku mi v tejto správe chýba zvýraznenie spojitosti s tým čo už predchádzajúca garnitúra vykonala.

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň