sobota, 25 mája, 2024
spot_img

Autorita štátu

Každý subjekt, aby mohol uplatňovať svoju autoritu, musí si predovšetkým vzorovo plniť svoje povinnosti, aby to isté mohol žiadať od svojich občanov.

Prvoradou úlohou každého štátu je konať v zmysle vlastnej ústavy  na prospech všetkých občanov, ktorí štát tvoria.

Štát ako rovnoprávny subjekt medzinárodného práva, ktorý získal zvrchovanú moc – čo potvrdili svojim uznaním ho a prijatím medzi seba aj medzinárodné spoločenstvo – je povinný:

  • Chrániť svoju zvrchovanosť vo všetkých oblastiach a starať sa o ňu ako o najvyššiu hodnotu, ktorá tvorí podstatu a zmysel štátu.
  • Štát, ktorý tak nekoná prejavuje tým navonok aj dovnútra pohŕdanie výsadou každého suveréna, ktorou je konať tak, ako to vyhovuje jeho (nie cudzím) záujmom.
  • Tak je to obvykle v celom svete a počas celých dejín ľudstva a jeho spoločenstiev či formálnych útvarov, medzi ktoré patrí aj štát ako najvyššia forma uplatňovania zvrchovanej moci na ohraničenom území, čím zároveň chráni svojich občanov, ktorý ho tvoria.
  • Jedným z najvýznamnejších znakov suverenity štátov je aj jazyková (dorozumievacia) suverenita, ktorou štát zabezpečuje všetkým občanom zrozumiteľnú, plynulú a bezprostrednú komunikáciu medzi sebou, aj medzi občanom a orgánmi štátu.
  • Porušovanie týchto, v každom štáte obvyklých zvyklostí a znevažovanie  či dokonca ignorovanie štátneho jazyka – ktorý je na tento účel určený zákonom – ústavou štátu – vedie k chaosu, dezintegrácii spoločenstva ako politického národa a vážne ohrozuje jeho bezpečnosť aj existenciu.
  • Štát je povinný zabezpečiť bezplatnú výuku štátneho jazyka a jeho občania sú povinní si štátny jazyk osvojiť slovom aj písmom.

Výsady štátu

K prirodzeným aj medzinárodným právom zaručeným a rešpektovaným výsadám slobodných a zvrchovaných subjektov patrí aj právo na vlastný výklad – interpretáciu svojich dejín  vychovávanie a vzdelávanie svojich občanov v zmysle záujmov štátu.

Žiadny slobodný a zvrchovaný subjekt – aj  štát –  nie je povinný vychovávať a vzdelávať svojich  občanov za vlastné ( verejné) prostriedky pre cudzie záujmy , na cudzí prospech alebo na vlastnú škodu.

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň