nedeľa, 23 júna, 2024
spot_img
ÚvodOtvorené listyPodnet zaslaný GP SR na preskúmanie skutočností nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť...

Podnet zaslaný GP SR na preskúmanie skutočností nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu zákonov zo strany RTVS

Generálna prokuratúra SR

Štúrova 2

812 85 Bratislava

Vec: Podnet na preskúmanie skutočností nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii, k trestnému činu ohováraniu podľa § 373 zákona č. 300/2005 Z.z. – trestný zákon a ku trestnému činu krivého obvineniu podľa § 345 trestného zákona zo strany verejnoprávnej inštitúcie RTVS

V piatok, 9. apríla 2021 ocenilo Mesto Ružomberok známeho slovenského historika Františka Vnuka cenou Andreja Hlinku na rok 2021. Získal ju za osobitný prínos k historickému a popularizačnému zhodnoteniu významnej osobnosti našej histórie Andreja Hlinku.

Dňa 12. apríla 2021 odvysielalo Rádio Slovensko RTVS o 18.30 h. reláciu „K veci“, v ktorej prostredníctvom moderátorky pani Lucie Nagyovej odzneli o horeuvedenej udalosti nasledovné tvrdenia v súvislosti s Františkom Vnukom:

 1. Otvára sa otázka, čo by pomohlo, aby sme ukončili špekulácie a dezinformácie z obdobia slovenského vojnového štátu…“
 2. „Minulý týždeň v piatok udelili v meste Ružomberok cenu Andreja Hlinku za rok 2021 historikovi Františkovi Vnukovi. Ten je známy spochybňovaním holokaustu.
 3. „Ako sa s temnou históriou a obdobím fašizmu na porovnanie vyrovnalo moderné Nemecko, ktoré sa po 2. svetovej vojne muselo vysporiadať napríklad s návratom desať tisícov vrahov z frontu?“

Máme za to, že:

Tvrdenie uvedené v bode 1.  je úmyselne manipulatívne formulovaná otázka, ktorou bolo pred verejnosťou hanobené celoživotné dielo Františka Vnuka, jeho spájaním s použitými termínmi „špekulácie“ a „dezinformácie“ a môže napĺňať skutkovú podstatu ohovárania podľa § 373 zákona č. 300/2005 Z.z. – trestný zákon.

Tvrdenie uvedené v bode 2. môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu ohovárania podľa § 373 zákona č. 300/2005 Z.z. – trestný zákon a trestnému činu krivého obvinenia podľa § 345 zákona č. 300/2005 Z.z. – trestný zákon a poškodilo česť, dobrú povesť a vážnosť osoby Františka Vnuka v širokej verejnosti. Neexistuje žiadne vyjadrenie Františka Vnuka, v ktorom by spochybňoval holokaust.

Tvrdenie uvedené v bode 3. je úmyselne manipulatívne formulovaná otázka, v ktorej bol použitý princíp kolektívnej viny, kedy boli vojaci  jedného štátu (Nemecka) vo všeobecnosti označení za vrahov. Takýmto spôsobom sa verejnosti podsúvali sympatie Františka Vnuka k „desaťtisícom vrahov“, čím bola pred verejnosťou poškodená osoba Františka Vnuka.

Zdôrazňujeme tiež, že v relácii nebol poskytnutý žiadny priestor dotknutej osobe F. Vnuka, čo je zjavným porušením princípu objektivity aj verejnoprávnosti RTVS.

Domnievame sa preto, že vysielateľ nezabezpečil všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby, čím došlo k porušeniu § 16 ods. 3 písm. a) zákona 308/2000 o vysielaní a retransmisii.

Ako dôkaz je relácia „K veci“ dostupná na nasledovnej verejnej internetovej adrese rozhlasu RTVS:

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1092/1545565#

K osobe Františka Vnuka ešte uvádzame, že patrí medzi najplodnejších slovenských historikov a publicistov. Napísal nespočetné množstvo monografií, štúdií, článkov a recenzií je autorom mnohých úvodov doslovov, poznámok a prekladov kníh iných autorov. Aktívne vystupoval na početných vedeckých sympóziách v zahraničí aj na Slovensku. František Vnuk bol zvolený za riadneho člena Slovenského ústavu v Ríme. Bol členom Predsedníctva Matice slovenskej, Slovenského historického ústavu Matice slovenskej a redakčnej rady Slováka v Amerike, Slovak Studies, Historického zborníka a iných. Je členom združení slovenskej inteligencie KORENE. Je nositeľom viacerých vyznamenaní vrátane Veľkej zlatej Cyrilometodskej medaily s reťazou (Ústredné združenie slovenských intelektuálov, 1977), Striebornej medaily (Ministerstvo kultúry SR, 1996), Pamätnej medaily Matice slovenskej (Matica slovenská, 1996), Pamätnej medaily Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS, 1996), Veľkej medaily svätého Gorazda (Ministerstvo školstva SR), Rytierskeho radu svätého Gregora Veľkého, ktorý mu udelil pápež Ján Pavol II. (1996), Zlatej medaily Matice slovenskej, Ceny Daniela Rapanta na rok 2001, ktorú mu udelil historický odbor Matice slovenskej a ďalších.

Tento podnet podávame za účelom preverenia či zo strany RTVS mohlo k porušeniu Zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii. Ďalej sa domnievame, že hore uvedené okolnosti nasvedčujú že mohlo dôjsť k spáchania trestného činu ohováraniu podľa § 373 Trestného zákona a rovnako k spáchaniu trestného činu krivému obvineniu podľa § 345 Trestného zákona. Zdôrazňujeme, že povinnosťou RTVS je nie len dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ale takisto povinnosť rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť.

Na základe vyššie uvedených argumentov žiadame, aby prokuratúra v rozsahu svojej pôsobnosti vykonala dôsledné šetrenie v tejto veci a vyvodila účinné opatrenia na odstránenie porušenia zákonov. Rada pre vysielanie a retransmisiu by mala podľa nášho názoru začať správne konanie voči Slovenskému rozhlasu, keďže je možné, že mohlo dôjsť k porušeniu zákona a v tomto prípade považujeme za nevyhnutné aj verejné ospravedlnenie sa osobe Františka Vnuka v rozhlase Rádio Slovensko RTVS.

Ďalej žiadame Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, aby nás o priebehu šetrenia a vyvodenia účinných opatrení písomne informovala na hore uvedenú adresu. Sme rovnako pripravení k uvedenej veci podať v prípade potreby osobné vysvetlenie u príslušného prokurátora SR.

S pozdravom

V Bratislave dňa 22. apríla 2021,    Branislav Čech – predseda

Na vedomie

Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava, mksr@culture.gov.sk

Rada pre vysielanie a retransmisiu, PhDr. Marta Danielová, Palisády 36, 811 06 Bratislava, predseda@rvr.sk

RTVS Bratislava, PhDr. Jaroslav Rezník, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava gr@rtvs.sk

3 KOMENTÁRE

 1. Každý historik má svoju metodológiu. Pána prof. Vnuk sa neopiera ani o liberálnu, tobôž nie o marxistickú metodológiu, preto je tŕňom v oku terajšej suity, ktorá chrlí v dnešnej mediokracii polopravdy, antikresťanské a antinárodné myšlienky. Prof. Vnuk bude a je majákom v tejto liberálnej žumpe. Preto mu prajeme na Mnohaja i blahaja lita.

  S podnetom úplne súhlasím a ďakujem mestu Ružomberok za odvahu oceniť túto výnimočnú osobnosť.
  PaedDr.Vincent Bujňák, st.

 2. RTVS
  podporuje komunistov – viď Fico. Neustále stepuje pred mikrofónom RTVS. Vyhrážal sa sudcom, že ich musia vymeniť. Je to nehorázne, pretože to znamená návrat do minulosti. Krágľovanie novinárov a kamarátstvo s mafiánmi.

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň