sobota, 20 júla, 2024
spot_img

Príhovory z Hromničného zhromaždenia

6.2.2022, ZSI

Prinášame príhovory, ktoré odzneli na Hromničnom zhromaždení: Pán Viliam Hornáček predniesol svôj príhovor osobne, p. Ján Pastuszek a p. František Škvrnda sa prihovorili sprostredkovane, keďže nemohli byť osobne prítomní.

Vážené zhromaždenie tých najvernejších svojmu národu a vlasti!

V mene organizátorov dnešného Celonárodného Hromničného Zhromaždenia, zároveň aj v mene združení národne uvedomelej slovenskej inteligencie KORENE – ktoré od začiatku zápasov  našej generácie za dôstojné postavenie slovenčiny v našej odvekej vlasti či v bojoch za právo Slovákov zvrchovane rozhodovať o slovenských veciach, vzťahoch a záujmoch alebo pri obnovení slovenskej štátnosti –  teda v mene tých, ktorí už vyše tridsať rokov pôsobíme     „ Na čele zápasov v službe národu a vlasti“vás srdečne, s úctou a vďakou pozdravujem!

Aj keď nemôžem a ani nechcem hovoriť za všetkých Slovákov – lebo každý národ má aj svojich zapredancov a zradcov – určite budem hovoriť za všetkých tých, ktorí tvoria podstatnú, vysoko prevažujúcu mierumilovnú a hodnototvornú väčšinu  slovenského národa.

Budem hovoriť v mene národa tvorcov hodnôt, ktoré od začiatku slovenských dejín civilizujú Európu a svet. V mene národa, ktorý žil z vlastnej práce, neparazitoval na iných, nežiadal cudziu zem a z vlastnej duchovnej podstaty vytvoril vlastnú autentickú kultúru. Obdivuhodnú kultúru založenú na úcte k životu a jeho najvyšším hodnotám.

Budem hovoriť za kultúrny a historický národ, národ tvorcov – nie ničiteľov!

Prišli sme dnes pripomenúť a zdôrazniť našim dočasným politickým zástupcom ako  predstaviteľom nášho štátu – súčasnej Slovenskej republiky,  že zmysel našich dejín nie je vo vojnových konfrontáciách, ale v tvorivej mierovej spolupráci. 

A na mier a tvorivú priateľskú spoluprácu – hoci aj so Spojenými štátmi americkými – netreba vojenské základne ani cudzích vojakov na výsostnom území Slovenskej republiky.

Neničili sme cudzie mestá, stavali sme ich do krásy. Aj mnohé americké…

Za svoj mierotvorný prínos ľudstvu a svetu si teda zaslúžime mať právo, aspoň morálne, plniť svoje životné poslanie tak, ako to prirodzene vyplýva z našej národnej povahy a charakteru.

Vieme a dokazujú to mnohé tragické a hanebné  skutočnosti, že morálne právo v dnešnom svete znamená menej ako právo nemorálne. Napríklad aj právo mocensky vnútené či vynútené na úkor slabšieho.

Chce sa snáď ľudstvo presadzovaním primitívneho brachiálneho a bezohľadne sebeckého práva silnejšieho vrátiť na začiatok svojich dejín – do jaskyne a džungle?

Mnohé a čoraz častejšie svedčí, že sa tak deje. Vieme a uvedomujeme si to. Neprišli sme však prosiť. Ani toho silnejšieho od nás, lebo sme presvedčení, že on sa už rozhodol dávno.  Výsledkom je text tzv. dohody o obrannej, čiže vojenskej spolupráci SR a USA. Tento zjavný veľmocenský  diktát nemohla písať slovenská ruka a už vôbec nie rozum a slovenské srdce!

Znova opakujem  a zdôrazňujem – neprišli sme prosiť o milosť cudzích. Ani vlastných prosiť nebudeme! Prišli sme žiadať od našich slovenských zástupcov a predstaviteľov, od orgánov nášho slovenského štátu a našich  politických reprezentantov, aby si plnili svoju základnú povinnosť.

My vás, našich predstaviteľov a poslancov neprosíme, my vás oprávnene žiadame, my vás, našich zástupcov vyzývame, aby ste konali – podľa Ústavy SR, na ktorú ste skladali poslanecký sľub, ste povinní konať! –  výhradne v slovenskom nie v cudzom záujme!

V Ústave Slovenskej republiky je na prvom mieste jednoznačne a – najmä pre vás, našich  zástupcov  a predstaviteľov –  záväzne ustanovené , že Slovenská republika je zvrchovaný štát. Preto chrániť jeho zvrchovanosť je vašou prvoradou a nezastupiteľnou povinnosťou!

Zvrchovaný štát nesmie mať na svojom území cudzích vojakov ani základne cudzích armád.

Zástupcovia slovenského národa a predstavitelia jeho štátu sú však  povinní dodržať nielen sľub vernosti národu a vlasti, ale aj konať v zmysle odkazu slovenských dejín.

Preto považujeme za samozrejmé, že ako Slováci a Slovenky budete – lebo ste ako slovenskí  reprezentanti povinní – konať aj v súlade so svedomím dobrých, vďačných a verných  synov a dcér slovenského národa a pokračovať v diele a odkaze života najväčších osobností slovenských dejín.

Ste povinní byť vzorom ako elita svojho národa, nie jeho morálna spodina!

Kto však predsa len uprednostní cudzie záujmy pred slovenskými a ohrozí životné záujmy svojho národa, ten bude mať v slovenských dejinách len jedno – rovnako presné ako hanebné označenie – vlastizradca!

Je na vás – slovenských zástupcoch – ako sa rozhodnete. Slovenský národ sa už rozhodol. Dokazujú to jeho dejiny. Odkaz ich zmyslu aj aktuálny životný záujem slovenského národa vám jasne a zrozumiteľne oznamujú – aj prostredníctvom nášho dnešného zhromaždenia: Nechceme ničivú vojenskú – chceme tvorivú mierovú spoluprácu! Nechceme vojnu – chceme mier!

A ľudskou, občianskou aj ústavnou povinnosťou našich zástupcov je to mierovými prostriedkami zabezpečiť!

V Bratislave na Hromnice 2.2.2022,

Viliam Hornáček, predseda SSI KORENE   

Príhovor Jána Pastuszeka

Vážení priatelia,

v prvom rade Vás chcem pozdraviť a poďakovať Vám a organizátorom za dnešné zhromaždenie, ktorým dávame ako Slováci silný signál, že sme svojprávny národ. V krátkosti sa Vám prihováram ako mladý človek, ktorý si práve zakladá rodinu a buduje vlastný domov.   

S manželkou sme absolvovali štúdium v zahraničí, kde sa nám z kariérneho hľadiska otvárali príležitosti, no my sme sa rozhodli vrátiť domov, na východné Slovensko, a postaviť sa na vlastné nohy práve tam, kde sme vyrastali. Tieto snahy nám a množstvu ďalších ľudí veľmi aktívne ohrozuje práve naša vláda a jej servilná a submisívna politika, ktorá uprednostňuje záujmy cudzích mocností pred záujmami vlastných ľudí.

Pre budúcnosť nás všetkých je dôležité, aby sme už neopakovali chyby z minulosti. Priamo na našej východnej hranici hrozí konflikt mohutných rozmerov. Či chceme alebo nie, vojna by mala negatívny vplyv aj na Slovensko. Naši vládni predstavitelia, ktorí by mali myslieť v prvom rade na bezpečnosť a stabilitu Slovenskej republiky, sa aktívne zapájajú do eskalácie napätia a z našej krajiny sa dokonca pokúšajú urobiť ešte väčší vojenský cieľ.

Slováci sú starobylý národ, ktorý by mal aj v súčasnej situácii vychádzať zo svojej bohatej histórie. Je načase, aby naši volení zástupcovia vystupovali na medzinárodnom poli nezávislejšie a suverénnejšie. Samozrejme, Slovensko nie je superveľmoc a naše postavenie má svoje geopolitické limity. Naši politici sa však ani len nepokúšajú k týmto limitom priblížiť, iba submisívne a veľmi ochotne plnia vazalské záväzky. Práve kvôli obmedzeným možnostiam by sme mali spolupracovať s ďalšími národmi strednej Európy – s Maďarskom, Českom a Poľskom, a spolu vytvoriť silný blok, ktorý by vyvažoval vplyv Západu a Východu.

Odmietame prítomnosť amerických vojenských jednotiek nie preto, lebo tu chceme ruských alebo čínskych vojakov. Ide nám len o to, aby sa Slovensko nepodieľalo na eskalácii napätia v súboji veľmocí, ktoré si vždy hľadia len na svoje záujmy.

Náš odkaz pre kompetentných predstaviteľov Slovenskej republiky znie: Nerobte z nás cieľ, snažte sa o dialóg a suverénnu zahraničnú politiku, ktorej prvoradým cieľom sú záujmy Slovákov!

Ján Pastuszek, Kulturblog

Príhovor Františka Škvrndu

Vážené protestné zhromaždenie, drahé Slovenky a Slováci, spoluobčania!

Pripájam sa k protestným hlasom na tomto zhromaždení aspoň na diaľku, lebo môj zdravotný stav mi nedovolil prísť medzi Vás  osobne. Ako človek milujúci svoju vlasť, ťažko znášam, že podivná vládna koalícia, ktorá si uzurpovala moc, sa vydala na protiľudovú a protinárodnú cestu.

Slová národ, národné sa vo vyjadreniach predstaviteľov vlády takmer nepoužívajú. Prezidentka je prvým občanom štátu, ale o Slovensku hovorí ako o krajine, ktorej navyše vraj nerozumie. A slovo vlasť dnešní mocipáni odmietajú, čo i len vysloviť.

V dôsledku diletantskej politiky spojenej s nenávisťou voči každému, kto má iný názor,  prestáva platiť právo a zákon, rozkrádajú sa štátne peniaze, rozvracia sa zdravotníctvo, školstvo, sociálna starostlivosť, kultúra – upadá celý spoločenský život.

Rastie chudoba a životná neistota obyvateľstva a to už prebieha drastická vlna zdražovania, proti ktorej vláda nič nepodniká. Atmosféru v spoločnosti zhoršuje, že v opatreniach proti šíreniu COVID-19 vláda obmedzuje ľudské práva a pod rôznymi vyhrážkami robí s nami nebezpečné sociálno-zdravotné experimenty.

Vláda zo strachu dlhodobo z pochybných dôvodov udržiava výnimočný stav, aby obmedzovala možnosti protestov a už viackrát sa surovo zakročilo proti ich účastníkom.

Vyvrcholením protištátnych krokov vlády sa stalo potuteľné schvaľovanie obrannej dohody s USA. Pripravili ju bez informovania verejnosti o jej obsahu anonymní tzv. odborníci z kruhov oddaných vláde a pod tlakom USA. Keď sa objavil text dohody, jej kritikov z radov občanov i odborníkov, vláda a jej oddané médiá dehonestovali. Ako ináč, než službu cudzím záujmom pochopiť to, že vo vláde sa nerešpektovala ani jediná pripomienkanielen verejnosti ale ani generálnej prokuratúry a Úradu jadrového dozoru.

Nebezpečným je unáhlenosť, s ktorou pokračuje schvaľovanie dohody. Prezidentka, o ktorej právnom vedomí a vzťahu k štátu možno vážne pochybovať, tentokrát nepovažovala za potrebné nechať dohodu posúdiť na Ústavom súde. Predtým však neváhala nechať ním potopiť vyhlásenie referenda o predčasných voľbách, ktoré požadovalo vyše 600 000 obyvateľov.

Obranná dohoda s USA nie je potrebná a je nebezpečná, lebo porušuje Ústavu SR a umožňuje pôsobenie cudzích vojsk, ktoré nemusia dodržiavať naše právo. Na jej základe môže dôjsť k vytvoreniu vojenských základní USA a rozmiestneniu ich útočných zbraní, vrátane jadrových. A proti komu je to všetko zamerané – len a len proti Rusku, ktoré nás neohrozuje.

Nechcem, aby na našom území mohli bašovať americkí vojaci, ktorí sú známi brutálnym správaním sa a porušovaním zákonov štátov, na ktorých území sú rozmiestnení.

Nechcem, aby sme sa raz stali terčom útokov v možnej vojne. Nijaký cudzí vojak ani zbraň na Slovensku nemá čo byť, lebo to zvyšuje len hrozby našej nezávislosti a suverenity, nech sa to zdôvodňuje akokoľvek prefíkanými argumentmi a strašením.

Pripájam sa k tým, ktorí požadujú, aby dohoda bola zrušená. Ak ju táto zradcovská vláda s prezidentkou prijmú, treba ihneď začať zber podpisov na referendum o jej zrušení.

Treba znovu začať zber podpisov aj na referendum o možnosti predčasných volieb. Každý deň, každá hodina pôsobenia tejto protiľudovej a protinárodnej vlády prináša Slovensku nesmierne škody, materiálne i ľudské straty.

František Škvrnda st., vysokoškolský učiteľ

                                                                                      

Predchádzajúci článok
Ďalší článok
SÚVISIACE ČLÁNKY

PRIDAJTE SVOJ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Najčítanejšie od autora

Najčítanejšie (všetci autori)