streda, 12 júna, 2024
spot_img

Kultúrna doktrína SR

Po stáročiach životných skúseností v štátoch, ktorý ovládali iní si uvedomujeme, že preberaním cudzích vzorov a kopírovaním nemožno vytvoriť vlastnú kultúru ani obohatiť ľudskú civilizáciu.

Preto treba chrániť, podporovať a rozvíjať v našej slovenskej kultúre to , čo vyjadruje našu identitu a je našim pôvodným, jedinečným a neopakovateľným prínosom pre ľudstvo.

Slovenská kultúra prirodzene vyrastá z bohatej a vysoko rozvinutej ľudovej kultúry založenej na úprimnosti pocitu a spontánnosti prejavu. Je hlboko ľudská, vo svojej podstate optimistická a vyznávajúca lásku aj úctu k životu, obdiv ku kráse, ktorú nachádza nielen v prírode, ale aj v medziľudských vzťahoch. Depresívnosť,úpadkovosť a zvrátenosti sú jej cudzie.

Činorodá tvorivosť, citlivá vnímavosť, bystrosť, živý temperament sa prejavuje nielen v ľudovom umení – počnúc slovesnosťou, spevom, hudbou či tancom, rozmanitosťou, pestrosťou a bohatosťou odevov a končiac ľudovou architektúrou a krajinotvorbou – ale aj v spôsobe života.

Vysokú úroveň dosiahli najmä obradné slávnosti ako vítanie jari či dožinky alebo vinobranie, ale aj krstiny či svadby, ktoré možno označiť za predchodcov súčasných muzikálov, keď sa na nich aktívne zúčastňovala nielen rodina, ale doslova celá dedina, čo trvalo aj viac dní.

V každej oblasti nášho národného života máme na čo nadväzovať a na čo byť oprávnene hrdí. Našou úlohou je toto nevšedne bohaté a stále inšpirujúce národné dedičstvo obohatiť. S pocitom vďaky a zároveň zodpovednosti budeme všetky kladné hodnoty slovenského dedičstva tvorivo rozvíjať, aby sme ich odovzdali našim nasledovníkom ako náš generačný prínos.

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Najčítanejšie články na webe

Najčítanejšie články za týždeň