sobota, 20 júla, 2024
spot_img
ÚvodStanoviská, vyhlásenia, výzvyNastupujúca generácia slovenskej inteligencie vyhlásila svoj Generačný program 2020

Nastupujúca generácia slovenskej inteligencie vyhlásila svoj Generačný program 2020

23. novembra sa na symbolickom Devíne konal ojedinelý spoločenský akt, odovzdanie generačnej štafety „zo živých do živých rúk“ nastupujúcej mladšej generácii a vyhlásenie svojej nezávislej, od politických programov a ideológií, koncepcie a priorít. Konferencia sa konala v réžii Spoločnosti slovenskej inteligencie KORENE (OZ) pod názvom Budúcnosť pre slovenské Slovensko, program a priority nastupujúce generácie slovenskej inteligencie.

„Naša generácia KORENE mala to  výnimočné šťastie aj tú mimoriadnu česť pomáhať pri zavŕšení zápasu Slovákov o svoju národnú slobodu, zvrchovanosť a rovnoprávnosť . Zároveň sa tým naplnil aj zmysel slovenských dejín,“ rekapituloval v úvode konferencie predseda SSI KORENE Viliam Hornáček aktívnu činnosť KOREŇOV najmä pri obnovovaní slovenskej štátnosti. Svojím pokračovateľom slávnostne odovzdal zoznam hlavnej celospoločenskej tridsaťročnej činnosti KOREŇOV a poprial im: „aby to, čo im s tými najlepšími úmyslami a najúprimnejšími prianiami do života odovzdávame, tvorivo obohatili svojim generačným prínosom. A nech je to na trvalý prospech celého slovenského národa. Spoločne teda – ZA SLOVENSKÉ SLOVENSKO!“ Za nastupujúcu generáciu pripomenul Roman Michelko zápas o svojbytnosť slovenského národa predchádzajúcich slovenských generácií inteligencie a navrhol, aby nastupujúca generácia intenzívnejšie smerovala k spájaniu národných programov a sociálnej citlivosti najmä novými technologickými prostriedkami.

Zástupcovia pokračovateľov sa na konferencii vo svojich odborných príspevkoch venovali konkrétnym problémom a možným riešeniam v oblasti histórie a jej miesta v súčasnej spoločnosti a zmyslu dejinotvorného úsilia Slovákov (Martin Lacko), duchovného ukotvenia Slovákov a ich návratu k vlastným koreňom (Rudolf Jurenka), slovanského sveta a slovenského národa ako jeho prirodzenej súčasti (Miloš Zverina), stretu dvoch odlišných hodnotových svetov z pohľadu kulturológie (Margaréta Vyšná), suverenity a demokratickosti Slovenskej republiky (Matej Mindár), stavu slovenskej štátnosti, možnosti zlepšenia a vstupu do jej riadenia (Pavol Kováčik) a našej pripravenosti na budúcnosť z hľadiska politologickej analýzy (Roman Michelko).

Generácia pokračovateľov vo svojom návrhu Generačného programu 2020 nadväzuje na duchovný vklad predošlých generácií počnúc bernolákovcami, štúrovcami a končiac spoločnosťou KORENE. Za najdôležitejšiu prioritu považuje získanie čo najvyššej suverenity a nezávislosti Slovenskej republiky, demokracie a slobodného rozvoja slovenského národa. Podporuje rodinu, rodičovstvo a ochranu ľudského života i jeho dôstojnosti. Vlastnú výchovu slovenských generácií v zmysle národnej identity, zabezpečenie základných ľudských práv, slobody slova, práva účasti na verejných záležitostiach a práva vzdelávania v slovenskom jazyku aj v praxi musia mať v rukách národne zmýšľajúci predstavitelia slovenského národa.  Za duchovné ukotvenie Slovákov považuje predovšetkým kresťanstvo a pôvodnú slovenskú kultúru. V médiách absentuje alebo majú len malý priestor národné témy a tradičné duchovné hodnoty, čo by pomohlo ozrejmiť ich opodstatnenie a nevyhnutnosť a zároveň nastaviť kultivovanejšie a ľudskejšie ovzdušie v slovenskej spoločnosti. Slovenská republika by mala smerovať k politickej neutralite a spolupráci aj s východnými štátmi. „Slovanské národy majú nielen právo, ale aj povinnosť vytvoriť Spoločenstvo Slovanských Národov. Tak, ako napríklad bolo vytvorené Britské spoločenstvo národov, Únia Juhoamerických národov, Africká únia alebo Liga arabských štátov,“ uviedol zástupca mladšej generácie Miloš Zverina zo Slavice (OZ).

„Kto rozumie slovenským dejinám, váži si ich pravdivý odkaz a ctí si tvorcov ich autentických hodnôt – a zároveň chce pre svoj národ, pre naše deti a ich deti dôstojnú budúcnosť – ten vie, čo je prirodzená a nezastupiteľná povinnosť mozgu a zároveň aj svedomia národa,“ zhodnotil účasť na konferencii Viliam Hornáček, s tým, že práve takíto ľudia sa v tento deň stretli na Devíne, na mieste, ktoré od nepamäti inšpirovalo našich slovenských predkov k národným činom.

Návrh Generačného programu 2020 v plnom znení:

GENERAČNÝ PROGRAM 2020

Koncepcia nastupujúcej slovenskej generácie k aktuálnej situácii v Slovenskej republike a k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

My, súčasná slovenská generácia inteligencie so skúsenosťami z dvoch spoločenských režimov socializmu a kapitalizmu, ako príslušníci a potomkovia starobylého kultúrneho národa a slovanského spoločenstva s významným tvorivým vkladom do európskej a svetovej kultúry, uvedomujúc si svoju nezastupiteľnú zodpovednosť za slovenský národ svojím Generačným programom 2020 vychádzame a nadväzujeme na:

 • duchovné a kultúrne hodnoty našich predkresťanských a kresťanských slovenských predkov,
 • skúsenosti, poznanie a poučenie, že tradične chápaná národná identita je jedinou a najstaršou kolektívnou identitou Slovákov, prostredníctvom ktorej môžu Slováci ako národ prežiť a rozvíjať sa,
 • programy predchádzajúcich generácií národne uvedomelej slovenskej inteligencie počnúc bernolákovcami, štúrovcami, memorandistami, matičiarmi, hlinkovcami – autonomistami, osobnosťami slovenského exilu, najmä okolo Svetového kongresu Slovákov, davistami, federalistami i generáciou združenou v Spoločnosti slovenskej inteligencie KORENE,
 • hodnoty generácie KORENE Múdrosť – Svornosť – Vytrvalosť a metodiku práce Náročnosť – Kritickosť – Tvorivosť.

V rámci Generačného programu 2020 predkladáme návrhy priorít riešenia súčasného stavu spoločnosti v Slovenskej republike:

 1. Udržanie si a upevnenie čo najvyššej úrovne pôvodnej suverenity ako nezávislosti Slovenskej republiky, ako ju definuje Ústava SR, zachovanie integrity a územnej celistvosti Slovenskej republiky a jej nasmerovanie k demokracii a slobodnému rozvoju slovenského národa ako rovnoprávneho subjektu medzinárodného práva
 2. Všestranná a intenzívna podpora rodiny, rodičovstva a mladej generácie
 3. Ochrana ľudského života i jeho dôstojnosti od počatia až po prirodzenú smrť
 4. Vlastná výchova slovenských generácií v zmysle národnej identity a prirodzeného vlastenectva ako trvalá priorita štátu
 5. Zabezpečenie základných ľudských práv, najmä práva na slobodu slova, práva účasti na správe verejných záležitostí práva Slovákov vzdelávať sa v materinskom jazyku a povinnosti občanov Slovenskej republiky osvojiť si štátny jazyk  
 6. Duchovné ukotvenie Slovákov v kresťanstve a našej pôvodnej kultúre
 7. Nastavenie kultivovaného, morálneho mediálneho a kultúrneho ovzdušia v slovenskej spoločnosti, s dôrazom na národné témy a tradičné duchovné hodnoty
 8. Nasmerovanie Slovenskej republiky k politickej a vojenskej neutralite, spolupráci s východnými štátmi a podpora založenia Spoločenstva slovanských národov a štátov v zmysle odkazu významných osobností slovenských a slovanských dejín.

Bratislava, Devín, 23. 11. 2019

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň