streda, 17 apríla, 2024
spot_img
ÚvodOtvorené listyOtvorený list vedeniu STV 1.3.2007

Otvorený list vedeniu STV 1.3.2007

MEMORANDUM

iniciatívy  Kultúra ako chlieb náš každodenný

Vítame zmeny vo vedení – a veríme, že aj v koncepcii, kultúrnej a profesionálnej úrovni – Slovenskej televízie, ktorá sa  predošlých 8 rokov vyznačovala takmer totalitnou názorovou jednostrannosťou poplatnou vtedajšej vládnej politickej garnitúre a nedodržiavaním Zákona o Slovenskej televízii ako „verejnoprávnej, národnej, nezávislej, informačnej, kultúrnej a vzdelávacej inštitúcii.“

            V zmysle nášho základného vyjadrenia z Vianoc 2006 „Kultúra ako chlieb náš každodenný – je jedinou cestou k záchrane hodnôt, ktoré z nás urobili ľudí.“ – sme presvedčení, že iba dodržiavaním zákona a plnením si povinností všetkými inštitúciami a zložkami našej spoločnosti možno dosiahnuť nielen stav jej všeobecnej spokojnosti a blahobytu, ale aj rastu celkovej kultúrnej úrovne, úspešnosti a  zvyšovania jej  medzinárodnej autority.

Štátotvorný národ ako subjekt medzinárodného práva musí mať dosť prostriedkov na zachovávanie, rozvíjanie a propagovanie vlastných  kultúrnych hodnôt, preto STV nesmie byť odkázaná na komerčnú činnosť, zvlášť ak je to na úkor jej hlavného poslania definovaného zákonom.

Vzhľadom na rozsah škôd napáchaných na vedomí – najmä mladej slovenskej generácie – predchádzajúcim vedením Slovenskej televízie,

DÔRAZNE  ŽIADAME  SÚČASNÉ VEDENIE STV,

aby v zmysle Ústavy SR,  Zákona o STV a v záujme rozvoja slovenského národa neodkladne zabezpečila:

 • dôsledné dodržiavanie Zákona o Slovenskej televízii
 • návrat k pôvodnému logu v štátnych farbách pre vysielacie kanály STV1 a STV2. A aj budúcu STV3 označiť tak, aby bola jednoznačne prezentovaná naša štátnosť ako je to zvykom aj v okolitých štátoch (napr. ČT1 a ČT2 + bielo-červené farby)
 • zvýšenie úrovne jazykovej kultúry moderátorov podľa platných štandardov slovenčiny ako štátneho jazyka, aby sa STV stala vzorom používania spisovnej slovenčiny
 • vysielanie pre deti do 12 rokov výhradne v zmysle Zákona o štátnom jazyku  – teda v slovenčine
 • cieľavedomú výchovu náročného diváka – nie iba pasívneho konzumenta
 • uprednostňovanie pôvodnej domácej tvorby a výroby pred nákupom zahraničných programov
 • návrat ku všetkému, čo robila STV dobre a k overeným a aj  náročným divákom pozitívne hodnoteným programom (napr. k umelecky hodnotným televíznym inscenáciám či  Nedeľným chvíľkam poézie…)
 • vyhýbanie sa bulváru a  súpereniu s Markízou a ďalšími komerčnými televíziami
 • zamedzenie prezentácie agresivity, násilia a rôznych úchyliek na obrazovke uprednostňovaním všeobecného dobra a pozitívnych hodnôt ľudskosti pred egoistickými záujmami
 • prezentovanie skutočných morálnych a odborných autorít, nie falošných „celebrít“
 • zastavenie vysielania bezduchých tzv. zábavných, v skutočnosti iba čas aj kultúru zabíjajúcich programov a uprednostňovanie kvalitného humoru. A ak ľudovú zábavu, tak určite nie  slaboduchosti typu „Senzi Senzus“ či súčasné „Drišľakoviny“
 • zaplnenie veľkých a dlhotrvajúcich medzier vo vedomostiach o slovenských dejinách, ale aj o  hodnotách nášho národa a krásach našej vlasti
 • prostredníctvom náučno-výchovných a vzdelávacích programov vychovávať najmä mladú generáciu k prirodzenému vlastenectvu a národnému sebavedomiu prezentovanému pozitívnymi hodnotami nášho národného dedičstva (napr. medailónmi o významných osobnostiach či  objektoch  svetového kultúrneho dedičstva UNESCO na Slovensku…)
 • nevnucovanie  názorov moderátora ani hosťovi, ani divákom
 • vyhýbanie sa – najmä v investigatívnej žurnalistike – škandalizovaniu a kriminalizovaniu ako aj prejudikovaniu ešte neuzavretých káuz a ovplyvňovaniu verejnej mienky na základe domnienok a hypotéz
 • objektivitu a vyváženosť spravodajstva, aby nezostalo iba sledom negatívnych, katastrofických správ, ale informovalo aj o pozitívnych udalostiach a činoch, ktoré poukazujú na dobré ľudské stránky (ako sú: vzájomná pomoc v núdzi, obetavosť, spolupatričnosť, solidarita…)
 • zvýšenie úrovne propagácie overených hodnôt a vzorov našej civilizácie a kultúr európskych národov a tým zamedzovala rastúcemu cudzorodému vplyvu – najmä tzv. amerikanizácii našej kultúry
 • proporčné prispôsobovanie programov požiadavkám jednotlivých vekových skupín slovenskej spoločnosti  
 • rozšírenie dosahu vysielania STV  pre čo najväčší počet Slovákov žijúcich v zahraničí…

            Základom úspešnosti každého ľudského spoločenstva je čo najkomplexnejšie využívanie jeho tvorivého intelektuálneho potenciálu. Pritom verejná diskusia o závažných otázkach života spoločnosti  – ako prezentovanie plurality názorov – je nevyhnutnou podmienkou skutočnej demokracie a zároveň aj hybným motivačným faktorom, ktorý aktivizuje celú spoločnosť. Tvorivý dialóg ako umenie komunikovať, argumentovať, ale aj vzájomne sa počúvať a rešpektovať, je najvýznamnejšou podmienkou vzájomného porozumenia,  tvorivej spolupráce a úspešného rozvoja celej spoločnosti.

V zmysle všetkých našich vyjadrení a dokumentov ako aj našej doterajšej celospoločenskej činnosti, ponúkame Slovenskej televízii do jej diskusných relácií všetky svoje vedomosti a schopnosti v dobrej viere, že spoločne zvládneme náročnú a dlhodobú úlohu, s cieľom – vychovať vzdelaného a kultúrneho diváka a tým zároveň aj slobodného a sebavedomého občana, ktorý rozvojom svojej intelektuálnej a citovej tvorivosti obohatí nielen našu, ale aj celú ľudskú kultúru.

- Podporte nás -
Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň