sobota, 25 mája, 2024
spot_img
ÚvodCOVID-19PRÁVNE TEMNO A OHROZENIE VEREJNÉHO ZDRAVIA.

PRÁVNE TEMNO A OHROZENIE VEREJNÉHO ZDRAVIA.

V súvislosti s celoplošným testovaním je nevyhnutné žiadať odpovede na niektoré naliehavé problémy, ktoré z celej akcie vyplývajú. Ak máme byť prví v histórii celej zemegule, ktorí takéto niečo urobia, je dvojnásobne nevyhnutné urobiť to v právne čistom prostredí, ak chceme zostať právnym štátom.

 Čo treba chápať pod slovom „testovanie“ v súvislosti s Covidom? V tomto prípade testovanie je služba, súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorej sa jedná sa o odber pacientovho biologického materiálu kvalifikovaným personálom zdravotníckeho zariadenia na účely ďalšieho použitia. Znie to zložito, ale takto je to presné. Nesmierne dôležitý je fakt, že sa jedná o materiál potenciálne infekčný. Spomínané testovanie na Covid 19 je vykonávané tak, že odberový inštrument preniká do nosohltana, teda je to odber biologického materiálu z telesnej dutiny pacienta. Prenikanie medicínskeho inštrumentária do akýchkoľvek telesných dutín vyšetrovaného je závažná právna aj medicínska situácia, ktorá musí spĺňať rad nevyhnutných podmienok. Hneď na začiatku je potrebné poučenie každého jedinca o prínosoch a rizikách výkonu a jeho písomný súhlas s daným postupom a výkonom. Ak tak na Orave a na východe nebolo robené, každý test je formálno-právne napadnuteľný. Podľa Zákona 578 Z.z. O poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti takýto výkon môžu robiť len fyzické a právnické osoby, spĺňajúce podmienky, uložené týmto zákonom! A tých je neúrekom, zákon má 72 strán formátu A4. Odbery musia robiť ľudia, ktorí sú zamestnancami zdravotníckeho zariadenia. Nemôžu to byť zamestnanci obecného úradu, VÚC, či  ministerstva obrany, ani žiadny anonymný dobrovoľník.

V právnom štáte je každý zdravotnícky úkon právne preskúmateľný. Pri miliónoch testov sa nevyhnutne vyskytnú aj zdravotné komplikácie, ktoré môžu mať aj trestno-právne dôsledky. Preto členovia odberového tímu musia mať pracovnú zmluvu, minimálne ako brigádnici, s nejakým zdravotníckym zariadením. Dotyčné zdravotnícke zariadenie preberá za ich činnosť právnu zodpovednosť. Pracovnú zmluvu potrebujú aj pre možnosť pracovného úrazu, čo sa pri množstve ľudí , ktorí sa budú na testovaní aktívne podieľať, tiež môže vyskytnúť. Pritom celé odberové pracovisko je pracoviskom rizikovým z hľadiska infekčnosti, z čoho tiež vyplýva rad pracovnoprávnych konzekvencií, napríklad skrátená pracovná doba, páni ministri, ktorí  rozprávajú o tom, ako tam zdravotníci budú ťahať dvanástky. Oni dvanástky ťahať jednoducho nebudú môcť. Objavenie infekcie Covid 19 u člena odberového tímu bude potrebné pokladať za chorobu z povolania so všetkými pracovno-právnymi dôsledkami, ktoré z takej udalosti vyplývajú.

To, čo nám ponúkajú premiér a členovia vlády je Hurá systém založený na živelnosti: Prídu nejakí dobrovoľníci, oblečú si ochranné odevy, začnú robiť výtery a všetko dobre skončí… Tak mohli pred 70-mi rokmi prísť mladí zväzáci na stavbu, rozdali im lopaty a fúriky a postavili Trať mládeže. A keď tam niekomu odtrhlo nohu, no tak mal smolu, zostal bez nohy, čo už. Snáď sme dnes civilizačne niekde inde, ale nikde som nezachytil ani náznak, že by niekto analyzoval medicínsko-právne a pracovnoprávne  mantinely takejto mega-akcie.  Ak na tieto veci nikto doteraz nemyslel, tak to je právne temno, hrubý diletantizmus. 

Ďalšia, mimoriadne vážna otázka: Všetky použité odberové sety, použité pracovné odevy a ostatný materiál, použitý pri odberoch, bude predstavovať nebezpečný – kontaminovaný biologický odpad. Legislatívne je potrebné riadiť sa Zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 553/2007 Z.z. o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia. Práca s takýmto odpadom si vyžaduje špeciálny prístup, zbieranie do špeciálnych, uzatvárateľných a mechanicky odolných kontajnerov, podľa možnosti spáliteľných, podliehajúce špeciálnym režimom, skladované vo vyhradenom priestore a so samostatnou písomnou evidenciou. Skladovanie musí byť zabezpečené tak, aby nedochádzalo k  zneužitiu, či odcudzeniu odpadu, aby k nemu nemali prístup nepovolané osoby, zvieratá, ani hmyz. Transport a spaľovanie v špeciálnych spaľovniach vykonáva na to vyškolený personál. Ak si uvedomíme, že pôjde o milióny testovacích setov, vláda ich kúpila 13 miliónov, desaťtisíce ochranných pracovných prostriedkov, teda pôjde o tony nebezpečného biologického odpadu, tak sa pýtam, ako je zabezpečené školenie personálu na zaobchádzanie s ním a ako je zabezpečená logistika na jeho skladovanie a likvidáciu? Desaťtisíce špeciálnych kontajnerov je už nakúpených? Dnes existujúce špeciálne spaľovne to jednoducho nemôžu kapacitne zvládnuť, pretože nemohli byť na takýto objem odpadu dimenzované!   Likvidácia tohto odpadu môže byť nakoniec Achillovou pätou celej monster-akcie, pretože ak nebude tento problém jasne vyriešený, môže to celé skončiť ako ohrozenie verejného zdravia – a to už hrozí aj basa…

Dr. Štefan Paulov, 26.10.2020, Nitra

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

1 KOMENTÁR

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň