nedeľa, 19 mája, 2024
spot_img
ÚvodOtvorené listyOtvorený list účastníkom Všeslovanského zjazdu v Prahe

Otvorený list účastníkom Všeslovanského zjazdu v Prahe

V mene slovenskej národne uvedomelej inteligencie pozdravujeme účastníkov Všeslovanského zjazdu – zástupcov bratských slovanských národov a prajeme im plodné a tvorivé rokovanie, ako aj  rozumné a šťastné rozhodnutia.

Už pri príležitosti 1000. výročia úmrtia kráľa Svätopluka – vládcu najstaršieho štátneho útvaru našich predkov – sme spolu s bratmi Moravanmi vyzývali národy žijúce v bývalej Juhoslávii, aby riešili svoje spory výhradne mierovými prostriedkami. Dnes naliehavo vyzývame prirodzených hegemónov medzi slovanskými národmi, aby voči svojim mocensky slabším bratom neuplatňovali imperiálne vzťahy. Nech sú pre všetkých Slovanov mementom následky niekdajšej hašterivosti a nesvornosti, ktoré sa prejavili rozpadom Svätoplukovej ríše, rovnako ako dnes krvavou deštrukciou vzťahov medzi národmi bývalej Juhoslávie.

            Vieme, že z našich rozbrojov vždy vyťažili tí, ktorí dodnes zvádzajú s nami zápas o životný priestor.

            Uvedomujúc si historickú i súčasnú situáciu Slovanstva, jeho úlohu, význam a poslanie, vyzývame predstaviteľov slovanských národov, aby v zmysle budovania vzájomnej dôvery prekonali negatívne dedičstvo minulosti, z neho vyplývajúce predsudky a zasadli za stôl historického zmierenia a podpísali generálny mier ako jadro budúcej Magny charty Slovanstva, ktorá v duchu dominantných charakteristických vlastností slovanských národov – mierumilovnosti a tvorivosti – zabezpečí pokojný rozvoj Slovanmi vytvorených štátov, čím sa zredukujú možnosti vzájomných mocenských konfliktov a čo sa bezpochyby premietne aj v  celkovej atmosfére Európy a sveta.

            V tomto budúcom dokumente je nevyhnutné bez časového obmedzenia garantovať súčasné hranice slovanských štátov a ich plnú suverenitu, čím je možné vytvoriť doteraz nebývalé prostredie vzájomnej dôvery ako rozhodujúceho predpokladu formovania a rozvíjania pozitívnych hodnôt ako osobitého vkladu jednotlivých slovanských národných individualít do pokladnice ľudskej civilizácie.

Zároveň ubezpečujeme všetky národy sveta, že si rovnako vážime a uznávame ich rasové, mentálne a kultúrne osobitosti ako úctyhodné a nedotknuteľné hodnoty, ktoré spoločne so zodpovedajúcimi hodnotami slovanských národov tvoria najväčšie bohatstvo ľudskej spoločnosti.

            Sme za demokratickú, vzájomnú, partnerskú a rovnoprávnu spoluprácu všetkých národov sveta v duchu ideí veľkých Slovanov – vyžarujúcich svoje humanistické posolstvo medzi národy sveta –, ku ktorým bezpochyby patrí aj jedna z najväčších osobností súčasného sveta – pápež Ján Pavol II. – či autor knihy Slovanstvo a svet budúcnosti Ľudovít Štúr, aktívny účastník 1. všeslovanského zjazdu, konaného v Prahe v prelomovom roku 1848.

            Nech v duchu týchto posvätných ideálov prekvitá priateľstvo medzi Slovanmi rovnako ako medzi všetkými národmi sveta!

Bratislava 2. jún 1998

Spoločnosť slovenskej inteligencie KORENE

Stála konferencia slovenskej inteligencie SLOVAKIA PLUS

akad. mal. Viliam Hornáček predseda

- Podporte nás -

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň