piatok, 24 mája, 2024
spot_img
ÚvodOsobnostiÚctyhodná osobnosť aj tradícia

Úctyhodná osobnosť aj tradícia

Na 21. september pripadá meno Matúš. A Matúš Zraz  je aj literárne meno skutočného slovenského vojaka, ako sám seba – svoju ľudskú podstatu – stvárnil  Ladislav Ťažký. Práve táto jeho podoba sa stala symbolom tohtoročnej spomienky …

Pri príležitosti výročia jeho narodenia 19.9.1924 sa  každoročne v Klížskom Hradišti, na mieste jeho posledného odpočinku, stretávajú majstrovi ctitelia , aby si pripomenuli umelecký aj ľudský a občiansky  odkaz tejto významnej osobnosti slovenskej kultúry. Kultúry slova aj kultúry činu. Odkazu pre dejiny, aj pre našu súčasnosť. 

Spomienka sa už tradične začína v miestnom kostole, kde účastníkov privítal autor myšlienky každoročných stretnutí a ich iniciátor  Peter Rašla a básňou Milana Rúfusa sa im prihovoril nestarnúci propagátor odkazu našich velikánov herec a recitátor Juraj Sarvaš. Na pamiatku a do archívu stretnutí sa na schodoch pred kostolom účastníci spoločne vyfotografovali…

Po prehliadke románskeho kostolíka z 12-eho storočia zasväteného sv. Michalovi pokračovala slávnosť na cintoríne pri hrobe jubilanta. Zážitok z umeleckého  slova predneseného Jurajom Sarvašom a básne Viliama Hornáčka „Slovenská zem“ v podaní autora, umocnil hrou na vlastnoručne vyrobenej fujare majster umeleckého remesla Jozef Jonis. Potom sa účastníci odobrali do unikátneho stavebného diela aké v Slovensku nemá obdobu…  

Pred miestnym skanzenom nás privítala mnohovravná tabuľa: TENTO PROJEKT, NA TO ABY VZNIKOL, NEPOTREBOVAL FONDY EURÓPSKEJ ÚNIE, ALE NADŠENIE, RUKY A HLAVY OBYČAJNÝCH SLOVÁKOV. 

Pravdivosť, obsah aj skutočnú hodnotu týchto slov vzápätí potvrdil  výnimočný zážitok z prehliadky staroslovenskej „ľudovej dedinky vystavanej na holej lúke v roku 2010“. Tento rukolapný a presvedčivý dôkaz, čo všetko a v akej obdivuhodnej kvalite Slováci dokážu – keď poučení skúsenosťou, že každá závislosť zabavuje slobody, spolupracujú navzájom a spoliehajú sa len na vlastné sily a schopnosti – už pri vstupe impozantne  uvádza verná kópia čiernobalockého gazdovského domu, v ktorom sa narodil a prežil mladosť Ladislav Ťažký. Skutočná pocta nielen jemu, ale aj slovenskej ľudovej architektúre a zručnosti súčasných Slovákov! Autentický vzhľad a útulné prostredie majstrovsky vykresanej drevenice rozviazalo jazyky návštevníkov  družnými spomínaním na časy, keď bol Lacko ešte medzi nami. 

Centrom a rôznymi kultúrnymi podujatiami  stále pulzujúcim srdcom celého areálu je impozantný amfiteáter  vystavaný v staroslovenskom štýle, kde vyvrcholila aj tohto ročná spomienková slávnosť.

Moderovania sa ujal politik a spisovateľ Jozef Banáš, ktorý na záver predstavil, predával        a  podpisoval svoje najnovšie knihy. 

Spomínanie začala pani Anna Ťažká – Aninka, ako svoju celoživotnú partnerku v dobrom aj zlom a matku ich troch synov nežne oslovoval jej rovnako verný a spoľahlivý celoživotný partner a muž. Po nej sa zo vzťahu k otcovi vyznali synovia Peter a Ivan, čím sa atmosféra stala doslova rodinnou….

Srdcia aj ústa postupne otvárali nielen ďalšie spomienky, ale aj úprimnou ľudskosťou preniknutá atmosféra a štedré „po domácky“ pripravené pohostenie o čo sa obetavo zaslúžil hlavný staviteľ staroslovenskej dedinky a sponzor všetkých v nej uskutočnených podujatí – na slova skromný, na činy však mimoriadne bohatý – Gabriel Rehák. 

Ladislav Ťažký spoločne s Milanom Rúfusom a Júliusom Binderom – mnohé roky tvorili v Spoločnosti slovenskej inteligencie  KORENE „morálny štít“ ako súčasť svedomia národne uvedomelej slovenskej inteligencie. Predseda KOREŇOV Viliam Hornáček vysoko vyzdvihol práve tento rozmer Ťažkého osobnosti a jeho úprimné národovectvo a vlastenectvo prirodzene spojené s uvedomelým konaním občana, ktorý k spoločenským udalostiam nikdy nebol ľahostajný. Naopak, či už v zápase o slovenčinu, zvrchovanosť alebo hoci novostavbu SND… vždy bol v prvej línii!  Vždy bol a preto až dodnes zostal živou súčasťou nášho spoločenského vedomia a keď si nevieme rady, neraz sa pýtame – ako by na našom mieste v danej situácii konal Laco Ťažký?

Takto – ako živý odkaz a ľudský vzor v našom vedomí – bol s  nami aj na Devínskej porade národných síl 11.9.2019 a podieľal sa aj na spoločne vytvorenej Výzve – Slovenským občanom a politickým predstaviteľom, ktorú v amfiteátri prečítal Viliam Hornáček, čím slávnostné spomienkové stretnutie dostalo aj pracovný charakter.

Konal by tak aj Matúš Zraz – Ladislav Ťažký?  Odpoveď bola jasná – Výzvu by prečítal! Veď sú  vážne ohrozené životne dôležité hodnoty ako národná identita, sloboda aj štátna zvrchovanosť Slovákov a navyše – Výzva navrhuje aj riešenie. Treba zasadnúť za „stôl národnej dohody“ a navzájom spolupracovať pri obrane vytvorených aj vybojovaných  hodnôt slovenského dedičstva pod jednotiacim heslom „ZA SLOVENSKÉ SLOVENSKO!“. Verní odkazu Matúša aj Ladislava – ktorý si prišli uctiť- účastníci slávnosti Výzvu nielen s pochopením prijali, ale aj odmenili potleskom.

Po tomto občianskom vstupe sa spomienkami  s faktografiou spolupráce s majstrom Ťažkým  prihovoril Peter Korec a mohol sa začať kultúrny program .

Aj v ňom mala zelenú improvizácia a opäť prišla na rad fujara. K fujarovým nôtam spod Poľany v podaní Vila Hornáčka sa spontánne pridal najpovolanejší z recitátorov Detvana Juraj Sarvaš a vznikol zážitok, aké sa rodia iba v prostredí spriaznených duší . A tak sa – zdanlivo náhodou, v skutočnosti však zákonite –  k spomienke a pocte majstrovi Ťažkému pridal aj ďalší slovenský velikán Andrej Sládkovič. 

Poslednou bodkou za krásnym, vydareným, ale aj obohacujúcim podujatím boli slovenské ľudové aj národné piesne pri pohári iskrivého vína a kamennej pivnici pod amfiteátrom. Aká „pravda vo víne“ bola v ňom ukrytá tentoraz? 

Je napísaná na tabuli pred vstupom do staroslovenskej dedinky. Ak ste pochopili podstatu nápisu a stotožňujete sa s jeho posolstvom,  navštívte Klížske Hradište a uctite si majstra Ťažkého a zároveň aj obdivuhodný a záslužný čin „obyčajných Slovákov“ na čele s Gabom Rehákom a inšpirujte sa ním.  Určite najviac si však menovaných a zároveň aj celý slovenský národ, jeho dejiny a kultúru uctite tým, keď niečo také či podobné urobíte u vás v obci či meste a stane sa z toho rovnako obdivuhodná a nasledovaniahodná tradícia.

Bratislava  29.9.2019                                                                 Viliam Hornáček

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň